Kategorier

Arkiv

Om konsten att åka med SJ

En intoduktion

 

Och för att göra den kort kan redan avslöjas att om du ska någonstans med SJ, res dagen innan!

SJ, gamla vän

Här kommer en liten reseberättelse.


Pundare och pundhuvuden

Ett härligt friskt inlägg

av SMK

”Bland det värsta som finns i mina ögon, är handlingskraftig okunnighet.” 

”Det enda mått på framgång som kan räknas då det gäller narkotikan är att tillgången minskar i kilon och gram och att antalet missbrukare minskar. I Sverige har utvecklingen under de senaste trettio årens restriktiva narkotikapolitik varit den motsatta.”

”De ca. 400 personer som dog förra året av sitt missbruk och som en följd av den svenska narkotikapolitiken ansåg förmodligen inte att politiken varit särskilt framgångsrik.

De som smittats med HIV som en effekt av att man ännu inte genomfört sprutbytesprogram i den omfattning som vi internationellt i avtal förpliktat oss att göra, anser förmodligen inte heller att den varit framgångsrik.

Alla de, som istället för att erbjudas och erhålla vård, placeras i fängelse där deras kriminella identitet snarare förstärks, anser inte att politiken är framgångsrik!”

”Det vore mycket klädsamt, Johan Pehrson, om du kunde förklara på vilket sätt den varit framgångsrik?”

”Johan Pehrson är tveklöst en handlingskraftig man, problemet är bara att han är okunnig i narkotikafrågor där han präglas av gamla fördomar och en synnerligen rigid inställning.”

Läs hela inlägget: Centrum för Narkotikavetenskap

En liten titt på Johan Persson

hämtad ur Wikipedia

Johan Pehrson, född den 8 maj 1968jur.kand.svensk folkpartistisk politiker, …  partisekreterare 2001–2002. … riksdagsledamot sedan 1998 … ordförande i justitieutskottet 2002–2006. Han är folkpartiets gruppledare i riksdagen sedan oktober 2006. Han är också ledamot av folkpartiets partistyrelse.

Pehrson har lett arbetet med att profilera folkpartiet i rättsfrågor. Kritiker inom och utom partiet har menat att vissa av förslagen med krav på ‘hårdare tag’ har lett folkpartiet för långt i en konservativ riktning, medan Pehrson i regel framhåller att det är humant gentemot förövaren att sätta tydliga gränser i tid.

Pehrson driver bland annat att alla brott ska utredas som huvudregel, oavsett förövarens ålder, så att brotten klarläggs. Målet med detta är att även offer för icke-straffmyndiga förövare skall få ersättning för sitt lidande. Polisen har för närvarande starka restriktioner på att utreda brott när gärningsmannen är omyndig. Utan en polisutredning blir brottet i regel omöjligt att styrka, varpå brottsoffret har mycket svårt att få någon ersättning.

I buggnings- och integritetsdebatten har Pehrson, precis som socialdemokraternas Thomas Bodström, kritiserats för att förespråka metoder som inskränker individens integritet alltför mycket. Sveriges Radio rapporterar att Pehrson anser att nästa steg i utvecklingen är att förbjuda kryptering. Termen Bodström-Pehrsonsamhället har använts av bland andra integritetsdebattören och Pär Ström för att tydliggöra detta.

Läs gärna MOTPOL, en farlig politiker, varifrån bilden ovan är hämtad: ”… åter igen görs ingen som helst analys av de långsiktiga konsekvenserna med långtgående inskränkning i den personliga integriteten.”

Djurfarmen och alliansgrisarna! ”Låt oss inte vänta längre, låt oss göra uppror mot grisarna i regeringen nu innan vi får en regelrätt polisstat i storkapitalets tjänst och naturens kollaps blir det enda som kan väcka oss!”

Komplettering

Maria Larsson förklarar nu Sveriges pinsamma placering i EU:s narkotikastatistik med att det är statistiken det är fel på. Den är inte internationellt jämförbar eftersom man rapporterar dödsfall på olika vis. Men även om så skulle vara är utvecklingen i ett land över tid jämförbar, och då har hon fortfarande en dubblering sedan 1988 att förklara.” / Johan Norberg

”CUF Storstockholm: Vi tvivlar inte ett ögonblick på Maria Larssons goda avsikter, men vill man genuint hjälpa missbrukare så avkriminaliserar man narkotika. Ingen människa hjälps av att ställas utanför samhället.” /Alfred Akeljung

Bonuslänkar

6 procent jurister i riksdagen

Folkpartiet Liberalernas enda problem: de är inte liberala

Inspecting the troops: FP surveillance expert Johan Pehrsson checks readiness of the Swedish Police

Gratis heroin en framgång i Danmark (Det rycker ju dessutom undan marknaden för storlangarna!)Komplement

GODS ANGELS

Ni kan klicka här och läsa om dem.

Och 

Svensk Myndighetskontroll ser du mera av här!


Staten stäms!

Svensk Myndighetskontroll stämmer staten

I dag stämmer Svensk Myndighetskontroll staten för FRA-lagens kränkningar av Michael Gajditzas medborgerliga rättigheter. Det borde ju fler göra, men nu får vise vad detta leder till. Sprid detta på all de sätt som göras kan. Har du en blogg, skriv om saken. Låna gärna min illustration, det är helt OK (och jag blir inte ledsen om ni länkar till mig)!

”I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.” Läs mera här där det dessutom finns en länk till hela stämningsansökan.

”Går det här bra så ska vi senare i vår återkomma med en liknande stämning men då avseende IPRED. Införs datalagringsdirektivet så väntar ytterligare en av samma sort.”


Oskyldigt dömd

Rättsväsendet

Den dömande makten, det vet väl alla att det är en del av staten. Och vad staten är råder det sämre kunskap om.  Jag minns min far som sa: ”Staten det är vi, det!”

Han var inte dum, min farsa. Politiskt var han väldigt medveten. Men på denna punkten brast det. Han var ju dock inte riktigt politiskt skolad. Han var bara väldigt intresserad av politik och med hans uppväxt var det inte konstigt att han var kommunist, trodde han.

”Staten är vi, det!”

Så fan heller!

Vårt samhälle har utvecklats genom att diffrentieras socialt. Med det menar jag att ägandeförhållandena har efter det att vi lämnade stamsamhällets jägar- och samlarkulturer bakom oss, fördelats olika. Sålunda kom under det tidiga jordbrukssamhällets tid att uppstå ett privat ägande av produktionsmedlen, vilka inte kom alla till del. Vissa ägde jord, andra inte. Vissa ägde till och med andra människor, slavar.

Detta kallar vi klassamhälle.

Ett något mera modernt klassamhälle var det feodala, indelat i adel, präster, borgare och bönder. Numera talar vi om det kapitalistiska samhället. Det utmärker sig av att endast ha två klasser av betydelse, arbetarklassen och borgarklassen. Det är arbetarklassen som producerar de värden som tillfaller borgarklassen i det att den senare klassen är den som äger produktionsmedlen. Men sådant lär man inte ut i skolan. Sådant talas det tyst om i vårt samhälle. Ja, man hävdar till och med att klassamhället är dött och finns inte längre, för informationen styrs ju från de kapitalstarkaste i samhället och det är den rika borgarklassen. Den är inte betjänt av att upplysa om att de lever på majoritetens arbete. Den som skor sig på andra talar gärna tyst om det.

Alla klassamhällen  har en inbyggd orättvisa, annars var de inte klassamhällen. Och den klassen som gynnas måste ha medel att upprätthålla orättvisan. Det medlet är rättsapparaten. Det borde heta orättsapparaten!

Långt ifrån alla de lagar som stiftas och hanteras av denna apparat är sådana som har till uppgift att upprätthålla orättvisan. Här finns många lagar som har andra värden att skydda. Det är således inte tillåtet att dräpa, såvida det inte sker i härskarklassens intressen, det vill säga i krig. Det är inte heller tillåtet att stjäla, såvida det inte sker i härskarklassens intressen, det vill säga i former av kapitalistisk utsugning av arbetarklassen.

Nästan alla mål som avhandlas i våra domstolar handlar som bekant om andra saker. Vanlig stöld, vanliga bedrägerier  misshandel, mord och dråp, fortkörning, rattfylla etc. När folk dör på grund av att företag har förgiftat naturen, maten eller inte uppfyllt säkerhetskrav, är en rättsprocess ibland långt borta, eller leder till milda domar. När du blir blåst av reklam som utlovar långt mer än den håller kan du sällan få rättsapparaten att ens lyfta ett finger.

Så olika är det och det vet ju alla.

Rättsapparaten har en funktion som vi kanske inte tänker på. Inte ens de som arbetar inom apparaten är medvetna om det. den funktionen är att vi ska veta vår plats. Vi ska darra inför skranket, eller blotta möjligheten av att hamna där. Tänk på det!

Det här betyder att det allra viktigaste är inte att en dom motsvarar rättvisa, utan fastmer att rättsväsendet alltid måste få folk dömda oavsett om de är skyldiga eller ej. I och för sig finns ambitionen att få rätt man dömd. Men döms fel person så saknas ambition att rätta till saken i efterhand. Det här visar sig klart och tydligt i att det är näst intill omöjligt att få resning om man är oskyldigt dömd och någon rättshjälp kan man inte få i sådana fall. All juridisk hjälp måste man betala själv!

På så vis fås vi att gå i strama tyglar.

Det finns många oskyldigt dömda människor, men av naturliga skäl finns ingen statistik på det. Endast de som har fått resning och vunnit kan räknas upp, men alla andra, som har nekats resning, hur ska man veta att de var oskyldiga?

En del av dem slutar som rättshaverister och begår oöverlagda handlingar i sin frustration av aldrig få upprättelse, ibland med följden att de begår faktiska brott i sin kamp för rättvisan, som rättsväsendet inte har som mål att uppnå! (Läs sista meningens andra sats en gång till!)

Lilla mygelbloggen (OM mygel..)

”Jag har beslutat mig för att undersöka intresset hos oskyldigt dömda för att bilda en förening. För att bli medlem krävs att man kan visa att det gäller en dom som är minst tio år gammal och att man sökt resning minst två gånger sedan dom samt att domen endast bygger på svaga eller inga bevis, typ trovärdighetsfrågor.”  Det skriver Hans på sin blogg.

Det är ett bra initiativ och därför förmedlar jag det vidare här!

Andra siter som tar upp och synar rättsväsendet ur olika aspekter är:

Mediemordet

Rättssäkerhetsorganisationen RO

Shed Light

Coruptioblogg

Felväsendet

Svensk myndighetskontroll (nya adressen)

Svensk myndighetskontroll (gamla adressen)

Rigmor Perssons brev till Justitieministern Thomas Bodström

Upprättelse.nu

Enstaka artiklar och inlägg om rättsväsendet

(Fylls på efter hand)

Stefan Wahlberg: Uppgiven kamp mot vardagsbrotten

Elisabeth Höglund: Rättsstaten hotas när poliser frias för brott

Leif GW Persson: Rätt ska vara rätt

Leif GW Persson: Enastående enfaldigt, åklagaren

Felväsendet: Friad pga hög lön

Advokaten: Oskyldigt dömda är en del av systemet

INGEN får rätt mot polisen!

Könsjäv i rättsväsendet

Rattfylleridömda ska inte ha vapen – Högsta förvaltningsdomstolen – Polisen?

Skvitt: Psykopaternas rättsmaskineri och fördomar!

Skvitt: Skandalen bara växer!

En artikel funnen i förbifarten.

Här är en till.

PS! Har du tips om bra länkar på ämnet så lämna en kommentar!


Sydsvenskans liberala funderingar | Svensk Myndighetskontroll

Sydsvenskans liberala funderingar | Svensk Myndighetskontroll.


Det angår oss alla

Svensk myndighetskontroll tar upp en sak som angår oss alla.

IPRED-lagen, och vad det handlar om förstår du av bilden, läs allt här!

Det angår oss alla är dessutom titeln på en hemsida och eftersom jag råkar veta det så tipsar jag gärna om den läsvärda siten. Den är väldigt bra, men inte kanske så skräddarsydd till psykopaters offer som denna site!

Psykopati är aldrig fel att känna till för förr eller senare drabbas man säkert av dem. Jag menar att man nog drabbas varje dag av dem, så som man kan läsa här på SOLIDARITETSTANKEN.


Svensk myndighetskontroll

Än en gång gör Skvitt reklam för denna eminenta blogg som ingen samhällsmedveten och samhällsintresserad kan vara utan!


Svensk myndighetskontroll – ny adress

Här är bloggens sista inlägg på AB.

Så här skriver man: ”Är detta barnporr? Frågan föranleds av att jag just läst en alldeles utmärkt artikel av Calle Rehbinder som jag tycker att du också ska läsa här.

Så titta nu på dessa animationer och säg vad ni tror.”

Det där vill jag inte ha synpunkter på och jag vet inte om det är roligt eller bara barnsligt. Ni får avgöra själva.

Bloggens nya adress ser ni här och i min sidebar.


Svensk myndighetskontroll

En eminent blogg!

Just därför är det lite darrigt att inte veta vart den kommer att ta vägen när AFTONBLADET STÄNGER SIN PORTAL. Jag hoppas SM hör av sig till EXBLOGGARE från AFTONBLADET!

Den som ännu inte har stiftat bekantskap med SM har fotfarande, i skrivande stund, chansen att göra det här!