Kategorier

Arkiv

USA:s brott mot mänskligheten…fortsätter (via Maverablogg)

Den lista som Mavera ritar upp här skulle kunna göras avsevärt längre.

Lite om alla västmakternas lögner:

¤ ”Det ligger 100000 mördade albaner i massgravar”, sa Bill Clintons försvarsminister William Cohen i mars 1999.
I dag vet vi att det är lögn.

¤ ”Minst 40.000 albaner har mördats”, hävdade Tony Blair i brittiska Underhuset samma dag som USA:s och NATO:s bomber började falla över Kosovo.
Idag vet vi att det var medvetet fabricerade lögner.

¤ ”Usama bin Laden har en stor vapenfabrik i utkanten av Khartoum i Sudan, därför bombar vi”, sa Bill Clinton.

¤ 1998. ”Våra agenter i CIA har med säkerhet konstaterat detta.”
Idag vet vi att det var medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Nordvietnam anfaller våra fredliga krigsfartyg som ligger för ankar i Tonkinbukten”, sa Lyndon Johnson i augusti 1964, vilket blev hans motiv för att inleda bombningarna över Nordvietnam och eskalera kriget.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Kuba bygger militärbas på Grenada som hotar vår säkerhet”, sa Ronald Reagan 1983, strax innan USA invaderade den lilla karibiska ön och störtade dess folkvalda, progressiva regering.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Irakiska soldater sliter 100-tals babies ur kuvöser och slänger dem på sjukhusets stengolv”, sa George Bush den äldre i september 1990, vilket gav honom klartecken för Gulfkriget några månader senare.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Sandinisterna för in vapen och förbereder anfall mot grannländer”, sa Ronald Reagan 1984 och minerade internationella vatten och Nicaraguas hamnar i strid med internationell rätt.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

 Läs nu Mavera:

USA är ett land där legaliserat slaveri fanns fram till slutet av XIX århundradet, som uppmuntrades av de flesta protestantiska evangeliska kyrkor som menade att slaveri var etablerat av Gud (”slavar, lyd era herrar”). USA är också ett land där segregationen, som ett legitimt samhällssätt, har funnits nästan fram till 1960-talet. USA är ett land som har förorsakat den största någonsin humanitära katastrofen i Hiroshima där människor dör fortfaran … Read More

via Maverablogg

Läs även här!


Hjälp libyer att bryta informationsblockad ! (via Maverablogg)

Angelägen läsning just nu.

Hjälp libyer att bryta informationsblockad ! Under nästan 100 år kunde man se hur västerländska länderna som USA, Frankrike och England begick brott! De gjorde det under förevändningen att befria folken! Dessa brott kan i sanningens namn kallas som brott av vårt århundrade! Dessa länder styrs av (hur de kallar sig själva) "demokratiska" människor! Under det senaste århundrade begicks massor av brott som ledde till död av miljontals människor! Detta är Vietnamkriget, Suezkrisen, den amerikan … Read More

via Maverablogg


Den stora FN-skandalen!

 


”Hur gick besluten i FN:s säkerhetsråd till i februari i år när FN gav sin formella sanktion till Nato:s bombkrig mot Libyen? Att detta krig sedan länge överskridit de fullmakter säkerhetsrådet ska inte diskuteras här. Att granska resolutionerna 1970 (26 februari) och 1973 (17 mars) som ger Nato-interventerna ett tills vidare fungerande fikonlöv är viktigt hur man än ser på Libyen och på kriget.

Shalgam påtalade att det var ett allvarligt protokollsbrott av FN:s säkerhetsråd att hålla ett möte på begäran av en avhoppad diplomat och låta denne närvara på mötet och göra obekräftade anklagelser mot sitt land.

Men problemet är att det inte finns någon paragraf i FN:s stadga som ger FN:s säkerhetsråd myndighet att utsträcka ICC:s jurisdiktion till icke-medlemmar.

När Libyens regering försökte ersätta de avhoppade diplomaterna med legitima regeringstjänstemän vägrade USA att bevilja visum för inresa i landet, i strid med sina förpliktelser som värdland.”

Ni måste läsa artikeln! Ovanstående är bara ett smakprov. Det är en vidrig story som våra medier har hållit oss ovetande om! Ni sak givetvis även läsa det som det länkas till i den ovan nämnda artikeln. Annars har ni även länken här.

”Varför finns ingen  ansvarig UD-tjänsteman som påtalar dessa allvarliga fel i behandlingen av Libyenfråhgan i FN? Det upphäver ju faktiskt den juridiska legitimiteten också för Sveriges krigsdeltagande.” / Stefan Lindgren

 

 

 


Det är inte beundransvärt

Det är inte beundransvärt

 

Det är inte beundransvärt, säger Jan Guillou och jag säger: ”Nej sannerligen inte!”

”SOM-Institutet vid Göteborgs universitet, som står för de vetenskapligt mest gedigna undersökningarna av svensk opinion, meddelar i sin senaste årsbok att en majoritet av det svenska folket är motståndare till såväl svenskt medlemskap i NATO som fortsatt svensk krigföring i Afghanistan på USA:s sida.” Det skriver Jan Guillou och tillägger bland annat att Mot den bakgrunden ter sig den fortsatta svenska krigföringen i Afghanistan hopplöst svår att motivera.”

Guillou skriver givetvis mycket mera i denna artikel, som är ytterst läsvärd.


Bilden ljuger inte!

Jo, det har vi fått lära oss, men sant är det inte.

I dag har AFTONBLADET en bild som påstås vara från Libyen. Någon har på skrivit THANK YOU på ett tak, vilket kan ses på bilden.

Krigets första offer är sanningen sägs och det ligger bra mycket mera idet påståendet än att en bild inte ljuger.

Hur är det då med sanningen om denna bild? Ja, givetvis vet jag inte det, men vissa saker kan inte uteslutas.

Först och främst kan ju inte uteslutas att det är alldeles sant som det sägs.

Men det kan ju vara så att bilden inte ens är från Libyen.

Det kan också vara så att detta tack är riktat mot någon annan än NATO. Att det däremot skulle vara ett tack till Gadaffi skrivet på engelska kan inte ses som särskilt troligt, men det kan inte med 100%-ig säkerhet uteslutas eftersom Libyen har många gästarbetare och alla kanske inte kan språket.

Bilden kan vara fejkad.

Visst kan det vara så. Kolla här min egen fejkbild!

”FUCK YOU” ser inte äkta ut, det medges och var också avsiktligt, men vad står det på taket? Kan någon verkligen se att det är fejk?

Med detta vill jag alltså säga, tro inte allt ni läser och tro inte att en bild inte kan ljuga! Och var särskilt kritisk när en bild används som ”bevis” i en konflikt! Det finns ju alltid någon som har intresse av att föra ut sin version av sanningen. Om den undre bilden hade varit sann och tagits från ett av Natos stridsplan, hade vi aldrig fått se den!

Så här skriver AFTONBLADET: ”På lördagen släppte militäralliansen Nato två bilder som ska ha tagits i närheten av oljestaden Brega i Libyen den 20 juni. Fotografierna visar, vad som enligt TT tolkas vara, tackhälsningar från libyer till Natos stridsplan.

På Natobasen i Sicilien gläds man åt budskapet.”

Av det kan vi ju konstatera att det är i propagandasyfte bilden visas för omvärlden, oavsett om den är fejkad eller ej!

Tidningen avslutar med att visa sitt ställningstagande för detta angreppskrig: ”Inbördeskriget i Libyen har pågått i snart fem månader och Nato har – med FN-mandat – bombat Khadaffis trupper för att skydda den civila befolkningen mot angrepp.”


Terrorismen i nytt sken, del 38

Lögnen har kort ben

”Sannheten kommer ofte frem først tiår senere”.
Här kommer några:
¤ ”Det ligger 100000 mördade albaner i massgravar”, sa Bill Clintons försvarsminister William Cohen i mars 1999. ”Minst 40.000 albaner har mördats”, hävdade Tony Blair i brittiska Underhuset samma dag som USA:s och NATO:s bomber började falla över Kosovo.
Idag vet vi att det var medvetet fabricerade lögner
¤ ”Usama bin Laden har en stor vapenfabrik i utkanten av Khartoum i Sudan, därför bombar vi”, sa Bill Clinton 1998. ”Våra agenter i CIA har med säkerhet konstaterat detta.”
Idag vet vi att det var medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Nordvietnam anfaller våra fredliga krigsfartyg som ligger för ankar i Tonkinbukten”, sa Lyndon B Johnson i augusti 1964, vilket blev hans motiv för att inleda bombningarna över Nordvietnam och eskalera kriget.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
¤ ”Kuba bygger militärbas på Grenada som hotar vår säkerhet”, sa Ronald Reagan 1983, strax innan USA invaderade den lilla karibiska ön och störtade dess folkvalda, progressiva regering.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
¤ ”Irakiska soldater sliter 100-tals babies ur kuvöser och slänger dem på sjukhusets stengolv”, sa George Bush den äldre i september 1990, vilket gav honom klartecken för Gulfkriget några månader senare.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
¤ ”Sandinisterna för in vapen och förbereder anfall mot grannländer”, sa Ronald Reagan 1984 och minerade internationella vatten och Nicaraguas hamnar i strid med internationell rätt.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
Och så vidare.

Så nog har von Bülow på fötter alltid.

Nästa inlägg.


Terrorismen i nytt sken, del 34

 

När nyheterna kommer från USA

Nicke Nordmark skriver i Internationalen nr 17, 2000:
”Flera officerare från USA-arméns grupp för psykologiska operationer arbetade på CNN:s nyhetsavdelning i Atlanta mot slutet av NATOs krig mot Serbien.
De arbetade som vanliga reportrar och gjorde nyhetsinslag om Kosovokriget.

En talesman för USA:s armé hävdar att de inte arbetade under deras kontroll, utan utplacerats på CNN för att ’vidga sina vyer’.

Gruppen för psykologiska operationer har i uppgift att sprida ’utvald information’ och undanhållasådana uppgifter som motverkar regeringens syften.”

Samarbetet fortsätter under andra former, vilket dock förnekas.

Vietnamkriget har setts som det första riktiga mediabevakade kriget. Det fick till följd att när pressen fritt fick bevaka kriget, medförde det att hemmaopinionen och den samlade världsopinionen krävde att USA drog sig ur. USA lärde sig läxan. Efter Vietnam har pressen aldrig fått operera fritt på en endaste krigsskådeplats.

Under Gulfkriget hade CNN monopol på bevakningen, vilken skedde under militärt befäl.

Man måste nu fråga …
…finns det anledning att tro uppgifterna om Usama bin Laden, när nyheterna kommer från USA

Nästa inlägg.


Mavera på SOLIDARITETSTANKEN

Här skriver Mavera på SOLIDARITETSTANKEN att NATO:s människojakt fortsätter …

Det är väl värt att läsa!

Och så slår jag ett litet slag för mina egna kommentarer där: