Kategorier

Arkiv

Syster Frida tar time out

Taking off

”Systrar. Jag måste gå nu. Jag har varit med om alldeles för många omorganisationer, ihopslagningar och besparingar. Jag har haft alldeles för många elever, studenter, kandidater och nya kollegor. Jag vill inte längre åka hem från jobbet och känna mig som en dålig sjuksköterska. Jag vill inte ansvara för andra människors liv utan att få rimlig tid till det. Och jag vill inte mixtra med potenta läkemedel och millimetersräkningar som inte får bli fel utan att få lön för mitt (viktiga?) jobb. Jag vill inte stressa mer. Vill inte känna att golvet i omklädningsrummet gungar. Vill inte känna sticket i bröstet. Flimret för ögonen.” /Syster Frida

Syster Frida -Take Off

Det fanns en tid när samhället satsade på sjukvården. Verksamheten försågs med allt mer resurser, allt mer personal, allt mer tillgänglig vård, allt högre kompetens och allt högre kvalitet.

Man sköt till de pengar som behövdes. Man satte en ära i att göra vården bättre från det ena året till det andra. Och det fick kosta. Ingen ifrågasatte det. Vi skröt med att vi hade den bästa sjukvården i världen, vilket kanske var en sanning med modifikation, Men vi var stolta över vår sjukvård. Vi var stolta.

Sen kom ju Milton Friedman med sina idéer om hur de fria marknadskrafterna skulle få styra. Som av kapitalisterna ”internationellt erkänd” nationalekonom reste han under världen runt i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet för att argumentera för en marknadsorienterad ekonomisk politik.

Ivriga lyssnare var bland annat Barry GoldwaterRichard Nixon och Ronald Rreagan, som gjorde honom till sina rådgivare. Han  påverkade även Margaret Thatcher i Storbritannien, Brian Mulroney i Kanada samt Roger Douglas som var finansminister i Nya Zeeland. Estlands tidigare premiärminister Mart Laar hänvisade till hans bok Free to Choose då han genomförde avsocialiseringsreformer, såsom bland annat införandet av platt skatt.

Jugoslavien, Sovjetunionen och Kina lyssnade också på honom, liksom Chiles  Augusto Pinochet.

Han fick också Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1976.

Hans ekonomiska teorier var som ljuv musik i örat på storfinansen! Och våra politiker förundrades och imponerades och bugade och bockade för kapitalets överstepräst och våra socialdemokrater började genast att offra både sjukvård och välfärd. Nu är det Alliansen som forsätter nedskärningarna av den offentliga välfärden. Så det är inte så konstigt att Socialdemokraterna inte knorrar. Vad ska de säga? Ska de klandra Alliansen och få till svar: ”Det var ni som började! Vi bara fortsätter samma politik som ni slog in på så fort ni hörde talas om den store judiske gurun från University of Chicago!”

Nu är vi där sedan länge. Sjukvårdens budget räcker inte till, men den blir mindre för vart år ändå. Det är lika dant inom hela den offentliga sektorn, polisen undantagen. Fler exempel kommer längst ned på sidan!

”Under mina år inom vården har jag bara sett försämringar. Det har hela tiden naggats i kanten. Tagits bort lite här och lite där för att slutligen bli något futtigt som jag inte kan stå för. Jag känner inte längre att jag kan stå för min roll. Jag känner mig inte stolt över att vara sjuksköterska. Snarare skäms jag inför patienterna, att jag knappt visat mig på salen eller att jag knappt vet något om den anhöriges mamma. Jag har inte något stort kontrollbehov men känner ändå att den vård jag och mina kollegor bedriver ofta är patientosäker.”

Det skriver syster Frida.

Det är inget smickrande betyg för sjukvården. Det är heller inget smickrande betyg för Socialdemokratin, men Sveriges Riksbank är nöjd för den är ju verktyg åt storfinansen. Och Alliansen är nöjd. Den är ju storfinansens röst. Men  vårdpersonalen och patienterna är inte nöjda. Inte heller den del av svenska folket som inte enbart glor på TVs hjärndöda underhållning, amerikanska hollywoodprodukter och fotboll under all sin lediga tid.

 

Missa inte länkarna längre ned!

– – – 

By the way

Var bor mina besökare?

Skvitts besökare

– – – 

”Grisarnas tid är här”

Det måste man bara läsa!

 

Social nedrusning

Om den sociala nedrustningen inom hemtjänsten i Sveg: ”Anledningen till förändringen är att utgångspunkten för verksamheten blir att hålla den tilldelade budgeten för 2013.”


Vem myntade ordet?

Riskkapitalister

”Riskkapitalister är sådana kapitalister som inte tar några risker. De lever på två helsäkra inkomstkällor, garanterad kostnadstäckning från skattebetalarna, som skolpengen, och försämringar inom den vård, skola och omsorg som den borgerliga majoriteten anförtrott dem.

Skattebetalarna garanterar att risk­kapitalisterna går runt och slipper risk. Vinsterna uppstår genom systematiska försämringar inom vård, skola och omsorg. Ju fler försämringar, desto rikare riskkapitalister.

Konkret betyder det att ju fler gamla människor som får ligga över natten i sin egen avföring, ju fler nedlagda skolbibliotek, ju färre lärare, ju kalorifattigare mat på ålderdomshemmen, desto fetare ­bonusar åt riskkapitalisternas direktörer. Sambandet är lika logiskt som självklart.” Just så skriver Jan Guillou och klickar du här kan du läsa resten.

Vem myntade egentligen ordet ”riskkapitalister”?

Finns det något mera lögnaktigt och förljuget ord än just det? ”Falskare varubeteckning än ”riskkapitalbolag” får man för övrigt leta efter. Säkrare investeringar och vinstgeneratorer än de skolor, vårdinrättningar och apotek som den svenska regeringen och riksdagen välvilligt ställt till kapitalisternas förfogande går knappast att hitta. Politikerna har ställt sig som garanter för att skattebetalarna står för fiolerna. ”Riskkapitalisterna” tackar för kaffet genom att fiffla ner den skatt de själva skulle ha betalat i sina egna fickor.” Det skriver Ghost så sant.

”Den som inbillar sig att kapitalister satsar pengar på åldringsvård av altruistiska skäl måste leva i en drömvärld. Kapitalister investerar av en anledning: Att deras kapital ska förmeras och förökas så mycket som möjligt. Vårdskandalerna följer därvidlag bara kapitalismens logik och syfte, att maximera vinsten på satsat kapital, … ” Det skriver samme Ghost i annat inlägg.

Jag skrev nyligen två inlägg om saken. Det senaste är det jag kallar Uppdaterat. Där ville jag nämna att inlägget Carema, Carema, Carema – låter som en refränghade uppdaterats, men jag skrev också: 

”Så illa skött är ju inte statsfinanserna av ett misstag. Tvärt om är det just så Alliansen bedriver sin politik. Å ena sidan skall skatten ned för de rika och å andra sidan ska det som ändå tas in skattevägen slussas över till privata aktieägare. Var det det du röstade för, du arme stackare ur arbetarklassen, som lade din röst på något av de fyra partierna?

Här är ett annat exempel: ”Privata sjukförsäkringar har blivit en kassako för pensionsbolagen. Förra året tjänade de över en miljard på företagare och privatpersoner som försäkrar sig mot inkomstbortfall. Samtidigt har det blivit svårare att bli långtidssjukskriven och få nytta av försäkringen. … När jag kom till Finansinspektionen 2001 var det röda siffror för bolagen på det här området, de gick back. I dag är vinsten så stor att man kan ifrågasätta konkurrensen och nivån på premierna, säger Göran Ronge, aktuarie på Finansinspektionen.” / DN

Alltså, om du undrar varför man nu för tiden inte får vara sjukskriven så länge som det behövs så fick du svaret här.

Tro inte på vad Alliansen säger, se istället vad den gör!

Vad trodde du att du skulle vinna på det?

Kort sagt, Alliansen tar från de fattiga och ger till de rika. Varför ska det vara så svårt att fatta detta så att så många som endast förlorar på politiken ändå röstar på dem och gör det möjligt för partier som skänker bort våra gemensamma tillgångar till redan förmögna att kunna bilda regering?”

Från caremainlägget vill jag lyfta fram det här: 

I debatten om välfärdstjänster hävdas det ofta att det inte finns någon forskning som visar att riskkapitalägda boenden skulle erbjuda sämre vård än övriga ägarformer. Detta är inte sant.

I dagens DN berättar Marta Szebehely, professor i socialt arbete, om amerikansk forskning som visar att riskkapitalägda och vinstdrivande vårdkedjor håller sämre kvalitet. Anledningen är att …

 – även om svensk forskning må vara tillfälligt tystad på detta område (starka intressen vill inte veta svaret).

Men det finns trots allt svensk forskning visar att personaltätheten i privata boenden är 10 procent lägre än i kommunala. Privata vårdgivare har dessutom färre heltidsanställda och fler timanställda. Professor Szebehely konstaterar att … ”/ Läs hela om hur ”Fakta; vinstdriven vård håller sämre kvalitet”!

Ett annat inlägg jag har skrivit är detta: Vetenskap stick i stäv med Alliansen. Där visar jag bland annat nedanstående diagram.

Och detta diagram talar sitt tydliga språk.

Kika in och läs hela texten som bygger på en artikel i ”nr 6/2011 av FORSKNING & FRAMSTEG, som utkom nu i Augusti, finns en artikel med titeln ‘Ingen vård utan mutor‘.

Den är skriven av Sören Holmberg och Bo Rothstein, båda professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Artikel är en sammanfattning av en forskningsrapport som kan laddas ned från www.qog.pol.gu.se.

Den artikeln är intressant ur flera perspektiv.” Citerat från inlägget Vetenskap stick i stäv med Alliansen.

Slutligen citerar jag åter igen Jan Guillou:En av de många män som jag skulle till­önska åtminstone någon månad i blöjor av Carema fastställd vätskemängd är den för mig fullständigt okände grundaren av Carema, en Peter Weiderman. Han gjorde ett klipp på 212 miljoner när han sålde sin andel i bolaget, pengar som omedelbart försvann till skattesmitarparadiset på ­Cypern.”


Ingen åsikt!

X – Y = vinst

Matematik är inte så lätt, men ska det vara så svårt att fatta?

Av de skatter du betalar in ska X kronor gå till förslagsvis äldrevården. Jag kunde lika gärna ha skrivit sjukvården, eller skolan, eller barnomsorgen.

X kronor till äldrevården av dina skattade medel borde väl komma de gamla till del, till exempel genom att det finns tillräckligt med personal som har tid att lyssna på dem, men även att ge dem det absolut basala som god hygien, bra mat och allt vad som man faktiskt behöver även på gamla dar.

X kronor är vad du i din solidariska handling tillsammans med hela det svenska folket betalar i skatt för allt detta. X kronor är alltså dina egna pengar och hela svenska folkets pengar, men som vi alla har beslutat ska gå till en viss målgrupp, eller hur; i det här fallet till äldre inom omsorgen. Det är dina pengar, mina pengar och allas pengar för vilka vi vill köpa en bra omsorg för de äldre i vårt samhälle.

Är vi överens om det?

Drar man ned på personalen så får den slita hund om den ska hinna med, men personalkostnaden minskar och vårdkvaliteten likaså.

Drar man ned på hygienen, till exempel de nu så kritiserade blöjvägningarna, duschtillfällen per vecka och allt annat som gör det trivsamt att trots allt vara gammal, då kan man spara pengar.

Drar man ned på matkostnaden spar man också pengar.

Av input på X kronor kan man alltså på olika sätt ta bort Y kronor genom att vidtaga de ovan nämnda åtgärderna. Är vi överens om det?

Dessa Y kronor har du, jag och alla andra svenskar avstått i solidaritet med de gamla för de gamlas välfärds skull. Är vi överens om det?

Dessa Y kronor har alltså sparats på de gamlas bekostnad. Är vi överens om det?

Och om vi är överens om det måste vi ju fråga oss varför vi ska betala dessa Y kronor som ju har sparats in på de äldres och den vårdande personalens bekostnad. Vi kanske inte ska betala dessa Y kronor. Eller vi kanske ska låta även dessa Y kronor komma de gamla till del, som ju avsikten var när vi lät arbetsgivaren dra X kronor från vår lön till skatt för de äldre. Är vi överens om det?

Sparade Y pengar, vart tar de pengarna vägen?

Det finns väl ingen anledning att det vi tillför i kronor och ören av storleksordningen X för en verksamhet minskas med ett visst belopp av kronor och ören Y utan att komma denna verksamhet till del eller att verksamheten får kosta oss skattebetalare Y kronor och ören mindre i så fall. Är vi överens om det?

Nu är det ju så enkelt att den som satsar sina privata medel på att driva ett företag vill ha avkastning på det satsade kapitalet. Ingen driver ju företag av ren välgörenhet. Det måste löna sig, som alla företagare säger och förstår. Det måste gå med vinst. OCH den vinsten är dessa Y kronor och ören. Är vi överens om det?

Ingen åsikt!

Du betalar alltså med din skatt X kronor och får för det något som är värt X kronor minus Y kronor. Är vi överens om det?

Om du inte får vad du betalar för känns det väl som att du blev lurad och bestulen på i detta fall Y kronor. Är vi överens om det?

Om vi är överens om dessa konkreta fakta som bygger på ren matematik, då är vi väl även överens om att det inte är en åsikt att det förhåller just såhär. En åsikt är det däremot om vi tycker att det är rätt eller fel att denna stöld ska få äga rum.

Vem har den åsikten att stöld är rätt?

Vem har den åsikten att stöld är fel?

Kan det vara så att tjuven tycker det är rätt och den bestulne tycker det är fel? Kan det vara så eller kan det vara tvärt om? Tänk efter!

Vilka?

Vilka vill nu att vi betalar X kronor och för dessa pengar får något som bara är värt X – Y kronor? Är det du och jag och alla andra som betalar eller är det de som får dessa Y kronor av oss att stoppa i egen ficka och deras politiska företrädare? Tänk efter!

Vilka partier vill nu att vi betalar X kronor och för dessa pengar får något som bara är värt X – Y kronor?

Här är hela listan på dessa partier:

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

(och med svaga protester) Vänsterpartiet

Här är hela listan på partier som är de ivrigaste tillskyndarna för att vi ska betala X kronor och för dessa pengar få något som bara är värt X minus Y kronor. Av de skatter du betalar in ska X kronor gå till förslagsvis äldrevården, men Y kronor försvinner på vägen. Jag kunde lika gärna ha skrivit sjukvården, eller skolan, eller barnomsorgen:

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Moderaterna

Du betalar alltså med din skatt X kronor och får för det något som är värt X kronor minus Y kronor.

Är vi överens om det? 

OK, om vi är överens, då har jag en fråga till dig: Är det inte så att den borgerliga regeringen vill att vi ska ha skattelindring, att denna regering hela tiden förfasar sig över det höga skatterycket? Är vi överens om det? Vi har ju alltid hört dem säga detta.

Nåväl, vi skattar X kronor men får bara X kronor minus Y kronor för vad vi skatta för! Kanske till och med att en moderat kan tycka att detta är något att ta tag i, om det inte var så att moderater vill att pengar förs över från oss vanliga människor till de där redan innan omåttligt skamlöst rika företagen. Kanske vi kan vara överens även om den saken.

Du betalar alltså med din skatt X kronor och får för det något som är värt X kronor minus Y kronor. Om du inte får vad du betalar för blev du lurad och bestulen. Vi är nog överens om att fråga: Är stöld rätt, vilka tycker att stöld är rätt, kan det vara så att tjuven tycker det är rätt och vem är tjuven och dess brännvinsadvokat?

– – –

Här får du några bonuslänkar av mig utan att det kostar annat än min egen fritid som jag avsätter i rättvisans namn.

Värdig ålderdom

Attendo Care vann upphandlingen av Katarinagården

Doldisens Caremaklipp: 212 miljoner | Fredrik Sjöshult

Missförhållandena inom äldrevården

Ghost:/Ingen robot ska torka mig i röven

Vinsten går före vården

Ghost:/Åldringsvård som business

Pengar till äldrevården minskar

Kamprad ägare till Carema

Äldrevården, där man tjänar pengar men där de äldre får ligga i sin egen avföring, Det är Sverige 2011


Vetenskap stick i stäv med Alliansen

I nr 6/2011 av FORSKNING & FRAMSTEG,

som utkom nu i Augusti, finns en artikel med titeln ”Ingen vård utan mutor”.

Den är skriven av Sören Holmberg och Bo Rothstein, båda professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Artikel är en sammanfattning av en forskningsrapport som kan laddas ned från www.qog.pol.gu.se.

Den artikeln är intressant ur flera perspektiv. 

Bland annat slår man fast att mutor i vården är mycket utbredd i forna östblocket. Över 50% ansåg att korruption var vanligt bland läkarna där. Detta säger onekligen en hel del om förfallet i det forna östblocket sedan kapitalismen segrade där! I 23 u-länder låg siffran på hela 80%!

Man konstaterar att just sjukvård kan vara extra utsatt för korruption eftersom det finns både offentlig och privat vård som till stor del betalas med skattemedel, konkurrensförhållandena oklara och informationen är asymmetrisk. Med det menar de att man ofta inte vet vad som är fel när man söker. De påpekar också att sjukvård är en ekonomiskt stor sektorn. Detta sammantaget öppnar ju för bedrägerier.

Man slår också fast att korruptionen inverkar menligt på befolkningens hälsa även i mer utvecklade länder och man hänvisar till Transparency international, den viktigaste organisationen i världen att kartlägga korruption.

Organisationen har bland annat uppmärksammat omfattande betalningsbedrägerier i USA:s sjukvård.

Det är väl alldeles uppenbart att dessa bedrägerier till allra största delen begås inom den privata vården, då vinstintressen styr verksamheten.

Artikeln är även intressant på så sätt att läser man mellan raderna tonar en skarp kritik fram mot Alliansens privatiserings- och skattesänkningspolitik.

När Alliansen är i farten med sina privatiseringar är det ju inte samhällets intressen de har för ögonen. Det är möjligheten för vissa, oftast aktieägare, att kunna komma åt att sko sig, bland annat på sjuka och generellt på skattepengarna som vi betalar in! Och när de drar ned på sjukförsäkringsservicen är det för att öppna för en större marknad för privata försäkringar.

Författarna till ovan nämnda artikel i FORSKNING & FRAMSTEG påpekar att om korruptionen i sjukvården är låg får vi också friskare befolkning och det har man mätt bland annat i spädbarnsdödlighet och medellivslängd.

De skriver: ”Mer pengar till hälso- och sjukvården ger alltså bara effekt på spädbarnsdödligheten om man samtidigt har tillräcklig kvalitet i den offentliga verksamheten.”

Det är forskarspråk. Vi övriga kan kosta på oss att skriva det klarare, men för att vara forskares språk är det ytterst starkt formulerat! Det är en klar känga till privatiseringsivrarna!

De skriver också: ” I förlängningen har hög kvalitet i offentliga institutioner ett tydligt samband med ekonomisk tillväxt, vilket ger bättre mat, rent vatten och så vidare.”

Även detta är en mycket stark text i forskarvärlden. Det är en käftsmäll till Alliansens politik!

Författarna tar exempel från u-länderna, som belyser hur brister i den offentliga administrationen och mutor dödar tusentals människor varje dag. 80% av alla sjukdomar sprids genom vattnet. Det är inte vattenbristen som dödar cirka 12.000 människor varje dag, det är sanitära omständigheter, just beroende på mutkolvar och dålig offentlig kvalitet!

Omkring 80% av barn  som dör i diarrésjukdomar i Tanzania har avlidit på moderna sjukhus, trots att åkommorna är lätta att behandla. Alltsammans beroende på korruptionen!

Forskarna gjort en egen analys som klart visar att förväntad livslängd står i direkt proportion till storleken på den offentliga sjukvården uttryckt i procent av BNP och i omvänd proportion till storleken på den privatfinansierade sjukvården! Och man slår fast att den privatfinansierade sjukvården är mindre effektiv!

I tidningen finns ett diagram, som jag väljer att rita av eftersom jag just nu saknar en scanner. Jag har ansträngt mig för att inte förvanska fakta. Här ser ni resultatet och vill ni kan ni kontrollera med tidningsartikeln.

Vad diagrammet visar är enligt författarna att länder med låg korruption och god kvalitet på offentlig sjukvård har en lägre barnadödlighet, färre mödrar som dör i barnsäng, allmänt bättre hälsa och längre livslängd!

Författarna skriver att effekten av de resurser som satsas på privat sjukvård är obefintliga eller till och med negativa! Det är ord och inga visor, särskilt om man beaktar att det är professorer i statsvetenskap som skriver det.

Allt detta är alliansen på god väg att rasera!

Jag rekommenderar varmt originaltexten som är mer omfattande.

En liten uppdatering.