Kategorier

Arkiv

Ghost:/Därför har journalister inte en susning

Ett bra inlägg

Som vanligt är Ghost intressant att läsa. Ibland vansinnigt rolig och däremellan mycket seriös, men oavsett vilket, alltid lika läsvärd.

Nu skrev han ”Därför har journalister inte en susning.” Det ska ni läsa! det är bra!

Själv tillfogade jag en kommentar som jag saxar några rader ur. För att läsa hela måste ni alltså klicka på länken till Ghost ovan.

Om Annika Östberg skrev jag bland annat:

”Jo, hon var värd frigivning och vet man hennes bakgrund så måste ju sägas att hennes liv blev oförtjänt tragiskt. Hennes mamma gifte sig i USA med en man som inte gillade Annika och Annika mådde milt sagt pyton av att bli behandlad som något katten burit hem. Hennes mamma förmådde inte kompensera för det och Annika rymde tidigt hemifrån. De enda som tog hand om henne var torskar och narkomaner som utnyttjade henne sexuellt.” Resten läser ni som sagt hos Ghost.

Om Carl Bildt skrev jag bland annat:

”Vore det nåt bevänt med SVT så skulle den mannen vara portförbjuden i alla sammanhang utom möjligen i en dokumentär om hans ansvarsdel i folkmordet i Dafur genom sitt ägande av värdepapper i Lundin Petroleum och delaktighet i Östesjö-pipelinen där han var jävig i egenskap av ägare i det ryska oljebolaget Vostok Nafta, samt styrelseledamot i företaget.” Jag lade också till en länk i min kommentar och gå nu till Ghost och läs hans inlägg, min kommentar och klicka på den länk jag där lade ut.

Den länken går till BLOGGREGERINGEN som skriver: ”

Och det finns ingen anledning för Bildt att hålla fast vid några oljevärdepapper som kan omsättas på en marknad. Värdepappren är värda precis vad de ska enligt marknaden, och undersökningar har visat att en pilkastande apa placerar lika bra som en investerare. Det innebär att Bildt inte kan hoppas på att just “hans” värdepapper klarar sig bättre i framtiden än om han satt pengarna i en fond.

Det finns dock undantag, och det är om man själv aktivt kan påverka företaget eller har förhandsinformation. Det skulle vara enda anledningen att hålla fast vid dem.” Det sista kommenterar jag inte hos Ghost, men gör det här: Det var just både förhandsinformation och möjlighet att som minister påverka företaget på ett positivt sätt han hade. däri låg hans jävsituation. Han har krävts på svar i frågan utan lämna något så är långt, vad jag vet. Det är stor skam! Och den största skammen är att han inte har tvingats till det.

Sanningen om Ryssland är att det är ett av världens mest korrumperade länder sedan unionens fall och därmed extra intressant att investera i för en så skrupelfri person som Carl Bildt.

Några rader ur Affärsvärlden 24 – 10 – 2006: ”Kreml med president Vladimir Putin i spetsen fokuserar sin energipolitik på att få upp aktiekursen i gasjätten Gazprom, snarare än på att öka Rysslands makt. – Orsaken är att hela den ryska eliten är aktieägare i Gazprom, säger Rysslandsexperten Anders Åslund, tidigare styrelsekollega med Carl Bildt i Vostok Nafta och själv optionsmiljonär i bolaget.

Vostok Naftas tillgångar består till 90 procent av aktier i Gazprom. 

Den ryska gasjätten har planer på en ny gasledning från Ryssland till Tyskland som kommer att passera tätt utanför Gotland. Frågan kommer inom kort att hamna på regeringens bord.”


Terrorismen i nytt sken, del 37 (Flera visste…)

Flera visste…

Vilka har vetat om vad som skulle ske? Aktietransaktionerna? Veckan före! Omsättningen på värdepapper, som ökade! Aktier i American Airlines och United Airlines och försäkringsbolag. Det var ju dessa som drabbades i allra första stund! Dessutom optionsaffärer i Morgan Stanley och
andra företag, knutna till WTC.
Optioner köptes i så stora mängder att FBI utreder misstanke om insiderbrott. Kan en sådan utredning göras och samtidigt förbigå att någon visste att attentaten skulle ske. En av storspekulanterna innehade samma befattning som tredje högsta chefen för CIA tidigare haf
Option innebär att man spekulerar i en upp- eller nedgång av värdepapperspriser. Det var denna typ av affärer, som omfattade företag knutna till WTC, försäkringsbolag och American Airlines och United Airlines, veckan före den 11/9 – affärer om ca 15 miljarder dollar!

 

Klart att somliga visste något!

Affärerna har skett genom firman Banker´s Trust/A. B. Brown. Deras tidigare styrelseordförande heter ”Buzzy” Krongard. Han är nu CIA-chef. Har han tipsat sina gamla vänner på Banker´s Trust/A. B. Brown? Det kan han naturligtvis inte ha gjort om inte CIA har vetat. Men om …

I själva verket avslöjar dessa affärer detaljerad kännedom om attackerna en vecka för de sattes i verket, samt dessutom god kännedom om den amerikanska företagsstrukturen.

Anmärkningsvärt, ur den här synvinkeln, är att de flygbolag, som drabbades av attackerna dels har varit föremål för optionsaffärer och dels den aktuella dagen haft få resenärer.

Michael C. Ruppert, amerikansk redaktör, som gjort sig känd för att ha stoppat en CIA-chefs karriär genom att i en TV-debatt ha överbevisat denne om att CIA har varit inblandad i narkotikaaffärer, har grävt fram en nyhet, som ignorerats av amerikansk och europeisk massmedia. Det handlar om Delmart Edward ”Mike” Vreeland. En amerikansk marinlöjtnant som har arbetat för flottans underrättelsetjänst (Office of Naval Intelligence, ONI) och suttit i fängelse i Kanada sedan 6 december 2000. Han vet mer än han borde veta.

En månad före den 11/9 skrev Vreeland om de kommande terroristattackerna i ett brev och förseglade det i ett kuvert, efter att ha försökt att intressera sina kanadensiska fångvaktare för de kommande attackerna på World Trade Center. Händelse ifrågasätts inte av de kanadensiska myndigheterna. Brevet förtecknar specifikt ett antal mål: Sears Towers, World Trade Center, Vita Huset, Pentagon, Världsbanken, den kanadensiska
parlamentsbyggnaden i Ottawa och Royal Bank i Toronto. Detta visar att han hade förhandsinformation, men ej detaljinformation, eller så reviderades planerna, eller så hann man inte med allt. Hur det är med den saken saknar dock betydelse. Det viktiga är att han visste… Och han
skriver: ”Låt en hända. Stoppa resten!!!”

USA förnekar Vreelands förflutna, men den blir mer och mer styrkt i domstolen. USA hävdar att han blev avskedad för otillfredsställande uppträdande 1986, efter några få månaders service som sjöman. Han har aldrig haft någonting att göra med underrättelseverksamhet enligt 1200 sidor dokument från flottan, arkiverade i överrätten i Toronto.

Hur kommer det sig, att flottan säger att han bara var i tjänst några månader och sedan skickar oss en 1200-sidig personakt? Några av anteckningarna är uppenbara förfalskningar eller förändringar och saneringen av hans förteckningar gjordes så hastigt att några datum från medicinska undersökningar under 1990-talet lämnades intakta.

 

Men om vi ändå skall tro USA att Vreeland var betydelselös, och om man har en så gedigen spaning inom flottan på en vanlig liten betydelselös sjöman, som jobbar där, så bör väl amerikanska myndigheter även ha några sidor om personer från mellanöstern, som fått visum till USA för att ta
flyglektioner för passagerarplan. Något litet intresse för sådana personers förehavanden bör väl ändå rimligen ha visats? Eller hur?

Och när intresset väckts för dessa personer, bör väl O’Neil fått utökade resurser, snarare än kalla handen!

Hur Vreeland fått reda på det han skriver, får vi kanske inte veta. Men att han visste det i förväg, står klart. Att han fått reda på det genom sina kontakter inom ONI, kan vara en bra gissning ochvissa inom ONI och CIA har säkert vetat avsevärt mer än Vreeland

Och ingenting tyder på att det ledde till åtgärder som stoppade de som planerade attackerna. Inga massiva spaningar inleddes mot islamister med intresse för utbildning på Boeings trafikflygplan.

Man kan också med säkerhet säga att Vreeland inte ligger bakom aktiespekulationerna och han har alltså inte varit ensam att veta. Eller man kan också säga att det är naturligt att tänka sig att organisationer, som har som sin uppgift att hålla koll på sådana här saker också vetat vad som var på gång. Jag syftar på FBI, NSA (National Security Agency) och CIA. De måste absolut ha vetat och inget gjort! Eller hade Vreeland en kristallkula?

Det finns dessutom pressrapporter från tidningar som Frankfurter Allgemeine, New York Times, Sundy Telegraph och Los Angeles Times om att USA varnades under sommaren 2001 om attackerna av flera underrättelsetjänster, bland annat den tyska, den egyptiska, den israeliska och den ryska. Konkreta varningar om specifika attacker mot framstående symboler för amerikansk kultur. Att utföras genom självmordsattacker med kapade trafikflygplan. Nådde varningarna inte FBI och i så fall, är deras folk inte läskunniga?

CIA kunde faktiskt lätt kontrollera att något var på gång genom sitt speciella datorprogram ”Promis”, som automatiskt varnar för onormala aktiespekulationer, som de som von Bülow nämner. Och med ”Echelon” skulle amerikanska NSA identifierat alla elektroniska meddelanden, som får
förmodas ha skickats världen runt inför planläggningen. (CBS film om flight 93 säger att man var mycket försiktiga i sina kontakter. Man hade bara samtal med varann genom personliga möten, men detta är fel.) Echelon är nämligen ett dataprogram konstruerat för att övervaka nationers, företags
och enskildas e-post, fax och telekommunikationer och reagerar automatiskt på vissa nyckelord och avsöker kodningar. Det fungerar i princip som en sökmotor och har egna ”bokmärken”.

Echelon är kort sagt skapt för att se allt.
Det är så effektivt att det fått EU att protestera, eftersom det ger amerikanska företag en konkurrensfördel och EU har svarat med att bygga upp ett eget system för automatisk övervakning av elektronisk trafik
En vecka innan …
…terrorbombningarna reste dåvarande chefen för den pakistanska säkerhetstjänsten Mahmoud Ahmad till USA, för att ha överläggningar med CIA. Vad talade de om?

Denne chef sägs tidigare ha beordrat att 100000 dollar skulle överföras till Muhammed Atta, den utpekade ”gruppledaren” för WTC-bombningarna. Man undrar varför: ”Räcker nu detta, Atta lille, till alla flygbiljetter som behövs? Får se… 3-400 stycken, Hm… ca 1250 dollar styck, måste väl räcka till LA… annars får du höra av dig! Och snart skall jag tala med CIA-chefen, nå´t du vill jag frågar om?” 

Alltså här osar det både skunk och skumt.

 

Vad gäller attentatet mot WTC 1993 och attackerna mot ambassaderna i Afrika finns officiella uppgifter om att USA varnades även för dessa. Men USA valde att ignorera dessa varningar. Det tycks som mönstret upprepades 11/9.

Nästa inlägg.