Kategorier

Arkiv

Licensjakt kan vara ett brott mot EUs lagar

Det gäller vargjakten

Vargen ylar

”Den svenska regeringen hävdar att det finns tillräckligt med vargar i Sverige för att stammen ska vara långsiktigt hållbar. Därför ska det tillåtas jakt på varg i landet. EU-kommissionen har hittills gjort en annan bedömning och ett antal möten har ägt rum under hösten. Inom kort beslutar kommissionen om vargfrågan ska avgöras i EU-domstolen.

Joe Hennon menar också att en licensjakt nu troligen ett brott mot EUs lagar eftersom det pågår en process om frågan.

Källa: Ekot” / Natursidan

Om regeringen får som den vill kommer vargen att bli så inavlad att den försvinner, men långt innan dess kommer den att få sjukdomar och defekter som får den att lida avsevärt.

Faktum är att vargen gör mer nytta än skada, men varghatarna tänker bara på sin egendom, fåren. Och på sin ekonomi. De är inte beredda att skydda sina djur med stängsel. De tycker det är för dyrt och då ska vargen bort. Det är billigare. Deras privata intressen går alltså före de ekologiska krav som en frisk vargstam ensamt kan tillgodose. Och regeringen väljer här sida till fördel för fåtalets vinstintressen, som vanligt.


Byråkrati och zoologi

Vissa saker går inte samman

Zoologiska frågor ska avgöras av zoologer, inte politiker och byråkrater!

Foto: Magnus Rydholm

”Politikerna, myndigheterna och regelverket har inte alls hängt med i utvecklingen. Eftersom Kronobergs län inte hyst vargrevir tidigare har det hittills inte funnits några pengar att söka för de djurägare som vill rovdjurssäkra sina beteshagar inom Kynnas revir.

Bristfällig stängsling gör att vargen kan angripa tamdjur som annars skulle ha skyddats, vilket i sin tur både anförts och godtagits som skäl för skyddsjakt. Och om Kynna – och kanske även andra södervandrande vargar – får skjutas, finns förstås inte längre motiv att sätta upp stängsel.

Om Kynna skulle skjutas förlorar den inavlade vargstammen värdefullt genetiskt material, samtidigt som vargfrågan i södra Sverige bara skjuts på framtiden. Skjuts Kynna så sker det dessutom i strid med rovdjurspolitikens mål att minska inaveln bland vargarna och tillåta spridning till nya områden.

Läget är akut och politiken – genom Naturvårdsverkets beslut – ett misslyckande i praktiken.” /AB

Läs Varghjärta!

Läs hur det gick sedan (uppdatering) i GT.