Kategorier

Arkiv

Kommentaren

Detta är Skvitts kommentar

Ghosalive!

Ordspråk speglar oftast generationers visdom, med avsikt att förmedla lärdom, insikter och goda råd. Det är talessätt som inte kan förändras, böjas, omformas, smyckas ut på eget sätt eller möbleras om.
Ordspråk är flexibla på så sätt att det också kommer an på hur vi i ett sammanhang använder och tolkar dem. De definieras som en språklig en­het, som används i oförändrad form. Exempel: ”Lika barn le­ka bäst” och ”Ju fler kockar desto sämre soppa”.

När man använder ordspråk citerar man dem rakt av utan att ändra formen. Ordspråk är högtidliga, allvarliga, filo­sofiska, etc. Nyare former av ord­språk har tillkommit. Till exempel ”Kärlek är egoism för två” och ”Kvinnor äger sina kroppar själva, men visst är det fint att dela?”. Sådana ordspråk bryter mot den äldre traditionen genom att ofta vara humoristiska, fyndiga och till viss del ironiska.

Talesätt är som ordspråk med den skillnaden att de oftast formar om dessa så att de blir smidigare och lättare att oförmärkt smyga sig in mitt i en mening. De kan böjas, man kan stoppa in personnamn, än­dra tempus, utelämna delar och dessutom kan man göra vad man vill med dem.
Exempel: ”Han kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok”, vilket lätt och ledigt ändras till ”Det finns något speciellt med den där flickan – hon ger sig aldrig. Natalie kan man få att göra allt, men hon gör allt på tok.”


Ordstäv eller Wellerismer, som de också kallas, böjs inte. De består av ett inledande ci­tat, och sedan en kommentar som ofta ställer situationen på sin spets, eller vänder den på ett humoristiskt sätt. Exempel: ”Det går väl över, sa kärringen när hon låg på spåret” och: ”Ombyte förnöjer, sa gubben när han kysste frugan”.
Wellerism är hu­mor; skämtsamt, sa­tiriskt, tve­tydigt och tanke­väckande och saknar en hög­dragen profil, som de vanliga ordspråken har.
Citat och aforismer är nästan som ordspråk och blir ibland till bevingade ord, ofta om livet och dess vedermödor. De åter­speglar en inre kamp i smyg inom varenda en av oss.
Ett annat ord för aforismer är maximer, något för den vetgirige att lägga på minnet.
Parodi är en hämnd på andra for­mer av ordspråk. Man förvränger innehållet hejdlöst, retfullt, komiskt och lekfullt. Ofta allt på en gång.
Exempel: ”Man ska inte klara upp med ord det man kan klara upp med en eldkastare.” ”Man ska inte ropa hej förrän man är över flickans bäcken!”
Ordlekar är lättbegripliga och påminner om paro­dier och me­nade att misstolkas vid första an­blicken, och därigenom inte ett dugg roliga.
Exempel: ”Sexualupplysare trodde på alleman­spa­rande”, som inte blir förståeligt förrän man upp­täcker att ”Sexualupplysare trodde på alle­mans-pa­rande”.
Truismer är benämning på ordspråk som är sanna och simpla: ”Hellre rik och frisk än sjuk och fattig”. ”Ju enklare, ju simplare”. ”Det är fler vardagar än söndagar i veckan”.

(Jag måste erkänna en sak, jag stal texten från Förstå psykopati, men jag redigerade lite.)