Kategorier

Arkiv

De arga och modiga

De finns, som hopp för framtiden

Rubriken som jag har till mitt inlägg, den hade även helahälsingland.se i sin ledare.

Att jag hittade dit berodde uteslutande på Svante.

Tack, Svante!

Tidningen skriver:

”Femton nazister på Brotorget bland bakluckeloppisar och glassätande barn kan verka nog så skrämmande. Demokratiska krafter ska hålla ett vakande öga på dem, självklart. 
Men när tre 17-åriga tjejer lyckas skrämma iväg dem hem till Dalarna så är det upp till bevis för resten av Bollnäsborna

Att göra gemensam sak med ungdomarna den 25 augusti bör vara en självklarhet för varje anständig medborgare.

Det kan tyckas att en enstaka manifestation inte gör någon skillnad. Men det har visat sig att om vi inte debatterar, omhuldar och vårdar, vrider och vänder på våra värderingar och självklara rättigheter, så finns det alltid krafter beredda att rasera, utnyttja och trakassera.”

Nu får man ju hoppas att vi börjar med att ifrågasätta även moderazisterna! Alltså de som går under flera olika namn och slogans: ”Moderaterna”, ”De nya Moderaterna”, ”Det nya arbetarpartiet”. De är ju trots allt mycket farligare. Och det beror ju på deras stora inflytande. De sitter och samregerar med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och innehar genom den Alliansen regeringsmakten.

Det är moderazisterna som styr.

Övriga partier inom Alliansen är bara betydelselösa stödpartier som genom sin uppslutning har avslöjat sig själva som antidemokrater.

Å andra sidan är det väl bara de historielösa som inte vet att Centerpartiet på den tid det kallade sig Bondeförbundet var det parti som mest omhuldade herr Adolf Hitler och hans parti, tätt följt av Moderaternas föregångare, Högerpartiet.

Folkpartiet hade en imponerande rakryggad inställning och Kristdemokraterna fanns inte på den tiden, men har uppstått ur riktningar som inget hade att kritisera nazisterna för.

Så ser Alliansen ut!

Det är deras historiska rötter.

Och tyvärr kommer inte heller Socialdemokratin undan min kritik i det att de faktiskt också ställde sig välvilliga till den tyska nazismen då det begav sig. I sanningens namn fanns dock både kritiker och sympatisörer till nazisterna inom det socialdemokratiska partiet, men kontenta av det blev att kritikerna tystades. De som var alltför högljudda kritiker till Hitler blev liksom kommunisterna inspärrade i läger under andra världskriget. Jag har själv träffat en av dem som satt i Öxnereds läger.

De här lägren är en del av den svenska historien som är fullständigt nedtystad.

”Arbetslägret i Öxnered – En bild inifrån

Föredrag av f.d. EU parlamentarikern Jonas Sjöstedt   
 
”Masthugget – Moskva – Madrid” – är namnet på Jonas Sjösteds nya bok som utkommer på Carlsson Bokförlag och presenteras på Vänersborgs museum 12 mars. Boken bygger till stora delar på intervjuer med bl.a. Bengt och Greta Segersson, politiskt aktiva på vänsterkanten under åren kring andra världskriget. Särskilt intressant för vänersborgsområdet är bokens skildringar om livet på ett av de svenska militära arbetskompanierna – 60:e Arbetskompaniet L 17 vid Öxnered. 
 
Under början av andra världskriget sågs ett allt för uttalat vänsterengagemang som en säkerhetsrisk av svenska myndigheter. Som ett led i landets säkerhetspolitik internerades därför ett förhållandevis stort antal personer med hänvisning till rikets säkerhet. Ett flertal av dessa interneringsläger var militära arbetskompanier för värnpliktiga. Av landets totalt åtta militära läger upprättades ett på Karlsro, vid Öxnered, hösten 1941. Lägret var ett av de tre s.k. ”Barbarossalägren” vilket öppnades vid tiden för Tysklands anfall på Sovjetunionen.” /Vänersborgs Museum 
 

Obs!

 
När Tage Erlander utfrågades om dessa läger, strax före sin död, förnekade han all kännedom om dessa läger! Ändå var han djupt insyltad i allt vad som skedde i andra världskrigets Sverige. Och denne Ljugarjöns med sin folkliga och skenheliga mask påklistrad
var en veritabel rasist som ju också är något man talar så tyst om att en viskning i jämförelse är rent öronbedövande. Han tog ju tillsammans med Gustav Möller initiativ till registreringen av så kallade ”tattare” 1942, uppenbarligen inspirerad av rashygieniska tankar som faktiskt inte har sitt ursprung i nazismen utan har svenska rötter.
 
 
De modiga, det var de som höjde sina röster och som Helahälsingland.se skriver om, men de modiga var även de som sa ifrån under kriget och belönades med inspärrning i den dåvarande samlingsregeringens läger, som alltså Tage Erlander påstår sig inte ha en susning om existensen av. Spåren ska ju sopas undan, vilket denna länk är ett tydligt och talade exempel på: Interneringsläger i Sverige under andra världskriget – Wikipedia.
Om länken hade fungerat kunde man även ha läst om arbetslägret i Storlien.
 
 
Helahälsingland.se skriver vidare: ”Inte är det femton nazister från Dalarna som skrämmer. Eller de tolv som röstade på Svenskarnas parti från Gävleborgs län i senaste riksdagsvalet.”
 
 
Det är alldeles riktigt! Det är inte de som skrämmer. Det är moderazisterna och deras Allians som skrämmer tillsammans med det socialdemokratiska partiet.
 
 
Till sist återger jag Svantes kommentar till artikeln:
”Någon skrev massinvandring, och detta är inte med sanningen överensstämmande. I Afrika förekommer massinvandring på grund av krig, och annat elände. Sverige tar bara emot en liten del av dessa nödställda människor. Tyvärr slipper det igenom en del lycksökande kriminella när myndigheterna försöker sålla i ansökningarna. Jag tror inte att invandringen kostar så mycket som vissa vill göra gällande. Vi har t.ex. Statliga Verk, som blåser oss skattebetalare på enorma belopp ta det senaste med Tillväxtverket, som fått växa till utan att många med mig inte ens visste om att det fanns.
Svante”
 

– – –

 
 
AB