Kategorier

Arkiv

En psykopat, rättsröta och en blogg

En story om manipulation av rättsväsendet

”Du är ta mig fan en psykopat!”

Har du hört folk säga det? Har du kanske själv sagt det till någon? Och vet du verkligen vad en psykopat är? Jag är inte så säker på det.

Ordet ”psykopat” missbrukas alldeles för ofta och därmed urvattnas kraften i ordet. Men samtidigt råder det en föreställning om att de alltid är våldsamma och sexistiska män som slår ihjäl alla som kommer i deras väg. Några kvinnliga psykopater tycks inte finnas. Det är i vart fall inte kvinnor man i första hand tänker på när det gäller psykopater. Men de finns och är antagligen lika vanliga som de manliga, men får mer sällan diagnosen. Den ställs ju så gott som uteslutande på fängelsedömda personer och fängelse gäller ju bara för de grövsta brotten, vilka främst begås av män.

Psykopat är dock inte detsamma som att vara en grov brottsling och ytterst sällan att vara så som de framställs i media, romaner och på film från Hollywood. Att vara psykopat är att ha en alldeles speciell karaktär, som dock medför att de blir överrepresenterade bland klientelet på våra anstalter. Det gäller att hålla isär detta. För den som vill veta mer rekommenderas siten ”Förstå psykopati”.

en utmärkt blogg skildrar skribenten under alias ”Gogilol” en ganska vanlig kvinnlig psykopat, varför jag gärna rekommenderar den. Jag läste på bloggen redan medan den skrevs och faktiskt inspirerade den mig själv till att börja blogga. Och jag kontaktade skribenten. Därför vet jag också varför den avslutas så abrupt långt innan den var färdigskriven. Det var nämligen så att portalen blogs.se stängde av bloggaren, men stängde inte ned bloggen. Därför kan den läsas än i dag.

Nu ska jag berätta om rättsröta dirigerad av en psykopat genom att sammanfatta en väldigt lång blogg!

Avstängningsskälet sades vara förtal. Vem som förtalades är däremot inte helt klart. Det är ett antal personer som namnges, bland annat psykopaten.

Skälet att namnge psykopaten var enligt Gogilol att varna andra för kvinnan, som i förhållandet med skribenten under fyra månader ”lånade” allt han hade och därefter lockade honom att ge sig in i ett handgemäng med henne i akt och mening för att få till stånd ett besöksförbud för honom avseende henne. På så sätt fick hon rättsväsendets stöd så hon slapp att återbetala vad hon skyldig var. Enligt Gogilol var det dock alldeles onödigt eftersom han inte hade några avsikter att begära tillbaka pengarna då det skulle drabba psykopatens små barn, som ju inte fick det de behövde av sin mor. Det låter trovärdigt eftersom psykopater inte bryr sig ens om sina egna barn.

Det här ledde till ett rättsligt efterspel där Gogilol ansåg det var viktigt att kalla ett vittne som kunde beskriva för domstolen hur psykopater fungerar och att de aldrig talar sanning. Sådant är ju viktigt att veta för en domstol när den skall bedöma målsägarens trovärdighet. Vittnet, som alltså inte tilläts kallas (sic!) var en sakkunnig inom rättspsykiatri. Det var åklagaren som motsatte sig det och därmed åsidosatte sin objektivitetsplikt, som vanligt, kan tilläggas. För som jag har skrivit förr, objektivitetsplikten åsidosätter alla åklagare regelmässigt i sin vardag utan att det någonsin får några följder för åklagarna.

Än värre var dock att rättens ordförande, domaren, gick på åklagarens uppfattning att vittnet inte skulle tillåtas, trots att det råder fri bevisföring (sic!)! Och som Gogilol skrev i mail till mig så var det ett mycket värre övergrepp mot honom än det som psykopaten hade begått. Han menar att psykopater är ju som de är och dem kan man inte förvänta sig något ifrån, men rättsväsendet är ju en annan sak. Där ska man ju göra sitt jobb på ett professionellt sätt. Men rådmannen var helt partisk och Gogilol menar halvt om halvt på allvar, vilket jag ifrågasätter, att rådmannen möjligen fick sig en herdestund med den kvinnliga psykopaten. Det kan ju faktiskt inte uteslutas. Särskilt inte när man som jag har fått ta del av ljudupptagningen från tingsrätten.

Gogilol hävdar också att åklagaren inte ansträngde sig med att ta reda på vilka vittnen som fanns till handgemänget utan nöjde sig med det som målsägaren nämnde. Det vittnet kallades aldrig till polisförhör, tingsrätten eller hovrätten utan frågades ut enbart via telefon i alla instanser från polis till hovrätt utan att en enda gång behöva inställa sig personligen(sic!). Om det vittnet hade fått infinna sig hade hennes trovärdighet inte stått särskilt högt menar Gogilol eftersom det enligt honom är en sinnessvag missbrukare (Gogilol presenterar bild på denna kvinna och av den att döma verkar påståendet trovärdigt). Hon var en person som lätt kunde duperas av målsägaren och av allt att döma inte hade sett någonting alls av det hon påstod sig ha sett. Det var alltså fråga om mened, vilket framgår ganska klart när man, som jag har gjort, lyssnar på tingsrättens ljudupptagning som jag fick via mail från Gogilol.

I rättegången figurerade ännu ett vittne. Dock enbart genom målsägarens berättelse och som hon inte kunde kalla eftersom hon hade ”rest hem till Filippinerna”, men ändå inte (Sic!). Hon var kvar i Sverige och samtidigt hade hon rest hem till Filippinerna, enligt målsägaren, psykopaten,vill säga! Men målsägaren berättade utförligt vad detta vittne hade sett och hört och det trodde rätten tydligen på. Gogilol beskriver detta. Hur målsägaren motsade sig flera gånger, men domaren köpte allt sammans rakt av, trots det. Och trots att försvaret hävdade att målägaren var psykopat, samt hade kallat en sakkunnig på området, så blundade rådmannen för uppenbara fakta och konstaterade att det inte gick att komma längre. Frågan om detta vittne, som faktiskt existerade, kunde höras eller ej var därmed förpassat ur rättssalen, trots de motsägelser som målsägaren kom med (sic!). Men orden föll på plats, precis som målsägaren ville (sic!).

Vittnen till stöd för Gogilol var alltså inte något som vägde tungt!

Kort sagt, det var en magnifik rättsröta. Det kan jag med säkerhet gå i god för! Och de som ansåg sig förtalade var antagligen någon inom rättsapparaten, eller möjligen vittnet som målsägarsidan kallade.

De juridiska felen kunde ha rättats till om advokaten hade gjort sitt jobb, men så skedde inte. Det var en oduglig advokat, med andra ord. Det var också en partisk domare och som sagt en åklagare som obstruerade, samt faktiskt redan i inledningsskedet, i samband med att psykopaten gjorde sin polisanmälan, en kriminalinspektör som helt föll pladask för den kvinnliga psykopatens lögner och påkopplade charm, trots att han hade haft med henne att göra ett par år tidigare då hon själv hade begått brott. Alla de här personerna namnges. Någon av dem ansåg sig tydligen förtalad. Vem är oklart. Gogilol vet inte och fick inga svar när han fråga portalen blogs.se.

Gogilol tror inte att det var psykopaten själv som kände sig förtalad eftersom hans uppfattning är att psykopaten han hade att göra med inte bryr sig om någonting. Och så kan det ju vara. Det stämmer ganska bra på sådana personer.

Kao och jag tycks vara lika fascinerade av ämnet. Sist vi kom in på ämnet var i detta inlägg där vi kommenterade varandra. Där citerade jag Gogilol som klart beskriver hur psykopater fungerar. Men sådant vill man  inte höra talas om i tingsrätten när Gogilols fall skulle prövas. Och det var samma sak som gällde i hovrätten:”Vi behöver ingen sakkunskap avseende psykopati!” Och så föll domen, Gogilol var skyldig!

Jag undrar hur många psykopater som har lyckats med sina kriminella handlingar genom att rättsväsendet har gjort sig till deras villiga drängar.

”Och vet du verkligen vad en psykopat är? Jag är inte så säker på det.” Och inte tycks de ha haft en susning om psykopati inom rättsväsendet när det gällde det här fallet. Kao skriver i en kommentar: ”Har stött på såna som nämndeman i Tingsrätten och har, oftast för döva öron, försökt förklara för de andra under överläggningarna, hur en psykopat fungerar. Ofta för döva öron. De övriga ser vad de ser och ytterst få kan se spelet under ytan.”

Det är beklämmande!

Att däremot Gogilol har allt klart för sig råder det inget tvivel om, trots att han blev lurad av psykopaten. Om så inte hade varit fallet hade han knappast omnämnts i Sveriges främsta siter om psykopati, Förstå psykopati och Psykopat.

Kanske är följande det främsta bidraget som Gogilol kommer med för förståelsen av psykopaters sätt att verka, men som rättsväsendet inte hade den blekaste aning om när han drabbades av deras välmenande kamp mot brottsligheten:

SOM SCHACK

Psykopaten ser allt som ett spel, som måste vinnas, alltid!

Man kan likna en psykopat med en schackdator.
En sådan räknar snabbt igenom varje möjligt drag och motdrag, kanske i tre led. Varje utfall får en poängsättning och sedan väljer datorn det drag, som i slutändan är mest gynnsamt.
Finns det två nästan likvärdiga drag, men ett av dem är blott en promille bättre poängmässigt, väljs det draget.

Det är på detta sätt psykopaten förhåller sig gentemot andra, i alla situationer, i varje ögonblick, i kontakten med varje människa.
Och om psykopaten kalkylerar fel, lär den sig av misstaget och gör inte om det.

En schackdator har de vanligaste spelöppningarna inprogrammerade.
Sådant som kallas schackspelets stigar. Det underlättar för datorn att analysera.
Psykopaten har sina väl beprövade stigar att vandra på.
Stigar du inte ser. Inte ens funderar på.

Du har också dina stigar.

De leder åt ett helt annat håll.

Dina stigar leder till samförstånd och vänskap.

De leder till framgång för fler än dig själv.
De leder till framgång och bättre förutsättningar för både dig och den du samarbetar med.

Dessa stigar har mänskligheten trampat upp genom historiens gång i kraft av social varelse. Och det är dessa stigar som även gör människor till sociala varelser.

Psykopatens stigar är hennes egna.
De leder till egen framgång och vinst, men alltid på någon annans bekostnad.
Det är stigar helt separerade från den sociala människans stigar.
De är den antisociales egotrippade stigar, som går över andra människors krossade liv.

De går över lik.

De tjänar bara en enda persons syfte.
De tjänar bara psykopatens syften.
Det är antisociala stigar.

Att umgås med en psykopat betyder att du alltid är en motståndare.
Du är den psykopaten spelar mot.
Och ditt sätt att förhålla dig gentemot psykopaten, är av en helt annan art än psykopatens schackdatorliknande beteende gentemot dig och alla vi andra.

Du syftar till att i samarbete uppnå gemensamma mål.
Du vill samarbeta.
Du är mänsklig.
Du tar känslomässiga hänsyn och du kan ge avkall på egna behov för det gemensammas bästa. I umgänget med någon annan syftar du till att ni båda skall få det bättre.

Och detta vet psykopaten, och för att du är sådan, föraktar psykopaten dig.

Att inte endast tänka på sig själv är något som psykopaten föraktar.

Var och en som inte endast tänker på sig själv upplevs som svag och därför både är värd att förakta och värd att utnyttjas, eftersom i psykopatens värld har den oegennyttige bett om att utnyttjas!

I psykopatens värld kan det alltså inte vara fel att utnyttja sådana personer.
De ber ju om det!

Och skrupler, det vet inte psykopaten vad det är för något!

Vi spelar alltså helt olika spel.
Du är mer eller mindre altruistisk, medan psykopaten är ensidigt egennyttig.
Det spelet förlorar du alltid.

Om vi fortsätter liknelsen med schackdatorn, så är schackdatorn liksom psykopaten helt befriad från känsloliv.Den är programmerad för att vinna, men kan av en skicklig spelare besegras. Ty vi spelar samma spel.

En vuxen som spelar mot ett barn, kan göra ett mindre fördelaktigt drag, för att barnet skall bibehålla intresset för spelet och inte tappa sugen om den erfarne ständigt vinner. Det är mänskligt. Så gör vi människor ständigt i våra relationer och i vårt umgänge.
Så gör aldrig en dator och inte heller en psykopat.
Den uppför sig lika hänsynslöst som just en schackdator, men därmed upphör all likhet mellan en schackdator och en psykopat.

Medan schackdatorn alltid håller sig till reglerna, kan psykopaten plötsligt strunta i dem och ‘flytta pjäserna’ på ogiltigt sätt.

Psykopaten kan fuska.
Psykopaten kan utan minsta självförebråelse ‘flytta löparen som om den var en springare’.

Psykopaten kan utan bekymmer påstå att tornet är en dam, fast ni bägge vet att så inte är fallet.

Psykopaten bryr sig inte om realiteterna. Hon bekymrar sig inte för att du tycker hon är en ‘djävla falskspelare’, för psykopaten har bestämt sig för att vinna även om det innebär att bryta mot regler och hamna i vanrykte.

Hon intresserar sig inte för omgivningens inställning om henne som varande en falskspelare, ohederlig och samvetslös.

Med en sådan motspelare kan du bara förlora.
Och när du har insett detta, då slutar du spela med henne. Du vill inte ha med henne att göra mera, och det upplever psykopaten som att hon ändå vann spelet!

Med fusk, javisst,
men att fuska är enligt psykopaten ‘ett av spelets regler’!

Alltså vann hon!

Nu är ju livet mer komplicerat och mer flerdimensionellt än ett schackparti.
I livet har psykopaten ännu större möjligheter att dribbla med överenskommelser och alla andra regler. En regel, till och med en lag, är ju till syvende og sist en överenskommelse.

När psykopaten har vunnit sitt ‘schackparti’ och du står där med lång näsa och undrar hur allt detta egentligen kunde ske, lämnar hon dig och jagar ett nytt offer.

Om du inte ger dig, utan tar tag i psykopaten, för att denne skall gottgöra dig för de skador hon har åsamkat dig, är psykopaten genast med på noterna. Psykopaten ser det som en helt ny match och en helt ny utmaning och med en helt ny vinst i sikte!

Ett nytt spel kan börja!
Du själv ser det självklart som något annat, nämligen att återställa rättvisan. Därför att du har en känsla för att rättvisa skall råda. Du har en känsla för fair play.
Det vet också psykopaten och spelar spelet mot dig igen utan skrupler eller samvete.
Utan ånger eller självförebråelser.
Utan att hålla sig till andra regler än de som passar för ögonblicket.

Därför förlorar du även match nummer två!
Och psykopaten har vunnit igen!
På fusk, men ‘det tillhör ju spelets regler’! Just så tycker psykopaten! Och flabbar dig rakt i ansiktet.

Påverkan
Datorn talar inte om för dig vilka drag du skall göra. Alla drag du gör är dina egna beslut.
Du ser ställningen, gör dina bedömningar och kalkyler och flyttar sedan en pjäs dit du vill, utan att datorn påverkat dig.

Den sänder inga signaler in i ditt nervsystem, som du inte observerar, men påverkas av så att du gör de drag datorn vill. Datorn har ingen som helst kommunikation med dig, varken visuellt, verbalt eller utsätter dig för välbehagskänslor när du gör som den vill eller obehagskänslor när du motarbetar datorns försök att vinna.

Så fungerar inte umgänget med en psykopat.

Hon påverkar dig på ett sofistikerat sätt.

Hon påverkar dig, så att du fattar beslut, som du tror är dina egna beslut därför att du är omedveten om att du blivit påverkad.”

Det här är insiktsfullt, korrekt och begåvat och med bakgrund av det kan ju konstateras att hans blogg är mer än seriös. När han hänger ut rättsväsendet så gör han det med all rätt.

Rättsväsende gogilol


Nytt nätberägeriförsök

De ger sig aldrig

Bedragare hittar alltid på nya knep. Den här gången utger de sig för att vara PayPal!

De spammar så många mailadresser som de bara kan utan att bry sig ifall man har ett konto eller inte. De som likt Skvitt inte har ett sådant konto bryr sig inte, men bland de som har finns det de som går på det och blir lurade genom att kontona tas över och utnyttjas. Och även om det är en liten procentandel som går på bluffen så är det tillräckligt många som luras för att det ska bli lönsamt och inbringa många miljontals kronor. Och riskfritt är det eftersom polisen hellre jagar fortkörare än bedragare! Och den som anmäler sådana brott får oftast höra att det inte faller under allmänt åtal!

Med den inställningen från rättsväsendet är det inte märkligt att nätbedrägerier har vuxit till en miljardindustri och det är inte konstigt att bedrägerierna bara ökar och på nätet!

Nätbedrägeri PP

Vilka är det som håller på så här?

Jo, de som officiellt inte finns, alltså psykopaterna! För de finns ju inte eftersom diagnosen inte är godtagen i Sverige och inte heller i diagnosbibeln DSM, som nu nyligen har uppdaterats i ännu en reviderad version. Man kan ju undra varför.

Skvitt påstår att skälet är att skillnaden mellan vanliga kapitalister och makthavare å ena sidan och psykopater å den andra, den är ytterligt hårfin i många fall.

Ytterst kort sammanfattning om bedragare: De är allt som oftast psykopater. Och om de ens har en ideologi så skulle den stämma bäst överens med Moderaternas, alltså: ”sköt dig själv och skit i andra, satsa på dig själv och låt andra stå för dina kostnader när du lever det ljuva livet!” Så enkelt är det!

Läs och lär dig att FÖRSTÅ PSYKOPATI. Du lär stå bättre rustad i så fall, för som du vet: ”DET DU INTE VET KAN DU FÅ ONT AV!”, som GOGILOL skriver i bloggen som bland annat nämns av siten PSYKOPAT.

###

Andra inlägg om bedrägeri från Skvitt

SSU, bedrägeri och moral

Internetbedrägeri

Nätbedragare

Andra relevanta länkar

Varför har jag lagt upp psykopati-bildlänkar?

Kräng skit till kunderna


Sagt och inte sagt!

Statspsykopaten

eh, oj förlåt, statsministern, menar jag,

Fredrik Reinfeldt om arbetslöshetssiffrorna

I Svt, i Agenda, tog man upp att den svenska arbetslösheten just nu pekar uppåt och beräknas nå upp till 2006 års nivå i år. Detta enligt regeringens egen prognos. Statsps…minister Fredrik Reinfeldt (M) har ju som bekant ”regerat” landet sedan dess och pressades därför hårt i Agenda.

Svaret var intressant. Enligt Expressen sa han så här: ”Det beror på att vi har synliggjort arbetslösheten. Vi stängde ner förtidspensioneringar som var Socialdemokraternas lösning.”

Jovisst gjorde han det. Sjuka fick inte arbetare vara. Istället skulle de jobba, även om de inte skulle tillföra någonting alls till samhället. Istället för jobb fick de påtvingad sysselsättning . Istället för pension fick de ingenting. Så det blev ju ingen lösning.

Och varför blev det inte det? Ja, det vågade han inte säga. Men Skvitt har låtit analysera hans hjärnvågor och med avancerad teknik kan nu avslöjas vad han hade sagt om han inte hade hunnit bita sig i tungan.

”Vi hade hoppats att folk skulle svälta ihjäl, men på något djävla vis har allt för många lyckats hålla sig vid liv i alla fall. Vi fattar inte hur det går till!”

Det är inte vad en person säger att han tänker, utan det han gör, som visar vad han tänker.
Isaac Bashevis

Vad spelar verkligheten för roll om man kan vinna på att förneka den? 

citaten hämtade här


Samvetsfrågan

Är det rätt?

Kollade runt på bloggar och hittade ett färskt inlägg här:

Jag antar att bloggaren har råkat djävligt illa ut av en psykopat. Och det är nog inte konstigt för när jag söker ser jag att hon figurerar på flera bloggar och jag har faktiskt stött på henne förr i bloggosfären.

Min fråga är om det är rätt att lägga ut alla fakta på en person som är ett rent avskum, en tvättäkta psykopat?

Kan det kanske vara en god gärning till och med?

Jag tycker faktiskt det eftersom då får ju folk en chans att varnas innan de blir utsatta för brott av psykopaten.

Den här kvinnan är vida omskriven i bloggen GOGILOL, som jag ju har i min länklista. Den bloggen har jag läst från början till slut, faktiskt.

Nu har hon tydligen begått allvarliga brott mot fler personer eftersom hon åter igen figurer på en annan blogg.

Men en sak tycker jag är mycket märklig.

Antag att din granne förefaller lite konstig, men du vet inte vad det handlar om. Du tror han är schizofren, men dina kunskaper om schizofreni är rudimentära. Ändå säger du till alla att du har en granne som är schizofren. Är inte det förtal ifall du har helt fel?

Men juridiskt lär du inte råka illa ut för den sakens skull. Att säga så är inte förtal även om du har tagit miste helt och fullt till 100%. Du har all rätt att komma med sådana påståenden.

Konstigt!

Antag istället en annan sak. Din konstiga granne är en psykopat och du har till och med råkat komma över psykologens utredning om din granne, så du vet verkligen vad du talar om. Nu varnar du dina andra grannar för denne man, eller kvinna. Och du säger att de ska akta sig för honom/henne därför att den är en psykopat som lurar skjortan av dig. Du säger inte det för att skada psykopaten utanför att skydda dina andra grannar så de inte råkar illa ut.

Då begår du ett brott!
Det är nämligen förtal att säga att någon är en psykopat även om man vet att så är fallet!

Är inte det märkligt?

Du får säga att någon är psykiskt sjuk utan att veta om det, men du får inte säga att någon är psykopat ens om du faktiskt känner till att det är så!

Bloggaren på bloggen begår alltså ett brott!

År det försvarbart?

Jo, jag tycker det. Vad tycker du?


Marilyn Einstein m. fl.

Astrid skriver att hon älskar illusioner, så då ska jag bjuda henne på några stycken. Klicka på länken så ser du en av de bättre. Här visas Marilyn Einstein. På nära håll är det Albert Einstein och på avstånd är det Marilyn Monroe.

För lejon är det viktigt att de kan gömma sig för zebrorna om det ska bli någon lunch.

Populära är ju bilderna som rör sig (inte).

Hur illusionen uppstår? Det kommer en förklaring längre ned.

Inte heller designers av möbler drar sig för att leka med illusioner.

Att leka med perspektiven har länge varit ett populärt nöje.

Edgar Muellers gatumålningar är i en klass för sig, eller vad sägs om detta exempel.

Det fungerar bara från ett håll, vilket sysns tydligt i denna video.

En variant på det temat är ju lastbilen här nedan.

Vår hjärna är onekligen väldigt lättlurad. Det ser vi i denna video.

Och vi ser det i den här videon.

En av de mest fascinerande illusionerna är väl trots allt kärleksbrevet.

Våra sinnen är lättlurade och det har fått psykologer att intressera sig för ämnet vittnespsykologi. Här ett exempel på vår selektiva uppfattningsförmåga.

En rolig och mycket illustrativ berättelse om hur vittnesmål faktiskt kan fungera i en rättssal är ju historien om kvantsprång i juridikens värld.

Några rader ur den bloggen om en tingsrätt som tror på de mest omöjliga berättelser bara för att de kommer från en durkdriven psykopats trut vill jag ge er nu. Läs gärna hela inlägget och hela bloggen också om ni har tid. Jag har gjort det och det är en skrämmande läsning  om hur ett rättsväsende utnyttjas och gör precis som en bedragare vill. Här ett citat, där jag har rättat några smärre skrivfel:

”Förmodligen vågade hennes grannar inte ge sig på mig ens i grupp! Det hade ‘Nemis’ filippinska väninna kunnat vittna om i rätten i Göteborg och förmodligen utan att hennes nattsömn hemma i Filipiner skulle störas alltför mycket!   

 

 

 

(Det ska här påpekas att ”Nemi” påstår att hennes filippinska väninna både har rest hem till Filippinerna och samtidigt är kvar i Göteborg, utan att tingsrätten tar notis om saken!)

Det enda, utöver att skydda sin mage, som ‘Nemi’ gjorde under tiden som jag så energetiskt dunkade sönder hennes arma lilla kropp, det var att be väninnan om att få låna hennes telefon så att hon kunde ringa 112!

(Man kan ju undra hur det gick till när hon ”slås sönder och samman” och samtidigt kan be väninnan om att få låna telefonen och ringa två gånger! Men det handlar om illusionistisk manipulation av en lättlurad tingsrätt!)

Och ‘Nemi’ berättar inför en sittande samlad seriös svensk rätt som ser på lilla ‘Nemi’ med medlidande, att hon ringer SOS två gånger under tiden. Hon berättar att hon ringer ifrån väninnans telefon, som ligger på ‘golvet’ och den är ‘kaputt’! 

Med det menar ‘Nemi’ att telefonen ligger på marken och den är sönder, därför att jag slog den ur handen på henne!

Kammaråklagare Katarina Wingård, är helt tagen av denna berättelse om en tapper havande kvinnas heroiska mod när döden ilsket flinar henne i trynet.

Och så samlar sig Katarina till till en fråga: ‘Kom du fram till polisen då?’ ‘

Ja, jag ringde två gånger!’

Katarina lider med ‘Nemi’ och frågar: ‘Medan han sparkar dig?’

‘Ja, så polisen dom sa de att de kunde inte komma på direktly!’  

Ja så var det – för den som har den rätta tron! 

Och hade jag inte varit så hysteriskt energetisk kanske jag hade uppfattat hur hon bar sig åt att ringa 112 två gånger under sådana vidriga förhållanden. Speciellt som hon skyddade magen och telefonen låg på ‘golvet’ och till och med var ‘kaputt’. 

Den ställningen borde varit så besynnerlig att jag inte förstår att jag inte observerade den. För samtidigt tillstod ju ‘Nemi’ att hon under hela misshandeln trots allt faktiskt stod upp och det brukar man ju göra på sina fötter.

Jag har förgäves försökt att få fram en minnesbild av att hon står på huvudet, men med huvudet på sned. Ja, just det, så att hon liksom står på kinden, så att hon kan lägga örat emot den trasiga telefonen så att hon kan höra att de svarar och säger att de inte kan komma på direktly.  

Men som sagt, hur otroligt det än låter så minns jag det faktiskt inte. Och det är sanningen, för att nu låna ‘Nemis’ egna ord ifrån förhandlingen! 

Jag har försökt att provocera fram minnesbilden genom att tänka mig in i hur hon gjorde när hon knappade in numret i den ställningen och samtidigt höll sig om magen. I vanlga fall hade det varit helt omöjligt, men nu underlättades det förmodligen av att telefonen var sönder. Det var den, jag såg det själv. Den låg där i två delar, så att ha luren mot örat och knappsatsen i handen på magen var ju ingen konst.”

”Jag har rätt att tro precis som alla andra. Och jag tror att det ‘Nemi’ sa, det hade hon inte riktig kontroll på själv! 

Jag tror att hon sa som det passade och så som det lät bäst just för stunden. 

Jag tror att det inte stämde med verkligheten och jag tror att det för ”Nemi” inte var så intressant, för jag har inte uppfattat det som att det är så mycket som egentligen intresserar henne. 

 

 

(Ni som har läst mig en del känner nog till mitt stora intresse för psykopati. Jag kan därför här komplettera med upplysningen om att psykopater inte har några egentliga intressen utöver att roa sig på andras bekostnad, lura och bedra, samt ljuga, dupera och manipulera.)

På så vis uppstod de här märkliga tingen, tror ju jag, som att turisten kunde leka punktpartikel och att jag kunde vara så fruktansvärt energetisk att de fega grannarna inte ens kom sig för att ringa 112! 

 

 

(Punktpartikel syftar på kvantfysikaliska fenomen där partiklar utan utsträckning i rummet kan existera på alla platser i universum samtidigt, vilket strider mot vårt sunda förnuft, men likväl är en verklighet på kvantnivå.)

Jag tror att det fria sättet att förhålla sig till sanningen, det har ‘Nemi’ gemensamt med psykopaterna.  Jag tror att hon är en psykopat själv, kanske ända ut i fingerspetsarna.  

Jag tror att det fria förhållningssättet till sanningen, det hade professorn kunnat berätta om, till styrkande av att ‘Nemis’ trovärdighet hade kunnat ifrågasättas.  

Jag tror att om det då hade blivit ‘utan verkan’, då hade det inte förvånat mig.  ‘Ett kunskapstest och en ed’! Det är allt som behövs för att bli domare på livstid.”

När man läser hela den storyn så skrattar man ju. Men det är egentligen allvarligt. En människa döms för något den inte har gjort och det enbart utifrån att en psykopat dukar upp en illusion som egentligen är lätt att genomskåda.

Nog går det att förvrida skallen på folk.

Det spelar ingen roll hur galet det är, som ju framgår när man läser HELA inlägget som jag citerar en liten bit av ovan.

Här kommer nu förklaringen på hur bilder kan synas röra sig trots att de faktiskt inte gör det. Förklaringen är att våra ögon utför mycket små rörelser hela tiden utan att vi kan förhindra det. Dessa mycket små rörelser fyller en funktion så som allt annat. Det handlar helt enkelt om att varje enskild ljuskänslig cell, stavar och tappar, snabbt tröttnar om de konstant mottar samma bild. Vissa bilder kommer tack vare denna minimala ögonrörelse att upplevas som att bilden rör sig.

De här ögonrörelserna är alltså helt normala och ska inte förväxlas med nystagmus, ”på svenska även kallat ögondarrning är en medicinsk benämning för upprepade ofrivilliga ögonrörelser som ofta uppträder i samband med sjukdomar som berör balansorganen men även vid ögonsjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Nystagmus är också ett normalt fenomen vid större påfrestningar av syn- och balanssinnena , så kallad fysiologisk nystagmus.” Citat Wikipedia

Här kommer nu en annan förklaring, nämligen hur tingsrätten så fullkomligt kunde bortse från alla motsägelser som psykopaten gjorde sig skyldig till och som kommer fram i bloggen som citerades ovan.

Den vetenskapliga förklaringen är helt enkelt den att när människor låter sig duperas av psykopater är det därför att de glömmer att lyssna och nöjer sig med att se på dem och deras kroppsspråk. Av bloggen framgår att den tilltalade, som alltså dömdes, hade begärt en professor i psykiatri att vittna om störningen och hur den fungerar, men domaren i tingsrätten ansåg att sådan bevisning ”skulle bli utan verkan”. Därmed lät han sin inkompetens gå före förstånd, eller hur man ska säga. Frågan är om om han hade ett fungerande förstånd över huvud taget. Eftersom jag ju har läst hela bloggen anser jag det vara relevant att avslöja rådmannens namn, Kjell Nilsson. Hans namn nämns ju trots allt i bloggen så det är ingen skada skedd att låta honom stå till svars även hos mig. Ni vet, ni som läst mig förr, att jag inte har alltför höga tankar om vårt rättsväsende, liksom.

I dag är det 10 år sedan attackerna mot WTC och Pentagon 2001. Attackerna i sig var väl knappast en illusion. Eller var de kanske det, trots allt?

Vissa hävdar det! Se filmen!

När Sovjetunionen föll proklamerade USA att nästa stora krig skulle bli kriget mot terrorismen. Fram till dess hade det bara förekommit lite flygplanskapningar. Varför var då ett krig så nödvändigt mot detta redan 1992?

Det hotet var en illusion!

”De skäl för ‘kriget’ som uppgivits är först att skydda USA och dess allierades medborgare. Det andra skälet är att skydda USA:s och dess allierades affärsintressen hemma och utomlands och slutligen ska terroristceller upplösas och de internationella terroristnätverkens aktiviteter under ‘al-Quaidas’ paraply störas.

Både termen ‘kriget mot terrorismen’ och åtgärderna som följt i dess kölvatten har blivit omtvistade. Kritikerna menar att de ‘kriget mot terrorismen’ har använts för att legitimera unilaterala, förebyggande krig och brott mot internationella lagar som Genèvekonventionen.

Oavsett vilken hållning man har i den frågan är det ett faktum att ‘kriget mot terrorism’ haft förödande effekter för de mänskliga rättigheterna.

Listorna över terroriststämplade organisationer och individer har drabbat oskyldiga. I hela världen sker nu gripanden och fängslanden godtyckligt och ‘svartlistning’ och utvisning kan ske på oredovisade grunder, men godtas och verkställs utan självständig eller offentlig prövning. Dock finns de stora förlorarna i den muslimska världen i länder som Afghanistan och Irak där hundratusen civila fått ge sina liv i de båda enligt internationell rätt olagliga krigen som startats där. Det är långt fler människor än de drygt 2 000 som dog i attackerna den 11 september 2001. I USA och övriga världen har resultatet av ‘kriget mot terrorismen’ blivit att de friheter och rättigheter som skulle försvaras gradvis har begränsats eller dragits in och lämnat fältet fritt för ett övervakningssamhälle med terroristhotet som motivering. Rättssäkerheten hotas liksom allas rätt till integritet.” /Kriget mot terrorismen 

”Den Gordiska knuten, var enligt legenden en mycket invecklad repknut. Den förband oket med tistelstången på den heliga vagn, som var placerad i Zeustemplet i staden Gordion i Frykien i Mindre Asien.

Enligt en spådom skulle den som lyckades lösa den gordiska knuten också få herraväldet över Asien. Alexander den store lyckades inte lösa upp knuten, men med ett svärdshugg, det berömda ‘Alexanderhugget’, klarade han att skilja oket från tistelstången.

Uttrycket ‘att lösa den gordiska knuten’, betyder numera att finna en förbluffande enkel metod att lösa ett problem. Alexander den store fick kontroll över Asien, från Egypten i väst till Indien i öst och från Persiska viken i söder till Svarta havet och Kaspiska havet i norr.

George W Bush är vår tids svar på Alexander den store och terrorattackerna i USA var hans Alexanderhugg, som öppnade Asien.” ”Det stora puzzlet –analys av 11/9” 

Är det verkligen så att Usama bin laden och al-Qaida ligger bakom terrorattackerna för 10 år sedan, men trots detta inte har tagit på sig skulden för det? Varför gjorde de inte det i så fall?

Ingen har velat svara på den frågan!

En sak är helt klar. Det finns många stolliga teorier om elfte september. Men det finns också många vettiga alternativ till den officiella förklaringen. Och det är också helt klart att den officiella knappast kan vara sann! Det finns alldeles för mycket som inte stämmer i den officiella bilden.

Den är en illusion!

Låt mig ta några rader ur  ”Det stora puzzlet –analys av 11/9”:

Till slut:

”Genidraget

Vid en närmare eftertanke, var attentaten på de egna symbolerna för amerikanska värden ett
utomordentligt genidrag.

Ett av världshistoriens absolut största strategiska genidrag.
Kanske rent av det största genidraget över huvud taget! (Kasparov kommer på skam!)

Det amerikanska folket såg med egna ögon att deras land attackerades av fulltankade flygplan och
kunde självklart inte tro annat än att det var arabiska självmordsbombare. Varför skulle de inte göra
det när all världens regeringar tycks ha gått på det?

All världens statsmän, även Saddam Hussein, som visserligen tyckte USA hade fått vad det
förtjänar, fördömde självmordbombarna och de terrorister, som planerat det. Man höll tysta
minutrar.

Till och med den Afghanska mullaregimen fördömde. Inget land utpekades som ansvarigt. Inget
land skulle straffas av USA, men däremot alla som skyddade de terrorister som låg bakom. Och
högsta hönset bland dessa terrorister var Usama bin Laden.

Mulla Omar ville bara ha godtagbara bevis och när han fått det, så skulle man se till att han ställdes
inför en neutral domstol. Han var påtagligt rädd för att USA skulle angripa hans land. Han kunde
inte dölja det när han visade sig i TV-rutan. Han var nära att bifalla USA:s krav, han började vackla.

Nu vågade inte USA vänta längre, för vad skulle man göra om man fick Usama i sin hand. Och,
som tidigare, så fick han åter igen en chans att undkomma av USA. För vilket skäl hade man att
starta krig mot Afghanistan om man fick tag i honom? Inget! Då hade attackerna varit förgäves.
Och det var ju det man helst av allt ville göra. Gå i krig mot Afghanistan. Man hade ju redan sagt att
man skulle göra det innan vintern kom. Det var sagt före attackerna! Det var sagt redan på
sommaren!

Och den 22 oktober 2001 sa krigsminister Donald Rumsford att USA:s krig mot terrorismen
“kanske inte tar slut under vår livstid”, och att det finns en lista på över 60 länder som kan tänkas
bli objekt för ett angrepp från USA. Inte för att vara fiender, men för att terrorister finns inom deras
gränser.

USA härjar i och hotar nu hela regionen med sina trupper och vapen och bygger upp militärbaser
runt omkring i det oljerika Centralasien för att säkra sitt behov av tillgång på olja.
Vad säger världens regeringar?

USA har ju bara tagit på sig ansvaret att en gång för alla utrota världsterrorismen, som alla länder
fördömt och som så lömskt drabbat USA. Alla har ju uttalat sitt stöd för USA:s rätt att försvara sig
mot terrorister.

Om det nu börjar gå upp för dessa regeringar…
… att de blivit grundlurade, hur skall de agera?
Hur skall de börja kritisera USA?

Kan de erkänna att de gått på historiens största bluff ?Och kommer folk att tro den politiker, som säger att Bush är ansvarig för den 11:e september?

Kan de erkänna att de gått på historiens största bluff ?
Utan att förlora ansiktet?

Hittills har ingen haft lust att så in på bara skinnet klä av sig för det egna folket och hela världen.
USA utmanar nu och hotar hela värden.

Och detta utan att ha uttalat ett enda hot mot något av världens länder!
Det kallar jag ett genidrag utan motstycke!” Källa:  ”Det stora puzzlet –analys av 11/9”

Det finns många illusioner


Nu på WP!

Här är Psykopat, vem är det?, nu på WP, äntligen!


Bloggare fick diagnosen psykopati!

Jo, han skriver det själv.

I huvudet på en psykopat”, eller som det står i headern:

Varför låter jag en sådan komma till tals?

Jo, för han är nog ingen fullblodspsykopat. Han kan till och med vara feldiagnostiserad. Men hur som helst så vill han sprida och få kunskap och det är lika lovvärt som ovanligt, vilket får mig att hysa visst tvivel om diagnosen.

Några intressanta rader från hans intro-inlägg:

”Varför jag startar en blogg är för att jag vill kunna jämföra min egen vy på livet med någon som inte lider av psykopati. Det är få människor som kan förstå hur det är att vara psykopat, det är lätt att man drar alla över en kant. Iallafall, jag känner inte alls att jag har nån form av ‘sjukdom’ eller så, jag känner bara att jag är annorlunda. Jag tänker på ett eget sätt och jag tror att folk är rädda för att ta reda på hur det egentligen är att vara såhär. Poängen me denna blogg är att få folk nyfikna, intresserade och att skapa diskussioner där åsikten skiljer sig. Jag är också väldigt intresserad av att se hur ni skulle tänkt i samma situation, för jag saknar helt förmågan att sätta mig i någon annans skor. Jag måste få det förklarat för mig för att kunna ha en uppfattning om vad det handlar om.”

 

Det var ju bra han satte citattecken kring ”sjukdom” för psykopati är ju en störning, inte en sjukdom. Men det var våra okunniga lagvrängare som skapade termen psykisk störning, vilket alltså psykiatrin, som kan sådana saker, terminologiserar psykisk sjukdom.

Det är ju fan att jurister ska blanda bort korten så att folk blir förvirrade helt i onödan!

 

Intressanta rader av James är även dessa:

”En sak som jag alltid varit nyfiken på och något jag inte riktigt kan förstå är det accepterade sättet att reagera när någon dör. Jag tror jag har en aning om hur folk tänker när en nära familjemedlem går bort, detta kan jag förstå intellektuellt.”

Och:

”En förmåga vi psykopater har är att vi kan kopiera andra människor, vi kan kopiera hur dom ser ut när dom tänker, deras kroppsspråk och hur dom uttrycker sig. Samma gäller empati, det är något vi kan härma. Härmar man det tillräckligt länge så går det automatiskt och på så sätt blir det en form av empati.”

 

Kom aldrig och säg att psykopati inte är intressant!

Det är dessutom viktigt att känna till, men du blir säkert lurad ändå! Men du kan stå bättre rustad med kunskap. Och tänk vad som sägs i bilden nedan!

Rekommenderad länk!

 

 

Varför ser James header ut som den gör?

Det är kanske inte knepigare än så att den finns färdig i hans Tema. Men det finns även andra. Teman som visar något varmt. Men hans är intetsägande, men antyder något intellektuellt. Och det är just vad han själv säger, han har ingen empati, men intellektuellt kan han förstå vad det är.

Utan att dra för många växlar på detta, även andra använder ju temat och headern, så antyder det en del om James. Och jag har svårt att tänka mig att han skulle använda en header som ser ut så här:

Så jag slår ett slag för Lambergs blogg, så får vi se vad den har att ge på sikt!