Kategorier

Arkiv

Propagandabilder

Jag fick en kommentar, ni ser den här:

Inlägget som kommentaren finns på ser ni här!

Det inlägget kommenterar en bild utlagd i AFTONBLADET och kan ses där, men även här:

Jag hävdar att bilden KAN vara fejkad och jag fejkar därefter bilden själv bara för att visa hur lätt det är att göra så i ett bildbehandlingsprogram som de allra flesta har råd med. Min fejkbild ser ni här:

Om ni tittar noga så ser ni ju att texten i höger del av bilden är fejkad, men ser ni det i den vänstra delen? Jag tror inte det. Men även den har jag fejakt, vilket visar att en väl utförd manipulation kan inte ögat avslöja!

Kommentatorn PPPP har som synes ovan sagt så här:

Nä, och ni vänstermänniskor har ju aldrig redigerat bilder i er propaganda. Eller vänta nu…

Här är mitt svar (kompletterat med en bild som inte kunde läggas in i kommentarsfältet):

”Ni vänstermänniskor?”

Många använder det epitetet och inom vänstern finns många olika grupper. Du kan inte behandla ”vänstermänniskor” som en homogen grupp! Jag måste ju påpeka detta eftersom det blir så fel annars. Det finns de som anser sig själva utgöra en del av vänstern, som jag själv dock exkluderar därifrån i min egen terminologi.

Det om detta, tills vidare, och det var ju trots allt inte det saken gällde, utan om denna inhomogena grupp har redigerat bilder i propagandasyfte.

Här kommer då nästa problem innan frågan kan besvaras. Och det är vad som menas med propaganda.
Propaganda är ett latinskt ord avseende meddelanden och framställningar avsedda att sända ett partiskt budskap av något slag.
Ett sådant budskap är inte ägnat att informera, men däremot att påverka med osakliga, avsiktligt ofullständiga och falska påståenden. Den allra vanligast förekommande propagandan, den ser vi sannolikt tusentals gånger om dagen och som vi svårligen kan värja oss mot, går under det mindre negativt klingande ordet ”reklam”.

Man kan såldes klart säga att minst 99,999% av all propaganda kommer från kapitalistiska intressen.

Vad gäller den inhomogena grupp du kallar vänstermänniskor måste påpekas att de populationsrikaste grupper dessa inordnar sig under är främst Socialdemokraterna och i andra hand Vänsterpartiet. Givetvis för dessa partier, som alla andra, fram mycket av sitt budskap som valpropaganda och liknande. Man anser allmänt att det är en del av demokratin. Jag tillhör dock den minoritet som anser att det inte har det minsta med demokrati att göra.

Äkta vänster är utomparlamentarisk och har inget behov av att ljuga för att vinna mandat. Budskapet är upplysning och det vänder sig uteslutande till arbetarklassen. Det finns mer att upplysa om än vad förmågan räcker till för och därför saknas motiv att ljuga, sanningen är nog så skrämmande och räcker mer än väl att fylla pamfletter och flygblad.

Det du avser och begränsar dig till är bilder som är redigerade i propagandasyfte, alltså att föra fram osanna och falska påståenden.
Jag har redigerat enorma mängder bilder, som i och för sig sålunda är manipulerade, men icke på sätt som kan få människor att tro att bilden inte är manipulerad. En av de bilderna ser du ju själv här ovan. Fler bilder kan du se på min bildblogg ”Skvittbilder”:http://svittbilder.wordpress.com/

Finns det i dessa bilder ett falskt och lögnaktigt påstående?
Finner du inget sådant i mina bilder, då kan vi ju i vart fall exkludera mig från anklagelsen.

Du är hjärtligt välkommen att precisera vilka bilder du avser, så ska jag kommentera bild för bild. Kommentera genom att lägga bildlänk i din kommentar. Om det inte går, skicka då bilden till mig så gör jag ett blogginlägg med dels ditt påstående och dels mina synpunkter på bilden. Har du rätt, ja, då kommer jag att tillstå det.

Jag ser med spänning och tacksamhet fram mot vad du har att presentera till stöd för ditt påstående!

skvitt@dr.com

Ha en bra dag!
/Skvitt


Sista kommentaren?

Mycket korkat