Kategorier

Arkiv

Ghost:/Nationell och internationell säkerhet (via ghostalive)

När höga politiker talar om säkerhet handlar det så gott som alltid om militär säkerhet och säkerhet mot terrorism. Det är också för att säkra den sortens säkerhet som enorma summor satsas på vapensystem, försvarsanläggningar och underrättelsetjänster. Men medborgare i en stat borde väl också ha rätt att kräva säkerhet på andra områden. För att börja med USA där den militära säkerheten slukar enorma summor årligen och där den militära säkerheten … Read More

via ghostalive