Kategorier

Arkiv

Moderaternas etik och moral

Så här ser den ut!

 

 

Ta till dig själv och helst från de svagaste!

Ni minns väl hur svårt Reinfeldt hade att sätta ihop sin första regering. Den ena efter den andra ertappades med oegentligheter och brott och Anders Borg kom undan med blotta förskräckelsen när han erkände att hans narkotikamissbruk var en ungdomssynd som han hade slutat med. Sant eller inte, men det föll man för.

Moderat etik och moral går ut på att sko sig på andras bekostnad. Det är en egoismens moral, om det nu kan kallas moral och om det kan kallas etik. Få lär väl påstå det. Men faktum är att så ser en moderat ut. Man ska aldrig dela med sig och man ska ta vad man kan och helst från försvarslösa.

Därför blir jag inte förvånad nu när ännu en moderat har ertappats med att vara kriminell.

Moderat etik

”Tiggaren Krasto Krastinov anklagades för att ha rånat en aktiv moderat och frihetsberövades i drygt två dagar.” /GP

Hon trodde väl att polisen var precis lika fördomsfull som hon själv. En zigenare är en tjuv. En tiggare är kriminell och en etablerad fin dam som dessutom är en aktiv politiker kan ju inte vara oärlig och ljuga för polisen och hitta på brott som inte har begåtts. Alltså var klippet ett faktum, tänkte hon, men hej vad hon bedrog sig. Heder till polisen som inte gick på det.

”Det är fruktansvärt att försöka sätta dit en tiggare som redan har det svårt, säger polisen.” Ja, visst är det så.

”På tisdagen hämtades därför moderaten till förhör. Hon är nu misstänkt för urkundsförfalskning, falsk angivelse och falskt larm.” Skvitt väntar nu bara på att man tillämpar lagen även på alla som i dag sitter i regeringen. De har ju stulit mycket från det svenska folket.

Läs också om Annétthe Zettergren


Ett systemskifte i onödan

När de rika ska ha mer

 

Moderaternas agenda

Bilden kommer från en helt annan artikel än den citerade texten nedan.

”En av tio som utförsäkrades gick på socialbidrag ett år senare. Bara tre av tio kom ut på arbetsmarknaden igen. Ungefär hälften blev sjukskrivna på nytt och för flera av dem hade sjukdomssituationen förvärrats. Det här kallas för reformer av Alliansen och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) är nöjd. Han lutar sig mot det som sägs vara positivt; att tre av tio fick jobb. Förr betydde reform förbättringar – inte försämringar.
Det samlade trycket på anhöriga och vänner ökar när samhällsansvaret krymper. Fördelarna med att samhället griper in och hjälper de arbetslösa och de gamla, de fattiga och de sjuka – är att de inte blir lika beroende av att ha folk i sin närhet som måste hjälpa till. De behöver inte ständigt be om hjälp och kan umgås med släkt och vänner under positiva former, utan att behöva känna sig underlägsna och beroende.
Nu är den svenska välfärdsmodellen på att väg att rämna. Den offentliga, vår gemensamma sektor, som andel av vår samlade ekonomi minskar stadigt.” Ett litet klipp ur texten i Nyvässat DD.

Mer inlägg av Skvitt:

Nysatsning av Moderaterna

Mammons omsorger

Privatiseringens verklighet

Nytt allians-angrepp drabbar de svagaste

Moderata svartfötter

Ju längre till höger …

Tore Skogmans gamla slagdänga

Dagens recept

En makalös iver att trampa på de som redan ligger

Verkligheten i Alliansens Sverige

Lästipset – en bok om högern

Arbetslinjen

Det behövs ingen ideologi …

Ulf Kristerssons okunskap

Vår regerings förebild

Djur, pensionärer och en uppgörelse med Moderazisterna

Bockfots-Reinfeldt

”Massdöd på sjukhusen

Det har med privatisering och läkemedelsföretagens profit att göra och har ökat explosivt sedan 20 år. Det är farligare att gå till läkaren än att sätta sig berusad i bilen och köra ut på en vansinnesfärd. Dubbelt så många avlider av läkarslarv som i trafiken. /  Robert Naeslund


Borg skänker pengar till McDonald’s

Javisst, så är det!

”Totalt har sänkningen av arbetsgivaravgiften bara gett mellan 4 000 och 6 000 nya jobb. Det innebär att kostnaden per arbetstillfälle ligger på mellan en miljon och 1,5 miljoner kronor.

På längre sikt är det ytterst osäkert att reformen har någon som helst effekt på ungdomsarbetslösheten.

Kriminell regering

De som tjänat på reformerna är de som redan anställer ungdomar och är verksamma i restaurangbranschen. Läs hamburgerkedjorna.
I partiledardebatten i söndags berättade den folkpartistiske partiledaren Jan Björklund om sitt möte – de borgerliga partiledarna tycker om att berätta om sina möten med ”vanligt folk” ute i ”verkligheten” som om de vore Kung Gråkappa – med restaurangägaren Patrik Hjelte som anställt ungdomar tack vare den sänkta restaurangmomsen.
I verkligheten äger Hjelte nio McDonaldsrestauranger och har inte alls ökat antalet anställda i särskilt hög grad. I december 2010 hade han 175 anställda, två år senare hade han 177 anställda. Däremot ökade företagets vinst från 1 587 000 kronor till 7 044 000 kronor under samma period.

Den moderatledda regeringen med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen har alltså genomfört enorma överföringar av gemensamma resurser till framför allt företagare i restaurangbranschen.
Vi skulle rimligen kunna använda dessa 19,4 miljarder kronor på ett effektivare sätt.
Det skulle räcka till att anställa cirka 40 000 lärare eller sjuksköterskor.” Fredrik Jansson

Och inte nog med det!

Regeringen är kriminell och struntar i grundlagen! 

I sak handlar det om hur offentlighetsprincipen fungerar – eller snarare inte fungerar – när organisationer, allmänhet och media försöker få en kontinuerlig och konkret insyn i regeringens arbete. I de fyra fall som JO har gått till botten med har några av Sveriges största medier – Dagens Nyheter, TV 4 och Aftonbladet – gång på gång försökt att göra sitt arbete men gått in i en kompakt vägg av hemlighetsmakeri och politisk byråkrati. 

JO stannar dock inte vid dessa fyra enskilda fall i sin kritik. Han konstaterar i stället att situationen inom Regeringskansliet – från operativa detaljer och hela vägen upp till den högsta strategiska nivån – är förödande när det gäller möjligheten till insyn enligt svensk grundlag. Han slår till och med fast att Regeringskansliets organisation inte är anpassad till de krav på offentlighet som följer av grundlagen och som statsmakterna själva kräver att underlydande myndigheter ska följa.” / Dagens juridik, Ledare

Egentligen är vår regering rena landsförrädare som plundrar och vanstyr Sverige!


Arbetslösheten

Folk VILL jobba

Det kan inte vara sant att regeringen tror något annat!

Ungdomsarbetslöshet

 

”För drygt 20 år sedan var en femtedel av alla jobb för 15–24-åringar en tillfällig anställning. I dag är vartannat jobb tillfälligt.

I minst sex års tid har Sverige brutit mot EU:s lagstiftning kring visstidsanställningar. I Sverige är det nämligen möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet.

Enligt lagen om anställningsskydd, las, kan man vikariera i högst två år under en femårsperiod hos en arbetsgivare. Därefter har man rätt till en tillsvidareanställning.

Men när tvåårsgränsen ­närmar sig kan arbetsgivaren välja att förlänga vikariatet men ­kalla det allmän visstidsanställning i stället och då kan man ­vara ­anställd i ytterligare två år. Därefter kan man få jobba som ­säsongsanställd ­eller provanställd. Sedan kan det börja om från början igen.

I dagarna meddelade EU-kommissionen att man underkänner Sveriges skydd för dem som har olika former av tidsbegränsade anställningar och nu kräver man åtgärder inom två månader.” /Daniel Swedin

Arbetslösheten är till stora delar en fråga om politik som bara gynnar företagen. Den andra orsaken är att företagen inte anställer en enda peson som de inte oundgängligen behöver. I sammanhanget utgör de som inte arbetar av andra skäl en försumbar andel.

 


Dagens fråga

FAS3 för ungdomar?

 

När det gäller Alliansen och deras regering bör man alltid vara misstänksam. Allt låter vanligen så vacker ända tills det blir verklighet av deras idéer. Då ser man bockfoten bakom förslagen som lades.

Är detta möjligen början på en motsvarighet till FAS3 för våra skoltrötta ungdomar?

FAS3 - U


Personaltäthet och personaltäthet

Hur ser det ut i vår baromsorg?

 

Barngruppsstorlekar:

Jönköpings kommunala fritidshem, 14,8 barn per vuxen.

Vetlanda går 23,2 barn per vuxen.

Kalmar län har Högsby 14,6 barn barn per vuxen.

Mörbylånga har 24,4 barn per vuxen.

Kronoberg har Markaryd 16,2 barn per grupp.

I Lessebo har man hela 27,9 barn per vuxen.

Allt enligt Astrid om jag inte har missförstått henne helt.

Regeringen och skolverket har inte föreslagit några regler för barngruppers storlek. Men det kanske inte behövs. Eller det är väl så att myndigheter inte ska lägga sig i för mycket. Helst inte alls, enligt filosofi ”made in USA”. Over there vill man inte ha statliga, federala eller motsvarande kommunala kontroller mer än nödvändigt och det fungerar där fungerar väl här också.

Om det fungerar där!

USA massaker

Som till exempel vad gäller friheten att bära vapen.

Oj, där kom jag från ämnet. Och vissa skillnader finns ju, som bekant. Till exempel inställningen om vapen.

 

Men, att införa något regelverk om hur många barn som får ingå i en grupp och hur många barn en personal får ha ansvar för, det är tydligen inget som samhället ska lägga sig. Det tycks ju vara så.

Hur stort utrymme krävs för barn?

– Det finns inga sådana regler, varken för förskolan eller för skolan. Det förefaller inte vara ett lämpligt mått utan …

Finns det ett maxtak på förskolegrupper?
– Nej, Skolverket har sagt att man måste se till rimligheten att utföra en vettig verksamhet och … Det är svårt att anpassa efter omständigheterna om det är alltför strikta regler.

Hur många barn får det vara per anställd?

– Det finns inga regler för det och det beror på omständigheterna …

Varför finns det fler regler för djur än för barn?

– Nu måste jag nästan gå i försvar, …

Vill du ha regler för barngruppernas storlek?

– Varken regeringen eller vi har föreslagit det.”

 

Astrid pekar på en annan sak också. Kanske mot bakgrund av intervjun med Ingrid Lindskog, enhetschef på Skolverket, ovan.

Jag citerar:

”De företag som startade sin verksam med exempelvis hunddagis före 2008 fick dispens från vissa krav på utrymmen och personaltäthet i övergångsbestämmelser. Den 1:a maj i år upphör dispenserna vilket innebär att befintlig verksamhet måste bygga om och anställa fler. 

Vi har upptäckt vid våra kontroller att många inte känner till det här, säger Emma Hansson, hundansvarig djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Skåne.

När jag går in på Jordbruksverkets hemsida så hittar jag ingen sådan information. I alla fall inte under nyheter. 

Nu har man ju sedan ett år tillbaka ‘ombildat’ en av inspektörerna till ”informatör” så det är väl hennes jobb att skicka ut information i god tid till de som har gamla tillstånd.

Om det nu är så allvarligt så bör man väl inte lita till angiveri och anmälningar? Hur svårt kan det vara att köpa annonsplats i TV och informera den enfaldiga allmänheten kollektivt om hundars och katters lagstadgade rättigheter? Men det är väl en alltför enkel och kostnadseffektiv lösning på ‘problemet’.”

Visst måste man väl hålla med Astrid. 

Hon har skrivit många inlägg om en tvivelaktiga myndigheter, Jordbruksverket och Länsstyrelser, som är både inkompetenta och trakasserande mot vanligt folk. Ja, det är väl fråga om det inte till och med understundom begås brott i myndigheternas namn (ett understatement!). Det tycks inte vara djurens väl och ve som vägleder tillsynen, vilket Astrid många gånger har redogjort för. Ibland är det myndigheternas, ja alltså inspektörer med flera, personliga intressen som styr. Man kan kalla det ett andra levebröd, faktiskt.

Därmed inte sagt att att djuren inte bör ha god tillsyn från myndigheternas sida och skyddas med regler och lagar. Men så som Astrid gång efter gång avslöjar, så får det inte gå till.

Men om vi nu tänker oss att vi levde med våra regler i den bästa av världar där myndighetspersoner inte missbrukade sin makt, ja då kan vi konstatera att man månar mer om djuren än om barnen, ty de sistnämnda omfattas inte av motsvarande regelverk avseende ytor och bemanning!

 


Arbetslös nekas socialbidrag

Krav för socialbidrag

”Ta ut pension i förtid!”

”Javisst, din fattige stackare, kom inte här och begär någon hjälp, för det har du inget för!”

pension först

För att citera några rader ur artikeln: ”Enligt de regler som fack och arbetsgivare enats om kan arbetstagaren börja ta ut sin avtalspension redan från 55 års ålder. Den är den regeln som socialförvaltningen i Göteborg nu skjuter in sig på.”

Det vi ser är ett allt hårdare samhällsklimat. Regeringen gör vad den kan för att minska ”skattetrycket”. Det som Moderaterna alltid har talat om. Och nu ser vi resultatet. Det finns inga pengar i systemet. Det system som skulle ha utgjort en trygghet när någonting går snett, som till exempel när en arbetsgivare gör folk överflödiga i den ständiga jakten efter profit.

Vem är bördan övervältrad på? Jo, den enskilde löntagaren, som oftast gjort sitt bästa varenda arbetsdag i livet, men som ändå kan rationaliseras bort.

Det aktuella fallet ”handlar om en man som vi kan kalla Anders. Han jobbade i ett vanligt transportyrke, men blev arbetslös hösten 2012.

Anders har valt att stå utanför facket och a-kassan. I oktober var han helt utan pengar och vände sig till Norra Hisingens stadsdelsförvaltning. Han begärde socialbidrag – eller försörjningsstöd som det numera heter – till uppehälle, hyra, lokalresor och el.

Det blev avslag. Handläggaren på socialförvaltningen hade upptäckt att Anders hade en avtalspension. Och den går ju att ta ut från fyllda 55 år.”

En sådan handläggare är en klassförrädare!

”Jag hoppas vi förlorar i Förvaltningsrätten, säger Tord Karlsson (S), som är ordförande i den aktuella stadsdelsnämnden i Göteborg.” Uppenbarligen ingen klassförrädare, men tydligen inte mäktig att riva förrädarens beslut, trots att det inte finns ”regler som säger hur löntagares tjänstepension ska bedömas vid bidragsansökningar.”

Handläggaren skulle aldrig ha aktualiserat avtalspensionen.

Man kan ju bara hoppas, som Tord Karlsson, att Förvaltningsdomstolen underkänner förrädarens beslut. Om den inte gör det kommer många tusen  att drabbas. I så fall hoppas jag att detta även en dag drabbar förrädaren själv. Så djävla säker ska förrädaren inte vara att den inte kan bli arbetslös i dessa tider, när även socialförvaltningarna får dra in svångremmen i politikernas spariver. Men så långt tänkte nog inte förrädaren som i sin nit att slicka uppåt i hierarkin ville framstå som en duglig kugge i maskineriet, vilket ”Anders” antagligen hedersamt har varit i sitt yrke som transportarbetare.

Hedersam, till skillnad från vad man kan kalla handläggaren, som så gärna i onödan går över lik för att tjäna sitt levebröd, möjligen i hopp om en ynka liten löneförhöjning. Skamligt!

 

Kontrast: ”Riksdagens leda­möter bestämmer själva vilka fallskärmar och pensioner de ska få när de lämnar folkstyrets centrum.”

Det är som adelsfrälset förr. Ni känner väl till hur man verkställde en dödsdom mot en adelsman en gång i tiden. Vanligt folk kunde dömas att halshuggas.

Smasch, och blodet flöt!

Även en adelsman kunde halshuggas.

Smasch, och vinet flöt!

Ja, man högg halsen av adelsmannens skugga och sen firades alltsammans med kalas och den ”avrättade” bjöd alla till bords.

Än lever samma anda, men nu är det andra som utgör frälset.