Kategorier

Arkiv

Dagens skola

En klar katastrof

”Vi vädjar till landets beslutsfattare att tilldela svenskundervisningen de resurser som behövs. Dagens skolungdomar måste få ett fungerande språk. Vi som undervisar på universitetsnivå har inga möjligheter att täcka upp för de brister som uppstått redan i grund- och gymnasieskolan. Som läget är nu har vi stora svårigheter att ens åstadkomma en acceptabel kunskapsnivå i vårt eget ämne hos våra studenter – alltför många av dem förstår helt enkelt inte vad vi säger.”UNT

Lindström - skolan

”Språkproblemen yttrar sig i alla tänkbara undervisningssammanhang. Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir problemen då studenterna själva måste uttrycka sig i skrift. Utan hjälp av ordbehandlare är stavningen över lag eländig.” /Samma källa.

Att skolan är Folkpartiets hjärtefråga har alla hört men ingen märk. Nuvarande skolpolitik, om den fortsätter, kommer Sverige på sikt att bli omsprunget av varenda U-land.

”Du som är så himla duktig, får jag fråga var du du har studerat någonstans?”

”Universitetet i Djiboti, hur så?”

Centern: slopad skolplikt

Mer intressanta inlägg finns på LÄNKAR.

Header

Mycket roliga journal-anteckningar med grava språkliga brister kan du läsa här.