Kategorier

Arkiv

Två dar efter en dag före

Bomber

Visst, 6/8 årsdag för hiroshimabomben och 9/8 årsdagen för nagasakibomben.

Klart jag borde ha uppmärksammat Hiroshimadagen 2012!

Men så blev det ju inte, tyvärr.

Sen följde ju hänsynslösa provsprängningar

”Den nyutkomna boken 100 solar av Michael Light visar dokumentära fotografier av USA:s atmosfäriska provsprängningar fram till 1962. De flesta bilderna är tagna av amerikanska flygvapnets 1352:a fotoflottilj. Bara en bråkdel av deras material finns i dag kvar i offentligaeller gått förlorat på annat sätt.

Fram till 1962 utförde USA 216 kärnvapenprov i atmosfären och världshaven, samtliga med omfattande radioaktivt nedfall som följd. Bravo blev nästan tre gånger kraftigare än beräknat. Explosionsblixten var synlig ända till den japanska ön Okinawa, 400 mil bort. Överdelen av det radioaktiva molnet med atollens förångade vatten steg till 40 000 meters höjd och var 100 mil brett. 237 öbor och 28 amerikanska soldater blev omedelbart allvarligt sjuka, och två dagar senare evakuerades till slut ögruppens hela befolkning. 13 mil åt nordöst i vindriktningen utsattes en japansk fiskebåt för det radioaktiva nedfallet och samtliga 23 besättningsmän insjuknade. En av dem dog sex månader senare och resten fick tillbringa åtta månader på sjukhus.

Bikini-atollen är än i dag obeboelig på grund av allt radioaktivt material som finns ansamlat i mark och växter efter sprängningen av Bravo. Erfarenheterna i samband med katastroferna i Hiroshima och Nagasaki, där över 300 000 människor miste livet efter USA:s två förödande atombomber, borde ha räckt för att förnuftet skulle segra. Men i kalla krigets närmast paranoida upprustningsiver vägde både kända och okända konsekvenser lätt. Kärnvapenproven fortsatte.” Läs mer!


En mänsklig katastrof

Strålande tider

Mediebevakningen om vad som händer efter kärnkraftskatastrofen i Japan är usel. Tystnaden har medfört att många tror att läget efter olyckan har stabiliserats. I själva verket är det precis tvärtom.

 

Läs mera här!