Kategorier

Arkiv

Tack, Helena Palena!

Det är din förtjänst

Utan ditt inlägg hade inte detta inlägg tillkommit. Det skrevs ju som en kommentar hos dig. 

(Nu har hon en ny header)

Min kommentar:

Det var ett djävla tjafsande om Gaddafi och vilken hemsk diktator han var. Men de påståendena var synnerligen överdrivna. Och särskilt om man jämför med resten av arabvärlden och sätter man DEN som norm så kan man väl till och med säga att Libyen var en mönsterdemokrati.

Men Gaddafi var inte den som gick i USA:s ledband. Nej, tvärt om så ville han ena de afrikanska staterna så att de med samlad kraft skulle kunna stå emot trycket från den mot hela kontinenten enade västvärlden. Alltså föll han i onåd. Alltså var han en ”diktator”. Och media hängde på med spaltkilometer om hur hemsk regimen Gaddafi var och hur viktigt det var att han störtades för att rädda det libyska folket från förtryck.

(Skvitt om Afrika i dag)

Gaddafi var så hemsk, ansåg man, att till och med det annars så ökända al-Qaida fick all den hjälp de önskade för att störta Gaddafi. Och de fick den propagandauppbackning som behövdes, att det alltså var ”FOLKET” som ville ha frihet. Man sa ingenting om att det var arbetslösa legosoldater från det nedlagda kriget i Irak som var vad man kallade ”det libyska folket”. Man sa ingenting om att det var ett islamistiskt maktövertagande, inte ett ”folkligt uppror”.

Men
Men ett land, som nu plötsligt i media omtalas som en hänsynslös diktatur under vars ok folket kryper på knäna, Saudi-Arabien, är verkligen ett land utan mänskliga rättigheter och utan folkligt inflytande.
Där styr en envåldshärskare, en kung, i kraft av sin allians med väst och i fred med islams ledare i ett land inom vars gränser islams heligaste städer ligger, Mekka och Medina.

”I Medina finns den näst efter Kaba i Mekka viktigaste helgedomen i den islamiska världen Masjid al-Nabawi, Profetens moské, som innehåller Muhammeds, hans dotter Fatimas och de två första kaliferna Abu Bakrs och Umar ibn al-Khattabs gravar.” / Wikipedia.

Låt mig åter igen, angående ”ABSOLUT MONARKI”, citera Wikipedia: ”En absolut monarki är en statsform med en monark som statschef (monarki), där denne, till skillnad från i en konstitutionell monarki, har mer eller mindre totala befogenheter. I äldre svensk form kallas detta envälde. De facto kan även en konstitutionell monarks maktutövning påminna om en absolut monarks – ett exempel är Marocko, där kungen genom dekret kan åtgärda beslut fattade av det folkvalda parlamentet. Eftersom monarken/emiren, eller vad denna icke folkvalda autokrat kallas, även har makt över domstolarna kan dennes familj eller klan som regel även begå brott utan att straffas.”
Här kan inskjutas att även vår egen kung har juridisk immunitet och kan straffas först ifall han tvingas av tronen.

Saudi-Arabien ÄR en absolut monarki och åter igen Wikipedia: ”Enligt den första skrivna saudiarabiska grundlagen, som publicerades i början av mars 1992, är Saudiarabien en monarki med sunnimuslimsk konstitution, som skall försvara de mänskliga rättigheterna som de tolkas av sharia (artiklar 1 och 28).”
Här kan inskjutas att i Iran är det shiiter som utgör majoriteten och deras gren av islam är statsreligionen. Skillnaden mellan sunni och shiiter skulle föra alltför långt att här gå in på. Båda riktningarna har för övrigt en rad undergrupper.

Fram tills nu har media inte ens knystat om mänskliga rättigheter eller demokrati i Saudi-Arabien. Inte ett ord har sagts om dödsstraffen som flitigt utdöms och verkställs i landet. Men nu nämns det lite i förbifarten, inte för att ofriheten i sig ifrågasätts utan för att man ifrågasätter att vi har ett avtal med landet om militärt samarbete.

Det är förvisso i högsta grad ett berättigat ifrågasättande som nu sker och orsakerna till vår export till krigförande länder som är mer än att slå vakt om en växande militär-industri och den stora vapenexport vi har. Exporten är, utan att svensken i gemen är medveten om det, störst i världen om man ser det relativt vår befolkning, trots att vi har en på pappret mycket restriktiv vapenexport-reglering!

Och ”den svenska vapenexporten skenar! Sverige har aldrig tidigare sålt så mycket vapen som nu. Ökningen är drygt 300 procent under den senaste tioårsperioden. Svensk vapenindustri har siktet inställt på instabila och odemokratiska regioner i världen. Marknaden finns där krigen rasar och förtrycket hårdnar. Ju fler vapen industrin säljer i dag, ju större blir efterfrågan i morgon. Bland de största köparna förra året märks Thailand, Saudiarabien, Indien, Pakistan och Förenade Arabemiraten. Dessa länder där det förekommer grova människorättskränkningar står ensamma för omkring 60 procent av den totala vapenexporten från Sverige.” Källa. Mer.

Sverige är en ankdamm.
I den ankdammen ser vi inte längre än till gränsen för dammen och i dammen surrar det som i en syjunta om vad var och en gör, men de stora frågorna lyser trots allt med sin frånvaro.

En sak som aldrig diskuteras är den oligarkiska styrelseformen som Sverige har, men långt ifrån är ensamt om.
Det går det till så att vissa frågor diskuteras inför folkets ögon och öron och det kan till och med dras i långbänk tills ingen längre orkar engagera sig. Det är sådant som invaggar oss i tron att vi lever i en demokrati. Men allt sker bara till synes inför öppen ridå. Bakom denna ridå fattas dock de stora besluten. De fattas alltså utan demokratisk insyn, varmed jag egentligen inte menar ”demokratisk”, utan parlamentarisk, vilket ju är långt ifrån samma sak.

Man har hemliga samtal med Bilderberggruppen, man har hemliga samtal med den inhemska storfinansen, man har toppmöten varifrån endast godkända harmlösa frågor redovisas för folket via massmedia som får en väl friserad version av vad som har sagts. Övriga frågor vet vi diffust eller ingenting om.
Mer informellt men lika hemligt är alla beslut som fattas genom den omfattande korruptionen som ”inte finns” i vårt land.

Korruption har en slags anatomi.
Den har ett huvud, de kapitalstarka, och den har en kropp, de mindre kapitalstarka, men inflytelserika (politiker och tjänstemän) som kan påverkas, och allt står på fötterna som bär upp. Och det är vi. Vi som indirekt får betala för mutorna. Pengarna flyter ju från dem som kan betala för att få som de vill, till de som låter sig bestickas för att de kan fatta de beslut de får betalt för. Och pengarna kommer i grund och botten från oss som allt vilar på.

Mutorna är som bondens utsäde. Ju mer man sår dess mer skördar man. Och på detta skapas förmögenheterna. Det finns större förmögenheter i dag än någonsin tidigare. Korruptionen växer hela tiden och är i dag så omfattande att den sänker länders ekonomier. Island och Grekland är kanske de allra bästa exemplen, Italien ligger inte långt efter och har självaste Berlusconi för de flesta som frontfigur.

Korruption är som bekant givetvis inget som är lagligt, men likväl utbrett. Och ingen kan tala, då ingen insyltad vill eller vågar eftersom det finns många sätt de korrupta kan slå tillbaka. Därför är det ingen som försöker sig på att lyfta sådant upp i ljuset.
Det är bara småsaker som kommer fram, som till exempel mutskandalerna i Göteborg. Men inte ens där kom hela sanningen riktigt till ytan; att tunga kommunpolitiker på olika sätt är insyltade.
Klargörande bild


Inlägget

Den allmänna bilden av Sverige blir som i så många andra länder att vi står fria från korruption, trots att den är en växande makt i staten!

Just nu.
Ja, just nu gör man vad man kan för att lägga locket på en affär som både sossar och Alliansen har del i. Jämför med Boforsaffären.

Just nu.
Ja, just nu talas också om den vedervärdiga Saudiska regimen. Om det är för att försöka fokusera på annat än oegentligheter, och korruption må andra bedöma.

Och sen?
Så fort media tröttnar på att skriva om vårt militära samarbete med regimen kommer åter igen megafonerna att tystna och Saudi-Arabiens diktaturvälde lämnas ifred. Diktaturen glöms bort. Tortyren glöms. Dödsstraffen och sharia-lagarna likaså. Det blir lika tyst som det i dag är om den utbredda, men i och för sig inte lagliga, handeln med slavar som förekommer i Yemen, Chad, Niger, Mali och Sudan.

Men tänk hemska tanke

Tänk om Saudi-Arabien plötsligt får för sig att liera sig med Ryssland och Kina och vänder USA, Israel och EU ryggen. Då kommer Abdullah bin Abdul Aziz, Saudiarabiens kung, att nagelfaras i västmedia och de svenska media kommer inte att stå övriga västländers efter i fördömanden och fakta kommer både att dras fram i ljuset, överdivas om så skulle krävas och om så inte räcker så fabriceras lämpliga lögner. Allt för att förbereda opinionen för ett eventuellt samlat krig under FN:s paraply.

Men just nu är Saudi-Arabien allierad med västmakterna och får därmed begå vilka brott som helst mot mänskligheten utan någon debatt kring det.

Vilka?

Vilka som styr världen?

Dum fråga för den som kan tänka, svår fråga för de flesta, tycks det.

(Skvitts och Maveras inlägg taggade med ”Libyen”)


Jag plockar de rader jag föredrar

Det nya arbetarpartiet Moderaterna

Vad är det för djävla snack?

Nytt arbetarparti?

Jag trodde jag inte fattade, men nu har jag förstått. Arbetare ska arbeta oavsett hur sjuka de är och har blivit av det arbete de utför i en allt tuffare arbetsmiljö!

Jag kommer osökt att tänka på den amerikanska södern och det slaveri som där förekom och förbjöds så sent som den 18 december 1865 genom att det 13:e tillägget till konstitutionen ratificerades . Visst förekom det att de fick arbeta ihjäl sig och att de uppstudsiga piskades till döds, men på det hela taget behandlades de relativt väl, även om fattigdomen var stor, för vilken slavägare ville ta död på sin egendom?

Jag kommer då även att tänka på nazitysklands slavarbetare. Dessa var ju statligt ägda och tänkta att utrotas under alla omständigheter. I deras fall kan vi verkligen tala om att de fick arbeta sig till döds. Det liksom inte kostade något. Man sparade ju både kulor, gas och mat på så vis.

Moderaterna, det nya arbetarpartiet.

Jo, jag kommer osökt att tänka på Goebbels.

Han var en mästare på att få skit att låta fint och lögn att låta som sanning. Hans första mål var inte att attackera judar. Nej, hans första mål var att tillintetgöra kommunisterna, främst i Berlin (som vid den tid nazisterna byggde upp sitt inflytande var helt kommunistiskt, med starkt folkligt stöd) eftersom det var kommunisterna som var nazismens värsta fiender (och Sovjetunionen det främsta målet för deras långsiktiga politiska mål. Sovjetunionen skulle utplånas och däri hade de övriga värden med sig. Därför fick de hållas länge nog för att förbereda sig för det krig som sen kom).

Jag kommer osökt att tänka på att samma politik tyvärr i dag förs från borgerskapets håll.

Jag kommer även osökt att tänka på Nineteen Eighty-Four. En oligarkisk diktatur, en konstant övervakning från regimens håll (FRA), och med hjärnkontroll (propaganda, dåliga Hollywoodfilmer, meningslösa lekprogram på TV och sport från morgon till kväll) av allmänheten, som styrs av ett politiskt parti som inte här och nu går under namnet ”Partiet” utan under namnet Alliansen. Individen är alltid underordnad staten, och det är den filosofin som gör att regeringen kan manipulera och kontrollera människorna. I Sverige är det inte ett ”Sanningsministerie” och inte en tjänsteman, även om de kan vara nog så maktfullkomliga i det svenska samhället, som ansvarar för att föra ut regeringens propaganda genom att ändra historien för att visa att den alltid har rätt och är allvetande, utan det är Alliansens goda förbindelser med media, vilka sällan skriver vad det faktiskt handlar om, liksom att oppositionen missar eller förtiger sakfrågan alldeles för mycket, vilket bland annat beror på brist på bevarade ideologiska landvinningar.

Vad handlar Alliansens politik egentligen om. Är det inte en politik helt utan allt vad empati heter, helt utan allt vad omtanke heter, helt en politik om ren och skär egoism och förakt för människor i utsatthet, lidande och nöd?

Handlar den politiken till och med om att vi ska bli korkade, obildade och omedvetna, kanske?

Men ibland och allt för sällan får vi sakernas tillstånd, trots allt, beskrivet för oss. Här är en sådan ovanlig händelse, men så är det dock lite av ett undantag. Skvitt saxar valda delar och lägger in länkar.

”Politiker slutar och partier förlorar sina väljare, men de grundläggande frågorna om vilket samhälle vi ska ha står kvar. Och den viktigaste handlar om fördelning. Om den politiska makten ska användas för att försvara privilegier eller för att jämna ut klyftorna.

Det är det som är höger och vänster i politiken, eller klasskampen om det är någon som föredrar att luta sig mot Marx.

Under det år vi just lämnade ökade klyftorna i Sverige. Det har de gjort under de flesta av de senaste trettio åren. Sedan 1980 beskriver SCB:s kurva för ‘ginikoefficienten‘ – det vanligaste måttet på ojämlikhet – en stadig resa uppåt.

…  börsspekulation, skatte­reformer och budgetsanering har ökat skillnaderna mellan de som har och de som inte har.

Det har varit medveten politik … själva kärnan i politiken just varit att öka klyftorna mellan rika och fattiga.

Det har handlat om jobbskatteavdrag. Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Det har också handlat om en demontering av a-kassan. Höjda avgifter, urholkad ersättning och kanske framför allt skärpta villkor för att alls få ersättning.

… en majoritet av de som är arbetslösa i dag inte rätt till a-kassa …

Ändå är det försämringen av sjukförsäkringen som kommer att symbolisera det Anders Borgska systemskiftet.

… Oppositionen misslyckades, men statsministern var omskakad. Hur ska man annars förklara att han i regeringsförklaringen 2010 kände sig tvungen att säga ”den som är svårt sjuk och inte kan arbeta ska kunna få ersättning”?

(Detta inlägg)

Statsministern talade om ödmjukhet, och bytte ut den minister – Cristina Husmark Pehrsson – som fått stå för hantverket.

Sedan dess har det varit nästan tyst. … den regel som gör att sjukskrivna ska ‘prövas’ mot jobb som inte finns. …  i grunden är verkligheten densamma.

Fram till den första juli förra året utförsäkrades drygt 12 600 personer därför att de – med Försäkringskassans ord – uppnått ”maximal tid i sjukförsäkringen”. Alltså inte för att de hade blivit friska, eller mådde bättre, utan därför att dagarna tagit slut.

I grunden handlar politik om höger och vänster, och om hur bördorna ska fördelas.”

När jag betraktar Alliansens politik kommer jag osökt att tänka på en annan sak – PSYKOPATI!

(Tack för bilden, psykopati.se)

PRESSAD De senaste åren med den försämrade sjukförsäkringen har skakat om statsminister Fredrik Reinfeldt.

(Tack för bilden Björn Lindahl)