Kategorier

Arkiv

Socialsekreterare Christer Nilsson har fått nog

De dör som flugor

Vi får ett allt kallare samhälle. Det märks över allt där de sociala resurserna minskas.

Det är ju inte så konstigt. De sänkta skatterna får ju följder.

Som flugor

”Tidigare sökte man upp missbrukare med psykisk ohälsa som låg illa till. Men vid årsskiftet avslutades det arbetet. Samtidigt försvann formuleringen om att ”personer med dubbeldiagnos är i behov av uppsökande arbete både i och utan­för hemmet då de ofta inte är förmögna att söka hjälpen själva” ur förvaltningens styrdokument. Hans Åkerman, avdelningschef för Järfällas individ och familje­omsorg, förklarar nedskärningen med att kommunens missbrukare slutat fråga efter hjälp.”DN

Valresultat Järfälla
Parti Andel röster
Moderata samlingspartiet * 34,43%
Centerpartiet * 3,53%
Folkpartiet liberalerna * 9,33%
Kristdemokraterna * 5,52%
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna 29,93%
Vänsterpartiet 5,06%
Miljöpartiet den gröna 7,46%
Sverigedemokraterna 4,42%
* Partier som bildat majoritet

Dör som flugor

”Nu syns resultatet av besparingarna.

Bara i år har socialsekreteraren Christer Nilsson tvingats begrava fem av sina klienter, skriver DN. Stödet till missbrukarna i kommunen har minskat med totalt 8 277 timmar. För att rädda sina klienter har Christer Nilsson börjat hjälpa missbrukare obetalt på fritiden.”  / AB

Relevant bonuslänk


Ju längre till höger …

… desto mer skild från verkligheten

Och när man kommer till Moderaterna, då …

I deras värld finns ingen förståelse för något annat än överklassens små problem. De där problemen, ni vet, om hur man ska placera sina pengar bäst, komma undan skatten, spekulera bättre och leva ännu flottare på de som inget har. Men sådant är man desto mer förtrogen med och ser som sin uppgift att hjälpa till med, som om överklassen inte klarade det gott nog.

(Men för överklassen är inget gott nog!)

För vanligt folk är Moderaterna, liksom Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, inte bara ett onödigt och överflödigt parti, utan också ett farligt och förödande parti. Hela alliansregeringen är förödande för vanligt folk. Men även Socialdemokraterna har numera blivit ett för vanligt folk förödande parti.

Den vanlige svensken, det vill säga nästan alla svenskar, lever jämfört med överklassen i små omständigheter och har stora utgifter och för alltför många gäller det att pussla för att få det att gå ihop. Det är inte få som måste avstå från mycket, försaka och prioritera. En del lever i till och med i armod, utanförskap och tyvärr i vissa fall även med ett missbruk. Det är en verklighet som till exempel få moderata politiker bryr sig om eller förstår, kanske knappt känner till. Det är inte en del av deras verklighet och skulle de råka se denna verklighet så blundar de eller vänder sig bort.

En grupp som dessa högerpolitiker låsas som den inte finns, det är missbrukarna bland arbetarklassen, som till skillnad från överklassens missbrukare helt saknar resurser att bekosta sin egen vård.

Missbruk och klass

Men det finns undantag.

Det finns högerpolitiker som faktiskt ser missbrukarna! Det undantaget är Moderaterna i Falköping, antagligen för att staden är så liten att till och med överklassen i någon mån kommer i kontakt med de utslagna även om det är på lite mera än knappt armlängds avstånd. Men till och med det stör. Det är nog därför (m)an har tänkt till i Falköping.

Och lösningen?

Jo, sätt A-laget i glasbur mitt på torget!

Glasbur

Fantastiskt!

Till och med moderater ser problem med missbruket och till och med moderater har förslag på lösningar!

Är det inte fantastiskt!

Det lär dock inte hjälpa en enda missbrukare att komma ur sitt missbruk, men det är fan så billigt jämfört med vård och rehabilitering.

”Moderaterna i Falköping vill hjälpa stadens missbrukare.

Förslaget: Sätt dem i en glaskur på torget.

– Tänk dig ett hus som man kan se ut och in i, säger Christina Jorméus (M)

 

En genomskinlig frizon av glas för stadens missbrukare.

Det förslaget lade Moderaterna på kommunfullmäktige i Falköping i förrgår.

– De söker sig till centrum för att de vill se liv och rörelse. Men många är rädda för dem och kommunen har anlitat ett vaktbolag som ska avhysa dem från vissa platser i centrum, säger Christina Jorméus (M), en av politikerna bakom motionen.

Glaskuren ska ligga vid det så kallade Köttorget i Falköping och i motionen står det att ‘Det goda livet måste gälla även dem’.” /AFTONBLADET