Kategorier

Arkiv

Fredsprisstagaren

 Bödeln i Vita huset

 

Om Obamas Fredspris

Obamas hemliga avrättningsattacker, mm

Barak Obama

”Presidenten har förlorat alla begrepp – fortsätter ge order om drönarattacker. … Romney-rådgivaren Michael Haydn, tidigare CIA-direktör, är skärrad: ‘Jag har levt ett liv som någon som går till handling på underlag av hemliga rapporter, och det är inte ett bra liv. Demokratier ska inte föra krig på underlag av hemliga rapporter.’ Michael Haydens uttalande kom efter Obamas vägran att ge offentlighet till rapporten om avrättningen av amerikanen Anwar al Awlaki. Hundratusentals amerikaner ville ha svar, människorättsgrupper och otaliga jurister fruktade inledningen till ett militärdiktaturtillstånd.” Läs mer!

 

 


Om Obamas Fredspris

Fredspris

Kanske inte så konstigt att Obama kunde få Nobels Fredspris.

”USA:s president Barack Obama får Nobels fredspris. Det var det mycket överraskande beskedet från den norska Nobelkommittén vid tillkännagivandet i Oslo klockan 11 i dag.”

Publicerad 2009-10-09 11:15 i DN

”Till Det Norske Stortings Nobelkomité.

Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå, att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adolf Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse.

Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar, att ett stort europeiskt krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuruväl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget.

Av sin glödande fredskärlek, tidigare bäst dokumenterad i hans berömda bok Mein Kampf – näst Bibeln världslitteraturens kanske yppersta och mest spridda verk – och hans utomordentliga gärning att med enbart fredliga medel, utan blodsutgjutelse, med Tyskland införliva Österrike, förmåddes Adolf Hitler vid ovannämnda kritiska tillfälle att avstå från våld vid befrielsen av sina hemlängtande landsmän i Sudeterna och i sin legitima strävan att göra sitt fädernesland stort och mäktigt. Det är högst sannolikt, att Hitler, därest han ostörd av ännu förefintliga krigshetsare får i fred fullfölja sitt höga syfte, inom överskådlig tid kommer att pacificera Europa och kanske hela världen.

Emellertid finns det tyvärr ännu ganska många människor, vilka icke förmå inse storheten i Adolf Hitlers fredssträvanden, och jag skulle av hänsyn till detta faktum icke ha funnit tiden redan nu mogen för ett framförande av Hitler som kandidat till Nobels fredspris, därest icke ett antal medlemmar av Sveriges riksdag föreslagit en annan kandidat, nämligen Englands premiärminister Neville Chamberlain. Ett sådant förslag förefaller föga genomtänkt. Ty visserligen är det sant, att Chamberlain genom sin utomordentliga hänsynsfullhet och förståelse för Hitlers pacificeringssträvanden i hög grad bidragit att rädda världsfreden, men i sista hand låg dock avgörandet hos Hitler och icke hos Chamberlain! Det är Adolf Hitler och ingen annan som vi främst ha att tacka för att fred ännu råder i större delen av Europa, och till honom knytas också förhoppningarna om framtida fred.

På grund av Chamberlains likväl obestridliga förtjänster om freden kunde det möjligen synas påkallat, att en mindre del av fredspriset tilldelades honom, men riktigast torde dock vara, att intet namn får ställas vid sidan av Adolf Hitlers och fördunkla detta. Adolf Hitler är dock vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden.

Stockholm den 27 januari 1939

E. G. C. Brandt, ledamot av riksdagens första kammare”

Läs mer!


Barak Obama

Intervju

Nåja, så har han ju aldrig sagt, så klar.

Nej, för ärlig är han ju inte heller!

Fast sant skulle det ha kunnat varit och Skvitt är så negativ mot denne man som det går att bli. Möjligen överträffat av den norska Nobelkommitté som utsåg honom till nobelpristagare.

Fler intervjuer, t. ex. en med Bush.

För om Bush hade varit ärlig hade han sagt i en intervju inför kriget i Irak: ”Jag käkar olja och skiter lik!”

Och hade man intervjuat Carl Bildt och resten av styrelsen för Lundin Oil, då hade sagt: ”Javisst, lik är gott och att skita olja är finemang! Allt som smakar pengar är OK, med eller utan samvete!”

Åtal för sanning!

Näste man till rakning!

Dags att ta itu med Iran?

Skvitt ger ordet till Helena Palena

”Ansvar att skydda”

Obama mördad!

Starkt rekommenderat!

Olja och folkmord

Kaptenen sammanfattar

Avgå, Bildt!

Wikileaks

missmagicgirl