Kategorier

Arkiv

Nytt från Palanthir

Palanthir

 

~ I ljuset av verkligheten för medvetandets utveckling.

 

Så presenterar han sin blogg.

Palanthir

Nu skriver han:

Under mer än 200 år, så har ett av de mest rigoröst syftande regelverken för hela vårt ekonomiska system i västvärlden inom handel med varor och tjänster, varit våra ”antitrustlagar” för att motverka monopolbildning och därmed utsätta demokratin för risker: lagar som syftar till att hindra företag från att någonsin nå en bråkdel av storleken på det 21 : a århundradets oligopol / monopol vidunder.

Men eftersom våra regeringar (och tillsynsmyndigheter) efterhand blev mer och mer korrupta, så kom först dessa antitrustlagar att börja verkställas med allt större återhållsamhet, nu är de helt ignorerade.

Hur gick det här till?”

Läs resten av inlägget där han skriver att Borg är en bedragare.


Putins brev i New York Times

Om FN och Syrien

Palanthir

Läs det här.


Välskrivet klarspråk

”Det börjar bli pinsamt dumt.”

 

 

Så inleder Palanthir ett läsvärt inlägg.

Palanthir

 

Ett kortare citat:
”Det finns inga hinder eller begränsningar för plundring av medborgarna genom finansiella institut. Det finns inga begränsningar för offentlig laglöshet och bristande moral hos polis och rättsväsende, det ingen gräns för de lögner som håller den svenska befolkningen innesluten i en Matrix, omedvetna om verkligheten.” Läs alltsammans!


G20 4 U | Palanthir

Palanthir

Palanthir

G20 4 U | Palanthir.

”Barack Obama försöker verkligen att bli den västerländska demokratins lieman och dödgrävare nummer 1. Nobels fredspris har han ju redan fått. Statschefer som Roosevelt och Churchill var visserligen också kulissbildare av rang och proxys för att pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, men nu är den politiska maktens roll som tjänare till den reala makten, mer tydlig för allmänheten än någonsin tidigare.” Läs resten!


Historieförfalskning

Inget nytt

Och det pågår även i vår tid.

Historieförfalskning

Jag rekommenderar Palanthirs inlägg.

Jag citerar några rader:
”Det enda sättet att behålla kontrollen över befolkningen var att få kontroll över utbildningen i USA. De insåg att detta var en ofantlig uppgift så Carnegie närmade sig Rockefeller Foundation med förslaget att de skulle gå i tandem och den del av utbildningen som kan betraktas som inhemskt orienterad tas över av Rockefeller Foundation och den del som var inriktat på internationella frågor tas över av Carnegie Endowment.

Rockefeller Foundation gick med på att ta på den inhemska delen av uppgiften. Syftet med allt detta intresse för historia, var alltså att skriva om historien. Dodd förklarade:

De bestämde att framgången för detta program låg i det sätt på vilket den amerikanska och alltså även den Svenska historien skulle presenteras.”

Våra dagstidningar och många veckotidningar, samt TV utsätter oss hela tiden för tillrättalagda nyheter och rena lögner. Jag tycker mig ha märkt en ökning de senaste decennierna när det gäller styrd information, tvättad, vinklad, felaktig och lögnaktig. Just nu går vi åt helt fel håll. Arkelsten är bara en i högen, men kanske den mest plumpa lögnaren.

Nazisterna, fascisterna, sionisterna och all världens kapitalister och borgarklass är de ledande producenterna av falsk historie- och samhällsbeskrivning och deras inflytande över media är total.

”Världen är nu sannerligen styrd av en liten grupp alltmer extremt rika och faktiskt onda människor, som önskar alla andra allt mer förtryck och sig själva mer överlägsenhet och kontroll.” / Carl Norberg på facebook

Tips till dig som säger att du inte vill vara med på facebook. Det finns längst ned i detta inlägg.


Två jag läser + jag själv

Det blir man ju glad för

 

 

Och jag slapp se Carl Bildt på listan även i dag!


Hemlig länk

Ja, men en annan!

Här är den.