Kategorier

Arkiv

Vetenskap stick i stäv med Alliansen

I nr 6/2011 av FORSKNING & FRAMSTEG,

som utkom nu i Augusti, finns en artikel med titeln ”Ingen vård utan mutor”.

Den är skriven av Sören Holmberg och Bo Rothstein, båda professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Artikel är en sammanfattning av en forskningsrapport som kan laddas ned från www.qog.pol.gu.se.

Den artikeln är intressant ur flera perspektiv. 

Bland annat slår man fast att mutor i vården är mycket utbredd i forna östblocket. Över 50% ansåg att korruption var vanligt bland läkarna där. Detta säger onekligen en hel del om förfallet i det forna östblocket sedan kapitalismen segrade där! I 23 u-länder låg siffran på hela 80%!

Man konstaterar att just sjukvård kan vara extra utsatt för korruption eftersom det finns både offentlig och privat vård som till stor del betalas med skattemedel, konkurrensförhållandena oklara och informationen är asymmetrisk. Med det menar de att man ofta inte vet vad som är fel när man söker. De påpekar också att sjukvård är en ekonomiskt stor sektorn. Detta sammantaget öppnar ju för bedrägerier.

Man slår också fast att korruptionen inverkar menligt på befolkningens hälsa även i mer utvecklade länder och man hänvisar till Transparency international, den viktigaste organisationen i världen att kartlägga korruption.

Organisationen har bland annat uppmärksammat omfattande betalningsbedrägerier i USA:s sjukvård.

Det är väl alldeles uppenbart att dessa bedrägerier till allra största delen begås inom den privata vården, då vinstintressen styr verksamheten.

Artikeln är även intressant på så sätt att läser man mellan raderna tonar en skarp kritik fram mot Alliansens privatiserings- och skattesänkningspolitik.

När Alliansen är i farten med sina privatiseringar är det ju inte samhällets intressen de har för ögonen. Det är möjligheten för vissa, oftast aktieägare, att kunna komma åt att sko sig, bland annat på sjuka och generellt på skattepengarna som vi betalar in! Och när de drar ned på sjukförsäkringsservicen är det för att öppna för en större marknad för privata försäkringar.

Författarna till ovan nämnda artikel i FORSKNING & FRAMSTEG påpekar att om korruptionen i sjukvården är låg får vi också friskare befolkning och det har man mätt bland annat i spädbarnsdödlighet och medellivslängd.

De skriver: ”Mer pengar till hälso- och sjukvården ger alltså bara effekt på spädbarnsdödligheten om man samtidigt har tillräcklig kvalitet i den offentliga verksamheten.”

Det är forskarspråk. Vi övriga kan kosta på oss att skriva det klarare, men för att vara forskares språk är det ytterst starkt formulerat! Det är en klar känga till privatiseringsivrarna!

De skriver också: ” I förlängningen har hög kvalitet i offentliga institutioner ett tydligt samband med ekonomisk tillväxt, vilket ger bättre mat, rent vatten och så vidare.”

Även detta är en mycket stark text i forskarvärlden. Det är en käftsmäll till Alliansens politik!

Författarna tar exempel från u-länderna, som belyser hur brister i den offentliga administrationen och mutor dödar tusentals människor varje dag. 80% av alla sjukdomar sprids genom vattnet. Det är inte vattenbristen som dödar cirka 12.000 människor varje dag, det är sanitära omständigheter, just beroende på mutkolvar och dålig offentlig kvalitet!

Omkring 80% av barn  som dör i diarrésjukdomar i Tanzania har avlidit på moderna sjukhus, trots att åkommorna är lätta att behandla. Alltsammans beroende på korruptionen!

Forskarna gjort en egen analys som klart visar att förväntad livslängd står i direkt proportion till storleken på den offentliga sjukvården uttryckt i procent av BNP och i omvänd proportion till storleken på den privatfinansierade sjukvården! Och man slår fast att den privatfinansierade sjukvården är mindre effektiv!

I tidningen finns ett diagram, som jag väljer att rita av eftersom jag just nu saknar en scanner. Jag har ansträngt mig för att inte förvanska fakta. Här ser ni resultatet och vill ni kan ni kontrollera med tidningsartikeln.

Vad diagrammet visar är enligt författarna att länder med låg korruption och god kvalitet på offentlig sjukvård har en lägre barnadödlighet, färre mödrar som dör i barnsäng, allmänt bättre hälsa och längre livslängd!

Författarna skriver att effekten av de resurser som satsas på privat sjukvård är obefintliga eller till och med negativa! Det är ord och inga visor, särskilt om man beaktar att det är professorer i statsvetenskap som skriver det.

Allt detta är alliansen på god väg att rasera!

Jag rekommenderar varmt originaltexten som är mer omfattande.

En liten uppdatering.


Hemimammas Hem & Hälsa – Tuberkulosens återtåg… « HEMIMAMMAS HEM & HÄLSA

Hemimammas Hem & Hälsa – Tuberkulosens återtåg… « HEMIMAMMAS HEM & HÄLSA.

Till detta utmärkta inlägg gjorde jag en kommentar, med ett lika skrämmande avslöjande.

Det kommer här:

”Mycket bra inlägg!

Det där med svininfluensavaccinet var en superkorrupt grej där vissa nyckelpersoner inom WHO mutades att driva upp en hets kring sjukdomen, med massvaccinationer över hela världen.

—-

Om vi får in många fall av TBC i landet så ökar självklart även andelen smittade svenskar, precis som du påpekar och då är det lite väl sent.

—-

Det värsta är att antibiotika spills ut i naturen från de största tillverkarna i det från tillsynsmyndigheter på området tämligen eftersatta Indien. Därtill kommer antibiotika i djurfoder, såväl till våra vanliga kreatur och grisar som odlad fisk. Det är där resistens i första hand skapas!

Det är en kommersiell hantering som genererar mångmiljardvinster världen över och därför kniper myndigheterna käft, men uppmanar läkarna att vara restriktiva med antibiotika.
Alltså, sila mygg och svälja elefanter!

—-

Nu till en sak som jag inte är så säker på att alla vet om:
bakterier av olika slag både är och inte är olika arter!

Hur menar jag nu?
Jo, vi brukar säga att olika arter är organismer som inte får avkomma med varandra. Alltså, hur olika två hundraser än ser ut så tillhör de samma art. Men hund ock katt är olika arter och kan inte få avkomma tillsammans.

Streptokocker och colibakterier är olika arter eftersom de är helt olika i sina egenskaper. Dessutom parar sig ju inte bakterier utan de delar sig. Men hur är det med parning egentligen. Vad går den ut på i grund och botten? Jo att utbyta gener, eller snarare att blanda dem i nya konstellationer.
Och just det gör bakterier!
Och de gör det utan hänsyn till vilka arter de själva tillhör.
Således byter nyss nämnda bakterier gladeligen sina gener med varandra och det är överlevarna som delar med sig av sina resistenta gener!

Bakteriers ”parning” går till så att de lägger sig intill varandra och en av dem skjuter ut ett utskott som tränger in i den andra och genom detta utskott överförs gener från den ena bakterien till den andra. Det är alltså precis som en helt vanlig sängkammarscen, fast med den skillnaden att utbytet kan gå åt båda håll samtidigt!

Med andra ord, på ett sätt är de olika arter och på ett annat sätt är de släkt med varandra!

För att bli än mer exakt måste virus och tas med i bilden. Dessa tar upp värdorganismers gener i viss mån och för över till nästa värdorganism, som inte alltid måste vara av samma art.

Kontentan av detta:
Ös på med antibiotika i fodret som tippas i laxodlingen och förr eller senare är den oskyldigaste bakterie multiresistent även om den aldrig någonsin ”satt sin fot” i sjön!

Och värst av allt kommer nu:
Resistensen utvecklas så snabbt bland bakterierna att läkemedelsföretagen inte hinner inhösta sina vinster innan läkemedlet de tagit fram efter år av forskning till en kostnad av en massa miljoner hunnit att bli verkningslöst!

Forskning och utveckling av nya antibiotika ligger i dag nästan helt nere för att det inte genererar tillräckligt med vinst!

/Skvitt

 

Det kan ju tilläggas, upplysningsvis för de som hävdar att ”kommunismen” har skördat så oräkneliga liv, att här ser vi ett av många exempel på kapitalismens världsomspännade dödsmaskin. Den maskinen reducerar ”kommunismens” offer till en droppe i havet!

 


Skatteparadis äter upp biståndspengarna « Dagen.se – Nyheter om kyrka och samhälle

Det är absurt att för varje satsad biståndskrona så försvinner tio kronor som oregistrerade pengar i kapitalflykt. Det flödar mer resurser ut från utvecklingsländer än in.

64 procent av de pengar som strömmar ut från utvecklingsländer består av kommersiell verksamhet, exempelvis illegal skatteflykt eller laglig skatteplanering. 31 procent kommer från kriminell verksamhet och 5 procent består av korruptionspengar.

Skatteparadis äter upp biståndspengarna « Dagen.se – Nyheter om kyrka och samhälle.

Jo, så skrev jag ju nyss om saken. Och då hade jag denna bild, bland annat.

Det är ju helt klart och tydligt att politikerna VILL att det ska finnas en möjlighet för de rikaste att pipa iväg med pengarna så de inte kommer folket till godo. Det gäller över allt. Det märks inte minst på Moderaternas skattesänkarpolitik. Med en sådan politik är avsikten att de rika ska få behålla mesta möjliga och de fattiga ska få betala kalaset. Ju fattigare dess mer ska de betala. Riktigt tillspetsat blir det alltså när det kommer till de allra fattigaste länderna. Varför är de länderna egentligen så fattiga?

 

 

Fattiga länder rika!

”Livet skiljer sig åt beroende på var man bor. SCB har statistik om hur det är att bo i Sverige, och hur livet förändras. En internationell beskrivning kräver statistik från många länder och det finns inte på SCB, men här får du en sammanfattning.

… en hel region aldrig tidigare så tydligt halkat efter i utvecklingen som Afrika söder om Sahara gör just nu …

De sista länderna i södra Asien, Indien, Nepal och Bangladesh passerade 60 år i förväntad livslängd under 1990-talet. I stora delar av Afrika gick utvecklingen i stället åt fel håll.

Idag har den förväntade livslängden i dessa länder fallit, i många fall med 10–12 år. Största fallet i livslängd har skett i Lesotho och Swaziland som idag har 17 respektive 19 år kortare förväntad livslängd än i början av 1990-talet.”