Kategorier

Arkiv

Samma tema

Ja, samma!

För hans politik är alltid densamma.

Samma tema! Och ett lika enkelriktat och fantasilöst tema.

Allt handlar om samma sak, privatisera och skrota gemenskap, samhällsnytta, omtanke och solidaritet, till förmån för enskilda kapitalister och andra besuttna individer i samhället.

Omsorg om behövande kan han inte stava till. Det finns inte på kartan. Han är en Mengele för svensk välfärd, flintisen!

Galna superflinten2