Kategorier

Arkiv

Historisk bild!

Få bilder om någon har väl så förändrat vår bild på världen som  denna! Vilken skulle det i så fall vara?

Vad är det för märkvärdigt med denna bild då?

Edwin Hubble,astronomen som har gett namn åt Hubble-teleskopet som susar runt i rymden, tycker sig se en exploderande stjärna, supernova, i vad som på den tiden betraktades som  en nebulosa, ett gasmoln, i Vintergatan som hade döpts till Andromedanebulosan. Vintergatan utgjorde hela världsalltet.  En enda galax, det var hela världsalltet och det enda som fanns i universum. Allt som astronomerna kunde se med sina teleskop fanns i Vintergatan, trodde man.

Hubble märker ut den exploderande stjärnan på fotografiet med ett ”N”, som i nova, vilket är det som syns på den unika bilden ovan.

Men han hade fel.

Han lade senare märke till att det var en variabel stjärna som regelbudet skiftar i ljusstyrka och med en frekvens som är beroende av stjärnans absoluta ljusstyrka. Denna upptäckt, förhållandet mellan frekvensen med vilken stjärnans ljusstyrka varierar och den absoluta ljusstyrka den har, hade gjorts av en trägen kvinna på Harvard College Observatory, Henrietta Swan Leavitt.

Som alla framstående kvinnor med få undantag är hon knappast alls känd utanför vetenskapliga kretsar. Hon borde dock vara lika självskriven att namnge ett teleskop som vad Hubble är. Men nu var hon ju en kvinna.

 

Vad var det för märkvärdigt med hennes upptäckt då?

Cepheiderna, stjärnor med variabel ljusstyrka, vars periodiska variation står i proportion till deras absoluta ljusstyrka. Den upptäckten kom att revolutionera astronomin!

 

Det Edwin Hubble såg var så märkvärdigt att han genast kryssade över sitt ”N”  när han insåg sitt misstag och ersatte det med ”VAR”, så som man ser på denna unika bild ovan. Han insåg att det var en variabel stjärna och inte en supernova. En sådan här variabel stjärna kallas cepheid.

Genom att mäta perioden på variationen kan man således, som framgår av texten ovan, räkna ut den absoluta ljusstyrkan och jämföra med den avståndsberoende skenbara ljusstyrkan. Därmed kan man bestämma avståndet till den och det gjorde Hubble. Till hans stora förvåning befann sig inte Andromedamolnet i Vintergatan och det var inte ens ett gasmoln. Det var ingen nebulosa, som man hade trott. Det var en helt annan galax, ett himlaobjekt som vår egen Vintergata, men ännu större!

Andromedanebulosan fick namnet Andromedagalaxen!

(större bild)

I ett slag växte hela vårt universum och blev miljarder gånger större. Den ena ljusfläcken på astronomernas bilder efter den andra visade sig vara galaxer precis som vår egen Vintergata. Universum hade miljarder och åter miljarder galaxer, inte bara en enda!

Och det är länge sedan jorden var alltings medelpunkt.

Innan denna upptäckt var universum helt ofattbart stort. Nu var det ”gamla” kända universum ofattbart litet i jämförelse! Det har vi Hubble att tacka för! Henrietta Swan Leavitt är det få som tänker på, men utan hennes arbete hade Hubble inte förstått vidden av sin upptäckt och teleskopet i skyn hade haft ett annat namn.

Modernt teleskop i dag: Very Large Telescope.