Kategorier

Arkiv

Moderaternas sjukförsäkringsförebild

Och det gäller all form av välfärd. Den ska ned på noll!

Så snart får man begå brott för att få den grundläggande tryggheten.