Kategorier

Arkiv

Sjukpenning

Sjukpenning

”Försäkringskassan har lanserat ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga som ska användas i sjukpenningärenden. Vi menar att verktyget i sin nuvarande utformning riskerar att innebära en försämring för de försäkrade och deras rätt till sjukpenning. I praktiken riskerar verktyget innebära att ett nytt arbetsförmågebegrepp införs bakvägen utan att något nytt beslut fattas om ändring i socialförsäkringsbalken.” Läs mer!

Regeringen(Bildkommentar: Obehagligt ovant ord att ta i sin mun, om man är nyliberal: ”kommunister”!)

Dags att sätta stopp, sa fru Propp


Får man jobb om man är tandlös, ser ut som en trashank och bor på gatan?

Alliansens politik

 

Ja, det finns mycket att säga om den, men allt kan sammanfattas i en kort mening: från de obemedlade till de bemedlade.

Frågan i rubriken ställer sig Solrosupproret med all rätt. Här ett mycket bra citat från samma artikel:

” ‘Att fler och fler hamnar i Fas 3, är det i linje med vad riksdagen beslutade?’ –Jag kan inte…, säger Bettina Kashefi och avbryter sig själv och blir tyst.”

Det är klart hon blir tyst. Vad ska hon svara? ”Ja!”? Men det funkar ju inte. Alliansen har ju gått till val på att minska både arbetslöshet och utanförskap och då är det dårskap att svara Ja. Ska hon svara ”Nej!”? I så fall blir väl frågan varför de inte skrotar hela projektet som kostar miljarder utan att de arbetslösa får ett enda öre av de pengarna, men de som fixar sysselsättningen kammar hem pengarna OCH på köpet får gratis arbetskraft.

Nej, hon måste tiga, för sanningen är helt enkelt att det handlar om att ge till de rika och ta från de fattiga.

Skrota FAS 3

”Riksdagen röstade ja, med röstsiffrorna 152 ja och 149 nej, till arbetsmarknadsutskottets förslag att stoppa vidare anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.” / SvD

”När verkligheten springer ifatt Reinfeldt och hans allierade kollaboratörer.”

Det är ju just det som verkligheten gör. Och en som sammanfattar detta bra är Björn Alvebrand. Jag citerar valda rader av honom:

”… det jag sedan länge hävdat – att momssänkningen endast skulle ge krogägarna en extra dusör i den egna fickan. Dessvärre fick jag rätt i mina betänkligheter. … Momssänkningen är ett enskilt stort branschstöd som kostar skattebetalarna minst 5.4 miljarder varje år – ett fiasko utan like.

… 

Men vi är vana vid denna regerings vilseledande manövrar vad avser effekter på vidtagna åtgärder – åtgärderna är långsiktiga bara så vi vet – man ska se det över några år, kanske 4 år eller möjligen 10 år. Bara jobbskatteavdraget ställer en hel del frågor,

… 

Anders Borgs eget finansdepartement beräknade självfinansieringsgraden till 40-50 %. Det är inte möjligt samtidigt som arbetslösheten ökar och finansieringen av jobbskatteavdragen får göras med hjälp av försämringar i socialförsäkringarna istället. Arbetslösheten har allt sedan jobbskatteavdragen genomförts i Sverige ökat. Så hur finansieras egentligen jobbskatteavdragen idag Anders Borg?

Den här högerregeringen tror att välstånd byggs med RUT och ROT, sänkta krogmomsen  sänkta arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, sämre utbildning för arbetslösa och unga människor, kraftigt minskad möjlighet att försörja sig vid arbetslöshet och så vidare. Regeringen tycks anse att det är med låglönejobb eller hemmamarknadsorientering som välståndet byggs. Enligt Finanspolitiska rådet – vars uppgift är att granska regeringens ekonomiska politik – försörjdes tio procent av befolkningen av olika ersättningar som socialbidrag, sjukpenning, a-kassa med mera. Det är resultatet av drygt 6 års medveten högerpolitik”

Jag delar Björn Alvebrands frågor: ”När spricker lögnerna och förljugenheten? När skall svenska folket få upp ögonen för detta enorma systemskifte?”

Mer av borgerlighetens misslyckande:

”En klar katastrof: Dagens skola

”Allt fler som placeras i Fas 3 får ingen ersättning alls – samtidigt som de förväntas utföra ett heltidsarbete.” / Arbetaren

Läs också

Alliansens dödsoffer

Sjuka har inte råd att köpa medicin

Många sjuka har inte råd att hämta ut sina mediciner på apoteken

De har inte ens råd med medicin

Fattiga patienter nekas viktiga cancermediciner

Svenska studenter har inte råd med läkarbesök och medicin

Snälla hjälp, jag har inte råd med mina mediciner!!

Föräldrar har inte råd med mat, medicin och glasögon till barnen

Alliansens värderingar

Bluffreform av Alliansen!

Vetenskap stick i stäv med Alliansen

Alliansen förhalar!

Småhandlare i mord vs Alliansen

Alliansen har slut på visioner

Klockrena rader!

Läs gärna Fasorna också.

”Det är lite konstigt att en ”förenklad” hantering vid uppsägning av personal är det som den borgerliga Regeringen tycker är viktigare än att få bort FAS3, arbetslösa och sjuka som får gå på socialbidra.”/ Läs det här.

”Regeringen har bestämt sig för att inte lägga fram ett nytt lagförslag för att hindra att olika visstidsanställningar staplas på varandra under lång tid, utan att den anställde erbjuds fast jobb” / GP

Blå pärlor

”Vi är ingen förebild längre. Vi börjar istället alltmer likna ett egoistiskt skräckexempel i fritt fall.” Andres Lokko

”Vad vi ser nu är att privatiseringen har havererat allt som tidigare sköttes av Stat, Landsting, och Kommuner. Vinsterna som dessa privata företag genererar går oftast till utländska riskkapitalister, och att det kan bli vinster beror på att verksamheten försämras i motsvarande mån. Jag skulle aldrig anställa någon av Riksdagens medlemmar.”Svante

”* Att inte ha råd att gå till tandläkaren

*Inte ha råd att hämta ut livsviktiga mediciner eller att gå till doktorn på vårdcentralen (200:-, som kan kullkasta hela budgeten månaden ut)” Det var bara ett par rader, läs därför mera hos KAO, där Skvitt bland annat skriver i en kommentar angående ett påstående av artisten Laila Bagge att man inte är fattig om man har mobiltelefon: ”för många är mobiltelefon med kontantkort enda sättet att kunna ha telefon då de nekas abonnemang. Och i vilket telefonjack ska den hemlöse plugga in sin fasta telefon om den är lycklig ägare till fast abonnemang?
Hon borde tänka innan hon talade! Det får den fattige göra: ‘Ska jag verkligen ringa detta samtal när jag sen får vänta två veckor innan jag har råd att tanka på telefonen igen?’
Kontantkort är enda möjligheten att ta kontroll över telefonutgifterna, men det fattade väl inte Laila Bagge och då ska hon knipa käft!”

”Jag upplever fattigdomsdiskussionen nästan overklig. Vad betyder fattigdom? Vilka konsekvenser får den på ett personligt plan, för samhället? Fattigdom handlar inte bara om skor, eller svält. Som författare är jag intresserad av det långsiktiga slitaget av fattigdom. Vad innebär det att leva med lite pengar under lång tid, i ett land som Sverige?”Susanna Alakoski

”Är det inte så att det är en förtäckt och bitande kylig bidragslinje som har befästs med de senaste sex och ett halvt årens högerpolitik och som Markelius nu får stifta en ytterst bisarr bekantskap med. I Alliansens Vi och Dom Sverige ska de långtidsarbetslösa och de långtidssjuka lära sig ett veta hut och ett brev med en hotfull ton som kallar till ett möte som i sin tur bara ska sluta med en FAS 3 placering understryker det. Att vara långtidsarbetslös, långtidssjuk i januari 2013 leder till att man bara ska bli fattigare och mer utsatt.” / Martin Moberg

”Tonen i brevet är hotfull. Nu är jag kallad.” / Nike Markelius

”Att du har det bra idag är ingen garanti för att du kommer att ha det fortsatt bra imorgon.” / Fredrik Frangeur

”Jag blev plötsligt ställd helt utan inkomst.

Tillsammans så uppnår jag nästan en summa på ca 500 kr i månaden. Det är vad jag lever på i egna pengar. När min sambo inte jobbar, så lever vi två personer på hennes 75% A-kassa, 25% sjukersättning. Hon har också vissa funktionshinder.” / Marie Munther

Arbetsmiljö

”På tre år har antalet allvarliga olyckor ökat med 38 procent … Sedan 2006 har 50 metallare mist livet på jobbet. Det vi ser nu är resultatet av de neddragningar som skett på arbetsmiljöområdet sedan 2006″ / Arbetet.s

Vården

”Skandalerna inom den privata vårdsektorn fortsätter. Under jul och nyår har vanvården på Attendos äldreboenden nått medierna. I bolaget har det figurerat flera personer med kopplingar till regeringen Reinfeldt.” / Arbetaren

– – –

När man river hus finns det alltid någon som har haft en tanke och idé bakom rivningen och kanske så småningom även lyckas få mandat för beslut om rivning.

Ruckel bör rivas. Nybyggen bör vårdas.

Ruckel var det gamla tidiga 1900-tals-Sverige. Nybygget var välfärden i vårt land.

Men nu återskapas gamla ruckel medan det nybyggda moderna samhället rivs ned igen.

Sådant är bakåtsträvande. Det kallas vid en term ”reaktionärt”, och mer förskönande ”konservativt”. Ett annat ord som är allmänt accepterat i politiska kretsar är ”högerpolitik”. Men även det är numera omodernt och därför utbytt mot ordet ”Höge”, i Sverige representerat av ”Högerpartiet”, men senare uppfräschat under nytt och mindre bebsudlat namn; ”Moderaterna”.

Men politiken är densamma från början till slut och detta trots den senaste ansiktslyftningen: ”Det nya arbetarpartiet”.

Frågan är ju varför en politisk riktning hela tiden måste byta namn i takt med att namnet associeras med bakåtsträvande.

Men svaret är lätt att ge: Folk fattar ju med tiden! Och folk tar avstånd!

Och folk inser!

De inser att det bara är ny-ordbildningar för att fräscha upp bilden av en unken och rutten politik som inte alls har  förändrats. Likheten med Orwells 1984 är lika slående som bilden av det sanna Nazityskland!

När man river hus finns det alltid någon som har haft en tanke och idé bakom rivningen och den främste mannen i dagens politik bakom rivningshysterin är Fredrik Reinfeldt. Stifta lie mer bekantskap med honom här.


Nollklassad – se hit!

Hej – ännu en viktig mediaförfrågan!

/Jenny

 

Vidarbefodrar en förfrågan från TT gällande dig som är nollklassad hos försäkringskassan:

”Jag är reporter på TT och skulle vilja ha kontakt med någon ”drabbad” nollklassad som antingen inte ansökt om ersättning enligt nya regler eller som inte beviljats ersättning. Bakgrunden är Försäkringskassans uppgifter i dag om att så få nollklassade sökt/fått ersättning (sjukpenning).. hälsningar Olle Lindström;

maila till oli@tt.se 

 

Besök RESURS vid: http://resurs.ning.com/?xg_source=msg_mes_network

 

Uppmaning till andra bloggare, vidarebefordra detta.

Uppmaning till mina läsare, sprid det på Facebook!