Kategorier

Arkiv

Libyens framtid

Sammanfattat

När Gaddafi faller upplöses de så kallade rebellernas enighet. Risken för kaos och fortsatt inbördeskrig är överhängande. I Washington, London och Paris smids därför planer på att skicka trupp till Libyen för att säkra läget (och profiterna), vilket blir så mycket lättare med en marionettregim installerad i Tripoli. Militärt bistånd till en sådan regim kräver inga resolutioner i FN:s säkerhetsråd.” Läs mer!

Det var hon Jinge jag hittade bilden.