Kategorier

Arkiv

U-länder eller V-länder?

Det “svarta Afrikas” dilemma

Det så kallade “svarta Afrika” är destabiliserat och har svaga regeringar. Grunden till detta är historiskt. Det är trots allt bara endast 50 år som har gått sedan kolonialtiden. Och som kolonier hade länderna givetvis inga egna regeringar. De satt ju i de europeiska huvudstäderna.

Det “svarta Afrikas” resurser (eller värdet av dem) fördes ut ur länderna istället för att stanna kvar där och utveckla dessa länder.

Att bygga upp starka statsmakter låter sig icke göra på fem decennier, särskilt inte som de multinationella företagen håller sitt grepp om regimerna genom gamla avtal och nya lika ofördelaktiga sådan, där resurser förs ut ur länderna istället för att stanna kvar där. Till detta kommer att dessa multinationella företag även underminerar ekonomierna, samhällena och regeringarna genom att understödja miliser som slåss för företagens intressen direkt eller indirekt i dessa länder. Inte ens Gaddafi, (i det ”vita Afrika”) kunde stå emot det trycket som bekant och den strävan blev ju hans fall, trots att den delen av Afrika, Libyen, stod förhållandevis starkt!

Dessa miliser strider om naturtillgångar och makt, men både makten och resurserna kontrolleras likväl av de multinationella företagen. Mot dessa miliser står andra miliser som kämpar för befolkningens rättigheter, men de får inget stöd från väst eller FN. De nämns inte ens rättvist i sanna termer som beskriver deras rättmätiga mål.

Mitt i detta kämpar mer eller mindre korrupta regimer om att behålla makten och få ett lugn i länderna. Och det är lättast att göra detta med stöd från väst och deras multinationella företag. Det är därför lätt att se att det blir politisk slagsida och att blåsa liv i något som skulle kunna kallas demokrati låter sig icke göra.

Ogaden på Afrikas horn (och inte hörande till vad man menar med “det svarta Afrika”) är kanske det allra bästa exemplet just nu därför att det i vart fall trots allt har uppmärksammats mera än regionerna Nord- och Sydkivu i Demokratiska republiken Kongo. Det som skrämmer mig är att det som jag kan ta reda på kan även pressen ta reda på. Och den som jobbar varje dag med nyheter måste absolut veta det jag vet. I vart fall måste någon på alla våra redaktioner i välden veta det jag vet och mycket mera än så. Ändå kommer det inte till ytan, ändå uppmärksammas det inte. Om någon försöker någon gång så blir det likväl ingen väckarklocka!

Tystnaden är nästan total!

Det “svarta Afrika”, med deras övergrepp och folkmord passar som hand i handske de västliga multinationella företagen som bringar västvärlden ett sådant välstånd. Det är med andra ord helt i sin ordning att det är så här det förhåller sig i denna del av kontinenten. De hjälpprogram som finns och de FN-insatser som sker är bara en kosmetika med syftet att visa oss att vi “bryr” oss och försöker “hjälpa”.

Mycket av de så kallade ”bistånden” hamnar i korrupta händer, både bland biståndsorganisationerna själva och i mottagarländerna. Bistånd får ofta omvänd effekt och blir inget annat än en björntjänst. Lokala ekonomier slås sönder, inte minst av så kallad “humanitär” och katastrofhjälp.

Resultatet spär på våra fördomar: “Konstigt att negrer aldrig kan klara sig själva!”

Men, tänk! Skulle vi själva kunna klara oss under motsvarande omständigheter?

Ett exempel: Nigeria har bland världens rikaste oljetillgångar, men landet är utfattigt!

Men …

allt är i sin ordning, fast inte för befolkningen i dessa länder, inte de som är “det svarta Afrikas” motsvarighet till Du och JAG. Därför är dessa människors kamp för fred och överlevnad även vår kamp (vilket musikstycket handlar om även om socialdemokrater inte tycks förstå texten),

men informationen om de krafter och organisationer i Afrika som kämpar för folkens rättigheter är så knapphändig att man inte vet vem man ska ge sitt stöd!

Men …

allt är i sin ordning, fast bara för de multinationella företagens del!

.

Något om det “svarta Afrikas” historia, ty VI KAN ALDRIG KOMMA FÖRBI den.

Varför behöver länderna “hjälp”? Varför har de hamnat i nuvarande situation? Och har det inte alltid varit som det är. Varför lät de sig koloniseras?

Vi har väl alla hört talas om slavhandeln. Blunda ett par sekunder och tänk efter!

Nu har du tänkt.

Och handen på hjärtat , du tänkte på handeln med svarta där dessa transporterades över Atlanten till Amerika.

Visst, det är sant. Så var det.

Men om jag säger att vi backar tillbaka till den europeiska äldre medeltiden, korsfarartiden, då hade Afrika ett välstånd som kunde mäta sig med européernas.

När handeln med slavar över Atlanten inleddes var den tiden förbi.

Under 300 år skeppades 15 miljoner afrikaner över Atlanten för att bli slavar i Amerika och Afrika förlorade flera generationer. Många miljoner dog under transporten. Sjuka kastades levande över bord för att man räddes smittan!

Men eländet med att ta de svarta tillfånga inleddes inte med européernas behov av arbetskraft i Amerika, först i liten skala och sedan i en allt större sådan.

Eländet inleddes med arabernas slavhandel. Detta uppmärksammas inte i vår historieskrivning som är väldigt Europa-centristisk. Denna slavhandel, den arabiska, inledde afrikanernas kulturella och ekonomiska tillbakagång så att de stod sämre rustade att möta européerna, när dessa fick upp ögonen för detta “svarat guld”.

Araberna hämtade och förslavade fler människor än vad européerna någonsin hann med. De svarta försvarade sig när araberna kom. I striderna sårades många och än fler dog. Att tala om folkmord är helt berättigat!

För varje infångad bybo, som senare blev slav, dog dussintals andra. Hela byar och hela samhällen ödelades. Vartefter det skedde  tvingades araberna allt längre in i landet. De kom från öster, men snart härjade de i väster!

För att vi ska få en bild på näthinnan, tänk på kalhyggesavverkning! Det är en liknelse som inte haltar allt för mycket.

.

Araberna brandskattade Afrika på dess befolkning.

Men varför behövde araberna så många slavar när européerna “bara” behövde 15 miljoner? Eller en annan fråga, hur många tog araberna som slavar? Mig veterligt finns inga siffror på det, men jag har stött på gissningar om både 100 och 200 miljoner. Och, väl att märka, i en tid när befolkningstalen var avsevärt lägre än i dag. De senaste tolv åren har världens befolkning ökat med en miljard människor (År 1950 uppgick världens folkmängd till 2,5 miljarder. I dag är vi 7 miljarder. Ett exempel: Tanzania, sju miljoner 1950, i dag 45 miljoner. Pedagogiskt föredrag – video – senaste 50 åren, nu och in i framtiden.).

År 1750 levde cirka 790 miljoner människor på jorden. Av dessa bodde 64 procent i Asien, 21 procent i Europa och 13 procent i Afrika.

Jag kommer att uppdatera detta inlägg om jag kan få fram siffror för Afrikas befolkningsmängd under vår så kallade medeltid och fram till 1750.

Källa

Låt mig nu besvara första frågan: varför behövde de så många slavar?

Varje svart som européerna transporterade levande över Atlanten kom förr eller senare att sätta nya slavar till världen, födda i Amerika. Men de som araberna förde till Arabien kastrerades, oftast så att hela “paketet” togs bort. Man vet att omkring 90% av dem dog av denna behandling och det är inte så konstigt om man vet hur det gick till. Känsliga personer kan hoppa kursiverade röda rader.

Kastrationen

Vanligtvis var det barberaren som med ett snabbt snitt med kniven berövade slavarna hela mandomen.  Blödandet stoppades med kokande olja. Många dog av smärtchock. På de överlevande behandlades skär- och brännsåren med kodynga i två veckor. Många dog av infektion.

Nu säger kanske “vän av ordning”: “Så där kan det inte ha gått till. Inte slösar man så med ‘råvaran’!” Men tänk efter, det går många karat diamant för varje karat briljant. Man kan också säga som så, det spelar ingen roll hur effektiv tullen är, man höjer bara priset på narkotikan. Samma princip för varor, oavsett om dessa är levande människor eller döda ting.

Alltså, de flesta dog och de som överlevde kunde inte reproducera sig. Till detta kommer att många dog redan innan de kom till utskeppningshamnarna. Och många dog när de försvarade sig. Facit: en hel kontinent förblödde. Hela landsändar låg folktomma. De stora hjordarna av antiloper, elefanter osv kunde breda ut sig på nytt, för att först under 1900-talet börja decimeras igen.

DET var läget när européerna kom till Afrika för att ta slavar!

Under den europeiska äldre medeltiden, korsfarartiden, då hade Afrika ett välstånd som kunde mäta sig med européernas, som sagt. Den tiden var förbi när européerna kom! Ländernas kulturer, samhällen och ekonomier hade rasat ihop. Och bättre blev det inte av att européerna tog vid där araberna slutade.

Där ljög jag!

Araberna slutade inte med sin slavhandel bara för att även européerna slog sig in på banan. Än i dag pågår slavhandel och i dag är det främst Jemen som helt illegalt håller på med verksamheten. Det är barn som i första hand kidnappas och förslavas. Men även inom Afrika pågår detta, till exempel i Sudan där människorättsorganisationer friköper slavar varje dag. Omfattningen är dock försumbar i jämförelse med vad som har varit.

Det naturliga steget därefter var att kolonisera dessa försvagade länder och riken, de spillror som fanns kvar, vill säga.

Det “svarta Afrika”, ett katastrofernas offer, men vi talar inte om naturkatastrofer. Vi talar om något mycket värre, mer ödeläggande och mer genomgripande.

Detta Afrika kämpar ännu med att resa sig! Och detta Afrika kämpar mot västvärldens största och mäktigaste företag, som har makt över ministrar och presidenter och som lever på att våldta hela kontinenten.

Dessa länder kallas utvecklingsländer, som om de av någon outgrundlig anledning inte har lyckats hänga med övriga världen i utveckling. Som om de är efterbliva av någon oförklarlig anledning.

Winston Churhills både humanistiska och rasistiska uttalande präglar än i dag västvärldens ryggmärgstänkande: “Jag godtar inte att några oförrätter begås mot Amerikas indianer eller Australiens svarta, bara för att en starkare och mer högtstående ras har tagit deras plats.”

Afrika är inte underutvecklat, det är våldtaget och det är en enorm skillnad, särskilt som våldtäkten fortfarande pågår för fullt.

Så på frågan

om det ”svarta Afrika” är utvecklingsländer (U-länder)

eller våldtagna länder (V-länder)

må var och en fundera en liten stund över.

Satir


Dags att ta itu med Iran?

Stormaktsspel

”Israel tillkännagav sin avsikt att bomba de iranska kärnanläggningar som påstås används för skapandet av kärnvapen. Experter tror att risken till den militära konflikten är verklig, samtidigt som många tror att ytterligare eskalering av spänningen kring Iran är en aktion, planerad av västerländska länder för att införa regelbundna, strängare ekonomiska sanktioner mot landet. Sannolikheten för en militär lösning på ‘det iranska problemet’ ökar dramatiskt. Frågan är nu inte om starta eller inte starta en militär attack mot Iran utan vem kommer att göra det – bara Israel, Israel tillsammans med USA eller ska attacken ske med hjälp från Storbritannien och Frankrike.” det skriver Mavera och hela inlägget ser du här.

Där ser du även denna video (vilken jag lägger upp enbart ifall du är ointresserad och dum nog att inte läsa Mavera):

Jag skrev själv en kommentar hos Mavera:
Precis vad jag själv tänker. Det var det första som slog mig när jag såg rubriken i AB: nu är det dags att förbereda världen för kriget mot Iran. Man känner lössen på gången. Bara så djävla konstigt att det är så få som gör detsamma.

Jag vet precis hur valserna kommer att gå. Man kommer att snacka om Iran som en fruktansvärd islamistisk diktatur som hotar Israel.

OK, erkännes villigt, Irans regim borde väck, men det måste vara iranierna själva som petar bort den. Om väst gör det så inte är det för iraniernas skull.

Kram!
/Skvitt

Mavera svarade:
”Visst är det så. Sen handlar det inte om att regimen är bra eller dålig, det är absolut inte det som ”stör” västvärlden. Väst tänker naturligtvis INTE på iranierna, precis så som de har inte tänkt på libyer, och inte på irakier, och inte för afghaner heller. Det är så otroligt naivt att tro att de gör det. Allting handlar ENDAST om USA:s utrikespolitik och målet är – världsherravälde!
Kram”

Portolanseglaren skriver:
” Vi läser om hur Israel, det lilla kärnvapenbestyckade landet som ägnat sig åt folkfördrivning sedan sin tillblivelse, nu söker samla sig för att bomba Iran. Palestina har sökt medlemskap i FN och det lilla aggressiva Israel agerar emot på alla sätt det kan.

England, som nyss gick i krig mot Irak i strid med internationell rätt, talar om att bomba Iran. En gång kriminell, alltid kriminell, eller hur.” Läs alltsammans här!

USA har alltid strävat efter LEBENSRAUM och världsherravälde, även om ambitionen från början inte var av samma skrämmande dignitet som i dag.  Först efter att nordamerikanska kontinenten var besegrad och urbefolkningen decimerad till en spillra riktades blickarna mot USA:s så kallade bakgård – Latinamerika. Ambitionen var att ha full kontroll över det politiska läget där så att kontinenten skulle ligga öppen och åtkomlig för de amerikanska företagens intressen.  Regeringar störtades av USA-stödda militärdiktaturer, vilket i vart fall en del av oss i den äldre generationen känner till och kommer ihåg.

I samband med Versaillesfreden började USA rikta in sin aggression mot Japan, som hade seglat upp som en modern och utvecklad stat med intressen i Kina, Korea, Sydostasien och Stilla havet. USA:s strävanden till makt och inflytande som trängde in på Japanska intresseområden kom till uttryck vid upprättandet av Nationernas Förbund, FN:s föregångare. Japanerna hade lagt ett förslag om en klausul som handlade om jämbördighet mellan raser i ett tillägg till artikel 21 i fördraget om Nationernas Förbund. Detta vann röstmajoritet men USA:s president, Woodrow Wilson, förklarade att ett sådant förslag kräver enhällighet. Då flera nationer lade ned sina röster, däribland USA, antogs aldrig förslaget.

Första steget var taget för USA:s kontroll utanför de amerikanska kontinenterna *.

Under andra världskriget och efter detsamma var ambitionsnivån avsevärt stegrad. Enligt den officiella historieskrivningen gick USA in i andra världskriget på grund av Japans angrepp på Pearl Habour. I själva verket hade USA länge provocerat japanska intressen och enligt vissa omdiskuterade uppgifter visste USA:s regering om att anfallet skulle komma, men lät det ske för att få den amerikanska opinionen med på att USA gick in i kriget. Man kan alltså se det som en parallell till attackerna den 11 september 2001.

(Attackerna den 11 september 2001, orsak och anledning sammanfattas för övrig i ”Det stora puzzlet – analys av 11/9”:

Den Gordiska knuten

Den Gordiska knuten, var enligt legenden en mycket invecklad repknut. Den förband oket med
tistelstången på den heliga vagn, som var placerad i Zeustemplet i staden Gordion i Frykien i
Mindre Asien.
Enligt en spådom skulle den som lyckades lösa den gordiska knuten också få herraväldet över
Asien.
Alexander den store lyckades inte lösa upp knuten, men med ett svärdshugg, det berömda
‘Alexanderhugget’, klarade han att skilja oket från tistelstången.
Uttrycket ‘att lösa den gordiska knuten’, betyder numera att finna en förbluffande enkel metod att
lösa ett problem.
Alexander den store fick kontroll över Asien, från Egypten i väst till Indien i öst och från Persiska
viken i söder till Svarta havet och Kaspiska havet i norr.
George W Bush är vår tids svar på Alexander den store och terrorattackerna i USA var hans
Alexanderhugg, som öppnade Asien.”)

När andra världskriget bröt ut hade USA:s multinationella företag vuxit sig så starka att de krävde större marknader. Tyskland och Japans ambitioner stod dock i vägen för dem, liksom hotet från Sovjetunionen, som ju inspirerade folken i tredje välden att ta kontroll över sina egna naturrikedomar, men även stod som inspirationskälla för världens arbetarklass alltsedan 1917. Nazityskland var den bästa garanten för att Sovjetunionen skulle störtas och det kan ha bidragit till att USA till att börja med inte ville gå in i kriget. Men efterhand som kriget utvecklades uppenbarades hur USA:s strategi skulle läggas.

Efter kriget lanserade USA teorin om dominoeffekten.

(Det finns en kommentar till bilden på SOLIDARITETSTANKEN)

Enligt den skulle land efter land falla i kommunismens händer om man inte stoppade dess utbredning. Av ”humanitära skäl” slog man ihjäl många miljoner människor som endast törstade efter frihet från kolonialism, imperialism och kapitalism. Givetvis har det aldrig handlat om annat än just att försvara USA:s multinationella företags intressen av att bevara sitt inflytande i välden och stärka dessas makt genom att bevara allt detta, kolonialism, neokolonialism, imperialism och kapitalism.

Man kan rada upp otaliga exempel på hur USA blandade sig i koloniernas frigörelseprocesser, men jag nöjer med det kanske mest kända, Kongo 1960, som i juni samma år hade blivit självständigt från Belgien. Landet var ju en imperialistisk konstruktion och bestod av 13,5 miljoner innevånare tillhörande 70 olika etniska grupper med cirka 200 olika språk och 400 dialekter.

1958 bildade Patrice Lumumba MNC-partiet för att genomdriva självständighet och införa en radikal socialistregering med huvudmål att ena alla folkstammar i landet. Han blev Kongo-Leopoldvilles första premiärminister, men fängslades av belgarna, frigavs och mördades 17 januari 1961 av CIA.

Att landet, som ju hade kolonialiserats av både Belgien och Frankrike, därför slets itu av olika intressen får väl anses helt naturligt. I väst bildades som sagt Kongo-Leopoldville vars regering fick FN:s legitimitet. Den regeringen störtades av Mobutu Sese Seko i september 1960 med starkt stöd av CIA.

I en militärkupp, som påstås varit stödd av CIA, tillfångatogs han (Lumumba) av arméchefen Mobutu och överlämnades till Moise Tshombe i Katangaprovinsen. Lumumba mördades under ouppklarade förhållanden och hans lik har inte återfunnits. Det finns uppgifter om att det löstes upp i 200-literskar med syra.” / Wikipedia.

På så vis skulle USA ha kontroll över uttransport av Katangas rika mineraltillgångar. Katanga i sin tur hade också brutit sig loss från vad som fram till 1960 var Belgiska Kongo. Katangas president var Moise Tshombe, som stöddes av Belgien och utländska bolag, främst gruvbolag.

I dag ligger landet vidöppet för de multinationella företagen!

Bild ovan från inlägget ”När sanningen kommer fram”.

Bild ovan från inlägget ”Ansvar att skydda”.

”När kabulregimen i Afghanistan bad Sovjet om bistånd mot de medeltida islamisternas uppror mot demokrati och modernisering av samhället, med lika rättigheter för kvinnorna bland annat, kom Sovjetunionen denna till undsättning och drog in unionen i ett kostsamt krig som snart blev impopulärt bland Sovjets folk, som inte ville offra sina söner i ett krig mot fundamentalister som fick stöd av USA. Skälet till USA:s stöd till dessa bakåtsträvande och djupt odemokratiska folkförtyckande krafter var givetvis att försvaga och destabilisera Sovjetunionen. Det är just sådan amerikansk politik som förklarar varför USA hela tiden växlar fot och ömsom stödjer och ömsom bekämpar vissa grupper och regimer. I dag vän, men i morgon fiende, det är amerikansk politik i ett nötskal.”
 De raderna skrev jag i detta inlägg om ”En kavalkad i aggression”, som handlar om Det aggressiva USA. Där publicerade jag även den här bilden:
Den bilden visar att all USA-politik handlar om att manöverera för stunden och USA har aldrig några vänner eller vänskapliga relationer till andra länder. Allt handlar om att utnyttja andra för stunden och i de långsiktiga amerikanska intressena för att skaffa sig världsherravälde.
I går var al-Qaida dödsfienden nummer ett för USA. I dag har man lagt ned den stridsyxan och gjort sig till vän med dem, därför att det passar just nu, till exempel i Libyen.
”Några få missnöjda individer kan med ens blåsas upp till ‘opposition’ som representerar folkrörelser som inte existerar eller är alldeles för svaga och oklara för att utgöra verkliga politiska alternativ. Utländska legoknektar, specialtrupper eller islamist-jihadister kan med ens säljas som frihetskämpar i alternativvärlden.’ Björnbrum Så citerade jag i mitt inlägg Han kallade det Den gröna revolutionen där denna bild publicerades:
och där detta inlägg länkas till. (Se denna bonuslänk!)

Vän i dag, fiende i morgon, vän i övermorgon och så vidare.

Det är amerikansk utrikespolitik!
Nu är det största hotet de sinande oljereserverna och det syns tydligt på var konflikterna nu äger rum.

Det är märkligt att så många låter sig luras av propaganda och underlåter att följa den självklara regeln ”Follow the money!”. det är ju trots alt det som det handlar om, amerikanska penningintressen. Då kan till och med FN-stadgan åsidosättas i den värld som i dag i allt väsentligt nu styrs av amerikanska intressen.

”En överväldigande majoritet iranier valde i senaste valet, det erkänner t.o.m USA, Ahmadinejad som politisk företrädare och det rådande styresskicket.

Det kan man naturligtvis tycka vad man vill om oavsett om man baserar det på papegojmediernas dagliga propaganda i den rådande krigshetsen eller egna fördomar, men man måste respektera deras beslut.

Försöket till en färgkodsrevolution liknande de som startade i Belgrad och exporterades österut av västmakterna, den ”gröna rörelsen” av en liten klick urban övre-medel/överklass i Teheran och i diasporan som västmedierna lyfter fram är lika lite representativ som den ultrahöger av exil-kubaner i Miami som hoppas störta revolutionen på Kuba eller deras motsvarigheter i Caracas fashionabla förorter.

Nu är trycket från israel för att fortsätta de arabiska kolonialkrigen mot Iran enormt på västmakterna därför att (även med USAs ovillkorliga stöd) bäst-före datum på rasstater och apartheidregimer passerat för decennier sedan. ”FN” säger sig plötsligt ha bevis för atomvapenanläggningar i Iran.

Problemet är bara att ”FN” har näst intill obefintliga resurser att, förutom samma fakta-finnande expeditioner man borde skickat till Libyen, skaffa fram denna information. Denna får man sådeles genom (ni gissar rätt) samma kanaler som förespråkar ett krig: israel & USA …” det skriver annti på Maveras blogg.

”Egentligen skulle man bara ignorera de gamla tröttsamma krigsivrarna och deras megafoner, mainstreammedierna, när de nu kör sitt vanliga nummer mot något land som står någorlunda fri från det internationella centralbankssystemet, att landet har massförstörelsevapen som de tänker använda mot väst, eller att landets befolkning hotas av en brutal diktator.” Det skriver StAn.

Om Obama och Bush

”De styrande i Europa är så tätt knutna till USA att de i praktiken saknar suveränitet. Jag menar att de blev förnärmade av George W Bush eftersom han sa sanningen. Vi tänker ta Irak, vi tänker banka skiten ur dem, vi vill ha Usama bin Ladin död eller levande. Det är så imperiets härskare agerar.
– Det generade européerna, de ville ha en bättre härskare. Obama är perfekt, för han är mer intelligent, är en försiktigare röst och han bär mask. Men den fråga som man bortser från är att 99 procent av Obamas politik är exakt densamma som Bushs. Det är vad jag argumenterar för i min bok.” / Tariq Ali i en intervju.

Avslutningsvis

”Netanyahu och försvarsminister Barak arbetar febrilt för att ena regeringen kring ett anfall som kan ske inom bara någon månad.” /EXPRESSEN

– – –

* Här bortser jag från angreppen på Algeriet, Tunisien och Tripolis 1815 där det handlade om att dessa gav sitt stöd till sjöröveri och skatteindrivning från sjöfarten utefter deras kuster och 1855 mot Danmark för deras tullar för varor som fraktades genom Öresund. USA hotade då att ockupera det Danska Västindien och ett öppet krig var väldigt nära.

Bonuslänkar

Det stora puzzlet –analys av 11/9

Ur det dokumentet måste jag givetvis återge några rader, eftersom USA:s attacker alltid föregås av lögnaktiga påståenden för att skapa acceptans för sin expansionism:

Lögnen har kort ben

”Sannheten kommer ofte frem først tiår senere”.

Här kommer några:
¤ ”Det ligger 100000 mördade albaner i massgravar”, sa Bill Clintons försvarsminister William
Cohen i mars 1999. ”Minst 40.000 albaner har mördats”, hävdade Tony Blair i brittiska Underhuset
samma dag som USA:s och NATO:s bomber började falla över Kosovo.
Idag vet vi att det var medvetet fabricerade lögner.
¤ ”Usama bin Laden har en stor vapenfabrik i utkanten av Khartoum i Sudan, därför bombar vi”,
sa Bill Clinton 1998. ”Våra agenter i CIA har med säkerhet konstaterat detta.”
Idag vet vi att det var medvetet fabricerad lögn.¤ ”Nordvietnam anfaller våra fredliga krigsfartyg som ligger för ankar i Tonkinbukten”, sa
Lyndon Johnson i augusti 1964, vilket blev hans motiv för att inleda bombningarna över
Nordvietnam och eskalera kriget.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
¤ ”Kuba bygger militärbas på Grenada som hotar vår säkerhet”, sa Ronald Reagan 1983, strax
innan USA invaderade den lilla karibiska ön och störtade dess folkvalda, progressiva regering.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
¤ ”Irakiska soldater sliter 100-tals babies ur kuvöser och slänger dem på sjukhusets stengolv”, sa
George Bush den äldre i september 1990, vilket gav honom klartecken för Gulfkriget några
månader senare.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn.
¤ ”Sandinisterna för in vapen och förbereder anfall mot grannländer”, sa Ronald Reagan 1984 och
minerade internationella vatten och Nicaraguas hamnar i strid med internationell rätt.
Idag vet vi att det var en medvetet fabricerad lögn

Hoppsan det där skulle vi inte höra

Afghanska dödsoffer saknas i rapport

Så plundras Afghanistans kuturskatter

Afghanistanbeslutet tillbaka på ruta ett

Vem vill besegra Iran och varför?

Sionisterna planerar folkrättsbrott

On the Edge of World War III

Iran: västmakterna är redo att slå mot Iran under våren-sommaren 2012

Finansfascismens diktatur

Ghost:/German Air Force in training for Iran strike

Israeli officials: ElBaradei an Iranian agent


Detta har jag läge tänkt skriva om

Media

I alla tider har makten styrt med selektiv information, propaganda och lögner. Så är det även nu, men värre i dessa tider.

Vi kan gå så långt tillbaka som till det gamla Egypten och se hur man skildrar slag och krig på ett osant sätt, så inget är nytt under solen.

Sanningen må vanligt folk gräva fram.

Man brukar kalla vietnamkriget för det första massmediala kriget. Det är väl inte alldeles sant, men på ett sätt var det unikt. Detta krig väcktes uppmärksamhet i mitten av 60-talet, vilket var en tid där folket hade en hög grad av politisk medvetenhet. Det var en tid av politisk medvetenhet som även präglade media, vilka anklagades att vara vänstervridna. I högerkrafternas värld är ju sanningen vänstervriden, medan lögnen är den oomtvistliga sanningen och den som ifrågasätter det och kallar det för propaganda är ev kommunist eller annan suspekt individ som underätteseorganen bör hålla under uppsikt!

Men på sextiotalets slut och under sjuttiotalet publicerade media alltjämt artiklar som avslöjade ohyggligheter som inte ställde makten i vacker dager.

Det var en tid när kolonialismen ersattes av neokolonialism, men med fortsatt folkmord.

Härifrån kommer bilden.

I och för sig har i alla tider kritiska reportage gjorts och fått spridning, men i vissa tider sker det mer och i andra tider mindre ofta och frekvent. Bilder som den nedan är därför inte vanliga på Internet eller i våra media.

Att media fritt granskade ett krig fick självklart inte fortgå. Här gällde att ta tag i media och strama upp tyglarna, och så fick det bli och så blev det.

Inför Gulfkriget såg USA till att CNN fick monopol på nyhetsförmedlingen och alla borde veta resultatet av det. Det var bilder av precisionsbombningar vi fick se. Det kallades ”Kirurgisk precision” och med det skulle vi tro att inga civila offer skördades.

Tänk så sjukt!

Hela Iraks ekonomi kastades tillbaka till en nivå landet inte hade skådat sedan oljan upptäcktes! Hela infrastrukturen slogs sönder. Vattenburna sjukdomar grasserade som aldrig förr. Barnadödligheten och svälten nådde nivåer som landet aldrig har upplevt tidigare.

DET var resultatet av den ”kirurgiska precisionen” där bland annat utarmat uran användes.

I dag finns ingen journalistik kvar!

I dag är det propaganda som skulle få Joseph Goebbels grön av avund. Den propagandan sträcker sig från barnböcker och Hollywood-produktioner till våra dagliga så kallade nyheter. Våra media har slängt faktagranskning och källkritik i papperskorgen och snällt inordnat sig under maktens kontroll.

Våra medier har blivit maktens megafoner!

Du som i dag vill veta vad som verkligen sker är hänvisad till de seriösa bloggarna! I min högermarginal finner du en del av dem. Media har spelat ut sin roll som förmedlare av kritiskt granskade nyheter. Media är maktens megafoner och inget annat. Då gäller inte bara att servera lögner utan lika mycket att få vårt intresse att skifta fokus, till exempel till nöjesvärlden med sina exklusiva kungar och drottningar, modevärlden och senaste nytt från bilmässorna, prylmagasin och sport.

De verkliga händelserna och analyserna kring världens konflikter får du söka på annat håll om du ska få en något så när sannare bild av verkligheten.

Glädjande nog är det många än så länge som inte tror allt media skriver.


Den vite mannens börda « SOLIDARITETSTANKEN

Den vite mannens börda « SOLIDARITETSTANKEN.

Min kommentar till inlägget:
” Jodå, det är samma retorik i dag som då och samma motiv nu som då. Och tyvärr låter sig flertalet luras i dag liksom i går.
Ingenting har förändrats därför att det fortfarande är samma krafter som styr, minoriteten med profitintressena som enda rättesnöre!”