Kategorier

Arkiv

Mycket märkligt händer

Barn har ju väldigt livlig fantasi

 

Men ibland kan man ju undra.

Kao, till exempel, hon undrar. Det handlar om ett barn som tycks ha levt ett tidigare liv och har minnen därifrån. Vad ska man tro om det? Gå till Kaos inlägg och läs det, plus kommentarer. Se märkliga video. Klicka här.