Kategorier

Arkiv

Ett steg i taget!

Visst! 

Det går inte att ta hela trappan ända upp i ett enda steg. Det vet de flesta.

Man kan inte heller ta bort något från människorna som många värnar om. Inte i ett steg!

!

Ett steg i taget!

Man kan ju kika på nazisternas metoder till exempel. Det hade aldrig lyckats för dem att som första åtgärd bara plötsligt utan förgående förberedelser säga att ”judar ska utrotas!”

Man fick börja lite vackert!

Smärre förbud hit och dit.

Ett steg i taget!

Judar får inte gifta sig med arier. Det var en bra början. Det blev inga större protester, varken bland tyskar eller omvärldens statsmän. Sen kom nya förbud, steg för steg, ett steg i taget!

Ett steg i taget så blev det alldeles acceptabelt.

Ett steg i taget så blev det alldeles nödvändigt!

Ett steg i taget fram till utrotningslägren.

!

Historien lär oss att de små stegen aldrig får underskattas.

Historien lär oss att de små stegen leder vidare.

Historien lär oss att de små stegen leder till ett från början outtalat mål.

Historien lär oss att de små stegen kan vara alldeles livsfarliga att ta.

!

Om vi har lärt av historien ska vi vara väldigt vaksamma när Malin Sahlén säger: ”Vi vill inte peka ut några särskilda utbildningar. Det handlar om utbildningar som inte ger individen någonting vad gäller arbetsmarknaden i framtiden.”

Det låter inte så farligt, eller hur! Och vad det egentligen handalar om är: ”Receptet mot att dras in i onyttiga, eller ‘lågproduktiva utbildningar’ är styrmedel i form av sänkta studiebidrag.”

Det var det första steget! Och nästa steg?

”Ytterligare en åtgärd som rapporten föreslår är att sänka anslagen till de högskolor som erbjuder utbildningar som inte tros leda till jobb.”

Och nästa steg?

Sista steget är att studiebidragen försvinner helt och bara de som har rika föräldrar har råd att studera, eller så måste allt bekostas med lån i en bank som därmed gör ett klipp på räntan. Det gynnar dem som äger bankaktier.

Det första steget var alltså att Svenskt Näringsliv föreslår ”Sänk studiebidraget till dem som läser onyttiga utbildningar.”

Omtanken” om de studerande glömmer inte Svenskt Näringsliv att lyfta fram, men det är bara en ”lockvara för att få sälja paketet”: ”Konsten att strula till ett liv” som rapporten heter.

Det är bara en lockvara för att kunna ta det första steget.

Det första steget!

Det första steget är redan taget när det gäller långtidsarbetslösheten!

Det första steget är redan taget när det gäller långtidssjuka!

De första stegen är redan tagna på en väg som vi av historien kan lära oss vart den leder! I vart fall än så länge. Men våra kunskaper i historia ska ju kosta oss mer att införskaffa om Svenskt Näringsliv får som det vill.

Historielöshetens utbredning är ju bara önskvärd för Svenskt Näringsliv när de följande stegen ska tas!

Är vi inte uppmärksamma i dag och protesterar kraftfullt mot alla attacker på välfärden så kommer det att vara för sent inom en snar framtid! Det är vad vi kan lära av vår historia!

Stort tack riktas till Doktorinnan i Puskallavik för uppslaget till detta inlägg!