Kategorier

Arkiv

Rosalind Franklin

Borde fått nobelpris

 

Rosalind Franklin

 

Rosalind Franklin, brittisk fysiker som studerade molekyler och kristaller, avslöjade DNA-molekylens uppbyggnad genom att ta en så kallad röntgendiffraktionsbild av DNA. Den bilden betraktas som en av vetenskapens bästa bilder och som J. D. Bernal sa: ”den vackraste röntgendiffraktionsbilden som någonsin har tagits av ett ämne!”

I en annan grupp forskare jobbade Maurice Wilkins. Han visade bilden för Francis Crick och James Watson utan Franklins vetskap. Med hjälp av Franklins bild skapade de en modell av DNA-molekylen, skyndade sig att publicera sina idéer innan Franklin själv hann offentliggöra sina resultat och på grund av detta erhöll de nobelpris i medicin 1962.

Så kan det gå till när ohederligt folk saknar moral och samvete. Inte ens vetenskapen går fri från sådana människor.

Rosalind Franklin avled i cancer vid 37 år ålder, fyra år innan nobelpriser tilldelades dessa skrupelfria forskare.