Kategorier

Arkiv

För lång kommentar

Björnbrum

Den bloggen ska ni läsa!

Han visar ett diagram i detta inlägg och går du dit kan du klicka på att få det förstorat.

Det fick mig att lämna en kommentar, men den visade sig vara för lång för att kunna publiceras. Ni får den serverad här istället.

Tack för den!

Diagrammet säger allt, tycker jag. Kina har ju aldrig drivit en expansionistisk politik, snarare tvärt om, historiskt sett. Det är nästan lite märkligt, men kineserna har alltid hållit sig inom sina gränser, bortsett från vissa anspråk på Vietnam. Kan någon nämna fler exempel på kinesisk erövringspolitik?

Tibet? Men enligt kineserna är Tibet en del av Kina och har varit det sedan Kina av i dag uppstod, dvs när de tre kinesiska rikena enades.

Delade meningar finns om vissa gränsområden och vissa provinsers status i gränsområdet, men detta kan inte jämföras med sådan expansionsism som mongolerna ägnade sig åt och som japan gav sig in på under förra seklets första hälft. Det kan inte heller jämföras med den europeiska kolonialismen, GB:s erövringar eller USA:s strävan efter världsherravälde och Nazitysklands stormaktsambitioner. Möjligen kan deras ”expansionsism” jämföras med Argentinas krav på Falklandsöarna.

Kinas krav på Taiwan är historiskt berättigat, men där bidar Kina sin tid och har varit så tvunget eftersom nationalistregimen fick allt stöd den behövde av USA under en tid när Kina var alltför maktlöst mot främst USA. Men den tiden är snart förbi och vad händer då?

Kolonialismen dog för 50 år sedan. Nu råder en annan strategi, politisk-ekonomisk kontroll av ”fria” länders ekonomier och resurser. Kina, liksom Ryssland, spelar samma spel, om än mycket mindre aggressivt än USA och i mindre utsträckning även EU.

Radikalt ökad militärbudget har i alla tider betytt förberedelse till krig och expansionsism. Kan Kinas avsikter, mot bakgrund av deras historia, tolkas som ett undantag även nu? Jag undrar, men tror faktiskt så.

Om det är så att Kina ämnar stanna inom sina nuvarande gränser, så som allt talar för, då vittnar deras militära satsning mera om en rädsla att inte kunna stå emot intrång på deras ekonomiska sfär och de intressen de där har. I annat fall måste man ju undra vad de har i kikaren.

Kina har stora och växande intressen i Afrika. Är det dessa intressen som ska försvaras, eller vill Kina möta det redan nu kännbara hotet från USA? Har de egentligen någon valmöjlighet?

Det finns de som kan dessa saker bättre än jag, men jag tillåter mig att fundera utifrån vad jag trots allt vet. Och jag kan konstatera lika väl som alla andra att Kina har en växande ekonomi som få andra länder i världen och Kina är stort.

Det här betyder att Kinas industri växer så det knakar och energibehovet ökar i takt med det. De har byggt världens största damm och vattenkraftverk, de bygger ett kolkraftverk i veckan (sic!) och storsatsar som inget annat land på vindkraft och kärnkraft, men likväl behöver de öka sin oljeimport i betydande skala, för att nu uttrycka sig milt.

Oljeförsörjningen står också högt upp på prioriteringslistan för både USA och EU. Kan det vara en källa till konflikt och är det konflikt Kina förbereder sig på?

Jag tror den frågan närmast kan betraktas som dum i all sin självklarhet på svar.

Konflikten står om de kvarvarande resurserna av olja och en öppen militär konflikt kan endast undvikas om de militära musklerna avskräcker. Den militära upprustningen ska såldes ses, mot bakgrund av det jag ovan har sagt, som defensiv, medan USA:s strategi i grunden är offensiv.

Jag missunnar inte Kina tillgång till olja och det finns inget som säger att Kina ska stå tillbaka i energiförsörjningsfrågan mer än andra, men så kräver främst USA. Ska Kina slå vakt om samma rättigheter till energi som USA och EU gör anspråk på, då måste de storsatsa på militära muskler och det är väl precis det som diagrammet visar att de gör.

Jag hoppas att detta endast leder fram till att Kina rent diplomatiskt, i kraft av sin militära potential, starkare kan ge uttryck för sina krav och att vi slipper en helt förödande militär konfrontation. Jag hoppas på det och tror på det, för – vågar USA/EU utmana Kina militärt? Jag har mycket svårt att tro det.

Kina kommer under detta decennium att gå förbi USA ekonomiskt och det med stormsteg. Hur ska den politiska kartan se ut omkring år 2020?

/Skvitt