Kategorier

Arkiv

Det är underbart att ge!

Det måste Per Westerberg ha tyckt

 

På annat sätt kan man väl inte tolka det, att han på 90-talet som näringsminister beslutade att utländska gruvbolag inte längre skulle dela vinsten 50/50 med den svenska staten när de bryter malm i Sverige.

”På 1990-talet sänkte den moderata näringsministern Per Westerberg statens anspråk på mineraler från 50 procent till 0,5 promille. För företag som bröt mineraler i Sverige skulle alltså staten få 0,5 promille av en eventuell vinst (500 kronor per miljon). Målet var att gruvnäringen skulle rädda en krisande svensk ekonomi. Samtidigt öppnades arkiven i Sveriges geologiska undersökningar upp och visades gratis för företag som var intresserade av att bryta mineraler i landet. SGU:s kunskap värderades till ungefär 5 miljarder kronor och plötsligt blev det väldigt billigt att starta gruvdrift i Sverige.” Läs mera!

Jag undrar vad rätt han hade att skänka bort svenskarnas rikedomar! Jag undrar också varför man inte återgår till det gamla, eller ännu hellre att den svenska staten bedriver gruvbrytning i egen regi och behåller hela vinsten själv. Och så länge så inte sker kan heller aldrig en regering med trovärdighet hävda att det inte finns resurser till välfärden och den sjukvård, barnomsorg, skola, äldreomsorg, pensioner och socialtjänst som är i skriande behov av ekonomisk förstärkning.

Och för all del behövs mer pengar även till vägnät, järnväg och bostäder.

Att satsa på ovanstående samhällssektorer skulle radikalt sänka arbetslösheten som ju Reinfeldt har talat sig så varm för och som Åkesson skyller på invandrarna! Sanningen är istället att arbetslösheten skapas av företagen som avskedar och stänger ned, samt på ett politiskt vanstyre, så som till exempel det ovan nämnda.

Länsstyrelsen kritisk till gruva

Nu har i alla fall Länsstyrelsen reagerat mot ett företag, men då handlar det om att ”Jokkmokk Iron AB:s ansökan och miljökonsekvensbeskrivning angående järnmalmsgruvan i Kallak inte tillräckligt tydligt visat hur den kommer påverka bland annat rennäring och natur- och kulturvärden.” Läs mera.

 


När är man sambo?

Det beror lite på

RosenRasande benar ut problemet och berättar bland annat: ”I praktiken borde det ju innebära att Socialtjänsten kan knacka på en kväll när som helst o kolla om deras bidragstagare har manlig nattgäst eller… ” och avslutar med: ”Hur sjukt får kontrollsystemet bli av de människor som redan är utsatta, har det svårt. Det här måste du ta upp Hanne Kjöller om hur det fuskas med boenden och fiffelförhållanden. Listan till människor med psykisk ohälsa som fuskar och är lata, fifflar med assistansstöd etc kan utökas med ovan nämnda grupp. En liten fråga bara, var finns lagen som reglerar detta?”

Läs hela hennes inlägg!

RosenRasande

Jag tycker inte jag behöver tillägga mycket, men konstaterar att vårt samhälle blir bara kallare och kallare, snålare och snålare. Men snålheten kan bita sig själv i svansen! När någon med funktionshinder inte längre kan låta en älskad vän övernatta ökar behovet av stöd och hjälp från samhället istället. Det kan bli dyrt det!

liberalfashismen


Socialsekreterare Christer Nilsson har fått nog

De dör som flugor

Vi får ett allt kallare samhälle. Det märks över allt där de sociala resurserna minskas.

Det är ju inte så konstigt. De sänkta skatterna får ju följder.

Som flugor

”Tidigare sökte man upp missbrukare med psykisk ohälsa som låg illa till. Men vid årsskiftet avslutades det arbetet. Samtidigt försvann formuleringen om att ”personer med dubbeldiagnos är i behov av uppsökande arbete både i och utan­för hemmet då de ofta inte är förmögna att söka hjälpen själva” ur förvaltningens styrdokument. Hans Åkerman, avdelningschef för Järfällas individ och familje­omsorg, förklarar nedskärningen med att kommunens missbrukare slutat fråga efter hjälp.”DN

Valresultat Järfälla
Parti Andel röster
Moderata samlingspartiet * 34,43%
Centerpartiet * 3,53%
Folkpartiet liberalerna * 9,33%
Kristdemokraterna * 5,52%
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 29,93%
Vänsterpartiet 5,06%
Miljöpartiet den gröna 7,46%
Sverigedemokraterna 4,42%
* Partier som bildat majoritet

Dör som flugor

”Nu syns resultatet av besparingarna.

Bara i år har socialsekreteraren Christer Nilsson tvingats begrava fem av sina klienter, skriver DN. Stödet till missbrukarna i kommunen har minskat med totalt 8 277 timmar. För att rädda sina klienter har Christer Nilsson börjat hjälpa missbrukare obetalt på fritiden.”  / AB

Relevant bonuslänk


Landsförrädaren

Fredrik Reinfeldt

 

 

”Landsförräderi är ett förräderibrott som utgör angrepp på en stats rätt eller säkerhet i förhållande till en främmande makt, till skillnad från högförräderi som utgör angrepp på statens bestånd i sig. Vid lindrigare brott används brottsrubriceringen landssvek. Landsförräderi regleras i brottsbalkens 22:a kapitel, medan högförräderi och spioneri hanteras i kaptiel 19, ‘Om brott mot rikets säkerhet’.” / Wikipedia

Som jag ser på saken måste det ju vara något av ovanstående brott som vår statsminister och hela hans blandade alliansregering gjort och gör sig skyldig till. Fast det är ju ingen som vill ta i den saken. Men hur hade sett ut om jag hade genomfört alla nedrustningarna istället och stulit från vanligt folk för att ge till de rika?

Men vid en smula eftertanke måst jag nog rätta mig själv. Omvänd Robin-Hood- politik har alltid varit härskarklassens politik och ingen har anklagats för förräderi för den sakens skull, så jag tog uppenbarligen fel, juridiskt, men inte moraliskt!

Ego måste ha

Nu kommer nästa dråpslag!

”Nationella utbildningar har upphört!

De nationella centrala utbildningarna för att öva på katastrofer och olyckor har i princip upphört. Nu varnas det för att landstingen kommer att vara sämre förberedda på katastrofer framöver.

Vid stora olyckor och katastrofer, när många människor skadas samtidigt, måste landstingen många gånger hjälpa varandra för att samordna vården. Då krävs att personal är samspelta, inte minst för att undvika missförstånd och drabbade bli lidande.

Nu har de nationella utbildningarna i princip upphört. Tidigare var det Socialstyrelsen som organiserade och finansierade de nationella centrala utbildningarna i katastrofmedicinsk beredskap. Men enligt ett regeringsbeslut ska landstingen numera själva organisera och betala sin katastrofmedicinska beredskap.” / Svt

 

 

”Efter meteoritregnet i Tjeljabinsk, där 1 200 människor skadades, meddelade Rysslands President, Vladimir Putin, att han skickar tusentals man för att röja upp i förödelsen. Samtidigt rapporteras det på nyheterna i Sverige att Sverige riskerar att stå utan krisberedskap i framtiden.

Efter ett beslut kommer nu landstingen själva att tvingas betala för att utbilda dem som ska hantera kriser och olyckor, vilket tidigare var något som Socialstyrelsen organiserade.

Om landstingen i dag inte har råd att prioritera sjukvård och se till att alla får en sjukhussäng om de behöver det, hur långt ned kommer egentligen beredskap för kriser och olyckor? Det återstår att se. Själv rekommenderar jag alla att inventera matförråden, lära sig första hjälpen och alltid vara redo på att tvingas stå på egna ben.” / Swedish Pepper

 

Det är ju inte penningbrist det handlar om. det handlar bara om att inte kasta bort dem.

Kan man kasta bort 97 miljarder samtidigt som pengarna inte räcker till människors säkerhet, inte till sjukvården, inte till pensionärerna och när fattigdomen ökar och skolan blir sämre, då måste det vara landsförräderi, annars vet jag inte vad landsförräderi är.

97 bortkomna miljarder

Sjukvården är så nedrustad att människor dör i vården av enkelt behandlingsbara sjukdomar bara för att personalen inte hinner ta tag i alla uppgifter de stressar sig igenom varje dag. Då kan en 9-åring avlida av en lunginflammation. Då är liv inte värt något. Och regeringen tycker sig sakna ansvar, men en regering som inte tar ansvar för sitt land är väl en regering av landsförrädare. Vad är förräderi annars?

Vårdskandal

 

När arbetslösa kastas i armarna på kriminella och det sker med regeringens goda minne, då är det högt vatten! ”Mitt senaste nystartsjobb var på en oseriös firma som ägnade sig åt förskingring och detta finns antecknat hos AF.” Läs mer.

Myndigheten vet, men skaffar ändå fram gratis arbetskraft med regeringens goda minne. Och oavsett det är det i strid med lagen att låta FAS3-gratis-arbetskraften utföra riktiga arbetsuppgifter, vilket regelmässigt sker och med regeringens goda minne samt med en regering som låter verksamheten svälla dag för dag. ”Janne gör sitt gamla jobb – i Fas 3” Det är kriminellt!

Nej, inte nu längre! Efter att arbetsgivarna länge hade konsekvent brutit mot regelverket så ändrades det och nu är det helt OK att ”En 29-årig tjej från Älvsbyn plockar ris efter Janne för 40 kronor i timmen.”

”En ganska nystartad verksamhet ska byggas upp. Det är Tomas och 10-15 andra personer i Fas 3 som ska göra jobbet. – Det känns förnedrande. De får betalt när jag jobbar åt dem, och jag måste säga ja.” / Da.se Det är kriminell politik!

Och jag tolkar lagen som att det är landsförräderi att tvinga utsatta in i sådana situationer. Men inte nog med det. Vanliga jobb ersätts med FAS3-jobb genom att systemet lever sitt självständiga liv med konsekvensen att allt fler blir gratis arbetskraft åt företagen. ”Reglerna i fas 3 ändrades så att deltagarna ska få utföra fler vanliga arbetsuppgifter. Då valde tio arbetsgivare att få jobbet gjort av deltagare i fas 3, i stället för att anställa personal. Företagarna fick också omkring 5‑000 kronor varje månad av Arbetsförmedlingen.” / Nyheterna.net

Att göra svenska medborgare till slavar är en kriminell politik!

Att föra en kriminell regeringspolitik tolkar jag som landförräderi! Men att jag anser att politiken är kriminell är inte det värsta. Värre är att det är en så inhuman behandling av svenska medborgare att de tar lina liv! Då är det högt vatten! Men inte ens det kan få regeringen att tänka om.

Eftersom pressen inte skriver mycket om detta går jag istället till andra medier. 14 januari 2010 skrev Tankesmedjan Mänsklighet: ”För nästan ett år sedan varnade Tankesmedjan Mänsklighet för två nya begrepp – Socialtjänstsjälvmordet och Försökringskassesjälvmordet.

Nu besannas denna varning genom det första officiella självmordet i Sverige, vilket tyvärr antagligen inte är det sista. Vi drog tyvärr också slutsatsen att ett tragiskt fall antagligen behöver ske innan en debatt startar.
Vi skrev bl.a. att vår granskning av den mycket kritiska forskningen om socialtjänstens arbete och de så kallade Jobbtorgen, så drog vi bland annat slutsatsen att suicidrisk kan vara en tragisk konsekvens. Vi varande därför för ett  nytt begrepp – Socialtjänstsjälvmordet.”
Cancersjuka tvingas tillbaka till sina jobb, fast de är sjukare än då de de slutade arbeta på grund av sjukdomen! Det är kriminell politik! Vad är annars kriminellt?
”Regeringen kände till att de nya sjukreglerna skulle skapa problem, men körde över ministern som ville rätta till dem. Det hävdas i en hemlig PM från socialdepartementet.

I december 2009 upprättade de en hemlig PM, för att dokumentera vilka departement och partier som tyckt vad under förhandlingarna. Kanske anade de att de annars kunde få skulden om sjukförsäkringen blev en het valfråga.

Bara ett par veckor senare började den kontroversiella vågen av utförsäkringar, när tusentals människor nådde sjukförsäkringens ”stupstock”, som kritikerna kallade den.

Något av det mest sensationella i socialdepartementets PM är att denna tidsgräns inte alls fanns med i det ursprungliga förslaget till sjukförsäkring. Det var ett senare inspel från finansdepartementet, som ville spara mer pengar.

 /GP

Det är kriminell politik!

Men andra kan leva gott ohälsan som en direkt följd av regeringens kriminella politik.

 

Jag tvingas nog ändå kalla Reinfeldts politik för landsförräderi. Jag kommer inte ifrån det hur jag än försöker.

Jag motivera det med några länkar:

Ett steg i taget!

Friskolornas rekord: omsatte 26 miljarder (AB)

Pensionerna sjunker!

Svenska barn svälter

Varför ska mina skattepengar hamna i profitörernas fickor?

Reinfeldt struntar i gamla och sjuka

I stället för vård – resultatet

”Det man såldes menar från Alliansens håll, främst Moderaterna, är alltså att den som är sjuk utan utsikt till att tillfriskna lika gärna kan dö svältdöden.”

”Alliansens lögner: Skattesänkningar för 33 miljarder är inga ”reformer” utan nedmontering av välfärden och jobben”

Utförsäkringsreformen


När handläggare saknar kompetens

Jag tar mig frihet

 

Jag tror inte det händer så ofta, men nu ska det ske.

 

Jag tar rakt av en hel text och lägger ut här:

Svante Svensson skriver:

4 februari, 2012 kl. 08:49

Detta påminner om hur min mor blev behandlad av en Biståndshandläggare efter pappas död.

Mamma hade ett inoperabelt brock på kroppspulsådern, enl. hennes läkare jättestort, och att det kan brista när som helst. Vi ansökte om att hon skulle få flytta till servicehuset, som låg i Axelsberg, bara 1 km från villan hon bodde i. Biståndshandläggaren sa att det kommer inte att gå för mamma var inte så sjuk, men att ansökan skulle behandlas. Så mamma sålde villan, och köpte en lägenhet i Hässelby istället. Lägenheten fick vi tillträde till i början av augusti 2006, och den sålda villan skulle lämnas över den 20 september. Jag började med att köra över lite småsaker till lägenheten, så att man kunde vara där, över dagen. Flyttlasset som var beställt till den 16 augusti, skulle ta resten.

Den 11 augusti skulle jag åka hem till Ljungdalen, men det var så varmt att bestämde att vänta till natten för att hunden inte skulle behöva sitta i en het bil, och tur var det, för när jag på eftermiddagen kom hem efter en hundpromenad, kommer mamma ut, och säger att det gör så ont, det gör så ont, och sätter sig i en solstol.

Några sekunder därefter blev hon kritvit, och slutade andas. 112 ringdes, ambulans kom, och körde till SÖS. Efter en timme ringde en läkare, och talade om att mamma var död vid ankomsten.

Dagen efter ringde Biståndshandläggaren, och talade om att mammas sjukdom inte var så allvarlig att hon kunde få bo i servicehuset. Jag svarade då att mamma är inte sjuk längre, hon dog igår p.g.a. den otillräckliga sjukdomen, då sa det klick i luren, har inte hört något från Biståndshandläggaren efter det.

Svante
PS -31,9 grader i Kårböle nu. DS”

 

Detta är en kommentar hos Hemimamma.

Vi ser alltså vådan av att handläggare fattar beslut inom områden de helt saknar kompetens. 

Hur farligt ett aortabråck verkligen är bör redan vara bekant för en grundskoleelev. Rupturerar det inträder döden omedelbart, såvida man inte har turen att liga på en kirurgavdelning i samma ögonblick, helst på operationsbordet.

Men som biståndshandläggare på socialtjänsten krävs ingen sjukvårdsutbildning och få om en några har det. Men att bedöma andras hälsa, det tror man sig ha kunskap till!

Jag säger som Hemimamma:sad: FY FAN ALLTSÅ!!


Endast en väninnas problem?

Vanvård

Vi har genom media på senare tid tagit del av vanvården inom den privata äldreomsorgen. Jag har själv vid ett flertal tillfällen skrivit om det.

Men det finns även annan vanvård.

Den kom till min kännedom genom en kvinnlig bekant till mig som arbetar inom socialtjänsten och jag har länge funderat på att skriva om saken. Nu, efter att ha talat med en del andra personer med skiftande profession, har jag beslutat mig:

DETTA MÅSTE UPP TILL YTAN!

Något måste ske!

Det måste komma till allmän kännedom! Vanvård är vanvård, vilken vård det än handlar om!

Och i detta fall består vanvården inte i bristande ekonomiska resurser utan om läkare med bristande kompetens! 

Det började med att min bekant ibland berättade om sin arbetssituation.

Det finns klienter som hon, Anita (fingerat namn), är rädd för och det är ju en utsatt situation med ensamarbete i alla sammanhang. Särskilt illa kan det bli när klienten är psykotisk. Anita upplever det så och hennes oro måste ju tas på största allvar.

Jag sa till henne att hon måste lyfta problemet med sina chefer att klienten är både hotfull, oberäknelig och psykotisk.

”Jo, men det har jag gjort”, sa hon.

Och vad hände då”, frågade jag.

”De sa att det var en läkarfråga”.

”Men vad säger läkarna då?”, var ju min självklara fråga.

”Han skulle sänka medicinen!”

”Men var inte din klient psykotisk, hotfull och oberäknelig för att den var undermedicinerad?”

”Jo!” 

Ungefär så gick snacket. Och Anita menar att hon verkligen vet vad hon talar om. En uppenbart psykotisk människa, det vet hon vad det är efter alla år eftersom hon innan hon började arbeta inom socialtjänsten arbetade i psykiatrin, vilket är ett av skälen att hon sätts på jobb med socialtjänstens psykiskt sjuka klienter. Och hon vet vilka underverk moderna mediciner kan göra, men de används med så överdriven försiktighet av vissa läkare att det blir ett problem för omgivningen och ett lidande för patienten. Att vara paranoid är ett helvete för den sjuke och vid lite eftertanke inser även jag att det inte kan vara lätt att känna sig förföljd.

Anita menar att man kan jämföra med vilken sjukdom som helst. Man kan göra jämförelser med att inte få rätt medicinering och dos av läkemedel vid högt blodtryck, vid diabetes och vid vilken annan sjukdom som helst. Eller för att spetsa till det: att man inte får ett brutet ben gipsat.

Frågan som då inställer sig är: Varför kan inte en paranoid psykospatient få adekvat medicinering?

Var det här ett enstaka fall, ett undantag, undrade jag. Men, nej, så var det inte. Det vara bara det senaste fallet i en lång rad av liknande fall, sa hon. Enligt henne var det visserligen inte regel, men vanligt förekommande att hennes psykiskt sjuka klienter inte medicinerades efter konstens alla regler på ett adekvat sätt.

Det här väckte min nyfikenhet. Jag bad att få träffa några av hennes kollegor och det lät sig göras. Hon fixade en liten fest med dem och några andra och jag bjöds in. På ett naturligt sätt gled samtalen in på jobbproblemen och utan att namn nämndes kom det fram att även de andra som var hennes kollegor hade liknande erfarenheter med andra klienter.

Det här var för över ett år sedan och sedan dess har mitt intresse för frågan vuxit. Jag har tagit upp det med flera jag känner som arbetar inom vård och då även med personal inom psykiatrin. Det jag då har hört är ganska skrämmande, även om det inte gäller generellt utan handlar om enstaka fall. Men de enstaka fallen är ganska många.

Vad fick jag veta?

Något av det mest horribla är kanske berättelsen om en cancersjuk kvinna som mådde psykiskt dåligt och sökte på Sahlgrenskas psykakut för ångest hon fått just av sitt cancerbesked. Hon fick två läkarsamtal. Ett akut på kvällen och lades in. Ett nytt samtal på morgonen innan hon skrevs ut. Då, berättade den person på festen, som hade närvarat vid den aktuella morgonens utskrivningssamtal, att psykiatriläkaren sa till henne: ”Du är inte sjuk, men ganska knäpp!”

Någon vård och behandling fick hon inte. Inget psykologsamtal, ingen kuratorskontakt, ingen ångestlindrande medicin, endast en övernattning och ett kränkande utskrivningssamtal!

Mera kom fram på denna fest, som att psykotiska patienter som är undermedicinerade lider, dock utan att alltid inse själva att de behöver mera medicin och framför allt inte just den medicinen de faktiskt blir hjälpta av. Istället, visade det sig, att de ofta protesterar mot medicineringen om de är undermedicinerade. Men då de är adekvat medicinerade mår de bra och sköter sin medicinering eftersom de då inser att de behöver medicinen. När de däremot inte har den rätta medicinen i rätt dos kräver de allehanda andra mediciner och har de sådan ordinerad, som det kallas ”vid behov”, blir det ett evigt tjat om behovsmedicin, som de sällan behöver. Får de inte dessa så självmedicinerar många med narkotika som de kommer över på olika sätt. Inom psykiatrin flödar narkotikan och för patienterna är det sällan svårt att komma över det då det är så många som har de ”rätta” kontakterna.

Vad var då problemet?

Jo, undermedicinerade patienter beklagar sig för läkaren som då inte så sällan sänker medicinen istället för att höja den! Här ska påpekas att det inte är alla läkare som låter sig påverkas av patienternas klagomål, men de finns i alltför skrämmande stor mängd, berättas det för mig. En av mina uppgiftslämnare arbetar inom öppenvård för psykiatri i Göteborg. En annan, som jobbar inom rättspsykiatrin i Göteborg sedan många år, gav mig exempel från flera fall på den här sortens vanvård, med åtföljande våld och hot, vilket hon sa förekom nästan varje dag. Här följer en dialog jag hade helt nyligen med henne. Det var det som till slut fick mig att skriva detta inlägg, trots vissa protester: ”Det kan komma fram att det är jag som har berättat”, sa hon. Det triggade mig ytterligare. Folk ska inte behöva vara rädda på sin arbetsplats eller att vara rädda för att avslöja missförhållanden. Men givetvis avslöjar jag inga namn.

”Jo, men vi är en liten arbetsplats!”

Det låter obehagligt att folk är rädda att föra fram kritik.

”Vad gör ni åt saken?” frågade jag.

”Vi tar upp det på teamen och ber läkaren höja medicinen”.

Och vad händer då?” frågade jag.

”Det beror på vilken läkare vi har, men just nu får vi inget gehör. Den förre läkaren sa bara att vi prövar med denna dos ett tag till. Nästa vecka samma sak, vi prövar ett tag till. Man blir så arg och känner sig så maktlös!”, sa hon.

”Men den nye läkeren, då?”

”Inte ett dugg bättre, snarare tvärt om!”

”Trots hot och våld?”

”Ja, trots hot och våld!”

”Händer det ofta?”

”Hot, ja, våld mera sällan!”

”Hur ofta?”

”Hot kan tidvis förekomma flera gånger på en dag och sedan kan det gå en månad till nästa gång! Våldet är mera sällan, men är det fel patient kan det ske flera gånger i veckan i värsta fall! Sen kan det gå ett år till nästa gång. Det är väldigt olika.” 

”Och det värsta?”

”Förra sommaren, en personal som knivskars och sen rymde patienten efter att ha hotat sig  till att bli utsläppt! Sen rånade han en guldsmedsaffär”

”Det låter inte så psykotiskt i mina öron”.

”Nej, det är nog fråga om psykopati i det fallet och det gör mig också så in i norden upprörd att läkarnas kompetens är så usel att de får psykopater dömda till vård när sådant inte hjälper på dem. De ska ju ha fängelse istället!”

Avslutningsvis tror jag att jag kan konstatera att det föreligger en utbredd inkompetens bland många psykiatriker och att det får förödande konsekvenser i många fall, både för patienten själv, men även för vårdande personal och ibland även för samhället i stort.

”Vi har haft flera inneliggande patienter som skulle ha kunnat skrivas ut bara man gav dem mera mediciner. Istället ligger de inne i flera år helt i onödan!”, sa ännu en initierad källa som jag fick kontakt med genom en av de andra jag hade talat med.

Det är med andra ord ett stort problem som jag har kommit på spåren. Här har vi alltså stora onödiga vårdkostnader bara för att det finns lite för många inkompetenta läkare och deras inkompetens leder till helt onödigt själslidande hos både patienter och våldsutsatt personal. Vem bär ansvaret?

Och är det endast en väninnas problem?


Ghost:/Två barn har dödats av sin mamma… | ghostalive

Socialtjänstmorden 

När ingen annan lösning finns i sikte!

Det är drastiskt. Men i vissa lägen klarar vissa människor inte vad som helst. Långt kan alla drivas, men aldrig hur långt som helst! Till slut kommer alla till en punkt där det inte går att lösa problemen på ett rationellt sätt!

Tragedin är redan fullbordad, tack socialtjänsten för det!

Man får nu bara hoppas att tingsrätten kommer fram till att mammans självanklagelser är straff nog och att åklagaren har tillräckligt med förstånd och empati för att inte överklaga en mild dom. Den enda vettiga domen bör vara friande!

Detta sagt med förbehållet att omständigheterna är sådana som hittills är känt.

Å andra sidan, var fan finns det en åklagare med sådana förmågor som förstånd och empati?

Ghost:/Två barn har dödats av sin mamma… | ghostalive.

Ghost länkar till HEMIMAMMA, men vill du gå direkt dit och se vad hon skrev så ska du klicka här och sedan scrolla ned mot slutet. Dock är hela inlägget läsvärt, så missa inte början.

Mycket bra inlägg har Glamouramama skrivit där hon har en helt annan och tänkvärd uppfattning om saken, varför jag rekommenderar det varmt, men jag har en liten invändning ändå, och den framkommer i min kommentar hos henne.

Till Oisín Cantwells artikel.

Ghost


Bort med matpengarna!

Nedanstående text kan läsas i sin helhet här:

 

 ”Där har Gerd, utförsäkrad sen januari, blivit av med sina extra matpengar från socialen. Två inspektörer åkte hem till henne för att kontrollera sanningshalten i hennes snyfthistoria. Mäta salthalten i hennes tårar. Och de öppnade hennes kylskåp.

Det var som att komma in i Ali Babas rövargrotta. Tydligen. Hör och häpna – enligt kommunens egna inventering hade Gerd ”falukorv, en påse grönsaker, bröd, ägg, cirka en portion makaroner och smörgåsmargarin”!

Ett stort smörpaket dessutom, konstaterar kommunen. Tillräckligt för 14 dagar, enligt Sierra Leon… förlåt, Landskronas socialtjänst.”


SOC letar mat i fattigas kylar!

Visst!

Detta uppmärksammas av HEMIMAMMA!