Kategorier

Arkiv

Dagens sanning

Ett avslöjande

 

Bilden nedan lade Skvitt ut på AB-bloggen Åhh!-sikt

dömda styrelseledamöter