Kategorier

Arkiv

Makalöst!

All kunskap finns ju i verksamheten

 

Ändå blir det så fel.

Jag tänker på Skånepolisen. Den bör ju veta vad som är lagligt och inte lagligt. Är den osäker är det bara att fråga en åklagare eller annan expertis. Ändå begår den brott mot allt som tänkas kan när den skapar sin databas över romer. Det kan ju inte vara bero på okunskap. Alltså beror det på något annat. Och vad är det?

Låt oss gå en kort tid tillbaka i tiden, till när det var kravaller i Rosengård. Då kom det fram att polisen kallade invandrare ”apadjävlar” och ”blattajävlar”. Det kom också fram att i internutbildningen hade de fall där man talade om Neger Niggersson och Oskar Neger i sina internutbildningar, i ”en kurs som hölls för ett 50-tal medarbetare vid länskriminalen i Malmö våren 2008.”.

Att högerextremism och rasism är mer utbrett bland poliser än andra yrkesgrupper är väl ingen nyhet och att sådana politiska riktningar frodas särskilt i Skåne är väl också känt.

En sedan sekler särskilt utsatt grupp är romerna. Nu visar det sig att skånepolisen har fört register över dem helt utan andra skäl än att de är romer. Det är rasism och att det är skånepolisen som har gjort detta är ju inte att förvånas över. Frågan är om detta bara är toppen på ett isberg och det enda som har kommit i dagen.

När avslöjandet kom reagerade Rikspolisstyrelsen med att fördöma saken, men varför visste den inte? Den har ju det övergripande ansvaret och uppgiften att sköta tillsynen över de lokala polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen kan knappast ha varit ovetande, eller så sköter den inte sitt jobb. Båda hypoteserna är lika troliga eftersom även Rikspolisstyrelsen dräller av rasister och högerextremister samtidigt som den är fullständigt inkompetent och korrupt. Nu fördöms den svenska polisen med all rätt över hela världen. Men med vilken rätt klandrar de vår polis? Är de så mycket bättre själva.

PolisSkampåle Jag kommer osökt att tänk på en sak som jag läste någonstans på den eminenta siten ”Förstå psykopati”. Där någonstans stod det om dupering att det effektivaste sättet att dupera är att fördöma andra för det man är värre på själv. Därmed säger psykopaten indirekt att ”Sådan är inte jag!” Och så är det, just så den är!

De flesta sväljer betet oavsett om avsändaren är en duperande psykopat eller annan durkdriven manipulatör!

Rikspolisstyrelsen fördömer och omvärlden fördömer och säger indirekt att: ”Sådan är inte jag!” Betänk detta!

Att registrera folk baserat på deras etniska ursprung är olaglig! Det strider mot de mänskliga rättigheterna och de lagar som finns i Europakonventionen. Det strider mot rekommendationerna från Europarådets kommission mot rasism och intolerans och går mot beslut i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Läs här.

Än en gång har det svenska rättssamhället havererat. För vilken gång i ordningen finns det väl ingen som vet. Läs gärna Felväsendet som ”rättsväsendet” lade munkavle på. Felvädendet Husransakan

”Svensk polis för register över romer, där de kartlägger släktband. Det skriver Dagens Nyheter idag. I registret finns bland annat uppgifter om barn så unga som två år och 380 av de tusentals personer som är registrerade bor i Göteborg. – Det här var ingen överraskning, det är bara att det kommit till ytan. Hela det romska civilsamhället har ju vetat om det här, säger Keith Palmroth, rektor på Agnesbergs folkhögskola som har romsk profil.

Hur vet ni det då?

– Det går från mun till mun, men utifrån olika händelser. Polisen vet så mycket om familjestrukturerna. Vid omhändertagande av barn har man till exempel kartlagt hela släkten. Det gör man inte på fem minuter, säger Keith Palmroth. – Jag tror registreringen kommer fortsätta, men vara mer sofistikerad i sin karaktär.” Läs mer på SvT

Bonuslänkar: ”Singoalla Millon: ”Jag är född jagad”Fyra saker med Ask som gör mig rasande


Vad är EuropeiskaArbetarPartiet, EAP?

Saxar rader ur Wikipedia

Klicka på bilden för att förstora den!

 

Här nedan citeras Wikipedia.

Ideologi [redigera]

Partiet kan inte hänföras till någon av de klassiska ideologierna. Partiet har ömsom karaktäriserats som vänsterextremistiskt, ömsom högerextremistiskt. Sedan 1980-talet dominerar dock den senare karaktäriseringen.

Redan 1985 beskriver Washington Post LaRoucherörelsens ideologiska odyssé från ”gammal vänster” till ”yttersta högern” i artikeln Ideological Odyssey: From Old Left to Far Right.[5]

Enligt citat i SOU 2002:91, Hotet från vänster, beskrev Militära underrättelse- och säkerhetstjänstenMUST, partiet på följande sätt i Specialorientering nr 7/1987:

Väsensskilt från den revolutionära vänstern, men likafullt med rötterna i kommunistisk ideologi, har Europeiska Arbetarpartiet (EAP) det senaste decenniet etablerat sig i Sverige. Partiet är ett lika märkligt som svårgripbart fenomen, som knappast låter sig beskrivas i vanliga politiska termer. Från början socialistiskt har EAP under 80-talet gjort helt om och intagit en position som snarast kan betecknas som högerextremistiskt.

SOU 2002:91 inbegrips dock partiet i vänsterrörelsen, där man också kan läsa följande om utvecklingen från 1982 och framåt:

Det blev nu allt vanligare i medierna att beteckna EAP som ”fascistiskt” eller ”högerextremistiskt”. För detta talade i viss mån den utrerade antisovjetismen, det extrema Palmehatet och anslutningen, åtminstone internationellt, till antisemitiska jargonger och konspirationsteorier.

I SOU 2002:94, Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980, kan man läsa följande:

En meddelare med ett mycket stort bevarat material från 1970- och 1980-talen är B. Källan rapporterade huvudsakligen om vänsterrörelserna men överlämnade också material om Nordiska rikspartiet, Demokratisk allians, EAP och ELC. Uppgifterna om Nordiska rikspartiet och Demokratisk allians har redovisats i det föregående. För EAP:s och ELC:s del gäller uppgifterna bl.a. ledning, organisation och finansiering.

I SOU 2002:94 skiljer utredaren uppenbarligen ut EAP från vänsterrörelserna och sätter partiet snarast i motsatsförhållande till de sistnämnda.

De som förespråkar vänsterkategorisering gör det på grundval av att partiet riktar sig till arbetarrörelsen och vill verka för detta. De som placerar dem till höger gör det på grundval av hållningen i sakfrågor, som inställningen till Sovjet och likheter med antisemitiska grupper.

Partiet självt hävdar att en vänster- eller högerkategorisering inte är relevant och att en sådan beskrivning av rörelsen har andra orsaker.

Historia [redigera]

EAP är en del av en internationell rörelse grundad av amerikanen Lyndon LaRouche. I början av 1970-talet lät LaRouche grunda European Labour Committees i flera europeiska länder och ett europeiskt högkvarter i tyska Wiesbaden. I Sverige bildades en lokal ELC-grupp 1974 som började utge tidskrifterna Ny Solidaritet och Internationell Bulletin. I Ny Solidaritet nr 7 1974 förklarades att syftet var att skapa en enhetsfront mellan kommunister, socialister, fackföreningar och vänstersocialdemokrater. Genom ett program för att utvidga handeln mellan Comecon-länderna och Västeuropa och utvecklandet av fusionskraften skulle mänsklighetens problem kunna lösas.

1976 omvandlades den svenska gruppen till ett politiskt parti, Europeiska Arbetarpartiet, med syfte att göra EAP till det enda kommunistiska masspartiet i Sverige. Till skillnad från andra organisationer i den svenska vänsterrörelsen talade partiet inte om klasskamp eller revolution utan istället framtonade bilden av en organisation som var tillväxt- och företagsvänligt.

Partiet kritiserade trion RockefellerKissinger och CIA som ansvariga för världens problem. Dessutom kritiserade partiet Knarkhandeln i världen och menade att det styrdes av det brittiska kungahuset. Socialdemokratiska förgrundsfigurer som PalmeBruno KreiskyMário Soares och François Mitterrand har av partiet misstänkts för att vara krigsförbrytare betalda av CIA.

Partiet var stark anhängare av kärnkraft och stod bakom organisationen Föreningen för kärnkraftens utveckling, FKU. EAP:s verksamhet har ofta skett via syster- och underorganisationer, icke sällan utan angivande av kopplingen till partiet. I och med den svenska kärnkraftsomröstningen i mars 1980 agerade således EAP under täcknamnet FKU och talade tyst om den senare organisationens koppling till EAP. Härigenom lockades åtskilliga anhängare till de mer kärnkraftsvänliga alternativen (linje 1 och linje 2) till att köpa och distribuera såväl material som rockknappar från FKU. Utan att veta om det, bidrog därmed socialdemokrater, folkpartister och moderater till finansieringen av EAP. Vidare lyckades man erhålla direkta bidrag från näringslivet.

Partiet var också anhängare av ett starkt svenskt försvar, utvecklandet av JAS-planet samt svenska neutronbomber. Tidigt under 1980-talet bytte partiet fot från att ha varit starkt prosovjetiskt till att eftersträva ett samhälle av amerikansk modell. EAP förde en aggressiv kampanj mot Olof Palme som man nu påstod var betald av KGB.

Under 1980-talet hade partiet också en tydligt kulturkonservativ prägel. EAP kontrollerade den 1979 grundade Antidrogkoalitionen som protesterade mot rockkonserter med Rolling StonesAlice Cooper och Ebba Grön. 1984 bildade den internationella LaRouche-rörelsen Schillerinstitutet med Lyndon LaRouches hustru Helga Zepp-LaRouche som chef.

Vid riksdagsvalet 1985 nådde EAP sitt bästa valresultat med 369 röster. Efter mordet på Palme intresserade sig polisen för partiet. Partiet gick i och med detta under jorden och övergav sina partilokaler i Stockholm. Den dåvarande partiledaren, Kerstin Tegin-Gaddy och hennes make Clifford Gaddy, även han aktivist i EAP, lämnade strax därefter Sverige och bosatte sig i USA. Uppmärksamheten hjälpte inte partiet vid riksdagsvalet 1988 då partiet endast fick 114 röster. De politiska framgångarna uteblev även under 90-talet och i riksdagsvalet 2010 erhöll partiet endast 187 röster.

Under 1990-talet höll partiet en låg profil och rörelsen verkar främst ha verkat genom Schillerinstitutet. EAP har så smått dykt upp igen under början av 2000-talet och brukar bland annat dela ut flygblad vid Stockholms universitetUppsala universitet och Södertörns högskola.

Partiledare [redigera]

  • Kerstin Tegin-Gaddy, 1974/76-1986
  • Michael Ericson, 1986-2003
  • Ulf Sandmark, 2003-2007 född 1948 var SSU-are under det tidiga 1970-talet.[6]
  • Hussein Askary, 2007-

Här slutar citatet från Wikipedia

EAP är ett fascistiskt parti som under förespegling av att vara ett arbetarparti stöttar kapitalismen och borgarklassen och har som mål att tillintetgöra vänstern. Det är huvudsyftet med partiet och genom att plantera tankegångar om att kapitalismen är arbetarklassens räddning fyller det alltså samma funktion som nazismen i Tyskland.

Alltså: STOR VARNING FÖR DETTA PARTI! 

Att kalla sig arbetarparti är inget annat än rent bondfångeri!


Minnesstund? Ärsch, va fan då?

Ideologisk gemenskap!

 

”Tusentals människor samlades i går på Sergels torg i Stockholm för att hedra offren för terrorattentatet i Norge.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt närvarade inte.

– Han var välkommen, säger SSU:s ordförande Jytte Guteland.

Ett telefonsamtal till Jens Stoltenberg, ett fem minuter långt uttalande dagen efter attacken. Sedan har det varit tyst från Fredrik Reinfeldt. Han har inte närvarat vid minnesgudstjänsterna i Norska kyrkan i Stockholm eller i domkyrkan i Oslo. Vid ljusmanifestationen på Sergels torg i går, där tusentals människor höll en tyst minut för offren, valde han återigen att utebli.” Citat: AFTONBLADET

MEN DET ÄR JU KLART att engagemanget saknas då de politiska gemensamma målen ändå är lika som bär, blåbär!

De är ju liksom samma andas barn, om man säger.

Mannen på bilden har framkallat många självmord. Folk som hamnat i utanförskap och blivit av med sin inkomst har begått självmord som sista och enda utväg.

Utanförskapet var en fråga som han sa sig vilja bekämpa, men han skapade bara ännu mera och ännu värre utanförskap.

Han har blod på sina händer, liksom Anders Behring Breivik. Hur ska han då kunna känna för dennes offer? Och han gör det ju inte heller, som alla kan se.

Den enda skillnaden mellan Anders Behring Breivik och Fredrik Reinfeldt är metoderna! Men en mördare är alltid en mördare!


Inga ord!


Alla jublar inte

Nej, alla jublar inte i Norge!

Men alla jublar inte heller i Afghanistan Irak och Libyen!

 

Uppdaterat

Sen visade det sig inte vara som man trodde.