Kategorier

Arkiv

Byråkrati och zoologi

Vissa saker går inte samman

Zoologiska frågor ska avgöras av zoologer, inte politiker och byråkrater!

Foto: Magnus Rydholm

”Politikerna, myndigheterna och regelverket har inte alls hängt med i utvecklingen. Eftersom Kronobergs län inte hyst vargrevir tidigare har det hittills inte funnits några pengar att söka för de djurägare som vill rovdjurssäkra sina beteshagar inom Kynnas revir.

Bristfällig stängsling gör att vargen kan angripa tamdjur som annars skulle ha skyddats, vilket i sin tur både anförts och godtagits som skäl för skyddsjakt. Och om Kynna – och kanske även andra södervandrande vargar – får skjutas, finns förstås inte längre motiv att sätta upp stängsel.

Om Kynna skulle skjutas förlorar den inavlade vargstammen värdefullt genetiskt material, samtidigt som vargfrågan i södra Sverige bara skjuts på framtiden. Skjuts Kynna så sker det dessutom i strid med rovdjurspolitikens mål att minska inaveln bland vargarna och tillåta spridning till nya områden.

Läget är akut och politiken – genom Naturvårdsverkets beslut – ett misslyckande i praktiken.” /AB

Läs Varghjärta!

Läs hur det gick sedan (uppdatering) i GT.