Kategorier

Arkiv

Boktips i vintermörkret

Boken om folket

 

Skolan väckte aldrig mitt historieintresse.

Fy fan så tråkigt det var att läsa om kung si och om kung och vilka krig han utkämpade och när och var.

Men när jag läste på egen hand, då var det en annan sak. Då läste jag om arbetarklassens, alltså min egen historia. Och då kom jag helt naturligt in på Karl Marx’s skrifter där han till exempel i Das Kapital, skildrar 1800-talets samhälle och hur det tedde sig för arbetarklassen på den tiden. Men verket handlar om mycket mer än så och få har i dag läst verket, vilket ju förklarar varför många säger att ”han hade ju fel och det kan aldrig bli som han sa. Det är ju en utopi!” Lustigt, vadå utopi? Vilket framtidssamhälle skissade han, om jag får fråga?

Läs Kapitalet innan ni uttalar er om det! Gör det (om ni orkar! – det är gediget, omfattande och omständligt skrivet, varnar jag er för!) och kom igen sen!

Numera är jag mycket fascinerad av historia, vilket ju alltså inte är skolans förtjänst! Det är ett mycket intressant ämne och det är oerhört viktigt också, men inte i så särskilt hög grad viktigt att veta vad kungarna gjorde och stred för, även om det förklarar en del om varför Europa och världen i övrigt  ser ut som det gör i dag. Än mer begripligt blir det för den som läser Karl Marx, trots att han inget visste om dagens värld. Det kan låta märkligt, men inte för den som har läst Kapitalet och en del andra fantastiska verk från honom och andra.

Fattigfolkets historia

Tillhör du också dem som likt jag inte fann skolans historielektioner intressanta? Ställ dig då vid kioskens tidningshylla och kika ett tag. Snart ser du ett antal tidskrifter som handlar om historia. Köp en och läs och se hur intressant det faktiskt är! De skildrar historiska händelser på ett oftast gripande sätt. Och ej sällan är det vanligt folk som skildras.

Exempel på tidskrifter:

Allt om historia

BBC Historia

Populär historia

Det finns många fler, så klart. Tyvärr har de det gemensamt att det är borgarpress. Men det är likväl en bra början för att inse hur intressant ämnet är.

Vill man däremot få ett annat perspektiv, då bör man läsa det verk jag helst rekommenderar, boken Människans rikedomar. Det är en bok skriven av Leo Huberman och skrevs för snart 80 år sedan, 1936. I dag finns den att läsa på nätet. Mer läsning finner ni här.

Das Kapital finns i många utgåvor, det är bara att beställa, men förbered er på en riktigt tung läsning!

”Usla elända och arma” är en bok som presenteras av Anneli Jordahl. Hon skriver: ”… marginaliserade människor sällan talat i egen sak, här finns inga dagböcker och familjealbum. Eller släktingar som författat biografier över varandras gärningar.

I antologin Usla, elända och armaskriver olika forskare om utsatta samhällsgrupper, som psykiskt sjuka, ogifta mödrar och hemvändande lemlästade soldater. De lyfter fram individerna och läsaren får följa dokumentära levnadsöden. I varje text relativiseras historieskrivningen utifrån genus, klass och etnicitet. Jag har exempelvis aldrig läst om väl­beställda renägande samers tjänstehjon. ”Sockenlapparna” hade de mest föraktade arbetsuppgifterna som att flå hästar och hundar.

När historikern Malin Gregersen skriver fängslande om luffarnas liv vid 1900-talets början följer hon parallellt den fattige Ola Träben och friherren och översättaren Eric Hermelin. De levde likartade liv som kringflackande i världen, pengar som kom från påhugg, tiggeri eller stöld gick till öl och brännvin.” Läs mer här på AB-kulturBokrecension

Känner man sin historia så förstår man också sig själv, sin plats i samhället och vilka som styr och ställer, samt varför. Komplettera gärna den kunskapen med kunskap om psykopati!


Riktiga män slår inte kvinnor!

Vågar man sticka ut hakan?

Vågar man säga ifrån?

Är det inte en plikt  –  och bara fega individer som tiger?

Jag tycker nog det. Vi måste sätta ned foten nu! Vi kan inte tiga bara för att det förtryck som finns mot vissa kvinnor i vårt land är kultur och norm i vissa andra länder!

Kvinnorna som Gud glömde 3

Riktiga män slår inte sina kvinnor och de förtrycker dem inte heller och riktiga män står upp för frihet och jämlikhet!

Men vad gör vi då med de män som kommer hit med sina familjer från sådana kulturer där kvinnan saknar värde och rättigheter och tycker att så ska det förbli, trots att de har kommit hit till ett land med andra, som vi tycker, mer moderna synsätt?

Svaret är nog tyvärr att vi inte gör någonting alls innan det är för sent. Alltså är vårt samhälle medskyldigt.

Låt oss aldrig glömma Fadime Sahindal, Pela Atroshi och alla andra mer eller mindre kända och helt okända kvinnor som dött för sin önskan att leva fritt! Låt oss inte överge kvinnor som lever i så kallade hederskulturer eller som förtrycks av religiösa normer och påbud, så som till exempel inom islam.

Den svenska rättvisan klarar inte hedersmord

Detta händer inte här och har inte hänt här ännu! Sakineh Mohammadie Ashtiani

Kvinnorna som Gud glömde 4

”Inom islam styrs relationerna mellan könen mer utifrån komplementraritetens principer, än av könsbaserad jämställdhet. Den islamiska synen på könsroller kan i stora drag jämföras med den värdekonservativa synen som bland annat konservativt kristna förespråkar, i vilken kärnfamiljen står i fokus, där mannen har ansvar för försörjningen i familjen, medan kvinnan har ansvaret för hemmet och vårdnad av eventuella barn tills de uppnår åtta års ålder.

Sura 4:34: Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med (den styrka och) de andra företräden som Gud givit dem, och i egenskap av (kvinnornas ) försörjare […].

Denna sura slår fast principen om mannen som kvinnans försörjare och förmyndare.” / Wikipedia

Suran slår alltså fast skilda roller för man och kvinna och därmed uppstår möjligheten att tilldela man och kvinna olika värde och rättigheter, eller snarare så att dessa rättigheter aldrig kan bli lika, ej heller skyldigheterna! Samtidigt är Koranen en bok som tolkas och den tolkas olika i olika kulturer och därmed kontrolleras kvinnan olika hårt och värderas ibland inte mer än en hund!

De här värderingarna upphör inte bara för att människor flyr hit från sina hemländer. Men varför gör vi ingenting?

Är det för att vi själva har inbillat oss att vi i så fall hemfaller åt rasism? För rasister får vi ju inte vara! Men vi får slå vakt om kulturellt och religiöst traditionellt kvinnoförtryck, av allt att döma, därför att vi måste ju visa våra invandrare respekt! Och den tycks gå före kvinnors rätt till jämlikhet och frihet.

Kvinnorna som Gud glömde

Misshandel behöver inte handla om fysiskt våld, inte ens om psykiskt våld i vanlig mening. Det kan handla om inskränkta rättigheter och kulturellt och religiöst tryck och förtryck.

Det sägs att Sverige är ett fritt land, men hur sant är det?

Det sägs att vi har religionsfrihet, men hur sant är det?

Utan att generalisera så kan vi inte blunda för att det i våra invandrartäta förorter förekommer att vissa invandrarkvinnor utsätts för tryck, förtryck och kollektiv press. Och de hålls i utanförskap av sina familjeöverhuvuden och i språklig isolering. Sådana kvinnor kan inte komma ur sina burkor, niqaber, chador och andra kroppstäckande klädsel. De kommer inte ur sina bojor hur gärna de än vill!

Vi får inte blunda för att det finns ett lokalt samhälle i våra förorter som sätter press på och hotar de kvinnor som vill slippa att klä sig enligt seder och bruk i hemländerna, eller kanske ta avstånd från vissa värderingar eller rent av från sin religion. Men sådant förbjuds dem, inte bara av den egna familjen, utan faktiskt från den etniska grupp de tillhör utan att andra och närmare band finns! De som hotar har ju inte inte övergivit sina kulturella värderingar som säger att de har rätt att lägga sig i vad andra ska tro på, hur de ska klä sig och vad de ska göra eller inte göra!

Vi kan inte blunda för det!

Därför måste vi lagstifta mot den här förnedrande klädseln! Det handlar inte om religionsfrihet, för dessa kvinnor har ingen sådan frihet och ingen annan frihet heller! Därför är det viktigt att förbjuda viss klädsel, annars kan andra tvinga kvinnor att bära en klädsel som faktiskt isolerar dem socialt, vilket är meningen med viss klädsel, och hindrar integration, samt att ta för sig av vad vårt samhälle faktiskt har att erbjuda.

Som ett experiment tog en man på sig burka och gick genom Stockholm stad för att se hur det var (kanske han var journalist, men jag minns inte det). I ett TV-program berättade han sen om resultatet. Han upplevde att omgivningen uppförde sig som att han inte existerade! Fundera lite kring det! Hur integrationsfrämjande kan en sådan klädsel vara? Fundera kring det!

Fundera på det

Skvitt blundar inte för att det kan vara en vansklig väg att slå in på att förbjuda viss klädsel. Vad kan då inte vara värt att förbjuda nästa gång? Men vissa gränser måste trots allt sättas! Och vissa risker måste också våga tas!

Ett förbud mot viss klädsel innebär inget juridiskt paradigmskifte. Redan nu har vi förbud mot politiska uniformer och eftersom religion alltför ofta och särskilt inom islam är tätt sammanflätat med politik, är det inget annat än konsekvent att även förbjuda religiös klädsel.

Kvinnorna som Gud glömde 2

§§§

Vi måste våga lagstifta!

Vi måste våga ge kvinnan sin frihet!

Det är mycket vi inte ska acceptera! Och, tyvärr, en del vi aldrig kan stoppa! Men låt oss ändå stoppa det vi kan!

Kvinnorna som Gud glömde 5


Två böcker och några bloggar

Rekommenderad läsning

Det är ju lite si och så i dag med medvetenheten om vad som sker ikring oss och hur verkligheten ser ut.

Ja, alltså hur den VERKLIGEN ser ut!

Sanningsministeriet

Följer man bara med i mainstream media så lär man inte fatta mycket av det som sker i omvärlden.

Hur många unga har egentligen läst 1984? Boken presenterad finns här. Den finns som e-bok på engelska. Och den är inte svårfunnen på biblioteken eller i välsorterade bokhandelsdiskar heller, varför det saknas skäl att inte läsa den.

Oerhört enklare är det dock att klicka in sig på UNDERMATTAN (om att 70 procent av USAs befolkning medicineras), Mavera för att läsa dagsläget i Syrien t.ex, eller om borreliasjukdomen som i sin kroniska form inte alls tycks existera, och om barnporr, senaste inlägget av StAn, etc, etc.

Alternativ till mainstream media är definitivt Proletären, Fria Tidningen och en hel del andra. Det går alltså att hålla sig bra mycket bättre välinformerad än genom den borgerliga pressen.

Men kanske det också krävs en del kunskap om samhället som sådant och dess utveckling. Och som tur är finns det ett eminent verk om just detta; MÄNNISKANS RIKEDOMAR, som kan läsas på nätet på svenska, eller lånas på biblioteket (som Alliansen ännu inte avgiftsbelagt boklånen).

Skvitt rekommenderar också sitt eget inlägg: ”Bara lite gemenskap”.

Att världen ser ut som den gör beror faktiskt i hög grad på att den styrs av människor som beter sig som psykopater, antingen för att de är sådana eller för att de i vart fall inte bryr sig om nöd, fattigdom och elände utan bara blundar och ser till sina egna intressen. Kanske det därför kan vara påkallat att studera och försöka sig på att förstå psykopati!

Borgs klarspråk

Storebror: Felväsendet läs hela inlägget här (förra inlägget), om varför den bloggen lades ned, vilket jag dock citerar nedan:

Skvitt har tagit reda på vad som hände.

Det var en våldsam överreaktion från åklagarväsendet!

Det var så här enligt författaren till Felväsendet, som jag har mailväxlat med: En åklagare, eller en som utger sig för att vara åklagaren, skriver kommentarer på en blogg. Dessa kommentarer lade Felväsendet ut som skärmdumpar därför att åklagaren uttryckte åsikter som var ytterst komprometterande. Då slog rättsväsendet till, polisen hämtade Felväsendets skribent och gjorde husrannsakan hos personen ifråga och tog datorerna i beslag. Allt i datorerna, USB-minnena och externa hårddiskar gicks igenom, men något åtal väcktes inte eftersom inget olagligt kunde hittas. Hela tillslaget handlade antagligen om att hitta annat brottsligt att kunna åtala för, säger Felväsendet till Skvitt i ett mail. Tillslaget syfte var att tysta! Brottsrubriceringen var förtal. Man gick inte vidare. Det skulle inte hålla i en domstol. Kanske skulle det rent av resultera i bakläxa om myndighetsmissbruk, enligt skribenten bakom Felväsendet.”


Fantastiska handarbeten

Vårt kulturarv

 

Så heter bloggen vars innehavare gör så extremt fina handarbeten. Här är en av hennes bilder på alstren.

Gå in på hennes blogg och se mera!

Elnas gungstol 009

 


Kulturtipset

Folkets Bio

Skvitt är inte den som sprider reklam hur som helst. Men reklam för kultur är i mina ögon inte alldeles fel. Här är såldes reklam för en film som går på Folkets Bio:

Kulturtips - Godheten

Saxat från hemsidan:

Våra biografer

Folkets bio består av 15 biografer runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i Söder. På våra dukar visas filmer från hela världen och vi lägger lika stor vikt vid att visa det konstnärligt kvalitativa eller ämnesmässigt tunga vare sig våra filmer riktar sig till barn eller till vuxna. Våra filmer visas självklart på andra biografer också.

Stockholm

ZITA
Folkets Bio Stockholm
Birger Jarlsgatan 37
111 45 Stockholm
Telefon kassa: 08-23 20 20
www.zita.se
zita@zita.se

Göteborg

HAGABION
Folkets Bio Göteborg

Box 7176
402 33 Göteborg
Besöksadress: Linnégatan 21
Telefon kassa: 031-42 88 10
www.hagabion.se
info@hagabion.se

AFTONSTJÄRNAN
Förmansbacken 1

417 57 Göteborg
Tel. 031-51 27 20
Fax. 031-51 68 24
www.aftonstjarnan.se
teater@aftonstjarnan.se

ANGEREDS BIO
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
424 65 Angered
http://www.hagabion.se/angereds-bio  
Webbsida på Blå Stället
lotta@hagabion.se

Lund

KINO och SÖDRAN
Folkets Bio Lund

Stora Södergatan 64
222 23 Lund
www.kino.nu
folketsbio@kulturmejeriet.se

Umeå

FOLKETS BIO UMEÅ
Gärdesvägen 6

903 42 Umeå
Telefon: 090-13 43 40
http://folketsbioumea.se
folketsbio@film.umea.com

Uppsala

FYRISBIOGRAFEN
S:t Olofsgatan 10 (besöksadress)
Box 2016
750 02 Uppsala
Telefon: 018-15 03 46
http://fyrisbiografen.com
biografforestandare@fyrisbiografen.com

Jönköping

FOLKETS BIO
Kulturhuset

Svavelsticksgränd 7-9 (besöksadress)
Västra Storgatan 18 e (postadress)
553 15 Jönköping
Telefon: 036-19 05 69
Fax: 036-19 05 69
www.folketsbio.com
info@folketsbio.com

Malmö

FOLKETS BIO MALMÖ
NY ADRESS
Norra Skolgatan 19
211 52 Malmö
Telefon: 040-611 27 07
0737 172236
Fax: 040-611 27 07
www.panora.nu
info@panora.nu

Luleå

BIO KRONAN
Folkets Bio Luleå

Kronan A2
974 42 Luleå
www.folketsbiolulea.se
mona@folketsbiolulea.se
info@folketsbiolulea.se

Västerås

ELEKTRA
Folkets Bio Västerås

Sinterevägen 6
721 30 Västerås
Telefon: 021/ 12 30 60
www.elektrabio.se
elektra@elektrabio.se

Visby

BIO ROXY
Folkets Bio Visby
Adelsgatan 39
621 57 Visby
Telefon: 0498/21 07 09
www.folketsbiovisby.se
info@folketsbiovisby.se

Växjö

FOLKETS BIO VÄXJÖ
Storgatan 12

352 31 Växjö
Telefon: 0472-703 66
Filmansvarig och biografansvarig: Bertil Samuelsson
tel: 070-2050460 alt. 0472-703 66
www.folketsbio.org
info@folketsbio.org

Östersund

FOLKETS BIO REGINA
Samuel Permans gata 13

831 31 Östersund
Telefon: 063-13 00 05
www.regina.nu
bio@tingshuset.net

Tollered

TOLLEREDS BIOGRAF FOLKETS BIO
c/o Lennart Olsson
Herreslia 10
448 50 Tollered

www.tolleredsbiograf.se
tolleredsbiograf@yahoo.se

Frölunda

FRÖLUNDABION
c/o Frölunda Kulturhus

tel. reception 031-366 27 25
Box 63
421 21 Västra Frölunda
http://frolundabion.nu
blanche_claeson@hotmail.com

Helsingborg

FOLKETS BIO HELSINGBORG

Visar film på Filmstaden (salong 6)
Södergatan 19
helsingborg@foketsbio.se
Program och biljetter: www.sf.se/folketsbio

I dag

gör Skvitt ett undantag vad gäller KOMMERSIELL reklam.
Skvitt gör därför även lite reklam för Findus eftersom de har gjort sig väl förtjänta av det.
Mat är ju också kultur!
Findus ingredienser
Ett stort tack till Ghost,
Hästkött

Find us


Klimat på kulturens scen

Men först en presentation

”Om Tribunalen

Teater Tribunalen bildades 1995 av skådespelare från Teaterhögskolan i Malmö och scenkonstnärer från Dramatiska Institutet. Det första gruppen gjorde var att ta den gamla biografen LIDO på Södermalm i besittning.

Tribunalen är en politiskt riktad teater. Vi vill blottlägga, kritisera och döma den politiska och ekonomiska makten, och inspirera till engagemang och aktion. Alla pjäser och all verksamhet Tribunalen tar sig för måste relateras till och polemisera mot samhället och den situation som människor lever i idag.

Tribunalen vill ge en mer komplicerad, komplett och uppriktig bild av verkligheten än den som enkelriktat konsumeras via kvällspressen och förenklade debattprogram i TV. Vi är moralister i den bemärkelsen att vi tar ställning i samhälleliga skeenden, och pedagoger i det att vi försöker ställa adekvata frågor till publiken om dess verklighet.”

Så presenterar man sig.

Bra, säger Skvitt. I dag är kritisk kultur något som riskerar att dö ut. Alliansen är aggressiv i sin strävan att korrumpera teaterkonsten och ödelägger den genom att låta den så kallade marknaden styra, för att tala med Richard Turpin.

Teatertribubunalen

Urpremiär i april:

Arbetstitel: Rörelsen

Och det är detta som det kommer att handla om enligt dem själva:

Hösten 2012

En vecka innan FN:s klimatmöte i Doha släpper Världsbanken rapporten Turn Down the Heat som varnar för temperaturhöjningar på 4 grader, sen förindustriell tid, redan 2060. Höjningar som vida överskrider vad många bedömare menar är möjligt att anpassa samhället till. Om inget görs nu är klimatapokalypsen ett faktum. Först ut är de människor som har minst resurser, människor som redan i dag tvingas fly sina hem på grund en klimatsituation de själva inte har skuld till. Världsbankens ordförande Dr. Jim Yong Kim hoppas att rapporten ska ”chocka oss till handling”.

Efter 12 dagars förhandlingar avslutas FN:s klimatmöte i Doha. Resultatet är en svag kompromiss som på intet svarar på den klimatsituation vi befinner oss i: En förlängning av Kyotoprotokollet till 2020, som bara täcker 15 procent av världens utsläpp, utan några ökade ambitioner i utsläppsminskningar. Inga framsteg i frågan om ett större globalt avtal. Inga nya pengar från de rika länderna för avbetalning av sin klimatskuld till de fattigare länderna.
Inga nya pengar från de rika länderna, med en historisk klimatskuld, till de länder med minst resurser och som drabbas värst av klimatförändringarna. Kanske är världens ledare i chock, men snarare i förnekelsestadiet än i handlingsstadiet.

Våren 2013
Gigantiska demonstrationer blossar upp runt om planeten. I Washington, Bagdad, Paris går unga människor ut på gatan. Medan en jättelik ockupation stänger av hela centrala Stockholm samlar sig regeringen för ett uttalande i direktsändning. Halva Sveriges befolkning samlar sig i Tv-sofforna.

De unga vägrar vara generationen utan framtid. De vet att om inget görs nu är klimatapokalypsen ett faktum. De vet att de som är skyldiga till situationen och de som har makten att förändra den inte kommer göra det av sig själva. Tillsammans utmanar de klimatapatin genom agera för förändring. De kräver att industriländerna tar sitt klimatansvar och ställer om mot en rättvis och hållbar värld. De är många och välorganiserade och deras handlingskraft tvingar makten till en dialog.

I samarbete med Privatteatern och Stockholms dramatiska högskola”

Reklamen bjuder jag på och Teatertribunalen bjöd på texten – bytt, bytt kommer aldrig igen! 🙂

Boka biljetter


Affären Danton

Göteborgs Stadsteater

Göteborgs Stadsteaters blogg

”Skådespelaren och regissören Richard Turpin gästar just nu Göteborgs Stadsteater. I höstas stod han för regin när teatern satte upp nyskrivna ‘Mittens rike‘ och nu är han mitt uppe i repetitionerna inför helgens premiär av ‘Affären Danton‘ på stora scen.

Föreställningen tar oss till franska revolutionen och Richard Turpin gestaltar Robespierre. När vi träffar honom i teaterns personalmatsal beskriver han föreställningen som visuellt storslagen med många tekniska detaljer som ska klaffa. Texten är omfattande och kräver i sin ursprungliga version viss förkunskap hos publiken.

– Många är kanske inte så bekanta med franska revolutionen idag, säger han. Kanske är bilden av revolutionen präglad av filmer som Scarlet Pimpernel och Marie Antoinette som båda har ett kontrarevolutionärt perspektiv.

– Robespierre är fortfarande en kontroversiell historisk figur, berättar Richard Turpin. Han var kompromisslös, medan Danton stod för en mer borgerlig linje. Vi får inte glömma att den franska revolutionen också innehöll proletära element. I den första versionen av Robespierres deklaration av de mänskliga rättigheterna fanns inte försvaret av privategendomen med.” Läs mer.

Biljetter

 


Nattens TV-tips! Missa inte en kvalitetsfilm!

Hyr den annars i videobutiken!

Filmen är ett måste. Den är så långt man kan komma från Hollywoods dravelproduktioner!

Här är en recension av filmen, helt olik den jag skulle ha skrivit. Jag vill hellre lyfta fram att vissa människor är sköra individer. Det kommer fram så tydligt och medryckande i filmen. Den bör absolut ses!


Henning Mankell

Citat

Om du hör ett skrik på hjälp i trappuppgången

då kan du skruva upp volymen på TVn

eller komma till hjälp!

Mannen på bilden, känd av de flesta.


Bertold Brecht

Citatet

 

Bertolt Brecht myntade: ”vad är väl att råna en bank mot att äga den?”

till illustratören!

Ett nytt penningsystem