Kategorier

Arkiv

Pundare och pundhuvuden

Ett härligt friskt inlägg

av SMK

”Bland det värsta som finns i mina ögon, är handlingskraftig okunnighet.” 

”Det enda mått på framgång som kan räknas då det gäller narkotikan är att tillgången minskar i kilon och gram och att antalet missbrukare minskar. I Sverige har utvecklingen under de senaste trettio årens restriktiva narkotikapolitik varit den motsatta.”

”De ca. 400 personer som dog förra året av sitt missbruk och som en följd av den svenska narkotikapolitiken ansåg förmodligen inte att politiken varit särskilt framgångsrik.

De som smittats med HIV som en effekt av att man ännu inte genomfört sprutbytesprogram i den omfattning som vi internationellt i avtal förpliktat oss att göra, anser förmodligen inte heller att den varit framgångsrik.

Alla de, som istället för att erbjudas och erhålla vård, placeras i fängelse där deras kriminella identitet snarare förstärks, anser inte att politiken är framgångsrik!”

”Det vore mycket klädsamt, Johan Pehrson, om du kunde förklara på vilket sätt den varit framgångsrik?”

”Johan Pehrson är tveklöst en handlingskraftig man, problemet är bara att han är okunnig i narkotikafrågor där han präglas av gamla fördomar och en synnerligen rigid inställning.”

Läs hela inlägget: Centrum för Narkotikavetenskap

En liten titt på Johan Persson

hämtad ur Wikipedia

Johan Pehrson, född den 8 maj 1968jur.kand.svensk folkpartistisk politiker, …  partisekreterare 2001–2002. … riksdagsledamot sedan 1998 … ordförande i justitieutskottet 2002–2006. Han är folkpartiets gruppledare i riksdagen sedan oktober 2006. Han är också ledamot av folkpartiets partistyrelse.

Pehrson har lett arbetet med att profilera folkpartiet i rättsfrågor. Kritiker inom och utom partiet har menat att vissa av förslagen med krav på ‘hårdare tag’ har lett folkpartiet för långt i en konservativ riktning, medan Pehrson i regel framhåller att det är humant gentemot förövaren att sätta tydliga gränser i tid.

Pehrson driver bland annat att alla brott ska utredas som huvudregel, oavsett förövarens ålder, så att brotten klarläggs. Målet med detta är att även offer för icke-straffmyndiga förövare skall få ersättning för sitt lidande. Polisen har för närvarande starka restriktioner på att utreda brott när gärningsmannen är omyndig. Utan en polisutredning blir brottet i regel omöjligt att styrka, varpå brottsoffret har mycket svårt att få någon ersättning.

I buggnings- och integritetsdebatten har Pehrson, precis som socialdemokraternas Thomas Bodström, kritiserats för att förespråka metoder som inskränker individens integritet alltför mycket. Sveriges Radio rapporterar att Pehrson anser att nästa steg i utvecklingen är att förbjuda kryptering. Termen Bodström-Pehrsonsamhället har använts av bland andra integritetsdebattören och Pär Ström för att tydliggöra detta.

Läs gärna MOTPOL, en farlig politiker, varifrån bilden ovan är hämtad: ”… åter igen görs ingen som helst analys av de långsiktiga konsekvenserna med långtgående inskränkning i den personliga integriteten.”

Djurfarmen och alliansgrisarna! ”Låt oss inte vänta längre, låt oss göra uppror mot grisarna i regeringen nu innan vi får en regelrätt polisstat i storkapitalets tjänst och naturens kollaps blir det enda som kan väcka oss!”

Komplettering

Maria Larsson förklarar nu Sveriges pinsamma placering i EU:s narkotikastatistik med att det är statistiken det är fel på. Den är inte internationellt jämförbar eftersom man rapporterar dödsfall på olika vis. Men även om så skulle vara är utvecklingen i ett land över tid jämförbar, och då har hon fortfarande en dubblering sedan 1988 att förklara.” / Johan Norberg

”CUF Storstockholm: Vi tvivlar inte ett ögonblick på Maria Larssons goda avsikter, men vill man genuint hjälpa missbrukare så avkriminaliserar man narkotika. Ingen människa hjälps av att ställas utanför samhället.” /Alfred Akeljung

Bonuslänkar

6 procent jurister i riksdagen

Folkpartiet Liberalernas enda problem: de är inte liberala

Inspecting the troops: FP surveillance expert Johan Pehrsson checks readiness of the Swedish Police

Gratis heroin en framgång i Danmark (Det rycker ju dessutom undan marknaden för storlangarna!)Thomas Bodström och mutor

Hur är det egentligen med den saken. Har Thomas Bodström gjort sig skyldig till mutbrott?

Läs Strutsnytt!