Kategorier

Arkiv

Tänk om ifall – hur skulle du reagera då?

Alliansen

Ja, denna hemska regering som rustar ner folkhemmet och för över allt samhälleligt ägande till privata kapitalister så att de kan sko sig på vår bekostnad, det är sannerligen guld värt om den röjdes undan en gång för alla.

Oavsett av vem och vilka?

Eller finns det skäl att ta denna näst intill fascistiska regering i försvar, trots allt?

Låt mig göra ett tankeexperiment som både Anders Bering Breivik och Sverigedemokraterna skulle gilla eftersom de har sin islamofobi.

Här måste jag dock först skriva några ord om våra invandrade muslimer.

Få, mycket få av dem är fanatiska islamister som vill ha sharialagar och allt annat som vi förfasar oss över och de är inte intresserade av att islamisera Sverige. De vill ha sin tro och de vill leva i Sverige och många är väldigt duktiga och nyttiga samhällsmedborgare, fast med en annan tro och som vi i vårt samhälle med trosfrihet har rätt att ha. Många av dem har kommit hit enbart för att slippa förtrycket. Tyvärr har de dragit med sig en del av deras religiösa ledare, som inte alla gånger är rumsrena i våra ögon. Men det är en annan sak.

Jag känner många av dem. Jag talar av erfarenhet!

Men tänk om det var annorlunda. Just så annorlunda som SD vill framställa saken, eller ännu värre!

Tänk om de mest fanatiska islamisterna började att i stor omfattning ta sig illegalt in över våra gränser med vapen i sin hand! (Nu ler Sverigedemokraterna och Anders Bering Breivik och säkert även Sveriges ende islamistiske terrorist hittills – Taimour Abdulwahab från sin grav!)

Och eftersom Sverigedemokraterna ler så kan vi ju lika väl tänka oss att Livets ord blev militanta. Men nu tar jag andra extremister i mitt tankeexperiment, andra, som vi kanske lite lättare kan tänka oss.

Alltså: tänk tanken! Tänk om det blev så!

Tänk om vi invaderades av beväpnade krigare, wahhabitiska islamistiska terrorister med ekonomiskt och militärt vapenstöd från väststödda teokratiska diktaturer i Mellanöstern som pumpade in hundratals miljoner dollar till en väpnad wahhabitisk opposition, som vi tack och lov inte har här!

Tänk om det blev ett inbördeskrig!

Tänk om pengar flöt in utifrån till avlöning av avhoppade svenska regeringssoldater och att dessa fick kontanta bidrag för att köpa vapen för och att islamistiska intressen smugglade in vapen via något grannland. Att denna smuggling gick till wahhabitister som hade invaderat oss (alltså sådana som ju knappast finns nu i Sverige, men i mitt tankeexperiment) och att de var kopplade till det Muslimska brödraskapet, al Qaida och alla andra liknande grupper, till exempel Mujahedin.

Tänk om sådana rebeller infiltrerade vårt land och med vapenmakt ville ta över makten hos oss och göra islam till statsreligion som alla var påbjudna att följa och vår sekulariserade stat skulle kastas på soptippen.

Tänk om det blev så att den som inte följde Koranen straffades med döden! Utomäktenskapliga förbindelser bestraffades med till stening, kvinnor tvingades att bära burka och inte fick gå ut utan att ha en nära manlig släkting som följe. Offentlig piskning blev ett folknöje att bevittna (Nu ler Sverigedemokraterna och Anders Bering Breivik och säkert även Sveriges ende islamistiske terrorist hittills – Taimour Abdulwahab från sin grav!).

Tänk om de fick hjälp av gulfstatsdiktaturer och väpnade hejdukar med uppbackning från Washington, Paris, London, med flera!

Om valet stod mellan Alliansregeringen och en islamistisk diktatur, på vilken sida ställer du dig då?

Precis så var situationen i Libyen och precis så är den i Syrien i dag! Och både svenska media och den svenska regeringen stödjer islamisterna mot en regim i Syrien som kanske likt Alliansen inte är den allra bästa. Men vad blir det istället?

Och skulle vi fördöma Alliansen om den försvarade sig emot islamisering av Sverige? Skulle vi fördöma en svensk krigsmakt som försvarade Sverige i ett sådant läge? Jag antar att svaret är ett rungande ”NEJ!”

Ändå fördöms Bashar al-Assads försvar av Syrien som det ser ut i dag under hans i och för sig tvivelaktiga regim, som dock är sekulär!

Jag förstår inte riktigt logiken!

Handen på hjärtat – skulle inte också vi försvara oss med näbbar och klor?

USA har slutit fred med al-Qaida. Nu är det samarbete som gäller! Kriget mot terrorismen är över. Båda sidor har allt att vinna på att samarbeta. Båda sidor tjänar på förtryck därför att på förtryck vilar deras makt.

Och var det verkligen en sann fiendeskap då det begav sig, 2001 09 11?

Tänkvärt om FNs agerande mot Libyen

Uppdaterat med länk till blogg som presenterar sig så här:
”En sida som försöker ge en sann och balanserad bild av vad som händer i Syrien. Något som är av stort behov då medierna ger en mycket vinklad och ensidig version som enbart talar om våld från regeringens sida. Av allt att döma kommer våldet och dödandet i första hand från grupper med stöd från utlandet i syfte att destabilisera landet och byta styre.”

Några valda:

31 Juli

1 Augusti

7 Augusti


Framsteg och demokrati?

Världen i dag

Sedlighetspolisen stormade in på en skönhetssalong för att lära kvinnorna tukt och moral. Dessa poliser skrek åt salongens kunder att de skulle följa ”Guds lagar på jorden”. Sedlighetspoliserna har uppmanat klädbutiker att inte sälja åtsittande plagg och frisörer att inte raka skägget av män. Butiker och kaféer har fått veta att de när som helst kan vänta inspektioner.

Iran? Afghanistan? Jemen? Saudiarabien?

Nej det var inte där detta utspelade sig. Men det är så de renläriga salafisterna, inspirerade av Saudiarabiens sedlighetspolis, beter sig.

Det som det handlar om inträffade i staden Benha i Egypten.

Något sådant hade varit omöjligt att tänka sig i Egypten för bara ett och och ett halvt  år sedan. Det kan säkert alla, som har turistat där, intyga.

(I januari 2011 startade stora folkliga demonstrationer med krav på ett slut på diktaturen, president Mubaraks avgång och fria val. Den 11 februari meddelades att Mubarak avgått och en militärjunta tog över makten i landet. I det efterföljande valet till Egyptiska parlamentets underhus blev det muslimska brödraskapet vinnare./ Wikipedia)

Och det är bara början på en utveckling som går från relativ frihet och mot ett allt hårdare förtryck, kontroll, översitteri, intolerans och sharialagar. Det är en utveckling som går från sekularism till dess motsats, där stat och religion är oskiljaktiga och där den religiösa övertygelsen inte längre är en personlig angelägenhet, utan tvärt om statens dito, reglerad i lag och påbjuden att följa!

Denna utveckling har även gått Libyen till mötes efter att Gadaffi har mördats, även om starka krafter försöker att kämpa tillbaka fanatismen.

Samma utveckling går Syrien till mötes om upprorsmakarna får hållas, uppmuntrade av FN, USA, EU och islamistiska regimer i mellanöstern och särskilt om USA tillåts skapa en allians för att intervenera i landet.

Denna utveckling mot fanatiskt religiöst islamistiskt styre under al-Qaida, eller med hjälp av al-Qaida, stöds av väst, alltså USA och EU. Vem kunde ha trott det för drygt ett och ett halvt år sedan? Vem hade kunnat tro det medan al-Qaida ännu ansågs vara USA:s värsta fiende och världsledande terrororganisation?

Hur kan detta komma sig, att allt det som USA, NATO, EU och hela västvärlden officiellt var emot och gick till krig för att bekämpa, nu får stöd av dessa och plötsligt har blivit helt och fullt accepterade som en slags legitim rörelse?

Vart tog kriget mot terrorismen vägen?

Innan jag svarar på den frågan:

Man måste inte vara islamofob för att känna rädsla för dem med den fanatism som salafisterna hänger sig åt och som starkt har fördömts till för kort tid sedan, men nu kallas frihetshjältar i våra medier när de störtar den ena sekulära regimen efter den andra i arabvärlden.

Här några rader om salafisterna i Libyen: ”Ohyggliga vittnesmål börjar nu komma fram om vad som hände när väpnade salafister (al Qaida) intog staden Tawergha nyligen … En mamma rusade iväg med alla sina barn för att undkomma rebellerna, men efter ett tag märkte hon att ett av barnen fattades. Hon rusade tillbaka för att hämta barnet men när hon hittade det hade barnet redan mördats med salafisternas standardmetod: De hade skurit halsen av hennes dotter. … Andra vittnar om att salafisterna samlade ihop dödade barn på lastbilar för att visa upp dem för mödrarna. Samtliga barn hade mördats genom att man skurit halsen av dem.” Läs det här!

Här några rader om och från Syrien: ”Turkiet, Saudiarabien, Qatar, Storbritannien, Frankrike m fl som önskar destabilisera Syrien använder sig av fanatiska salafister (al Qaida) för att provocera fram våld. Salafisterna är nära allierade med det muslimska brödraskapet som fungerar som salafisternas propagandaorganisation. Salafisternas mål är, som framgår av presskonferensen i London som jag återgett tidigare, att införa sharialagar i hela världen.

De väpnade salafisterna som idag slåss i bland annat Libyen och Syrien och som brukar benämnas al Qaida vill genomföra detta med våld i tre steg: Först ska alla sekulära regeringar som finns i den muslimska världen destabiliseras och ersättas med emirat (diktaturer) som inför sharialagar. Sedan ska dessa enas i ett enda jättestort emirat. Därefter ska dessa provocera fram en kraftmätning med västvärlden (roten till allt ont som drabbat världens muslimer) och då kommer salafismen att segra och införa sharia i hela världen.”

Om salafisterna och muslimska brödraskapet får som de vill då är det detta våra media och USA unisont stödjer, liksom EU, inklusive den svenska regeringen och oppositionspartierna.

Hur kan det komma sig, att allt det som USA och EU var emot tills helt nyligen, nu får stöd av nämnda länders regimer?

al-Qaida, terroriststämplades som bekant av bland andra FN, EU och USA.

Den islamistiska ideologen Sayyid Qutbs har tillsammans med Ayman al-Zawahiri inspirerat al-Qaida till de idéer som rörelsen bygger på och räknas till de viktigaste ideologerna.

Att al-Qaida har tillskrivits en rad spektakulära terroristdåd, som till exempel attentaten den elfte september tjugohundraett, har väl inte undgått någon.

Hur kan det komma sig att al Qaida plötsligt spelar rollen som rumsren bundsförvant till västländerna? 

Svaret kan nog sökas i att al-Qaida, som sägs ha grundats 1988 av Usama bin Ladin, i själva verket grundades på uppdrag av CIA i USA!

Usama bin Laden värvades till CIA redan 1979 när han befann sig i Istanbul där CIA hade en rekryteringsbas för terrorister (Genom CIA utbildades och beväpnades minst 35 000 mujaheddinsoldater. Många av dessa kom från andra länder*.).

Målet var att dessa skulle föra krig mot Sovjetunionen och Afghanistans socialistiska och reformvänliga regim, som ville sekularisera (göra religionen till en privat sak, skild från staten) och demokratisera det efterblivna och feodala landet, samt inte minst ge kvinnor lika rättigheter (rätten till utbildning och möjlighet till arbete på lika villkor, slippa bära burka och kunna, om de så ville, klä sig västerländskt, samt få samma rätt till skilsmässa och att ärva på lika villkor som männen).

Det är inte svårt att föreställa sig att det var starka inhemska krafter som utmanades, liksom att USA inte själv kunde gå in i det kriget. Det skulle genast ha utlöst en regelrätt militär konfrontation mellan två stormakter som förfogade över världens största arsenal av kärnvapen. USA stödde således krafter som var emot den dåvarande Kabul-regeringens kamp mot det feodala och religiösa förtryckarsystemet i landet, alltså lokala feodalherrar och godsägare tillsammans med islamistiska krafter och dess mullor.

Det var CIA som organiserade upp al-Qaida som ett olänkat nätverk, vilket innebar att om en cell avslöjades eller greps så skulle det inte kunna påverka resten av cellerna.

al-Qaida utvecklades ur en organisation som kallade sig Makhtab al-Khidamat och som till en början enbart finansierade, värvade och tränade gerillasoldater.

Det var dessa som kallade sig mujahedin och som spred sin propaganda på gator och torg även här i Sverige, där de framställdes som folkens frihetskämpar mot i första hand Saddam Hussein när denne föll i onåd hos USA i och med att han proklamerade att han ville ha betalt för oljan i euro istället för i US-dollar.

För den som eventuellt inte förstår vad det innebar kan jag avslöja att det var en regelrätt ekonomisk krigsförklaring mot USA.

Här i Sverige, om ni minns, var det i första hand kampen mot Saddam Hussein som uppmärksammades i mujahedins pamfletter och som spreds samtidigt med att de samlade in pengar. I dessa pamfletter visade de upp fruktansvärda bilder på döda människor som sades ha utsatts för den grövsta tortyr av den irakiska regimen, medan det i själva verket var deras egna offer de hade fotograferat. Nu sprids samma form av propaganda från samma islamistiska terrorister igen, men den här gången handlar det om Syrien och de lastar den syriska regimen för de illdåd de själva begår.

Här bör påpekas att Arabförbundet uteslöt Syrien. Arabförbundet skickade observatörer till Syrien. De skulle rapporter alla Syriens övergrepp mot rebeller och befolkning i rebellkontrollerade områden. Och de kontrollerade, men fann ingenting. Nu pågår nya kontroller. Nya aktörer agerar. Nya direktiv har skrivits. Nya intressen och starkare sådana, FN, USA, EU har trätt in på arenan. Deras rapporter stämmer bättre överens med vad FN, USA, EU och salafisterna har som gemensamma mål.

Att Usama bin Ladin bidrog till finansierandet av verksamheten var något som starkt poängterades efter den elfte september därför att det passade USAs dåvarande politiska syften.

Mujahedin fick stora bidrag från regionens muslimska länder. Att även USA var en stark ekonomisk stödfaktor (kanske den starkaste) var något som det inte talades något om, men det visar på det nära samarbetet mellan islamister och USA-intressen.

Detta samarbete möjliggjorde attackerna den elfte september tjugohundraett, vilka var ett led i USAs strategi för att vinna makten över Irak och dess olja, men även makten över de nybildade självständiga staterna i den Centralasiatiska regionen efter Sovjetunionens fall, vilka av USAs geostrateger framhölls som USAs allra mest angelägna mål, såväl för ländernas politiskt strategiska läge som för deras stora tillgångar på gas och olja.

Det kan vara dags att se genom dimridåerna!

Sept 2001 11.jpg

Mordet på Usama bin Laden

Usama fick (inofficiellt) en fristad i Pakistan med USAs goda minne! Pakistan spelade en icke obetydlig roll såväl i attackerna den elfte september 2001 som i ”kriget mot terrorismen”. Det kan ju knappast ha undgått den pakistanska underrättelsetjänsten ISI att han uppehöll sig i landet. Om Pakistan frivilligt eller efter påtryckning från USA lät honom få denna fristad är inte känt, men att Pakistan har utsatts för amerikanska påtryckningar många gånger är en illa dold och förnekad sanning. Den Pakistanske generalen, regeringschefen och presidenten under åren 1999 – 2008, Musharraf kom ju till makten i en statskupp stödd av USA. Han  samarbetade hela tiden med den amerikanska regeringen i ”kriget mot terrorismen”.

Striderna i det angränsande Afghanistan drev både flyktingar och al Qaida-anhängare över gränser till Pakistan. Många av fångarna i Guantanamofängelset har tillfångatagits i Pakistan. Musharraf sade i tv-programmet 60 Minutes att USA hotade att bomba Pakistan ”tillbaka till stenåldern” om landet inte samarbetade i kriget mot terrorismen. Enligt Musharraf var det Richard Armitage, biträdande utrikesminister under Colin Powell, som uttalade hotet till ledaren för Pakistans underrättelsetjänst ISI. Armitage har förnekat att han skulle ha uttalat sådana hot.

”WASHINGTON. Efter flera års spaning kunde den amerikanska säkerhetstjänsten lokalisera terrorledaren Usama bin Ladin i Pakistan. På söndagen gick en insatsstyrka till attack och bin Ladin dödades. Insatsstyrkans uppdrag var att döda honom, uppger en amerikansk säkerhetskälla till nyhetsbyrån Reuters.”
 

Konklusion

Det finns ingen islamistisk terrorism som USA är i krig med eller har varit i krig med. Den sortens terrorism är styrd från amerikanska underrättelsetjänster. Jag skriver i pluralis eftersom USA enligt min senaste uppdatering i ämnet (10 år gammal) förfogar över 53 stycken olika sådan tjänster.

Det som nu sker i Syrien dirigeras ifrån USA!

Framsteg mot demokrati i Nordafrika och Mellanöstern, just nu aktuellt i Syrien, nyss i Egypten och Libyen, är en saga blott. Sanningen är den raka motsatsen.

Låt vara att vi kan ha synpunkter på dessa länders regimer, kvarvarande eller störtade.

Låt vara att vi inte helt delar deras idé om styret, men det är och har varit mera i paritet med våra värderingar än vad det kommer att utvecklas till i en snar framtid.

Men det som kommer, det passar alldeles utmärkt väl våra politiska företrädare och de intressen de falskeligen säger sig värna om i våra namn och i vårt intresse!

Sanningen är att politikerna för oss bakom ljuset hela tiden och lika sant faktum är att vi, vanligt folk, måste säga nej till deras lögner och ställa upp solidariskt för folken i de muslimska länderna, lika väl som för folken i alla länder! Det som pågår är inte demokratiska framsteg, det är den raka motsatsen!


Syrien

Syrien i dag

”Syrien tog emot oss irakiska flyktingar med värme. Det säger May Almoudalal, bosatt i Damaskus. Hon lämnade Irak för sju år sedan när ockupationsmakterna underblåste de etnisk-religiösa motsättningarna och våldet eskalerade. Nu är hennes nya hemland utsatt för ett liknande försök att ´härska genom att söndra´. Trots den svåra situationen är hon optimist. Syrien har större möjligheter att stå emot imperialismen än vad Irak hade.”

”Flera miljoner irakier flydde Irak under åren efter invasionen 2003. Syrien är det enskilda land som tagit emot överlägset flest av dem.  … Av dessa får en tiondel stöd av FN:s flyktingorgan UNHCR.”

Jag rekommenderar starkt denna läsning. Det stora pusslet är förvisso en spekulation, men väl värd att tänka över, både en och flera gånger!

”Syriska flyktingar berättar

Ahmad, flykting från Homs

Vad som skedde i Homs var en ockupation utförd av en multinationell armé som gick in i Syrien via Libanon och andra gränsövergångar. De inledde sitt ’uppror’ med att attackera offentlig egendom, sedan attackerade de polisen och när situationen började bli kaotisk attackerade de civila’.”

”Lamis, flykting från Homs ´De väpnade männen var främlingar. Vi lyssnade efter deras dialekter när de stoppade oss i en vägspärr. Bland dem fanns syrier och ickesyrier, men ingen kom från Homs. De brydde sig inte om de människor som de terroriserade och skadade.´

Berättat för May Almoudalal.”

Om bilden ovan: många svarta har torterats och dödats i Libyen efter maktövertagandet, enbart för att de är svarta! Omvärlden tiger och FN likaså! Folkmord är vad det kallas, men folkmord på svarta tycks tydligen inte räknas. Men en dag skola sanningen komma fram, sent om sider, men den kommer fram, trots de starka imperialistiska krafternas mörkläggning!

Läs allt här!

Vad terroristerna, som kallas frihetskämpar, egentligen är ute efter är inget annat än vad samma terrorister ville med Libyen. Resultatet i Libyen ser vi i dag: ”Libyen i dag – kaos och skräck”. Och Sverige är bland de ansvariga!

Sharia-lagar har införts i Libyen och kvinnors rättigheter är redan ett minne blott. Den svenska feministrörelsen tiger! Men den har ju en annan agenda än den som de säger sig stå för. De ägnar sig hellre åt pissproblemen än de mer viktiga problemen med kvinnoförtryck i all dess former, företrädesvis utanför Sveriges gränser.

Samma framtid som nu gäller i Libyen väntar Syrien. Och Sverige och hela världssamfundet står bakom denna medeltids-utveckling som de syriska terroristerna kämpar för! Glöm inte dessa ord. En dag kommer du att se att jag har rätt, om terroristerna vinner över regimen.

”I Syrien har det politiska systemet starka band till merparten av folket. Det ökar möjligheten att besegra imperialismen och dess plan att förstöra Syrien.”

Relevant läsning:Jag har börjat att sluta”.

Hur tycker vi om vandalism och förstörelse i vårt land? Ska inte ordningsmakten agera? Den gör det i Syrien, men hela världssamfundet kritiserar regimen för det som ju annars tycks vara OK för andra stater. I USA får man ju inte ens ta ut sina pengar från banken!

I Syrien, lika lite som i Libanon, handlade det inte det minsta om folkliga protester och folkligt uppror. Det handlar istället om att styra över politiken i andra banor som gillas av västvärlden och därför detta massiva stöd fascistgangsterna, islamisterna, får från väst och därför det stora mediaintresset till stöd för dessa odemokratiska krafter. Det kan tyckas märkligt eftersom islamisterna sedan drygt 10 år har ansetts vara ett hot mot väst, alltsedan den elfte september tjugohundraett.

Men när folket protesterar i USA uteblir all mediabevakning. Då måste man söka sig till andra källor än våra tidningar och vad TV bevakar.

Som sagt, jag har börjat att sluta att läsa pressen och skaffar mig informationen från andra källor!

Till exempel THIRD WORLD, Mavera och Under Mattan, med flera som ni finner i min högermarginal.Syrierna vill ha demokrati

Jag vill ha reformer och demokrati i Syrien

”al-Jazira, al-Arabiya, France24, BBC och svenska medier talar om regimens massakrer, men de säger ingenting om alla de oskyldiga civila som dödas av beväpnade gäng och terrorister. al-Jazira och övriga medier borde visa vad som händer, inte fabricera nyheter. Det är inte syriska armén som gör livet svårt för det syriska folket.”

Läs resten!

Ganska unikt!

Mavera


Ganska unikt!

Jo, visst är det!

När man läser mindre vinklade artiklar än mainstream-media, i alla fall.

”Till sist en fråga angående Syriens regering: Finns det något annat historiskt exempel på att ett land, som utsätts för ett utlandsstött uppror, tillåter fredliga regeringsfientliga demonstrationer, inbjuder observatörer från antagonistiska stater att röra sig fritt samt anordnar en folkomröstning för demokratiska reformer? I alla fall undertecknad har aldrig hört talas om något liknande.”

Visst  är det unikt!

En titt på kartan:

”För att förstå vad som händer i Syrien bör vi gå tillbaka några år i tiden, då USA:s dåvarande utrikesminister Condolezza Rice deklarerade att USA och Israel var fast beslutna att förändra den politiska kartan i Mellanöstern. Ingen kunde missförstå att hon avsåg skapandet av västvänliga regimer i Syrien och Iran, samt krossandet av Hizbollah och Hamas. Under en längre tid har Syrien varit utsatt för hemliga destabiliserande operationer av Israel, västmakterna, arabiska kungadiktaturer. En titt på kartan räcker för att se hur omringat Syrien är av antagonistiska stater.”

”Finns det då inga opartiska bedömare vi vågar lita på? Svårt att säga. Men möjligen har de 166 observatörerna från 13 arabländer och sex olika organisationer något väsentligt att rapportera. Observatörerna, som i sin rapport säger att de kunde röra sig fritt inom hela Syrien, kom huvudsakligen från länder som är antagonistiska gentemot Syrien. Detta förtjänar att beaktas. Vad kom observatörerna då fram till?

1. Påståendena att syriska armén mejar ner fredliga demonstranter tillbakavisas.

2. I städerna Homs och Deraa noterade övervakarna beväpnade gäng som sköt mot regeringssoldater.

3. Observatörerna kunde se fredliga demonstrationer på flera platser, både regeringssympatisörer och oppositionsanhängare demonstrerade fritt och utan störningar.

4. Det förekom falska rapporter om explosioner och våld. När observatörerna kom till platsen, fann de rapporterna ogrundade.

Slutrapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1. Det land som röstade emot var Qatar, vars regering är den som jämte Saudiarabien kanske hårdast stöder den väpnade oppositionen i Syrien.”

Samtliga citat är ur Tord Lundgrens artiklel. Läs mer här.

Tack, Vår blogg, för tipset: ”Ja ofta får man en helt annan bild av ”normala” medias skriverier, om det beror på ägarförhållandet eller någon annan toppstyrning vet jag inte?”


Läs och begrunda sanningens ord!

ghostalive

Vi befinner oss i en historisk situation där utrikespolitiken är oändligt mycket mer avgörande än inrikespolitiken. USA, NATO och EU befinner sig på aggressiv offensiv, både ekonomiskt och militärt. Finanskapitalismen löper amok, krigsindustrierna blomstrar. Afghanistan, Irak och Libyen har redan överfallits. Nu förbereder Väst opinionen för nya anfallskrig  i Syrien och Iran, äventyr som hotar att utvecklas till Det Stora Kriget.

I denna nyimperialistiska krigsoffensiv deltar även Sverige, visserligen bara marginellt men efter beslut av en överväldigande riksdagsmajoritet där även Socialdemokraterna ingår. Det är till och med så att det var en S-regering och en S-majoritet som fattade det första beslutet om att Sverige skulle skicka trupp till Afghanistan och S ställde sig bakom att det svenska flygvapnet skulle delta i angreppet mot Libyen och det råder ingen tvekan om vilken sida S skulle ställa sig på vid ett USA-NATO-EU-angrepp mot Syrien och Iran.

I detta riskabla och hotfulla politiska…

Visa originalinlägg 62 fler ord


Maverablogg

Under pågående strider har denna byggnad träffats av granater, reportrarna försökte fly men misslyckades. Marie Colvin och Remi Ochlik var inte de enda journalister där utan det fanns flera, som blev skadade.

via

Maverablogg.

Under pågående strider har denna byggnad träffats av granater, reportrarna försökte fly men misslyckades. Marie Colvin och Remi Ochlik var inte de enda journalister där utan det fanns flera, som blev skadade.Obamas hemliga avrättningsattacker, mm

Avrättningsattacker,

jakt på läckor

och

kärnvapen som styrs med fjärrkontroll

 

Tips till dig som tänker läsa detta inlägg.

Det innehåller väldigt många länkar. Sådana texter kan bli väldigt jobbiga och övermäktig. Du behöver inte klicka på dem vartefter du läser texten. Läs istället texten rakt igenom Är det sedan någonting du vill kolla upp extra och läsa mera om, klicka på länken då, eller kom tillbaka till inlägget när du har bättre med tid eller mera lust.

”Men för Barack Obama är Irak fortfarande en krigszon, där USA ska försvara sina intressen: stävja Irans inflytande över irakisk politik, och säkerställa amerikanska företags affärer när Iraks oljedrivna tillväxt skjuter i höjden.” Läs Christopher Holmbäcks artikel!

FREE BRADLEY MANNING

Obama kräver att Iran ger tillbaka förlorad drönare

Hundratals civila dödade av drönare

Krigets vansinne, nu förstärkt av drönare

Hundratals civila dödade av drönare

Drönare dödade tio i Pakistan

Ny drönare ska bevaka Mexikogräns

Drönare jagar valjägare

Drönare till Libyen

Brittisk drönare dödade civila

Hundratals civila dödade av drönare

”Nobels fredspris 2009 går till USA:s president Barack Obama för hans arbete för att lösa globala kriser och skapa en kärnvapenfri värld.” SvD

USA:s hemliga fängelser i Somalia

CIA:s hemliga fängelse upptäckt i Bukarest

”Nu är det dags att följa upp rekommendationerna från Europaparlamentets tillfälliga utskott om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar. Det sa EU-ledamöter och experter i ett seminarium i underutskottet för mänskliga rättigheter, den 25 januari. De vill fortsätta undersökningarna om vad som görs för att sanningen ska komma fram och för att garantera att kränkningar av mänskliga rättigheter inte händer igen.” Läs mera!

Svenskarna i hemliga mini-fängelser

Iraq: Secret Jail Uncovered in Baghdad

Secret prison revealed in Baghdad

Order rörande tortyr var led i USA:s strategi för sekteristiskt krig. Hit hör bl.a den ökända ‘Wolf brigade’.
Amerikanska soldater har sänts till Irak för att genomföra arresteringsoperationer!
läs fler artiklar om tortyr och fängelser
Källa

”… varför USA nyligen angrep en pakistansk gränspostering och dödade 28 pakistanska soldater.” Läs mera!

”Kvinnor som Bloomberg talat med hävdar att de är mycket oroliga för framtiden. Redan har vanan att klä sig i shorts försvunnit. Det är ett klädesplagg som kvinnor i Tripoli inte längre vågar använda sig av. Vidare ställdes en modeshow in av rädsla för al Qaida-grupperna.” Jag undrar om de tackar Barak Obama. Läs mera!

”Skakande rapporter från nyhetsbyråer om NTC-dödsskvadronernas härjningar i Libyen” Läs mera!

Dags att ta itu med Iran.

Nato claimed it would protect civilians in Libya, but delivered far more killing – a warning to the Arab world and Africa.

”En av studenterna säger att libyska kvinnor nu med den sharia-lagstiftning som Mustafa Abdul-Jalil utannonserat ‘förlorar rätten att behålla sin familj om de skiljer sig… det är en katastrof för libyska kvinnor.’ ” Läs!

”Den Sverige-stödda diktaturen i Qatar medger att tusentals soldater slagits i Libyen.” Läs mer!

”Det är intressant att notera att detta löfte om militär hjälp till diktatorn i Uganda från imperialistledaren Obama kommer alldeles efter att NTC-rebellerna – sannolikt efter massiv hjälp från NATO-styrkorna – haft ihjäl Gaddafi som hade ambitionen att ena Afrika och utlovat enorma belopp för att starta en afrikansk utvecklingsbank kopplad till den Afrikanska Unionen.” Läs mera!

Many in Sub-Saharan Africa Mourn Qaddafi’s Death

”Plundring, mord och terror – det är vad som väntar invånarna i de byar och städer som faller i NTC-arméns händer. …Enligt svensk grundlag blir Tryckfrihetsförordningen, TF, nämligen starkt begränsad då landet går i krig – och den dag svenska soldater skickas iväg för att med bomber och skjutvapen åstadkomma fred, frihet eller jämlikhet någonstans i världen så är vi utan tvekan i krig.’ …  Det är snarare våra lagstiftare, dvs de som fattat besluten om Sveriges medverkan i anfallskrig utomlands som ska stå till svars även för undanhållande uppgifter som i fredstid vore en självklarhet att publicera fritt.” Läs mera!

Massarresteringar och massavrättningar i NTC-rebellernas Libyen

BBC: NATO bombar civila på måfå i Sirte, NATO-rebellerna beskjuter sjukhuset

The Times skildrar NATO:s massmord på civila i Sirte

”Första internationella journalisterna inne i en av Libyens belägrade städer bekräftar den humanitära katastrofen – men svenska medier håller tyst” Läs mera!

Bara USA har rätt att lägga sig i andra staters politik

NATO:s rebeller har gått på plundringståg i Sabha

Fortsatt barbari i Tripoli

Libyens rebeller säger till WSJ att de beskjuter Bani Walid på måfå för att döda civila

Massmedierna som producent av krigspropaganda

Två utmärkta inlägg om våra massmediers viktiga roll som producent av krigspropaganda:

Skvitts: Detta hade jag länge tänkt skriva om

Björnbrum: Sanning åt alla

Vad gäller libyeneländet rekommenderar jag som vanligt även Motvallsbloggen, Mavera, StAn, Old Wold och Nyhetsbanken (finns alla med bland mina favoritbloggar).”

BBC dokumenterar hur Reinfeldts och Juholts libyska skyddslingar plundrar och våldtar i svarta människors hem

Pepe Escobar: NATO kommer att göra Libyen till ett nytt Somalia Det kan ju vara värt ännu ett fredspris till Obama!

Jibril, NATO-installerad premiärminister i Libyen, uttalar sitt stöd för folkmordet i Tawerga

Allt fler uppgifter om att NATO-styrkor i Libyen ersätts med jihadister från Afghanistan och Pakistan

Halshuggningar av motståndare är en bra idé och huvudena blir fina troféer som vi kan dekorera våra kontor med

Al Jazeera uppmärksammar hur Libyens rebeller mördar svarta barn och gamlingar

Pakistanska the Nation hävdar att CIA rekryterat 1500 al Qaida-kämpar i Afghanistan för att slåss i Libyen

”Men de al Qaida-ledda styrkornas högsta prioritet har knappast varit respekt för mänskliga rättigheter, skriver Björn Blomberg.

I en intervju för den ryska TV-kanalen Russia Today hävdar mellanösternexperten Pepe Escobar att Tripolis nye militära befälhavare är medlem i al Qaida. Detta är ett exempel på hur Al Qaida stärkt sin ställning inom den libyska rebellrörelsen sedan de organiserade mordet på rebellernas militäre befälhavare Abdel Fattah Younis tidigare i år. Men också ett exempel på hur öppet NATO nu samarbetar med den nye al Qaida-ledaren Ayman al Zawahiris salafitiska kämpar – både i Libyen och i Syrien.” Läs mer, såsom till exempel detta citat Först sköt vi många, men sedan fick vi order om att inte slösa med ammunitionen, eftersom de ändå ingen gjorde motstånd – de var ju bakbundna när de fraktades till oss. Jag var på centrala Java under den mest hektiska tiden och fick beröm för gott arbete. Jag tror att vi dödade minst 200 000 i det området, men vi fick hjälp av ortsbefolkningen. Varje kväll körde vi fram en lastbil med 25-30 fångar till en by och lät invånarna slå ihjäl dem. Vi militärer följde order genom att inte skjuta. De goda muslimerna klarade av det med sina ´parang´-knivar, som de annars brukar skära ner bananklasar med. Och Allah var dem behjälplig. De bad till Honom under dessa kvällsfester – och det rann mycket blod. Gud, så mycket blod av otroget slödder! Skriken? Visst skrek de och bad om nåd, fega djävlar. Och så såg man man dåligt i mörkret och missade ibland huvudena med parangen. Betalning? Det var tillfredsställelsen.”

”Pepe Escobar: Så tränade NATO al Qaida och hjälpte dem att ta över Tripoli” Video”

”De svenska krigsförbrytarna

Observera att när nu Nato-trupper går in på marken i Libyen för att delta i jakten på den tidgare libyska adminstrationen står det i flagrant strid mot FN:s säkerhetsråds resolution 1973 som uttryckligen förbjöld stationering av främmande trupp i Libyen (…”excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory”). Läs mer!

”Efter Libyen, satsar Obama på ett krig mot Syrien?” Det skrevs 2011- 08 25. Klicka och läs resten.

Vittnesmål från Tawergha: Al qaida mördade barn framför ögonen på deras mödrar

Israeliska källor: NATO planerar at ge Turkiet en nyckelroll i destabiliseringen och återkolonialiseringen av Syrien

Nobels fredspris, jo man tackar!

”Ovanstående video är från salafister i norra London som talar om att börja med att skapa emirat i europeiska storstäder och sedan om att införa sharia i hela Europa, ja i hela världen.

Liknande emirat har med stöd av Sverige och NATO under de senaste månaderna startats i Libyen och Syrien som enligt salafisterna är otillåtet sekulära stater, dvs stater som på ett otillåtet sätt låtit sig påverkas av västvärlden. NATO bombade Dernaa i Libyen sedan befolkningen där gjort uppror mot salafisterna som bland annat inkluderar en fd chaufför och rådgivare åt Usama Bin Ladin. Befolkningen i Dernaa var upprörd sedan salafisterna mördat en av deras stamledare.” Videon ser du om du klickar här.

”Tidigare har NATO eller Qatar också beskjutit demonstranter från warfalla-stammen i Benghazi från helikoptrar.” Jag kommer osökt att tänka på de övergrepp som den Syriska regimen påstås begå, men aldrig har skett. I det här fallet, däremot, sades ingenting!

”CNN skildrar NATO:s massaker i Majer, Libyen”

Sverige borde aldrig ha ställt upp på NATO:s krig: ”Nyligen massakrerades 120 personer som demonstrerade till stöd för Gadaffi i rebellernas huvudstad Benghazi. Sverige måste fördöma dessa metoder. Och dra tillbaka Jas-planen från landet. Det skriver Björn Blomberg, som skriver om internationella frågor för en rad tidningar.”

”Strider i och kring Benghazi sedan al Qaida halshuggit 120 medlemmar av warfala-stammen”, vilket inte vår media skrev om, men här kan du läsa! De hade för övrigt fullt militärt stöd av en fredspristagare, Brak Obama!

”(Reuters) – Rebels who seized the government-held town of Ghazaia in Libya’s Western Mountain in a new offensive describe themselves as ‘liberators,’ but there were no cheers when they rolled in.” Läs mer och låt Google översätta om det behövs.

”FN:s säkerhetsråds resolutioner mot Libyen är historien om en rad brott mot FN-stadgan. För första gången har FN gjort sig till verktyg i ett pågående inbördeskrig. Ändå fortsätter man i Sverige, inte minst från UD och FN-förbundet, att betrakta FN:s säkerhetsråd och dess skamfilade ordförande som närmast Gud fader själv. Det skriver Stefan Lindgren, journalist och författare.” Läs mer!

Syrien: vem står bakom den ”syriska våren”?

Kriget till skydd för Libyens civila: NATO bombar sjukhus, moské och en skola i Zliten

”Inte lätt att veta vilket, som så ofta är fallet i vår massmediarapportering. Det enda man kan konstatera är att rapporteringen, i alla fall i Expressen, var vilseledande, ja rent snurrig redan från dag ett.” Bild och text här!

Libyen – ett rekord i usel nyhetsrapportering

Överallt där amerikanska intressen är hotade, eller inte fullt tillfredsställda, där är det spänningar eller krig. Och 2009 års Nobel-fredspristagare måste hållas ytterst ansvarig för detta i hans egenskap av USA:s president. Men vem bestämmer egentligen?

”Bilderbergaren Henry Kissinger säger: ”Amerikanerna köper krig som barn äter godis…Naturligtvis, Baracky (president Obama) måste vara offentligt sett ovillig att gå i krig, men vi litar på honom.’ ”

Frågan är, ska vi bry oss om vad USA gör i arabvärlden i dag? Har vi med det att göra? Och är det verkligen USA:s regering som styr, eller tar den order från Bilderberggruppen?


Syrien: vem står bakom den ”syriska våren”? « Maverablogg

Syrien: vem står bakom den ”syriska våren”? « Maverablogg.

USA tillsammans med sina Gulf-kompisar har startat en riktig häxjakt på Syriens president Bashar Assad. Man stängde ute Syrien från Arabförbundet, förklarade Assad som icke legitim och psykiskt sjuk samt införde ekonomiska sanktioner mot landet. Trots det har Bashar Assad ett stort stöd från det syriska folket.”

Citat från Mavera.