Kategorier

Arkiv

Gå inte på deras finter!

Alliansen basunerar ut småpotatis

Vad är en halv miljard egentligen i statsfinanser?

Läggs det på skolan är det bara blaha, blaha. Det behövs mycket mer för att få upp den svenska skolan från den internationellt sett skrämmande bottennivån den har sjunkit till.

Trettio gånger mer än vad skolan får sänker Alliansen skatteuttaget med genom ett femte jobbskatteavdrag som bara gynnar de rika. Och totalt sett har Alliansen sänkt skatteuttaget med över etthundra miljarder kronor!

Tycker du att det är en ansvarsfull politik så rösta då på Alliansen! Men klaga inte den dag du upptäcker att det inte finns någonting kvar av välfärd och du inser att du faktiskt behöver den där välfärden!

Välfärd är trygghet och ingen, hur gott den än har det för stunden, vet när den kan behövas.

Proportioner

I tidningen Forskning och Framsteg nr 8 2013 skriver Lars Taxén följande: ”Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsen de som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En brittisk forskare betecknade det svenska systemet som ‘till höger om högern’ och så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid.

Att tillåta vinstdrivna skolor innebär att det övergripande motivet för verksamheten ändrats från att tillhandahålla god utbildning till att generera vinst. I själva verket handlar det om en helt ny typ av verksamhet som kommer att genomsyra allt som har med skolan att göra, resurser, betygssättning, jämlikhet, kontrollapparat osv.

Jag menar nog att det inte går att gradvis bygga vidare på en grund som riskerar att rasera hela utbildningsväsendet och som inget annat land infört. Valfriheten kan säkras på annat sätt genom olika slag av non-profit drivna skolor.

/ Lars Taxén”

Samtidigt som Alliansen i realiteten försämrar skolan, en halv miljard räcker ju inte som alla förstår, så skänker regeringen bort stora belopp till de rika som kan satsa på läxhjälp till sina barn med avdragsgilla så kallade Rut-avdrag. Låginkomsttagare har inte råd med den läxhjälpen, men det är just de som skulle vara betjänta av en sådan hjälp.

Vad vår regering såldes gör är att satsa statsfinanserna på de som redan har det bra och inte behöver extra draghjälp.

Tycker du att det är en ansvarsfull politik så rösta då på Alliansen! Men klaga inte!

”I år sänktes kommunalskatten i Stockholm med 15 öre. ‘Det är näst lägst i Sverige’, jublade moderata finansborgarrådet Sten Nordin på sin blogg.

Politik är att välja. Lägre kommunalskatt, eller hyggligt med resurser till barn med autism. Ett jobbskatteavdrag till, eller fler lärare i skolan.

Ibland är politik inte svårare än så.

Utvecklingen i skolan börjar bli ett nationellt trauma. Det är inte så konstigt. Ökande skillnader i skolresultat. Sämre kunskapsnivåer. Allt hårdare sortering efter klassbakgrund.

Drömmen om Sverige är ett land som håller ihop. Där bakgrund inte avgör en människas framtidsutsikter.

Just nu går utvecklingen åt fel håll, och skolan blir en symbol för vart Sverige är på väg. Och en perfekt illustration av skillnaden mellan retorik och politisk praktik.

Anders Borg har själv satt ut ”reformutrymmet” för nästa år till 25 miljarder kronor. 25 tusen miljoner. Av dessa vill han alltså ta lite drygt en femtiondel för att förbättra situationen på det område där vi skulle behöva satsa allra mest.

Femton miljarder ska gå till sänkta inkomstskatter, mest till dem som har de högsta lönerna. Trots att ingen förutom Anders Borg längre tror att jobbskatteavdrag skapar jobb.” / AB

Tycker du att det är en ansvarsfull politik så rösta då på Alliansen! Men klaga inte!


Får man jobb om man är tandlös, ser ut som en trashank och bor på gatan?

Alliansens politik

 

Ja, det finns mycket att säga om den, men allt kan sammanfattas i en kort mening: från de obemedlade till de bemedlade.

Frågan i rubriken ställer sig Solrosupproret med all rätt. Här ett mycket bra citat från samma artikel:

” ‘Att fler och fler hamnar i Fas 3, är det i linje med vad riksdagen beslutade?’ –Jag kan inte…, säger Bettina Kashefi och avbryter sig själv och blir tyst.”

Det är klart hon blir tyst. Vad ska hon svara? ”Ja!”? Men det funkar ju inte. Alliansen har ju gått till val på att minska både arbetslöshet och utanförskap och då är det dårskap att svara Ja. Ska hon svara ”Nej!”? I så fall blir väl frågan varför de inte skrotar hela projektet som kostar miljarder utan att de arbetslösa får ett enda öre av de pengarna, men de som fixar sysselsättningen kammar hem pengarna OCH på köpet får gratis arbetskraft.

Nej, hon måste tiga, för sanningen är helt enkelt att det handlar om att ge till de rika och ta från de fattiga.

Skrota FAS 3

”Riksdagen röstade ja, med röstsiffrorna 152 ja och 149 nej, till arbetsmarknadsutskottets förslag att stoppa vidare anvisningar av långtidsarbetslösa till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.” / SvD

”När verkligheten springer ifatt Reinfeldt och hans allierade kollaboratörer.”

Det är ju just det som verkligheten gör. Och en som sammanfattar detta bra är Björn Alvebrand. Jag citerar valda rader av honom:

”… det jag sedan länge hävdat – att momssänkningen endast skulle ge krogägarna en extra dusör i den egna fickan. Dessvärre fick jag rätt i mina betänkligheter. … Momssänkningen är ett enskilt stort branschstöd som kostar skattebetalarna minst 5.4 miljarder varje år – ett fiasko utan like.

… 

Men vi är vana vid denna regerings vilseledande manövrar vad avser effekter på vidtagna åtgärder – åtgärderna är långsiktiga bara så vi vet – man ska se det över några år, kanske 4 år eller möjligen 10 år. Bara jobbskatteavdraget ställer en hel del frågor,

… 

Anders Borgs eget finansdepartement beräknade självfinansieringsgraden till 40-50 %. Det är inte möjligt samtidigt som arbetslösheten ökar och finansieringen av jobbskatteavdragen får göras med hjälp av försämringar i socialförsäkringarna istället. Arbetslösheten har allt sedan jobbskatteavdragen genomförts i Sverige ökat. Så hur finansieras egentligen jobbskatteavdragen idag Anders Borg?

Den här högerregeringen tror att välstånd byggs med RUT och ROT, sänkta krogmomsen  sänkta arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, sämre utbildning för arbetslösa och unga människor, kraftigt minskad möjlighet att försörja sig vid arbetslöshet och så vidare. Regeringen tycks anse att det är med låglönejobb eller hemmamarknadsorientering som välståndet byggs. Enligt Finanspolitiska rådet – vars uppgift är att granska regeringens ekonomiska politik – försörjdes tio procent av befolkningen av olika ersättningar som socialbidrag, sjukpenning, a-kassa med mera. Det är resultatet av drygt 6 års medveten högerpolitik”

Jag delar Björn Alvebrands frågor: ”När spricker lögnerna och förljugenheten? När skall svenska folket få upp ögonen för detta enorma systemskifte?”

Mer av borgerlighetens misslyckande:

”En klar katastrof: Dagens skola

”Allt fler som placeras i Fas 3 får ingen ersättning alls – samtidigt som de förväntas utföra ett heltidsarbete.” / Arbetaren

Läs också

Alliansens dödsoffer

Sjuka har inte råd att köpa medicin

Många sjuka har inte råd att hämta ut sina mediciner på apoteken

De har inte ens råd med medicin

Fattiga patienter nekas viktiga cancermediciner

Svenska studenter har inte råd med läkarbesök och medicin

Snälla hjälp, jag har inte råd med mina mediciner!!

Föräldrar har inte råd med mat, medicin och glasögon till barnen

Alliansens värderingar

Bluffreform av Alliansen!

Vetenskap stick i stäv med Alliansen

Alliansen förhalar!

Småhandlare i mord vs Alliansen

Alliansen har slut på visioner

Klockrena rader!

Läs gärna Fasorna också.

”Det är lite konstigt att en ”förenklad” hantering vid uppsägning av personal är det som den borgerliga Regeringen tycker är viktigare än att få bort FAS3, arbetslösa och sjuka som får gå på socialbidra.”/ Läs det här.

”Regeringen har bestämt sig för att inte lägga fram ett nytt lagförslag för att hindra att olika visstidsanställningar staplas på varandra under lång tid, utan att den anställde erbjuds fast jobb” / GP

Blå pärlor

”Vi är ingen förebild längre. Vi börjar istället alltmer likna ett egoistiskt skräckexempel i fritt fall.” Andres Lokko

”Vad vi ser nu är att privatiseringen har havererat allt som tidigare sköttes av Stat, Landsting, och Kommuner. Vinsterna som dessa privata företag genererar går oftast till utländska riskkapitalister, och att det kan bli vinster beror på att verksamheten försämras i motsvarande mån. Jag skulle aldrig anställa någon av Riksdagens medlemmar.”Svante

”* Att inte ha råd att gå till tandläkaren

*Inte ha råd att hämta ut livsviktiga mediciner eller att gå till doktorn på vårdcentralen (200:-, som kan kullkasta hela budgeten månaden ut)” Det var bara ett par rader, läs därför mera hos KAO, där Skvitt bland annat skriver i en kommentar angående ett påstående av artisten Laila Bagge att man inte är fattig om man har mobiltelefon: ”för många är mobiltelefon med kontantkort enda sättet att kunna ha telefon då de nekas abonnemang. Och i vilket telefonjack ska den hemlöse plugga in sin fasta telefon om den är lycklig ägare till fast abonnemang?
Hon borde tänka innan hon talade! Det får den fattige göra: ‘Ska jag verkligen ringa detta samtal när jag sen får vänta två veckor innan jag har råd att tanka på telefonen igen?’
Kontantkort är enda möjligheten att ta kontroll över telefonutgifterna, men det fattade väl inte Laila Bagge och då ska hon knipa käft!”

”Jag upplever fattigdomsdiskussionen nästan overklig. Vad betyder fattigdom? Vilka konsekvenser får den på ett personligt plan, för samhället? Fattigdom handlar inte bara om skor, eller svält. Som författare är jag intresserad av det långsiktiga slitaget av fattigdom. Vad innebär det att leva med lite pengar under lång tid, i ett land som Sverige?”Susanna Alakoski

”Är det inte så att det är en förtäckt och bitande kylig bidragslinje som har befästs med de senaste sex och ett halvt årens högerpolitik och som Markelius nu får stifta en ytterst bisarr bekantskap med. I Alliansens Vi och Dom Sverige ska de långtidsarbetslösa och de långtidssjuka lära sig ett veta hut och ett brev med en hotfull ton som kallar till ett möte som i sin tur bara ska sluta med en FAS 3 placering understryker det. Att vara långtidsarbetslös, långtidssjuk i januari 2013 leder till att man bara ska bli fattigare och mer utsatt.” / Martin Moberg

”Tonen i brevet är hotfull. Nu är jag kallad.” / Nike Markelius

”Att du har det bra idag är ingen garanti för att du kommer att ha det fortsatt bra imorgon.” / Fredrik Frangeur

”Jag blev plötsligt ställd helt utan inkomst.

Tillsammans så uppnår jag nästan en summa på ca 500 kr i månaden. Det är vad jag lever på i egna pengar. När min sambo inte jobbar, så lever vi två personer på hennes 75% A-kassa, 25% sjukersättning. Hon har också vissa funktionshinder.” / Marie Munther

Arbetsmiljö

”På tre år har antalet allvarliga olyckor ökat med 38 procent … Sedan 2006 har 50 metallare mist livet på jobbet. Det vi ser nu är resultatet av de neddragningar som skett på arbetsmiljöområdet sedan 2006″ / Arbetet.s

Vården

”Skandalerna inom den privata vårdsektorn fortsätter. Under jul och nyår har vanvården på Attendos äldreboenden nått medierna. I bolaget har det figurerat flera personer med kopplingar till regeringen Reinfeldt.” / Arbetaren

– – –

När man river hus finns det alltid någon som har haft en tanke och idé bakom rivningen och kanske så småningom även lyckas få mandat för beslut om rivning.

Ruckel bör rivas. Nybyggen bör vårdas.

Ruckel var det gamla tidiga 1900-tals-Sverige. Nybygget var välfärden i vårt land.

Men nu återskapas gamla ruckel medan det nybyggda moderna samhället rivs ned igen.

Sådant är bakåtsträvande. Det kallas vid en term ”reaktionärt”, och mer förskönande ”konservativt”. Ett annat ord som är allmänt accepterat i politiska kretsar är ”högerpolitik”. Men även det är numera omodernt och därför utbytt mot ordet ”Höge”, i Sverige representerat av ”Högerpartiet”, men senare uppfräschat under nytt och mindre bebsudlat namn; ”Moderaterna”.

Men politiken är densamma från början till slut och detta trots den senaste ansiktslyftningen: ”Det nya arbetarpartiet”.

Frågan är ju varför en politisk riktning hela tiden måste byta namn i takt med att namnet associeras med bakåtsträvande.

Men svaret är lätt att ge: Folk fattar ju med tiden! Och folk tar avstånd!

Och folk inser!

De inser att det bara är ny-ordbildningar för att fräscha upp bilden av en unken och rutten politik som inte alls har  förändrats. Likheten med Orwells 1984 är lika slående som bilden av det sanna Nazityskland!

När man river hus finns det alltid någon som har haft en tanke och idé bakom rivningen och den främste mannen i dagens politik bakom rivningshysterin är Fredrik Reinfeldt. Stifta lie mer bekantskap med honom här.


Nya upptäckter

Det är alltid roligt

När biologer finner nya arter av djur rör det sig nästan uteslutande om mycket små djur. Högst sällan finner de nya däggdjur. Det är därför lika uppseendeväckande som intressant.

Med ”nya arter” menas att de aldrig har beskrivits vetenskapligt, men är inte sällan kända av lokalbefolkningen. Så ar det också med den nyupptäckta apan i Afrika.

Ny apa

Läs mera om apan i Vetenskapsbloggen.

Tyvärr är det oftare tråkiga besked som biologer kommer med, så som att arter försvinner för gott, utrotas. Vår tid är en massdöd som inte står den massdöd som ledde till dinosaurierna utdöende efter. Det är skrämmande.

Men ska man vara riktigt ärlig så är faktiskt inte dinosaurierna utdöda. Det vet vi i dag. De lever och frodas i högsta välmåga. De fåglar vi ser dagligen är faktiskt dinosaurieättlingar i rakt nedstigande led. Vi kan ju trösta oss med det. Och att Tyrannosaurus Rex inte flåsar oss i nacken är väl inget för oss att vara ledsna för.

Att upptäcka en ny blogg är avsevärt enklare än att finna ett nytt däggdjur. Alla kan finna en ny blogg. Den är bara ett muskick borta. På några minuter har man funnit minst tio olika bloggar som man aldrig har läst förr.

Men att finna en välskriven och seriös blogg är lite svårare. Sådana är lite sällsyntare. Därför blev jag glatt överraskad av att stöta på Björn Alvebrands eminenta blogg.

Björn Alvebrand

I skrivande stund är ” ‘Svartfötter’ och ‘gulingar’ bland företagen.” hans senaste mycket läsvärda inlägg.

Bilden nedan består bland annat av en skärmdump från ett annat likaledes mycket läsvärt inlägg, ”Borgarnas rikemansbidrag.

Låt mig citera några rader ur inlägget. Förhoppningsvis kan det locka till ett besök hos Björn för att läsa resten.

Fördelningen av detta rikemansbidrag! Vilka utnyttjar det och var är ökningen som störst. Sist men absolut inte minst – varför måste detta avdrag vara riktat till de mest bemedlade i riket? Man blir  – utan tvekan – rätt förbryllad när man läser nedanstående statistik från SCB. Den stämmer ju inte alls med vad propagandamaskineriet säger! Den visar istället – med all önskvärd tydlighet – att RUT tjänsterna nyttjas mest av de invånare i rika kommuner – företrädesvis moderata sådana eller alliansstyrda kommuner. Varför nämner man inte det när man argumenterar för hur bra RUT är för ALLA? Argumentet för detta avdrag var att minska svarta löner – men inte ens det kan fastställas …”

Borgarbidrag

Bloggar lever lika farligt som vissa utrotningshotade djur. Alltför kritiska bloggar tenderar att stoppas av våra myndigheter. De bara försvinner utan att man vet varför. Exempel : Mavera har försvunnit. Och Dolda Nyheter har försvunnit. Om den här nätcensuren, som många tycks tro bara förekommer i diktaturstater, har jag skrivit om förr. Länken går till ett inlägg där jag redogör för de inlägg jag har skrivit i just det ämnet, svensk censur av bloggar på nätet.

Intressant nog är det helt lagligt att servera oss sådana lögner som Björn Alvebrands eminenta blogg avslöjar Moderaterna med. Sådana lögner vidarbefordras av dagspressen, radio och TV varenda dag. Lögner är helt OK, bara det är ”rätt” sorts lögner. Men sanningar är tabu, om det är ”fel” sorts sanningar. Så ser sanningen ut! Så ser ”yttrandefriheten” ut!

Under Mattan blogg har stängts av ett antal gånger och tvingats öppna på nya portaler. Detsamma gäller Corrupio blogg, vars redaktör greps av polis.

Under Mattan censurerad

Internet-censur, inte bara i Kina!

Skvitt censurerad

Under Mattan | Sverige utan Filter

Skvitt och censuren

För många är kanske den svenska Internet-censuren en helt ny upptäckt, men för andra är den lika bekant som Lesulan alltid har varit för lokalbefolkningen. Ta du och bekanta dig du också med våra myndigheters censur av Internet och det fria ordet.

Hitler hade sin propagandaminsiter, Joseph Goebbels, men i Alliansen är alla ministrar propagandaministrar! Videon nedan visar propagandaminister Carl Bild när han orerar om ”friheten på nätet”. Inte alldeles sant, som alltför få tycks veta.

Vilket samhälle vill egentligen Alliansen ha?

Vissa tar bladet från munnen, men Alliansens politiker vågar inte tala samma klarspråk. Men en dag kommer det att bli som Marian Radetzky vill ha det, om Alliansen får som den vill. Se två video här: