Kategorier

Arkiv

ALS, PEG och vardagsmödor

Om Susanne Sellbergs dagliga kamp

Hon är inte ensam om att kämpa med att få ekonomin att gå ihop. Många andra sjuka har samma problem.

Men hon berör och jag har skrivit om henne förut.

Nu har hon, som en del vet, en kronisk sjukdom med endast en utgång, döden, om inte vetenskapen gör snabba framsteg nu genast. Med hela mitt hjärta skulle jag önska det, men det är väl orealistiskt.

Som det nu är sitter Susanne i rullstol medan musklerna förtvinar och en dag drabbas även andningsmuskulaturen. Det är inte svårt att inse vad det leder till.

Det det hittills har lett till är att Susanne inte kan gå, inte kan hålla i saker på ett normalt sätt och inte äta som normalt. Och nu har det kommit till en punkt när hon måste inta sin föda i flytande form via sond rakt in i magsäcken. Då slipper hon sätta i halsen, men hon går också miste om fröjden att njuta av smakerna.

PEG-sond

Det är mycket hon går miste om. Var och en kan tänka själva, så jag behöver inte rada upp allt det här.

Hon kan fortfarande skriva på facebook, vilket jag tror glädjer henne mycket. Jag tror att det är hennes fönster mot yttervärlden, väl behövt, även om hon inte tycks vara ensam. Ja, som jag förstår det.

Susanne Sellberg 1

 

Hjälpmedel

Var och en förstår säkert att det behövs hjälpmedel, men även mycket mera än så och mycket som man kanske inte tänker på, men hon har skrivit om det och jag har återgivit det i inlägg.

Tidigare inlägg om Susanne Sellberg.

Att våga

Att drömma om sälar!

Man kan inte leva på bara ett gott humör!

Till minne av Monica

ALS – en inhuman sjukdom

Moder Teresas mest kända dikt

Till sist en länk för att läsa: tidningsreportaget med Susanne Västmanlands Läns Tidning.

Prioritering


JAS till Schweiz

Krigsleksaker

Det är väl vad det egentligen handlar om. Leksaker för äldre pojkar. För varför ska ett land som Schweiz ha JAS-plan, eller andra plan över huvud taget.

22 miljarder kastade  sjön till ingen nytta, faktiskt. Och för att Wallenberg skulle tjäna dessa 22 miljarder, (nja – jag vet att det finns utvecklings- och tillverkningskostnader som ska dras av) så förbinder sig vår regering att köpa varor från Schweiz för motsvarande samma belopp om 22 miljarder kronor.

Nåja, sådan är ju kapitalismen, så det finns ingen anledning att orera mera kring det och samma beslut hade fattats även om vi hade haft en socialdemokratisk regering.

Stridsflygplan är inte bara flygplan utan de är vapensystem. och huruvida Schweiz  nu har fått det allra bästa vapensystemet kan jag inte uttala mig om. Men de har inte fått det bästa planet, om man ser till flygegenskaper. Sådana egenskaper har väst aldrig uppnått som det gamla Sovjet lyckades med. Och det finns en anledning till detta.

När 2:a världskriget var slut ansågs dogfighten tillhöra historien. Men så så inte Sovjet på saken och därför har de också värdens absolut bästa plan när det gäller manöverförmåga. Faktum är att alla andra plan skulle bli manöverodugliga och krascha om samma manövrer skulle utföras med andra plan än de Sovjet tog fram.

Nu vill jag visa en balett i skyn.

Det hade Schweiz kunnat få istället om de inte valde ett vapensystem från väst!

Se mera ballet, ännu häftigare, och en balett som genast skulle få västs konstruktioner att falla som en sten  backen:

och en förklarande film