Kategorier

Arkiv

ALS, PEG och vardagsmödor

Om Susanne Sellbergs dagliga kamp

Hon är inte ensam om att kämpa med att få ekonomin att gå ihop. Många andra sjuka har samma problem.

Men hon berör och jag har skrivit om henne förut.

Nu har hon, som en del vet, en kronisk sjukdom med endast en utgång, döden, om inte vetenskapen gör snabba framsteg nu genast. Med hela mitt hjärta skulle jag önska det, men det är väl orealistiskt.

Som det nu är sitter Susanne i rullstol medan musklerna förtvinar och en dag drabbas även andningsmuskulaturen. Det är inte svårt att inse vad det leder till.

Det det hittills har lett till är att Susanne inte kan gå, inte kan hålla i saker på ett normalt sätt och inte äta som normalt. Och nu har det kommit till en punkt när hon måste inta sin föda i flytande form via sond rakt in i magsäcken. Då slipper hon sätta i halsen, men hon går också miste om fröjden att njuta av smakerna.

PEG-sond

Det är mycket hon går miste om. Var och en kan tänka själva, så jag behöver inte rada upp allt det här.

Hon kan fortfarande skriva på facebook, vilket jag tror glädjer henne mycket. Jag tror att det är hennes fönster mot yttervärlden, väl behövt, även om hon inte tycks vara ensam. Ja, som jag förstår det.

Susanne Sellberg 1

 

Hjälpmedel

Var och en förstår säkert att det behövs hjälpmedel, men även mycket mera än så och mycket som man kanske inte tänker på, men hon har skrivit om det och jag har återgivit det i inlägg.

Tidigare inlägg om Susanne Sellberg.

Att våga

Att drömma om sälar!

Man kan inte leva på bara ett gott humör!

Till minne av Monica

ALS – en inhuman sjukdom

Moder Teresas mest kända dikt

Till sist en länk för att läsa: tidningsreportaget med Susanne Västmanlands Läns Tidning.

Prioritering


Sveket mot pensionärerna

Pension

”Det kan vara bra att vidga perspektivet när Göran Hägglund nu lite ensam står vid skampålen.
Visst är Hägglund en svikare. Men det stora sveket mot både dagens och morgondagens pensionärer utfördes
av pensionsöverenskommelsens partier – av S, M, FP, KD och C – som tillsammans och i konsensus sålde ut
solidariteten mellan generationerna.”

Läs allt här!

Läs också Sven tycker!


Pensionerna sänks!

Inkomst- och tilläggspensioner sänks!

I år minskar pensionerna med upp till 3 procent jämfört med förra året. 

Källa: Pensions-myndigheten.

Det är den så kallade bromsen i pensionssystemet har trätt i kraft. I det nya systemet utgår pensionen från de pensionsinbetalningar som gjorts under hela arbetslivet. Systemet är slutet, alltså om det går in mindre pengar än vad som betalas ut sänks pensionerna. 

AP-fonderna som ska fungera som en buffert ifall pensionssystemet går med underskott. Pengarna har huvudsakligen satsats på aktier, och när  värdet på AP-fonderna sjönk när börsen rasade 2008 försvann därför 200 miljarder kronor av våra pensionspengar!

I Sverige finns 1,7 miljoner pensionärer och de flesta får pensionen sänkt med drygt 300 kr före skatt. Undantaget är tjänstepensionen för privat anställda. De enda som får det lite bättre, 17 kr/månaden (!) är garantipensionärerna, de med lägst pension.

Enligt prognosen sänks pensionen ytterligare 2,8 procent nästa år och 1,5 procent nedåt igen 2012. 2013 tror man att pensionen ökar igen.  

Potatisätarna, Vincent van Gogh

Sänkningen av pensionerna skulle blivit ännu större i år om allinsen inte gjort allt vad den förmått för att inte förlora väljarstöd valåret 2010. I stället för att fixera buffertfondernas värde i slutet av ett år har nu politikerna valt att ta ett genomsnittsvärde under fler år för att på så sätt fördela ut sänkningen på flera år. 

Vi får inte mera pengar i och med det, men det känns inte lika katastrofalt med denna manipulation!