Kategorier

Arkiv

Historieförfalskning

Inget nytt

Och det pågår även i vår tid.

Historieförfalskning

Jag rekommenderar Palanthirs inlägg.

Jag citerar några rader:
”Det enda sättet att behålla kontrollen över befolkningen var att få kontroll över utbildningen i USA. De insåg att detta var en ofantlig uppgift så Carnegie närmade sig Rockefeller Foundation med förslaget att de skulle gå i tandem och den del av utbildningen som kan betraktas som inhemskt orienterad tas över av Rockefeller Foundation och den del som var inriktat på internationella frågor tas över av Carnegie Endowment.

Rockefeller Foundation gick med på att ta på den inhemska delen av uppgiften. Syftet med allt detta intresse för historia, var alltså att skriva om historien. Dodd förklarade:

De bestämde att framgången för detta program låg i det sätt på vilket den amerikanska och alltså även den Svenska historien skulle presenteras.”

Våra dagstidningar och många veckotidningar, samt TV utsätter oss hela tiden för tillrättalagda nyheter och rena lögner. Jag tycker mig ha märkt en ökning de senaste decennierna när det gäller styrd information, tvättad, vinklad, felaktig och lögnaktig. Just nu går vi åt helt fel håll. Arkelsten är bara en i högen, men kanske den mest plumpa lögnaren.

Nazisterna, fascisterna, sionisterna och all världens kapitalister och borgarklass är de ledande producenterna av falsk historie- och samhällsbeskrivning och deras inflytande över media är total.

”Världen är nu sannerligen styrd av en liten grupp alltmer extremt rika och faktiskt onda människor, som önskar alla andra allt mer förtryck och sig själva mer överlägsenhet och kontroll.” / Carl Norberg på facebook

Tips till dig som säger att du inte vill vara med på facebook. Det finns längst ned i detta inlägg.


Att be om sitt eget land!

Palestina

En illustration borde ju räcka för att övertyga en hel värld om att judarna har stulit Palestina från palestinierna.

Vilka dessa judar egentligen är ska jag nu berätta om. Det är nämligen farligt att generalisera och det leder ingen vart. Det ger bara näring åt fördomar och missriktat hat.

Befolkningen i Palestina

1871/1872 uppgick antalet invånare till 382 000 personer: 85 % muslimer, 11 % kristna och 4 % judar. Folket bodde i 657 byar och 13 städer Judarna var nästan helt samlade i Jerusalem, Hebron, Tiberias och Safad [4]. 1914 hade Palestina en befolkning på 791 000 personer, varav 60 000 (7.6%) var judar [5].[6]. När denbrittiska mandatmyndigheten genomförde sin första folkräkning 1922 visade det sig att totalbefolkningen hade minskat på grund av första världskriget, till totalt 757 000, varav muslimer 590 890 (78%), judar 83 700 (11%) och resten kristna eller annat [7].

Efter Hitlers och hans antisemitiska nazistregims maktövertagande i Tyskland 1933 ökade den judiska invandringen. Enligt FN:s undersökningskommission, UNSCOP, hade Palestina 1946 1,86 miljoner invånare, varav 33 % judar, 58 % muslimer och 8 % kristna [8][9].” / Wikipedia

Att bygga ett land

”Land skal mæþ laghum byggias” stod det i många av våra gamla landskapslagar, och som Karl XV hade som valspråk: Land skall med lag byggas”. Det tycks gå lika bra med lögn, manipulation och våldsamma terrordåd och i dag har den sionistiska lögnen nått astronomiska mått, manipulationen fortsätter liksom terrorn.

”Land skal mæþ laghum byggias”.

Men också:

 Land skall med lögn byggas. I dag tror gemene man att palestinier är araber enbart. Men palestinier var ju de som bodde i Palestina innan detta land såldes ut av FN till en religiös-kulturell extremistisk sekt, judarna.

 Land skall med lögn byggas. I dag tror gemene man att man ljuger när man säger sanningen om judarna.

 Land skall med lögn byggas. I dag tror gemene man att man är antisemit om man säger som det är att judarna har stulit ett land. Allt man säger beskylls för att vara antisemitism, ty land skall med lögn byggas.

 Land skall med lögn byggas.

Palestina var ett land befolkat av såväl judar, kristna som araber. Och de sistnämnda var i majoritet, (sic!).

Sionistledarna insåg från första stund att det största hindret mot deras avsikter att omforma Palestina till Eretz Yisrael var det faktum att landet redan var andra människors hemland” / Tidningen Kulturen.

”Eretz Yisrael – (Hebrew) Land of Israel; (modern) Jewish homeland to be established in the general area of Palestine. In Ottoman Turkish times, Eretz Yisrael and Eretz Hakodesh (the Holy Land) were used to designate the area surrounding Jerusalem and including areas from the Litani river in the north to modern Eilat. Under the British mandate, Eretz Yisrael came to designate the area of the Mandate, which was called in Hebrew – Palestina A”Y – Palestine – Eretz Yisrael.” /  Zionism and Israel – Encyclopedic Dictionary Eretz Yisrael Definition

”År 1917 tågade de allierade trupperna under den brittiske befälhavaren Lord Allenby in i Jerusalem. Britterna behärskade nu Palestina. Mandatområdet i Palestina kom att omfatta dagens Israel, Gazaremsan, Västbanken och Jordanien. Genom beslut i Nationernas förbund fick britterna ansvar för området år 1922. Tidigare hade fredskonferensen i San Remo beslutat att Palestina skulle tillfalla britterna …” / Texten är stulen från Israelvänlig sida – ni får inte någon länk till sionistiska intressen, men jag kan ju inte anklagas för att ljuga i palestiniernas intresse med detta citat. Och till och med judarna erkänner alltså understundom att det har funnits ett Palestina, men ej sällan förnekas det av dem, så som det också finns nazister som förnekar massmord på judar och så som judarna själva låter påskina att de var de enda som drabbades av koncentrationslägrens och nazismens fasor. 

Förintelsen

Under 12 år vid makten dödade nazisterna omkring 6 miljoner judar, varav cirka 2,9 miljoner i koncentrationsläger där många gasades ihjäl eller dog på grund av  misshandel, svält, sjukdomar och hårt arbete. I siffran ingår också omkring en och en halv miljon som arkebuserades av SS på östfronten och de runt 800 000 som dog i gettoiseringen.

Observera alltså att förintelsens krematorieugnar förvisso hade svårt att hinna med trots raffinerad teknik, men det var bara hälften av judarna som försvann den vägen även om den sionistiska propagandan så teatraliskt påstår att det handlade om 6 miljoner som förintades på det sättet.

I förintelsen mördades dock även andra grupper, vilket är på väg in i historiens glömska, till skillnad från de judar som föll offer. Det var romer och andra ”degenererade raser” , sovjetiska krigsfångar, polacker, civila ryssar, homosexuella, utvecklingsstörda, handikappade, Jehovas vittnen och politiska motståndare. Nazisterna betonade kampen mot kommunismen och det var kommunisterna som blev den första måltavlan för Hitlers politik där otaliga kommunister, socialister, fackföreningsaktiva och oppositionella arbetare skickades till koncentrationsläger och mördades. Berlin var till exempel, vid sidan om flera andra tyska städer, en röd stad 1919 men innan kriget bröt ut 20 år senare hade alla kommunister eliminerats på olika sätt. Utan detta fokus på Berlins kommunister räknade inte nazisterna med att kunna ta makten i Tyskland. Kommunismen var nazismens huvudfiende, då som nu.

Krossandet av  Sovjetunionen var Hitlers främsta mål och skälet att starta andra världskriget. Alla andra krigsoperationer och hela Hitlers politik var inget annat än medel för att uppnå detta mål – att krossa all kommunism. Det är ett faktum som hela tiden sopas under mattan  av våra historiker än i dag.

Förintelsen handlar inte om 6 miljoner judar, som alla i dag tror!

Förintelsen handlar om 17 miljoner människor, varav alltså en tredjedel var judar!

Det talas aldrig om de andra två tredjedelarna i samband med förintelsen! Det talas bara om judeutrotningen som ägde rum i denna historiens skamfläck, därför att det passar den starka sionismens intressen. Det talas aldrig om kommunisternas uppoffringar, kamp, lidande och död, ty det passar inte den välsmorda sionistiska propagandamaskinen och de sionistiska intressena.

Land skall med lögn byggas.

Immigration

En massinvandring av judar inleddes faktiskt för mer än 100 år sedan och dessa judar tog bit för bit över alltsammans i landet, vilket den fördrivna arabiska befolkning motsatte sig. Det kanske inte var så konstigt. Även de kristna drabbades och protesterade.

Med den fascistiska nationalistiska sionismen som politiskt rättesnöre tog judarna ett land i våld och när man ville bilda en judisk stat utnyttjades Hitlers illdåd effektivt i FN för att få stöd för en nationalistisk politik som inte är helt olik Hitlers och utrensningarna eskalerade. FN tillskrev judarna landet. Detta är ett flagrant brott mot mänskligheten.

Judehat

Jag har sagt det förr: jag måste göra våld på mig själv för att inte bli judehatare. Man får ju inte vara det och man ska det inte heller. Och man måste skilja på sionism och semitism. Men det är fan så svårt när nästan varenda jude är sionist! Då rusar känslorna lätt iväg.

Jag orkar snart inte mera!

SNART HATAR JAG VARENDA DJÄVLA JUDE!

Ja, det är lätt att bli judehatare och lika farligt som det är lätt. Men en sak är förbannat viktig. Det är att skilja på folk och politik. Folket är semitiskt och politiken de flesta semiter stödjer är sionismen. Och sionismen är rasistisk politik. I kombination med semiternas tro på att vara ”Guds utvalda folk”, alltså en i grunden rasistisk trossats, är det svårt för en jude att ifrågasätta en rasistisk politik. Det är inte konstigt att sionismen hade anammats av det judiska flertalet, redan ett halvsekel innan Hitler grep makten 1933.

SNART HATAR JAG VARENDA DJÄVLA JUDE!

Nej så illa blir det aldrig. Det är bara en känsla, mitt förnuft säger mig något annat. Nej så illa blir det aldrig. Det sätter min politiska medvetenhet stopp för!

Det är sionism, inte semiter man ska hata, precis som det är nazism och inte tyskar man ska hata. Så låt oss hata sionism, vare sig vi är kristna, muslimer, buddister,taoister, hinduer eller judar.

”Under andra världskriget etablerades ett samarbete mellan de tyska nationalsocialisterna och judiska sionister bosatta i Tyskland. De bägge ideologierna förenades i målsättningen att föra den judiska befolkningen ur Europa. De tyska nationalsocialisterna ville få ut judarna ur Europa och sionisterna ville föra dem till Israel. Samarbetet var i enlighet med Theodor Herzls vision om en ”lösning på judefrågan”. Herzl skrev i sina dagböcker att antisemitismen skulle vara sionisternas bästa vän och initiera en omfattande emigration till Palestina och därmed skulle skulle judarna finna en trygghet i ett eget land och ”judefrågan” i Europa skulle få en lösning.

Den 10 november år 1975 drev FN igenom resolution 3379 som klassade sionismen som en rasistisk ideologi. Resolutionen möttes av kraftig kritik inte minst från Israel och USA eftersom det ansågs vara inkonsekvent att palestiniernas krav på en egen stat skulle kvarstå, men inte motsvarande för judarna. Sionismen möts dock fortfarande av hård kritik då politiska företrädare i bland annat Europa erkänner sionismen som ideologisk grund för staten Israels existens och därmed rätten till ett eget land för det judiska folket, när motsvarande inte gäller för de europeiska folken.” / Metapedia

En”lösning på judefrågan”. Det låter så nazistiskt, men har alltså även en annan aspekt, tänk på det! Förföljelsen av judar i Nazityskland  inklusive deporteringen till utrotningslägren var alltså inte bara i sionisternas intresse utan till och med påhejad av dessa politiska fanatiker, tänk på det! Det sägs aldrig, det får man aldrig tala om!

Det är också så att Hitlers politik i judefrågan gick i första hand ut på att få Tyskland ”judenfrei” genom att göra det så obekvämt som möjligt att vara jude i Tyskland att de skulle emigrera. Att fysiskt utrota dem var inte målet från början. Flyende judar hade dock svårt att få inresetillstånd i USA, Storbritannien och var stans i världen de sökte sig restes hinder, även i Sverige. Och de som sökte sig till Palestina stoppades av engelsmännen. Detta är också en del av historien som det talas väldigt tyst om, men för sionisterna innebar det att trycket på judarna måste intensifieras av nazisterna för att skapa tillräckligt med drivkraft för att judarna skulle övervinna de av Storbritannien skapade svårigheterna att ta sig till Palestina. Därför har sionismen samma ansvar för utrotningen som nazisterna! Tänk på det!

Alltså: det är inte juden som förtjänar hat, det är sionismen, som i sin extrema högerideologi passar USA perfekt och är dess starkaste stöd, men som också innebär ett ömsesidigt beroende.

Palestinierna

Palestinierna är i dag ett folk utan land. Antingen bor de i flyktinglägrens misär eller så har de flytt till bland annat Europa. Likheten mellan deras situation i dag och Tysklands judar under nazitiden är onekligen slående. Det är inte så konstigt med det. Det är ju samma extrema nationalistiska högerkrafter som styr, nu som då.

”Bilden av den palestinska frihetskämpen Leila Khaled bär en del estetiska likheter med Kazánjskaja. Den bild som har spridits allra flitigast och som har skapat en viss ikonlik förståelse för den unga palestinska kvinnans kamp för ett fritt och socialistiskt Palestina kan nästan ses som en spegling av Kazánjskajan.” Fragment, varifrån bilden nedan kommer, dock ej ursprungligen.

Snälla judar!

Ta avstånd från sionismen, ge rättvisa åt alla och stäng ner Israel! Försök att leva i fred med era faktiska och historiska landsmän av annan tro! Ta ert ansvar för freden! Sluta upp med folkmordet på palestinierna!

Att be om sitt eget land

Det är väl en bön för döva öron, det visar kartan om inte annat.

 

Mer