Kategorier

Arkiv

NATO bombar civila med klusterbomber!

Libyen

 

Rebellerna skonar inga!

Läs här!

Nu är ju världen så fint inordnad att dessa folkmördare aldrig kommer att ställas inför krigsrätt eller den internationella domstolen. Sådant är bara till för dem som stridit på FEL sida!

– 0 – 0 – 0 –

Relevant länk: FN under Natodiktat

”Mot bakgrund av kriget i Libyen tänker Latinamerikas vänsterregeringar inte längre bara  se på  hur FN missbrukas till legitimering av imperialistiska interventioner. I Caracas blir det på fredag en sammankomst av utrikesministrar från de åtta medlemsstaterna i ALBA. Man kommer att lägga fram ‘mycket viktiga förslag’ till FN, till BRICS och afrikanska unionen, detta enligt Venezuelas utrikesminister Nicolás Maduro. Han påminde om att Venezuela, Kuba, Nicaragua, Ecuador och Bolivia samt tre små karibiska stater vägrar att erkänna det libyska ‘Nationella övergångsrådet’.
‘Det är inrättat för att lyda en brutal utländsk intervention och ockupation’, sa Maduro.” Läs hela!

Relevant länk: Tidigare än beräknat (!)

Ingick det i planerna att avliva Usama bin Laden och sluta fred och pakt med al-Qaida, samt avblåsa kriget mot terrorismen så att man kunde låta al-Qaida göra drängtjänst åt USA i Libyen?

Det är märkligt alltsammans. Det passar så väl in tidsmässigt från början till slut. Ja, det passar samman så väl att det är omöjligt att förklara på annat sätt än att al-Qaida hela tiden styrs från Pentagon. Jo, ni läste rätt!

Relevant länk: 

Libyen: privata videor från Libyen


Äntligen

Nu äntligen

Nu till slut skriver skriver AB om NATOs propaganda. Tidigare har tidningen, liksom alla andra svenska tidningar, bara förmedlat NATOs propaganda. Det har varit sådan sorglig läsning att jag har avstått att läsa den. 

När man läser dagens artikel inser man ju sammanhanget. ”Den svenska styrkan som ingår i NATO-insatsen har hjälpt till att ta fram flygbladen och propagandan.”

Det säger sig ju självt att om Sverige är i krig ska även vi utsättas för propaganda, så vi inte börjar att ifrågasätta vad landets regering gör. Därför har media beordrats att följa direktiven och skriva det som USA och NATO vill ska spridas ut.


Överaskningen

Nej

Det är inte det på videnon som är så överaskande.

Det är nog något annat.

Blev du lurad av effekten?


USA:s brott mot mänskligheten…fortsätter (via Maverablogg)

Den lista som Mavera ritar upp här skulle kunna göras avsevärt längre.

Lite om alla västmakternas lögner:

¤ ”Det ligger 100000 mördade albaner i massgravar”, sa Bill Clintons försvarsminister William Cohen i mars 1999.
I dag vet vi att det är lögn.

¤ ”Minst 40.000 albaner har mördats”, hävdade Tony Blair i brittiska Underhuset samma dag som USA:s och NATO:s bomber började falla över Kosovo.
Idag vet vi att det var medvetet fabricerade lögner.

¤ ”Usama bin Laden har en stor vapenfabrik i utkanten av Khartoum i Sudan, därför bombar vi”, sa Bill Clinton.

¤ 1998. ”Våra agenter i CIA har med säkerhet konstaterat detta.”
Idag vet vi att det var medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Nordvietnam anfaller våra fredliga krigsfartyg som ligger för ankar i Tonkinbukten”, sa Lyndon Johnson i augusti 1964, vilket blev hans motiv för att inleda bombningarna över Nordvietnam och eskalera kriget.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Kuba bygger militärbas på Grenada som hotar vår säkerhet”, sa Ronald Reagan 1983, strax innan USA invaderade den lilla karibiska ön och störtade dess folkvalda, progressiva regering.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Irakiska soldater sliter 100-tals babies ur kuvöser och slänger dem på sjukhusets stengolv”, sa George Bush den äldre i september 1990, vilket gav honom klartecken för Gulfkriget några månader senare.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

¤ ”Sandinisterna för in vapen och förbereder anfall mot grannländer”, sa Ronald Reagan 1984 och minerade internationella vatten och Nicaraguas hamnar i strid med internationell rätt.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.

 Läs nu Mavera:

USA är ett land där legaliserat slaveri fanns fram till slutet av XIX århundradet, som uppmuntrades av de flesta protestantiska evangeliska kyrkor som menade att slaveri var etablerat av Gud (”slavar, lyd era herrar”). USA är också ett land där segregationen, som ett legitimt samhällssätt, har funnits nästan fram till 1960-talet. USA är ett land som har förorsakat den största någonsin humanitära katastrofen i Hiroshima där människor dör fortfaran … Read More

via Maverablogg

Läs även här!


Hjälp libyer att bryta informationsblockad ! (via Maverablogg)

Angelägen läsning just nu.

Hjälp libyer att bryta informationsblockad ! Under nästan 100 år kunde man se hur västerländska länderna som USA, Frankrike och England begick brott! De gjorde det under förevändningen att befria folken! Dessa brott kan i sanningens namn kallas som brott av vårt århundrade! Dessa länder styrs av (hur de kallar sig själva) "demokratiska" människor! Under det senaste århundrade begicks massor av brott som ledde till död av miljontals människor! Detta är Vietnamkriget, Suezkrisen, den amerikan … Read More

via Maverablogg


Den stora FN-skandalen!

 


”Hur gick besluten i FN:s säkerhetsråd till i februari i år när FN gav sin formella sanktion till Nato:s bombkrig mot Libyen? Att detta krig sedan länge överskridit de fullmakter säkerhetsrådet ska inte diskuteras här. Att granska resolutionerna 1970 (26 februari) och 1973 (17 mars) som ger Nato-interventerna ett tills vidare fungerande fikonlöv är viktigt hur man än ser på Libyen och på kriget.

Shalgam påtalade att det var ett allvarligt protokollsbrott av FN:s säkerhetsråd att hålla ett möte på begäran av en avhoppad diplomat och låta denne närvara på mötet och göra obekräftade anklagelser mot sitt land.

Men problemet är att det inte finns någon paragraf i FN:s stadga som ger FN:s säkerhetsråd myndighet att utsträcka ICC:s jurisdiktion till icke-medlemmar.

När Libyens regering försökte ersätta de avhoppade diplomaterna med legitima regeringstjänstemän vägrade USA att bevilja visum för inresa i landet, i strid med sina förpliktelser som värdland.”

Ni måste läsa artikeln! Ovanstående är bara ett smakprov. Det är en vidrig story som våra medier har hållit oss ovetande om! Ni sak givetvis även läsa det som det länkas till i den ovan nämnda artikeln. Annars har ni även länken här.

”Varför finns ingen  ansvarig UD-tjänsteman som påtalar dessa allvarliga fel i behandlingen av Libyenfråhgan i FN? Det upphäver ju faktiskt den juridiska legitimiteten också för Sveriges krigsdeltagande.” / Stefan Lindgren

 

 

 


Det är inte beundransvärt

Det är inte beundransvärt

 

Det är inte beundransvärt, säger Jan Guillou och jag säger: ”Nej sannerligen inte!”

”SOM-Institutet vid Göteborgs universitet, som står för de vetenskapligt mest gedigna undersökningarna av svensk opinion, meddelar i sin senaste årsbok att en majoritet av det svenska folket är motståndare till såväl svenskt medlemskap i NATO som fortsatt svensk krigföring i Afghanistan på USA:s sida.” Det skriver Jan Guillou och tillägger bland annat att Mot den bakgrunden ter sig den fortsatta svenska krigföringen i Afghanistan hopplöst svår att motivera.”

Guillou skriver givetvis mycket mera i denna artikel, som är ytterst läsvärd.