Kategorier

Arkiv

Utförsäljningar av vården

Varför?

 

En fråga man måste ställa sig!
Varför vill högerkrafter alltid privatisera? Vad är det för vits med det? Eller en mycket bättre fråga: Vilka tjänar på det?

Alla privata företag har ju ägare och de är fysiska personer oavsett hur ägandet ser ut. Det är fysiska personer som har satsat sina pengar i dessa företag och de har gjort det av främst ett skäl, det är lönsamt. Låt vara att det förekommer felsatsningar och förluster, men drivkraften är likväl vinst.

När vård och omsorg, dagis och skolor blir privata finns det ägare som vill ha vinst och kräver det, ty annars satsar de sina pengar i något annat. Det är inget konstigt med det. Men vem betalar dessa verksamheter? Jo, via skatten gör vi alla det! Via skatten försörjer vi de människor som har köpt upp vård och omsorg, dagis och skolor när dessa säljs ut av våra folkvalda. Via skatten försörjer vi människor som bara vill spekulera med sina pengar för ren vinnings skull. Kan det vara moraliskt rätt och är det verkligen så smart gjort av oss skattebetalare att rösta på politiker vars politik är fullkomligt omoralisk och egentligen borde vara kriminell?

Alla högerkrafter står på företagares sida. Och därför vill de bygga ett samhälle där enskilda människor med pengar kan tjäna mer pengar, bland annat genom att ta av det vi samfällt via skatten avstår för att låta tillkomma det gemensammas bästa. I solidarisk anda överför vi dessa pengar från vår privata kassa till en gemensam kassa, statens, men inte för att några enstaka individer ska få berika sig på våra pengar för egen del. Det är ju helt emot själva syftet med skatten i ett sunt samhälle med sunda värderingar där solidaritet råder och önskan och ambition är att kunna bistå varje behövande människa. Det är ju så de flesta av oss vill ha ett samhälle. Vi vill ju ha ett civiliserat, inte ett hänsynslöst, samvetslöst, skrupelfritt samhälle. Men just det sistnämnda samhället skapar just nu Alliansen!

Människovärde-penningvärde

Inga högerkrafter står för solidaritet. Högerkrafter står för individualism, konkurrens och den rikes oinskränkta rätt. Och dessa rika betalar de partier som gagnar deras intressen att få berika sig på alla tänkbara sätt. Därför säljer Alliansen, med Moderaterna i spetsen, ut vår gemensamma egendom till hugade spekulanter. Följden blir katastrofal för oss som aldrig har tillfrågats om vi vill sälja vår gemensamma egendom, för där det finns vinnare där finns även förlorare.

Bilden ovan bygger på en illustration i AFTONBLADETs ledare.


Inte längre än kuken når

Så långt sträcker sig solidariteten

 

I vart fall när det gäller Reinfeldt, men sannolikt för de flesta av borgarpacket.

Överlevnadsteknik

All borgerlig politik, all högerpolitik, handlar om en enda sak, egoism! I den mån det finns solidaritet stannar den inom familjen.


Ännu mer till de rika

M vill ge bort skattemiljarder igen

 

Och de som får gåvan är också denna gång de som redan har mer än de behöver. Sådan är ju högerpolitiken. Till den som har skola än mera vara givet. Under tiden ökar fattigdomen och den sociala välfärden minskar. Det är ju inget konstigt med det. Omfördelar man från vanligt folk till de besuttna så får man en skev fördelning av samhällets resurser och en ökad ojämlikhet.

Mer till rika

 

”Fördelningspolitiska fakta är tydliga. Alla pengarna, tre miljarder kronor, går direkt till dem med högst inkomster. Män får betydligt mer än kvinnor, stockholm­are mer än de som bor i övriga Sverige och vanliga barnfamiljer, pensionärer, studenter, sjuka och arbetslösa får – ingenting.” / Anders Ljungberg på AFTONBLADET

Det enda jag inte kan förstå är hur man kan vara så förbannat omänsklig och cynisk att man ger till dem som inte behöver och tar det från de som verkligen inte har det särskilt bra och i vissa fall har det uppenbart svårt. Har man verkligen inget samvete? Har man samma egenskaper som psykopaterna? Jag är benägen att svara ”JA!” på sista frågan och ”NEJ!” på den första!


När är man sambo?

Det beror lite på

RosenRasande benar ut problemet och berättar bland annat: ”I praktiken borde det ju innebära att Socialtjänsten kan knacka på en kväll när som helst o kolla om deras bidragstagare har manlig nattgäst eller… ” och avslutar med: ”Hur sjukt får kontrollsystemet bli av de människor som redan är utsatta, har det svårt. Det här måste du ta upp Hanne Kjöller om hur det fuskas med boenden och fiffelförhållanden. Listan till människor med psykisk ohälsa som fuskar och är lata, fifflar med assistansstöd etc kan utökas med ovan nämnda grupp. En liten fråga bara, var finns lagen som reglerar detta?”

Läs hela hennes inlägg!

RosenRasande

Jag tycker inte jag behöver tillägga mycket, men konstaterar att vårt samhälle blir bara kallare och kallare, snålare och snålare. Men snålheten kan bita sig själv i svansen! När någon med funktionshinder inte längre kan låta en älskad vän övernatta ökar behovet av stöd och hjälp från samhället istället. Det kan bli dyrt det!

liberalfashismen


Vissa stjäl, andra blir bestulna!

Den stora omfördelningspolitiken

 

Folk borde ju ha förstått redan i förväg. Men så var det ju inte.

Men efter fyra år så borde ju folk ha fattat. Men så var det ju inte.

Men det är ju klart, fotboll, friidrott och OS är ju roligare än politik. Så om du händelsevis ännu inte riktigt förstår vart hän det barkar för dig själv med Alliansens politik, så läs en kort liten fin artikel här nedan.

Arbetsgivaravgift

Och tänk på den när du står med valsedeln i näven 2014!

”När sjukförsäkringsavgiften, arbetskadeavgiften och arbetsmarknadsavgiften sänkts har Anders Borg samtidigt höjt den allmänna löneavgiften. Den tas in som en del av arbetsgivargifterna, men är formellt en vanlig skatt inte avsedd för ett visst försäkringsändamål.
Den allmänna löneavgiften har mer än fördubblats 2006–2013 från 4,4 procent 2006 till 9,88 2013 av de totala sociala avgifterna på 31,42 procent. Därmed har mer än en tredjedel av det löneutrymme som löntagarna har avsatt till försäkringslösningar förts över till den del som Borg kan förfoga över fritt och utan insyn.”AiP

Så här funkar det!

Den stora stölden!

Stölden


Vad snackar hon om egentligen?

Allt låter så patetiskt!

 

 

Nu är det ju inte så mycket att egentligen bry sig om vad hon säger. Det betyder inget. Det är mest snack för att vinna anhängare, få fler kapitalstarka sponsorer och mera i statligt partistöd.

Det hon VERKLIGEN vill, det talar hon tyst om. Men det gör ju alla på högerkanten, inkluderande Socialdemokratin.

Hon strider för nyliberalismen samtidigt som hon förnekar det.

Hon strider för nyliberalismen, men har inga naturliga väljargrupper eftersom dessa har bättre företrädare.

Faktiskt är det så att hon kämpar för att få behålla privilegierna som det innebär att vara partiledare för ett parti som har spelat ut sin roll och inte längre vet vilka frågor som ska drivas OFFICIELLT när de som partiet ursprungligen företrädde inte längre finns kvar, småbönderna. Därför prövar sig partiet numera fram med det ena populistiska förslaget efter det andra

och misslyckas gång efter annan tills detsamma förmodligen redan vid nästa val åker ur riksdagen. Och färre än den lilla skara som röstar på dem kommer att sörja detta. Taktikröstarna lär ju inte sörja partiets sorti.

Annie ståupp Lööf

Vad är det hon VERKLIGEN vill?

Ja, det framgår sällan av vad hon säger. Agendan förblir dold för var och en som inte synar den bockfotade politiken bakom kulissen och som drivs med större framgång av moderaterna. Men ibland avslöjar hon sig, såsom då hon nämnde att hennes politiska förebild heter Margaret Thatcher.

Bonuslänkar om Thatcherförebilden:

Hemimamma om Tatcher

video

Rosta

Till sist, politiska käbblet:


Samhällsservice?

Räknar som de vill

”Enligt kammarrätten är detta sätt att räkna varken rättssäkert eller rättvisande. Kammarätten upphäver därför förvaltningsrättens dom, ger mannen rätt och och överlämnar ärendet till Försäkringskassan för ny handläggning.” / Dagens juridik

Det är väl bara att konstatera att det som borde vara ett serviceorgan för folk som har blivit sjuka, skadade eller invalidiserade inte lever upp till sin roll. Men i ärlighetens namn är det inte Försäkringskassan som ska klandras. Den följer bara regeringens direktiv och de blir hela tiden hårdare och allt mer omänskliga. Men så har vi ju också en högst omänsklig högerregering.

Högerpolitik ÄR omänsklig politik, för de svaga i samhället. Istället ges köttbenen till de redan mätta. Tyvärr har alltför många röstat fram denna regering trots att de får bidra med köttbenen. Det är tragiskt att folk förstår sitt bästa så fruktansvärt illa.

FK sågat

 

Tack Susanna H Svensson för tipset!


Jag plockar de rader jag föredrar

Det nya arbetarpartiet Moderaterna

Vad är det för djävla snack?

Nytt arbetarparti?

Jag trodde jag inte fattade, men nu har jag förstått. Arbetare ska arbeta oavsett hur sjuka de är och har blivit av det arbete de utför i en allt tuffare arbetsmiljö!

Jag kommer osökt att tänka på den amerikanska södern och det slaveri som där förekom och förbjöds så sent som den 18 december 1865 genom att det 13:e tillägget till konstitutionen ratificerades . Visst förekom det att de fick arbeta ihjäl sig och att de uppstudsiga piskades till döds, men på det hela taget behandlades de relativt väl, även om fattigdomen var stor, för vilken slavägare ville ta död på sin egendom?

Jag kommer då även att tänka på nazitysklands slavarbetare. Dessa var ju statligt ägda och tänkta att utrotas under alla omständigheter. I deras fall kan vi verkligen tala om att de fick arbeta sig till döds. Det liksom inte kostade något. Man sparade ju både kulor, gas och mat på så vis.

Moderaterna, det nya arbetarpartiet.

Jo, jag kommer osökt att tänka på Goebbels.

Han var en mästare på att få skit att låta fint och lögn att låta som sanning. Hans första mål var inte att attackera judar. Nej, hans första mål var att tillintetgöra kommunisterna, främst i Berlin (som vid den tid nazisterna byggde upp sitt inflytande var helt kommunistiskt, med starkt folkligt stöd) eftersom det var kommunisterna som var nazismens värsta fiender (och Sovjetunionen det främsta målet för deras långsiktiga politiska mål. Sovjetunionen skulle utplånas och däri hade de övriga värden med sig. Därför fick de hållas länge nog för att förbereda sig för det krig som sen kom).

Jag kommer osökt att tänka på att samma politik tyvärr i dag förs från borgerskapets håll.

Jag kommer även osökt att tänka på Nineteen Eighty-Four. En oligarkisk diktatur, en konstant övervakning från regimens håll (FRA), och med hjärnkontroll (propaganda, dåliga Hollywoodfilmer, meningslösa lekprogram på TV och sport från morgon till kväll) av allmänheten, som styrs av ett politiskt parti som inte här och nu går under namnet ”Partiet” utan under namnet Alliansen. Individen är alltid underordnad staten, och det är den filosofin som gör att regeringen kan manipulera och kontrollera människorna. I Sverige är det inte ett ”Sanningsministerie” och inte en tjänsteman, även om de kan vara nog så maktfullkomliga i det svenska samhället, som ansvarar för att föra ut regeringens propaganda genom att ändra historien för att visa att den alltid har rätt och är allvetande, utan det är Alliansens goda förbindelser med media, vilka sällan skriver vad det faktiskt handlar om, liksom att oppositionen missar eller förtiger sakfrågan alldeles för mycket, vilket bland annat beror på brist på bevarade ideologiska landvinningar.

Vad handlar Alliansens politik egentligen om. Är det inte en politik helt utan allt vad empati heter, helt utan allt vad omtanke heter, helt en politik om ren och skär egoism och förakt för människor i utsatthet, lidande och nöd?

Handlar den politiken till och med om att vi ska bli korkade, obildade och omedvetna, kanske?

Men ibland och allt för sällan får vi sakernas tillstånd, trots allt, beskrivet för oss. Här är en sådan ovanlig händelse, men så är det dock lite av ett undantag. Skvitt saxar valda delar och lägger in länkar.

”Politiker slutar och partier förlorar sina väljare, men de grundläggande frågorna om vilket samhälle vi ska ha står kvar. Och den viktigaste handlar om fördelning. Om den politiska makten ska användas för att försvara privilegier eller för att jämna ut klyftorna.

Det är det som är höger och vänster i politiken, eller klasskampen om det är någon som föredrar att luta sig mot Marx.

Under det år vi just lämnade ökade klyftorna i Sverige. Det har de gjort under de flesta av de senaste trettio åren. Sedan 1980 beskriver SCB:s kurva för ‘ginikoefficienten‘ – det vanligaste måttet på ojämlikhet – en stadig resa uppåt.

…  börsspekulation, skatte­reformer och budgetsanering har ökat skillnaderna mellan de som har och de som inte har.

Det har varit medveten politik … själva kärnan i politiken just varit att öka klyftorna mellan rika och fattiga.

Det har handlat om jobbskatteavdrag. Mest till de som tjänar bäst, mycket till de som har det hyggligt och absolut ingenting till de som har det svårast.

Det har också handlat om en demontering av a-kassan. Höjda avgifter, urholkad ersättning och kanske framför allt skärpta villkor för att alls få ersättning.

… en majoritet av de som är arbetslösa i dag inte rätt till a-kassa …

Ändå är det försämringen av sjukförsäkringen som kommer att symbolisera det Anders Borgska systemskiftet.

… Oppositionen misslyckades, men statsministern var omskakad. Hur ska man annars förklara att han i regeringsförklaringen 2010 kände sig tvungen att säga ”den som är svårt sjuk och inte kan arbeta ska kunna få ersättning”?

(Detta inlägg)

Statsministern talade om ödmjukhet, och bytte ut den minister – Cristina Husmark Pehrsson – som fått stå för hantverket.

Sedan dess har det varit nästan tyst. … den regel som gör att sjukskrivna ska ‘prövas’ mot jobb som inte finns. …  i grunden är verkligheten densamma.

Fram till den första juli förra året utförsäkrades drygt 12 600 personer därför att de – med Försäkringskassans ord – uppnått ”maximal tid i sjukförsäkringen”. Alltså inte för att de hade blivit friska, eller mådde bättre, utan därför att dagarna tagit slut.

I grunden handlar politik om höger och vänster, och om hur bördorna ska fördelas.”

När jag betraktar Alliansens politik kommer jag osökt att tänka på en annan sak – PSYKOPATI!

(Tack för bilden, psykopati.se)

PRESSAD De senaste åren med den försämrade sjukförsäkringen har skakat om statsminister Fredrik Reinfeldt.

(Tack för bilden Björn Lindahl)


– Hur ska jag försörja mig, Fredrik Reinfeldt? | Nyheter | Aftonbladet

– Hur ska jag försörja mig, Fredrik Reinfeldt? | Nyheter | Aftonbladet.

Vi är på väg mot samma trygghetsnivå som på 30-talet.

En moderat politik är ju en högerpolitik.

Och en högerpolitik är ju en reaktionär politik.

Och en reaktionär politik är ju en politik som strävar bakåt.

Och strävar man bakåt så kommer man till flydda tider.

I flydda tider fanns inget socialförsäkringssystem.

Utan socialförsäkringar måste man tigga om man inte har arbete.

Det är dit Moderaterna vill komma igen!


DEBATTÖRERNA får svar på tal

Läs de här DEBATTÖRERNA på AFTONBLADET DEBATT 28 juni 2011: Erik Bengtzboe, 24, Nyköping. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet. Joakim Tholén, 21, Uppsala. Chefredaktör, tidningen Blått!

Läs deras lögner, floskler, demagogi och försåtliga skrift, nedan markerad med blått!

Ord för ord

”Allianspartierna måste visa framfötterna i välfärdsfrågor, menar debattörerna, som efterlyser en ”borgerlighet med hjärta”.

”Vi måste visa att vi förstår de utsattas situation”

”Genom två historiska valvinster har vi alliansvänner bevisat att vi representerar politikens hjärna. Det var vetenskapen, det sunda förnuftet och ja, verkligheten om man så vill som kom att bli våra verktyg för att övertyga svenska folket om att vår politik är den bästa för Sverige.”

Detta är bara ett ordflöde.

”Politikens hjärna” betyder ju absolut ingenting. Det är inte ens värt att kommentera, men jag inflika i alla fall att den enklaste lilla plattmask faktiskt har en hjärna, liksom loppan och kackerlackan.

”Vetenskapen” är ingenting absolut och här sägs inte ens vilken vetenskap det är fråga om. All vetenskap kan, bör och utsätts hela tiden för kritisk granskning, prövning, ifrågasättande och diskussion. Vad betyder då att de nämner vetenskap utan att ens precisera vilken vetenskap det handlar om? Det betyder absolut ingenting alls och det argumentet kan vi helt bortse från.

” Det sunda förnuftet” kan vilken illusionist som helst dirigera. Sundare än så är det inte. Och vems sunda förnuft är det egentligen. Att detta sunda förnuft inte tycks ha fungerat är ju folkets vrede ett bra kvitto på!

”Det är när det kommer till de mjuka frågorna, politikens hjärta, som oppositionen fortfarande kan lova allt, i slutändan leverera ingenting och ändå vinna väljarnas hjärtan.”

Detta är mera av innehållslöst ordflöde.

Politikens hjärta är faktiskt den samlade ekonomin i ett samhälle, om med hjärta menas det som pumpar runt samhällsresurserna. Men man förklarar inte ens vad man menar med hjärta i detta sammanhang. Kanske vet de det inte själva utan satte ordet på pränt för att det lät så fint och var således inget annat än ren demagogi.

Andra halvan av meningen är sanslöst fri från verklighetsförankring. Om oppositionen, ”i slutändan leverera(r) ingenting” beror ju det på att den inte har kontroll över de samhälleliga resurserna eftersom de till största delen förvaltas av kapitalintressen. Men kanske för  att oppositionen med tappra försök att mot alla odds tillgodose alla en rimlig social trygghet och minimistandard lyckas man ”ändå vinna väljarnas hjärtan.” Därför att viljan i alla fall finns! Det är väl det som är förklaringen. Oppositionen har ju trots allt inte fråntagit de sjuka sin försäkringspeng, inte försökt att ta bort möjligheten för gravt funktionshindrade att få förtidspension och inte tvingat arbetslösa ut i ersättningsfri och meningslös sysselsättning som ger pengar till dem som erbjuder en slavplats åtta timmar dagligen.

”Det är dags att en gång för alla säga adjö till den gamla myten om den kalla högern och varma vänstern som fortfarande frodas i den svenska samhällsdebatten.” Det är en mening som med det lilla ordet ”myt” försöker få en absolut och allmänt accepterad sanning att låta som en lögn. Det är sådant som kallas demagogi!

”Man skulle kunna tro att alliansen förlorat kampen om politikens hjärta om man ser till stormarna kring sjukförsäkringsreformen, prioriteringen av jobbskatteavdrag och det förlorade omvalet i Västra Götaland. Vi vill hävda att det här är en vilseledande slutsats. Det handlar snarare om att vi aldrig tagit upp kampen om politikens hjärta. Vi flyr ofta debatten om välfärd och lite skamset erkänner vi att vi inte förmår leverera en lika socialdemokratisk välfärdspolitik som Socialdemokraterna själva.”

Jag har då aldrig läst värre trams.

Det där med hjärta har jag redan berört, liksom ”sjukförsäkringsreformen”. Men om det sistnämnd kan ju tilläggas att den tillkom mot högerns vilja och att avskaffa den är ju inget som kan kallas reform, varmed denna fråga torde vara slutdiskuterad!

”Jobbskatteavdraget” är bara något som kommer de med högre inkomster tillgodo. Resten kan på sin höjd unna sig en lunch på restaurang för de pengarna. Men staten får mindre inkomster att solidariskt fördela för att undanröja de värsta orättvisorna som detta kapitalistiska samhällsystem skapar.

Och ”det förlorade omvalet i Västra Götaland” kom självklart, givetvis, som ett brev på posten sedan det gick upp även för den minst politiskt intresserade vad alliansens politik egentligen består i, dold bakom de fagra orden och inte minst de aldrig uttalade orden, det aldrig nämnda!

”Vi accepterar alldeles för ofta en socialdemokratisk bild om världens varande och i samma slag gör vi oss skyldiga till att befästa vänstervridna perspektiv i de frågor som rör hjärta. Då är det inte särskilt konstigt att borgerlig välfärdspolitik ofta målas upp som kall. Oavsett om den är det eller inte.”

Det får väl ändå erkännas att ni inte kan annat än att acceptera ”en socialdemokratisk bild om världens varande” eftersom den är mera förankrad i verkligheten än högerns, på samma sätt som man måste acceptera att en rik och en fattig faller lika hårt om de hoppar från en bro. Så är det, vare sig ni vill det eller inte! Någon gräns finns tydligen även för högern när det gäller hur mycket man kan låsas som att verkligheten inte finns. Den finns där alldeles oavsett om den farmhålls som vänstervriden eller ej.

Ja, så kom det där med hjärta igen, men det vill jag inte orda mera om. Det är demagogi och inget annat och inte ens förklarat vad som det menas med.

”Sveriges framgångssaga är skriven i svett och inte i bläck och det är just slit som kommer krävas för att vinna väljarnas hjärtan.”

Ja, välstånd skapas av svett, blod och tårar. Och det är arbetarna som står för just de kroppsvätskorna, medan de med bläck tillskansar sig deras producerade värde. Det som kallas mervärde. Det är det värde som försörjer de ickeproduktiva och tärande samhällsmedborgarna. Det vill säga de som för inte länge sedan var de enda som hade någon nytta av bläcket i det att de var de enda med skrivkunnighet.

Hur man tänker när man tror att arbetarväljanas hjärtan kommer att vinnas genom att tvinga dem till ännu mera slit, blod, svett och tårar är för mig en gåta. Det finns ingen logik i det och då herrar skribenter sannolikt även de förstår detta förs även detta resonemang upp på kontot för all demagogik som flödar ur deras bläckpennor.  

”Det är vi och ingen annan som måste bevisa att vi är det alternativ som medför mest hjärta in i politiken. Det är vi som måste berätta om varför vi tror att det bästa av samhällen är det där ingen kan göra allt men alla kan bidra med något. Det är genom att förklara hjärtat bakom reformerna vi når de väljargrupper som inte känner sig hemma med vår politik.”

”Hjärta” har de fått på hjärnan. Men det är väl i brist på bevis det måste traderas som ett mantra i var och varannan mening. För oss arbetare behövs ingen berättelse för att vi ska förstå att ingen kan göra allt. Alla MÅSTE bidra med något! Det är just därför vi uppträder som ett kollektiv. Det är ni som behöver den berättelsen, men ni lyssnar ju aldrig. I det bästa av samhällen är det ni som måste samhällsanpassas, men som de individualister ni är lär det bli hart när omöjligt!

”Vi vet att vägen dit kommer vara lång eftersom det kommer finnas många som inte kommer låta sig övertygas med lätthet.”

Jo, det är banne mig alldeles sant och en insikt jag aldrig trodde ni hade.

”Men det är en utmaning vi i Moderata Ungdomsförbundet tar oss an med glädje. Som Sveriges största ungdomsförbund ser vi det som självklart att ta upp kampen om politikens hjärta och vi finner oss inte längre med att skämmas över att vi inte representerar den Socialdemokratiska välfärdstatens kvävande skattetryck och gränslösa bidragsspiraler.”

Det finns en sjukdom som leder till osammanhängande tankemönster och förvirrat tal i stil med sista citatet. Den sjukdomen kallas schizofreni. Läs den därför en gång till och ni förstår mera hur den sjukdomen yttrar sig!

”Vi representerar ett Sverige där arbete och inte bidrag är vägen till välståndsresor.”

Det där är lögnaktigt på många sätt. Inte minst därför att ni representerar företagen som inte betalar ut mera i lön än de är absolut tvingade till och inte anställer fler än absolut nödvändigt, samt i många fall genom hänsynslösa arbetsvillkor och stress skapar arbetsrelaterade sjukdomar.

Vi är inte ovilliga att arbeta men vi är ovilliga att leva på bidrag och vi skulle aldrig ta emot bidrag om inte vi blev tvungna till det av skäl som ett omänskligt kapitalistiskt samhälle har skapat!

”Där välfärden i första hand är till för de som bäst behöver den och där det finns en tydlig gräns för hur politiken får påverka människors vardag.”

Det är ju inte ens korrekt svenska. En bisats kan aldrig stå för sig själv, just för att det är en bisats! Det liksom innehållet i denna mening är något som skribenterna antagligen inte har förstått. För dem är ju välfärd till för de som bäst behöver den och då avser de, vilket hela deras politik bevisar, att de är de rika de menar bäst behöver sin välfärd!

”Kampen om politikens hjärta (PUH!) blir en av mandatperiodens allra största utmaningar och det är först när vi förenar vår syn på politikens hjärta och hjärna som samhällsvisionen blir inbjudande för alla sorters människor. Det är först då som vi bevisar att vi inte bara förstår oss på hur man styr Sverige utan också hur vi bäst tar hand om varandra.”

Jo, en utmaning lär det bli, den saken är klar. Men att ta hand om varandra, till det krävs en gemenskap och den skapas inte i ett samhälle där vissa lever på andra. Gemenskap, det är det vi menar när vi talar om kommunism, ett ord härlett ur latinets ”kommunis”, vilket betyder gemensam. Det är just därför ordet ingår i ord som till exempel ”kommun” och kommunicera”!

Var ska en sådan gemensamhet komma ifrån i ett samhälle där alla ska satsa på sig själva enligt den borgerliga devisen som styr all högerpolitik? Där är ju alla sin egen lyckas smed!

”Nu är det tid för oss alliansvänner att visa väljarna att vi förstår de mest utsattas situation i samhället – men aldrig vacklar i vår övertygelse om hur man bäst tar sig därifrån.”

Till det kan jag ju säga: börja först med att visa att ni förstår att man inte kan klara sig utan pengar och att vissa grupper då behöver sjukpeng, sjukbidrag, arbetslöshetskassa och andra sorters bidrag. Tag sedan tag i kapitalisterna och se till att de överlåter sina tillgångar till samhället. Det är nämligen så man varaktigt ”tar sig därifrån”, att inga behöver leva på som ”utsatta människor”

”Det är först då vi bryter myten om den kalla högern …”

”Myt” är det ju inte, men det är då, om ni följer mitt råd, ni inte längre är ”den kalla högern”.

”… och blir till det regeringsalternativ som i väljarnas ögon medför mest hjärta (MANTRA!). För om vi bara vågar tro på en borgerlighet med hjärta (PUH!)är det ett första steg till en väljarkår som vågar göra detsamma. Ett första steg mot vinsten i välfärdsvalet 2014.”

Min kommentar: önsketänkande!


Det kommer aldrig att finnas en väljarkår som tror på en borgerlighet med hjärta!

Inte ens borgerligheten själv tror på det! Hela politiken går ut på en hjärtlöshet mot de producerande människorna och än mer mot de sjuka, de funktionshindrade och de arbetslösa.

Hela kapitalismen fick sitt kapital genom den handel som en gång bedrevs och i historieböckerna kallas triangelhandeln: sprit och manufakturvaror till Afrika, slavar till Amerika och socker, tobak och bommull till Europa. Är det en handel med hjärta?

Så byggdes det kapital upp som gjorde den industriella revolutionen möjlig! Så byggdes det, med större hjärtlöshet än något tidigare samhälle någonsin har byggts.

Hjärtlöshet och kapitalism hör samman som ett stövelpar! Och det finns inget borgerskap som kan tänka sig något annat. Det finns inget borgerskap som kan tänka sig att kapitalismen skulle upphöra!

Men det krävdes en sak till för detta hjärtlösa samhällsbygge skulle kunna skapas. Det krävdes folk villiga att arbeta åt andra för lönepeng! Att arbeta åt andra är det ingen som vill. Man måste tvingas till det.

Därför dröjde det tills hela Amerika var ockuperat och upptaget innan någon egentlig arbetsmarknad kunde uppstå där och alltså en industri födas. Innan dess flyttade människorna västerut och bröt ny mark, egen mark att odla, hellre än att arbeta för lön hos andra!

Men det fanns bot för det. I Europa: de egendomslösa (proletariatet) skapades genom att man tog ifrån människor deras produktionsmedel.

Först infördes inhängnadssystemet och allmänningen försvann. Därefter försvann möjligheten att spinna garnet och väva tyget hemma när de första maskinerna togs i bruk för sådana ändamål.

Industrialismen kom först till Europa. Nu vet du varför den inte kom samtidigt till Amerika!

Det måste finnas orättvisa för att hålla igång det kapitalistiska maskineriet och vem utom en lögnare kan kalla ett sådant samhälle för ett samhälle med hjärta? Så länge högern inte erkänner att kapitalismen måste bort, så länge högern inte arbetar för det, så länge kan de inte driva något annat än en hjärtlös politik!