Kategorier

Arkiv

Käka en god hamburgare

Och få i dig lite kosmetika på kuppen

Vad mera du får i dig kan du läsa här på AFTONBLADET.

Stort tack till Hemimamma som tipsade om det via facebook.

Hamburgare

Kolla in Svantes kommentar också: ”Det har banat väg för en boom … för tillsatser i hela restaurangbranschen … Nu strider lobbyisterna om vad du ska få veta om maten på din tallrik. ”


SOLIDARITETSTANKEN

Bara jag

Ja, bara jag tycks vilja hålla igång den blogg som skapades av Hemimamma med förhoppningen om att vi skulle bli sju stycken skribenter på bloggen, en som skrev var dag och hela kollektivet fyllde en vecka.

Ambitionen tycktes vara lit väl lågt ställd i början. Kanske blev vi fler än sju. Hur skulle fördelning då ordnas. Fick fler skriva på samma dag?

Men tider ändras. Och nu är det bara jag, som inbjöds av HEMIMAMMA, att medverka, som håller bloggen vid liv och går in och plockar bort spamkommentarer. Och som publicera inlägg där. Snart tror ju folk att det är min privata blogg. Och det ser ju ut att bli det också. Tyvärr!

Jag ger inte upp!

Ni andra då?

solidaritetstanken2


Sjukdomen som inte finns

Den heter kronisk borrelia

I Sverige betraktar man från sjukvårdens sida som att sjukdomen inte finns. Det betyder att patienter som har drabbats måste åka utomlands och betala för egna medel en dyr behandling för att bli friska igen. Ty utomlands tar man sjukdomen på allvar och det är ju inte så konstigt eftersom man kan dö av den, även i Sverige, trots att den ”inte finns”!

En person som har skrivit mycket om sjukdomen och behandlingen är Hemimamma som inte bara själv har drabbats av den, utan även hennes familj. Sjukdomen som ”inte finns” kan alltså inte bara smitta från fästing till människa utan även inom familjen och från mor till foster.

Så här skrev hon 16 OKTOBER, 2012: ”GOD AFTON!! Jag har inte haft ork eller håg till nätet på en ganska lång tid, trots att det hänt åtskilligt sedan jag senast uppdaterade…”

Hopplösheten är påtaglig i dessa rader: ”Så vilken av mina sjukdomar kommer får äran av att ha stulit min makes lycka och mina barns trygghet? *ironi*

Förtjänar de verkligen det ödet? Oavsett vad jag själv känner och tänker?

Kanske jag dör – kanske jag överlever? Nuförtiden känner jag mig oftast likgiltig.

Mycket av min tid försöker jag hitta kraft att ens VILJA orka kämpa vidare.

Är det någon idé att ständigt resa sig igen när man snart nog slås ner – så fort man står upp igen?” De skrev hon 23 AUGUSTI, 2012.

Den 28 JULI, 2012 skrev Hemimamma bland annat om hur borrelia, som alltså inte finns enligt svensk sjukvård, leder till glömska av grövre art, citerar vad som hände: ”Två gånger fick vi vända hem med hela ekipaget för att Borreliaglömskan blir värre under stress. Första gången hade vi inte bara glömt låsa ytterdörren, utan den stod på vid gavel!! Andra gången var det bara min äkta biljett till Bruce’s andra konsert ikväll som… *ler* Tänk om vi åkt hela vägen?”

När en sjukdom inte finns uppstår många problem och här är ett av dem: ”Nu börjar snart nästa rond med vården och Försäkringskassan och att försöka övertyga dem om att jag är sjuk och att jag behöver stöd och hjälp blir inte så lätt, …”. Och här är ett annat, att inte orka bry sig som man vill: ”Jag måste be alla som väntar på min närvaro i bloggen om ursäkt och tillgift – Jag är ledsen att jag inte orkar blogga och att jag inte orkar kolla upp hur ni andra mår… Jag har förstått idag att en bloggvän jag tänker mycket på drabbats av stor sorg och jag önskar att jag vore stark nog att stötta henne då hon så ofta stöttat mig… Jag hoppas att du förstår och förlåter mig Lena och jag beklagar djupt din sorg.” båda citaten från inlägg skrivet 27 JULI, 2012

Borreliainställningen

Senaste citaten är som synes snart ett helt år gamla och Hemimamma är inte frisk än. Är då inte en så långvarig sjukdom något som är kronisk, kan man ju undra. Och när hon hon skrev det, då hade sjukdomen varat i nästa ett år. Det betyder att Hemimamma är på väg mot tredje året bärande på en sjukdom som ”inte finns”. Hur kan det komma sig?

Jo, som jag har fattat det så kan man få borrelia, men inte kronisk borrelia. Och folk med sjukdomen som ”inte finns”, de får andra diagnoser och behandling för det de inte lider av. Att bota sjukdomar kan vara dyrt, men än så länge brukar ändå samhället anse det vara kostnaden värd. Än så länge, skriver jag, för Alliansen nedrustar ju all välfärd som bekant.

Frågan är hur väl använda pengar det verkligen är att försöka bota sjukdomar som patienten inte har, bara för att läkarna ställer andra diagnoser när de inte får ställa diagnosen kronisk borrelia. Därtill kommer att det kan vara farligt att behandla en patient för en sjukdom som den faktiskt inte har. ”Men innan hon fick rätt diagnos misstänktes hon ha en hjärntumör eller en stroke, det var tal om att sätta in en pacemaker.” Saxat ur GP som skrev om manifestationen i Göteborg. Förklaring till varför man manifesterade gav en av deltagarna: ”Sjukvården erkänner inte att långvarig borrelia existerar. Det är därför vi är här i dag. Jag vill inte att någon annan ska råka ut för det som jag har varit med om.”

Alltså

Oavsett om du själv inte är drabbad, så är du drabbad ändå. Du är drabbad därför att du med din skatt betalar för att folk inte får en adekvat behandling och därför är sjuka längre än nödvändigt och dessutom finansierar du behandling av patienter som inte har den sjukdom de behandlas för. Det är skattepengar i sjön! Och det är ett onödigt lidande. Det är inhumant, nte värdigt ett modernt samhälle som Sverige!

”Idag har det varit en chatt på Svenska Dagbladet. Anna Överby har svarat på frågorna och man kan undra om det varit efter bästa förmåga och hon inte ÄR kunnigare, eller om det är politiskt tillrättalagda svar. Flera av medlemmarna inklusive jag själv ställde kritiska frågor, som censurerades bort. För egen del funderar jag om det kan vara så att denna chatt är avsedd att vara ett ”motgift” emot alla de skriverier i Norsk press som börjat ifrågasätta den officiella doktrinen i både Norge och Sverige – som menar att Borrelia inte är särskilt farlig.” Läs resten.

Mer att läsa:

SYMPTOMLISTA PÅ BORRELIAINFEKTION

BOTA BORRELIA – Mörkläggningen fortsätter… Borrelia är politiskt farligt.

BOTA BORRELIA – LINUS 15 ÅR HADE BORRELIA – DOG

Öppet brev från en Borreliadrabbad familj

GT

http://botaborrelia.wordpress.com/2013/05/13/bota-borrelia-tredje-dagen-i-vara-aktioner/


Vår regerings förebild

Det är värt att tänka på 2014!

”Margaret Thatchers politiska reformer utgick från en stark tilltro till marknadsekonomin utan statlig inblandning. Inom den ekonomiska politiken innebär detta en fri marknadsekonomi, privatiseringar av statsägda företag och låga direkta skatter, kombinerat med skepticism gentemot statens inblandning och stora fackföreningar.” Det skriver Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare och har bland annat deltagit i debatter angående tillväxtens förutsättningar globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Från ingressen till hans artikel i Newsmill citerar jag följande:

”På 1970-talet hade Storbritannien ett jämlikhetsindex som de nordiska länderna nådde först på 2000-talet. Det vi idag kallar för nordisk välfärdsmodell kan därför sägas ha sitt ursprung i ett brittiskt samhällsideal. När Margaret Thatcher satt vid makten förvanskade hon det brittiska arvet och raserade Europas första välfärdsland.”

Det är värt att tänka på 2014!

Från SvD citerar jag:

”… hon inspirerade Tony Blair och hans omgörning av Labour till New Labour.

Något som sedan i sin tur har blivit en inspirationskälla för både de Nya Moderaterna och Socialdemokraterna, enligt statsministern.

– De sade att mycket av det Thatcher gjorde ska vara kvar, men till det ska vi föra New Labour. Och det skulle jag säga har i sin tur både påverkat tillkomsten av Nya Moderaterna och hur en del svenska Socialdemokrater tänker, säger Reinfeldt.”

Just det! Det är det vi ser i dag när allt mer av välfärden tas ifrån oss och hamnar i fickorna på de som äger företagen som tar över från kommuner och landsting.

Att Moderaterna driver en sådan politik med hull och hår är inget att förvåna. Inte heller att de övriga partierna i Alliansen gör det.

Man kunde ju kräva av Socialdemokratin, så som varande ett arbetarparti av tradition, att ha en mer kritisk inställning. Men när det gäller vinstuttag i välfärden vill man inte sträcka sig längre än till att mumla om begränsningar! Och skälet, ja det ger ju Reinfeldt svaret på: ”mycket av det Thatcher gjorde ska vara kvar … och det … har … påverkat … hur en del svenska Socialdemokrater tänker …”

Det är värt att tänka på 2014!

”…  under de 18 år förändrades de dimmiga öarna till en marknadsekonomisk tummelplats. Fackföreningarna slogs sönder, statliga lönsamma och välmående företag såldes ut till privata intressen … Reinfeldts strategi och politik är en spegel av Thatchers på 1980-talet. Avsaknad arbets-marknadspolitik, näringspolitik, en medveten arbetslöshetspolitik som försvagar fackföreningarna. Allt detta är hämtat från de brittiska öarna.”ordochkultur.se/thatcherismen

”Nu har löntagare och fackföreningsfolk all anledning att känna oro inför framtiden efter att moderatledaren Fredrik Reinfeldt tillsatt Sofia Arkelsten som partisekreterare och därmed högsta ansvarig för partiets politiska inriktning. Arkelsten säger sig ha den för sitt fackföreningshat ökända engelska djupkonservativa före detta premiärministern Margaret Thatcher, även kallad ”järnladyn” som idol och politisk förebild … Nyckelorden för Thatcher var låga direkta skatter, maktlösa fackföreningar, låga löner och privatisering med stor frihet för företagen samtidigt som samhällets kontroll över dem skars ner …”urshultslasse

”Thatchers första budget pressade arbetslösheten över tremiljonerstrecket. När konjunkturen tog fart blev hennes regering i stället fartblind, resultatet blev överhettning och efter misslyckanden med växelkursen ytterligare en onödigt svår lågkonjunktur.

Att Thatcher fick bukt med inflationen är inte heller sant. Hösten hon slutade var den uppe över tio procent. På samma sätt var arbetslösheten högre när hon avgick än när hon tillträdde, något som borgerliga debattörer strategiskt brukar glömma.” / AB

”… gick i spetsen för den nylibarilsering vi fortfarande lever i, under sin tid som premiärminister på 1980-talet. Storbritannien blev modell för den nya politiken med minskad offentlig välfärd och ökad privatisering. … arbetslösheten ökade till siffror ingen trodde var möjliga. Hon försökte se till att människor inte skulle använda biståndssystemet. Hon delade verkligen landet i de som har och tjänade på hennes reformer och de som inte har och förlorade på dem, säger Gunella Björk.

Enligt Gunella Björk ökade även rasismen markant som en följd av Thatchers hårdföra politik.” / AB

”Individer, företag, institutioner befinner sig i ständig konflikt. De klenaste måste slåss ut, om de är företag eller människor spelar ingen roll. Marknaden får inte störas av statliga ingripanden eller välfärd. Arbetare måste ta de löner som erbjuds, annars blir de utan jobb. Så lyder utbudsekonomins enkla lag. Välfärdens gränser skulle pressas tillbaka och det privata ägandet premieras.

Efter några år med Thatcher rådde socialt kaos med svindlande hög arbetslöshet och växande fattigdom. … Åren 1984-85 kämpade hon ner gruvarbetarna till uppgivenhet och förnedring. … Demokratiska system, kommunala eller andra, löstes upp. … Den ekonomiska politiken var på väg att bryta samman. Räntor på runt femton procent slog sönder företag och drev folk från sina hårt belånade bostäder. … Hennes marknadsideologi skapade inte harmoni; den slog ut stora befolkningsgrupper, splittrade sociala gemenskaper, gödde drogkultur och kommersialism. Det ekonomiska systemet gödde finansmarknaden.” / AB

Hylla Thatcher

Det är värt att tänka på 2014!

När det gäller privata vinstdrivande intressen i välfärden finns det bara en sak att ha i åtanke! Och det är att om stat, landsting eller kommuner anlitar företag att utföra tjänster så är det för att tjänsterna skall utföras och ingenting annat. De ska inte ha betalt för att stoppa något i sina egna privata fickor.Uppdraget handlar inte om det. Det handlar uteslutande om att utföra tjänster.

Alltså skall kravet ställas: ”Utför vad vi ber om men stoppa inte undan våra pengar i era fickor!”

Självklart kommer de privata intressena att lysa med sin frånvaro inom offentlig skattefinansierad sektor med sådana krav, men de har fått chansen i vart fall. Att de inte vill vara med på sådana premisser är deras ensak. Och denna inställning kan man kräva av Socialdemokratin att stå upp för!

Ur AB om Tatcher:

Ulf Adelshon (m): ”… en ledare som Storbritannien behövde då.”

Stig Malm, fd LO-ordförande: ”Thatcher var ett föredöme för väldigt konservativa krafter i världen. … en allians mellan Thatcher, Chiles tidigare diktator Augusto Pinochet och Milton Friedman, … Hon hade bestämt sig för att göra facket så litet som möjligt. Hon drev en väldigt, väldigt konservativ politik …”

Annie Lööf (c): ”Centerledaren, som tidigare har framhållit Thatcher som en av sina politiska förebilder, på Twitter.”

Hemimamma om Tatcher

Jonas Gardell: ”Margaret Thatcher, ”the milk snatcher” som hon kallades för att hon drog in på den gratis mjölk som fattiga skolbarn fick.

Låt mig ta några exempel.

När sjukdomen aids kom till England i början av 80-talet satt Margaret Thatcher vid makten och en lokal tory-pamp uttalade sig och sa att fikusarna borde sändas till de ”jävla gaskamrarna” hellre än att tillåtas sprida sitt snusk över landet.”

Det är värt att tänka på 2014!

”Vad sa då Margaret Thatcher själv om sina medmänniskor? Augusto Pinochet, den man som såg till att floden i Santiago de Chile varje morgon efter militärkuppen 1973 fylldes av alltfler lik av de unga människor som militären hade avrättat under natten, denne fascismens blodsbesudlade man som lät tortera och avrätta sina meningsmotståndare i Chile, benämnde Margaret Thatcher som en ”trevlig man” som hon gärna bjöd på eftermiddagste.

Kritiskt var hon i stället mot den man som blev det nya Sydafrikas förste president, Nelson Mandela, som hon i vredesutbrott kallade ”terrorist”.” / Arbetet

Det är värt att tänka på 2014!

Till sist: ”Det mest ironiska skrivfelet någonsin”

Tänkvärt om pensionen, som man ju bör ha rätt till efter ett långt livs slit med arbete, men också med inbetalningar till ålderns trygghet. Det läser du här. Följ också upp länkarna.


Vad man snackade om i Maramö

Skvitt avslöjar hemlig dialog

 

Maramö

 

Och eftersom bilden har ett okänt ursprung så hänvisar jag till den källa som jag själv har.

Dialogen är givetvis fullständigt korrekt återgiven, men jag kan inte garantera att det fanns andra som uppfattade den.


Hemimma borta länge

Varför?

 

 

Numera har hon en grön header, men så vadå? Denna får duga ändå.

 

När hon senat skrev var 19 OKTOBER, 2012.

Då hade hon sin ”Fräcka fredag” med helt underbart roliga bilder. Jag presenterar dem här:

 

 

 

 

 

 


Du gamla du fria du …

… du smällfeta gris!

Reinfeldt, så klart och det Sverige han har har skapat.

”Eftersom FÖRSÄKRINGSKASSAN inte bara vill sparka på de som redan ligger – utan nu ska man även sparka ner de som är på väg upp – så meddelade man brevledes min make i veckan att han ska sägas upp från sitt arbete han innehaft i 13 år för att matchas mot HELA arbetsmarknaden – då han inte blivit TILLRÄCKLIGT FRISK – TILLRÄCKLIGT FORT

Han arbetar alltså halvtid numera – till sin arbetsgivares stora glädje och de vill INTE mista honom och de har visat och VISAR stor hänsyn till hans sjukdom och att det tagit åtta månader att nå dit stör dem inte nämnvärt, då de har full förståelse och haft full insyn i hans problematik HELA sjukdomsperioden. De anpassar hans uppgifter för att han inte ska bli sämre och låter honom återta sin roll i sin egen takt.

Vilket var underbart och hoppfullt ända till häromdagen.”

Read all about it!

Förutom att titta på BIO

ALLT VI FÖRLORADE DEN DÄR DAGEN…

Det var en mycket bra film …

Det var mycket gripande att höra hans söner berätta om sin far … att se bilderna när katafalken med kistan drogs genom stadens gator blev ett slag i magen …

Hur går ett kallt och skoningslöst samhälle ihop med kristna värden är en fråga som jag osökt ställer till Kristdemokraterna och tillägger några frågor: Hur tror ni Jesus hade agerat? Skulle han ha gillat er politik? Eller hade han kastat er ut ur templet, tillsammans med månglarna?

Förutom att titta på BIO

Alliansens värderingar

Att drömma om sälar!

Inte bara i Sverige upphör tryggheten: Förlamade Liam måste bevisa att han inte kan jobba

Till sist vill jag säga: Denna bild vill jag inte undanhålla er, fast den inte med saken att göra. Det är bara en skön bild, till skillnad från det samhälle som Alliansen målar upp inför ögonen på de som har dem öppna.

See Explanation.  Clicking on the picture will download<br /><br /><br /><br />
 the highest resolution version available.


Alliansens värderingar

Till den som har skall varda givet!

Mattes 13:12

Eller mera korrekt:

Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.

Ungefär så kan kan Alliansens politik sammanfattas.

Den som redan har råd ska få skattelättnad och bidrag och den som inte har råd skall inte få någon hjälp alls.

Så är det ju och alla som bryr sig det minsta att använda insidan på knölen som sitter på halsen inser detta. Och är du sjuk ska du bli frisk inom stipulerad tid och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande. Annars blir du utförsäkrad. Och får du ingen anställning skall du arbeta gratis för företag som får 5000 kronor per månad för att du slavar gratis åt företaget, FAS 3. Och det som ett straff för att Arbetsförmedlingen inte kan skaffa dig ett jobb. Nej, just det, för Arbetsförmedlingen klarar inte att på egen hand anställa personal.

Alla har det inte eländigt!

En del har de så väl beställt att de äger sin lägenhet eller äger sin villa och har råd att köpa tjänster. Och behöver de renovera hemma eller få det städat så behöver de inte göra det själva. Ja, de kan till och med köpa tjänster som läxhjälp åt sina barn, på det att dessa småningom får bra betalda arbeten och slipper att slava gratis i FAS 3. Och då är det så förnämligt nu för tiden att de slipper stå för hela kostnaden. Detta är som bekant numera avdragsgillt genom de så kallade ROT- och RUT-avdragen. Ja, alltså så att de som inte har råd med allt detta måste vara med och betala för det över skattsedeln. Ja, det gäller till och med utförsäkrade, arbetslösa och FAS 3-slavar.

Nu sa ju Alliansen att man med dessa avdrag ville komma åt svartjobben. Och man påstår att man har lyckats bra med det. Och man påstår att man har fått in ett antal miljoner mera i skatt tack vare detta. Ja, alltså genom att bevilja skatteavdrag har man fått skatteintäkter! Huruvida denna affär gått med vinst vågar jag inte uttala mig om, men jag har en fråga: varför har inte regeringen följt sin vanliga linje att skärpa straffen när folk begår brott? Det skulle ju också kunnat ge samma resultat om straffen skärptes så att ingen vågade arbeta svart och så att ingen vågade anställa någon svart.

Med samma filosofi kan väl Alliansen höja promille-gränsen för rattfylleri till förslagsvis 2.0, så att färre gör sig skyldiga till rattfylleri.

Nej, tro inte att jag vill det, men varför är regeringen inkonsekvent i det fallet? Kan det vara för att ROT- och RUT-avdrag bara gynnar de som har råd? Fundera på det?

Hur som helst är ju Alliansen mån om att sänka skatten, särskilt för de med stora inkomster. Skattetryck har ju alltid varit något som främst Moderaterna gått i spetsen för att sänka. Och med lägre skatteintäkter blir det ju mindre till välfärden, bland annat. Och i välfärden ingår ju sjukvård till alla. Mindre skatt = mindre pengar till sjukvård och sjukvårdande behandling. Dit hör även läkemedel. Sådana kan vara dyra!

För dyra!

Ja, alltså om skatten inte räcker till för att betala för de dyraste läkemedlen, som kanske är de effektivaste, men däremot räcker för ROT- och RUT-avdrag och städ- och läxhjälp till de bäst bemedlade i samhället!

Bilden scannad från dagens metro – papperstidningen.

Om du dör i prostatacancer

Och om det beror på att du förvägrades Zytiga för att det var för dyrt, då får jag dåligt samvete. Ja, det får jag! Jag får det därför att jag fick dra av en del av arbetskostnaden för att jag renoverade min lägenhet. Jag hade nämligen råd med både det och med att köpa mitt eget boende. Och får jag prostatacancer har jag nog råd att bekosta en behandling med Zytiga också. Kanske just för att jag kunde göra ett ROT-avdrag.

Så ser Alliansens värdering ut i verkligheten!

Är du fortfarande beredd att lägga din röst 2014 på en sådan cynisk politik?

En fråga till Kristdemokraterna: vad tror ni Jesus skulle ha sagt?

En fråga till Alliansen: är ett liv inte mera värt än ett avdrag för de rikas privatekonomi?

PLUS

Det som nämns i bildtexten nedan har inte Alliansen råd med heller, men råd hade man för att jag skulle kunna renovera min lägenhet!

Scannat från dagens pappers-metro.

 

Tack alla ni som dör för min välfärd!


En bild säger mer än 1000 ord

Ja, man brukar ju säga så

och det är ofta alldeles sant. Därför presenterar jag nu denna bild, som jag hittade här hos Hemimamma.

Jag kan inte heller undanhålla er detta, som bara kan ske i Reinfeldts ”välfärdspolitik”. Det är en politik som liknar ett annat FALL.

Alltså fallet med han som råkade stupa rakt ner på spåret i tunnelbanan och upptäcktes av en person som, ja vad tror ni? Jo, rånade honom och lät honom ligga kvar och bli överkörd av tåget. Nu jagar polisen den man som rånade honom, men jag förstår inte varför polisen inte jagar Reinfedt.

Bildens ursprung ser du här.


För 11 år sedan inträffade märkliga saker!

Kan det vara en tillfällighet?

Larry Silverstein, (”Lucky Larry”) föddes den 30 maj 1931. Han är en judisk finansman i New York, USA och, kanske inte irrelevant, sionist. Silverstein fick sitt smeknamn ”Lucky Larry” då han sex månader innan attacken den 11 september 2001 tecknade ett leasingkontrakt på World Trade Center (WTC) och samtidigt tecknade en försäkring hos försäkringsbolaget Swiss Re som skulle täcka dubbla terroristattacker, om det skulle inträffa! Eftersom två flygplan krashade in i de två tornen, som kom att kallas Twin Towers, utföll Silversteins försäkring med det dubbla beloppet, vilket gav en hygglig ekonomisk vinst för Silverstein. World Trade Center hade innan attacken haft samma ägare sedan det byggdes.

Det norra tornet (torn 1) tog emot de första hyresgästerna i december 1970 och färdigställdes i december 1972. Det var 417 meter högt upp till taket och med masten som monterades upp 1978 ytterligare cirka 109 meter. Det södra tornet (torn 2) tog emot de första hyresgästerna i januari 1972 och stod klart i juli 1973. Det officiella öppnandet av tvillingtornen ägde rum den 4 april 1973.

Då Silverstein hyrde WTC var en av de första åtgärderna att byta ut företaget som ansvarade för säkerheten i de sju byggnadskomplexen. Till nya ansvariga utsågs Securacom, i vilket George W. Bushs bror Marvin Bush satt i styrelsen. Brödernas kusin Wirt Walker III var företagets ordförande. Securacom ansvarade även för säkerheten vid Dulles International Airport och hos United Airlines, som spelade nyckelroller vid händelsen den 11 september. (Intressant är också att se hur G. W. Bush stab såg ut vid denna tid.)

Silverstein hedrades den 18 maj 2009 vid ett högtidstillfälle arrangerat av Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust. Källor: Silverstein, Twin Towers,

I ett program från Discovery Chanel som sändes på TV 2012 09 09 berättar Larry Silverstein att han varje dag gick till WTC och hälsade på alla som hyrde kontor av honom i WTC ända sedan han tog över. Varje dag var han där! Varje dag! Men just den elfte september 2001 hade han ett läkarbesök inbokat. Den dagen var han inte i WTC! Inte denna enda dag!

Larry Silverstein fick ut 4.550.000.000 dollar = 4550000000 X 11 = 50.050.000.000 SEK beräknat på den dåvarande dollarkursen, utav försäkringsbolaget när WTC raserades 2001-11-09.

Dollarn nådde sin absoluta topp i mitten av 2001 då den kostade 11 kronor. Källa.

Dra era egna slutsatser!

Annat märkligt är självfallet att WTC 1, 2 och 7 föll till marken den här dagen. Inga andra byggnader byggda med samma teknik har aldrig fallit samman på grund av brand. Men än märkligare är att alla tre byggnaderna föll lodrätt ned i backen utan att välta på väg ner.

Att sprängriva hus kräver ett minutiöst beräkningsarbete, annars går det över styr. Men om den officiella förklaringen skulle vara sann, så har inget som helst beräkningsarbete skett, eftersom de inte sprängdes. Ändå föll de rakt ned utan att välta. Se här hur det blir när man sprängriver hus, men har räknat fel:

Och ännu mera märkligt är att WTC rasade, trots att det aldrig blev träffat.

Och om inte det var märkligt nog, så tycks det ha blivit sprängt. Se till exempel denna video och döm själv:

Och som inte det var nog, så rapporterar BBC att WTC 7 har kollapsat INNAN det har hänt!

Märkligt är ju att så få människor dog i WTC 1 och 2. Men än märkligare är ju att vi aldrig har hört ett ljud om omkomna i WTC 7!

Fler video: 

Över lag var det faktiskt få människor som dog av någon märklig anledning. Vad gäller de fyra flygplanen som förstördes ser det ur så här när man granskar deras kapacitet: 160+168+176+176=680 platser. Och när man granskar hur många som hade bokat en resa med dessa plan får vi fram följande antal passagerare: 81+56+58+38=233 stycken resenärer. Alltså i runda tal 34% av platserna var bokade! Läs detaljerna från ett av mina tidigare inlägg.

Även i Twin Tower var det få offer, men innan ni klickar på länken om det så rekommenderar jag en läsning om tornens anatomi. När nu det är läst kikar vi på antalet offer i dessa byggnader.

Mycket bra läsning på engelska ser du här om den officiella rapporten som senare följde.

Och en sak till!

Det fjärde planet, flight 93, lyfter från Newark, ett stenkast från New York endast två minuter innan
flight 11krashar in i WTC:s norra torn. Det står klart för myndigheterna att tre plan redan kapats när
flight 93 förbereder sin start.
Det står även klart att dessa tre plan drabbats av, antingen massiva no-show, eller i vart fall att de
har osedvanligt få passagerare ombord, trots den ovanligt höga 100%-iga bokningen. Detsamma
gäller även för det plan som just taxar ut på Newarks flygplats. Och fortfarande har inget militärt
plan lyft!
Flight 93 blir inte nedskjutet. Det störtar troligen på grund av passagerarnas dödsföraktande
hjältemod, enligt officiella källor, vilket även CBS-dokumentären ”Flight 93” hävdar.
Det är till och med så att man på flight 93 bör ha haft en möjlighet att se WTC:s norra torn stå i
brand, när man är på väg upp. Från cockpit måste frågor ställts till flygledningen om vad som hänt.
De borde då fått besked om att ett kapat plan flugit in i WTC, eller hur? Att på detta plan har någon
sagt att ”vi har fler plan”. Borde piloterna då inte undrat om deras flygning skulle avbrytas. Man
kan ju undra om inget samtal förts kring detta. En uttömmande artikel om detta (http://www.postgazette.com/headlines/20011028flt93mainstoryp7.asp ) nämner inget om att de skull ha sett WTC.
Måhända skymdes tornen av flygplanets stjärtparti. Enligt kartan är det inte solklart att de kunde se
något.
Anledningen att jag nämner detta, att de eventuellt skulle kunnat se något, är att det är något att ha i
åtanke om nya fakta dyker upp kring flight 93:s start.
Det är svårt att föra ett logiskt resonemang kring detta, men frågorna hopar sig desto lättare. 

Citerat från en mycket omfattande redogörelse om elfte september, bakgrund, händelser och följder, kan ni läsa här. Det är en teori, men väl underbyggd.

Vad Skvitt tidigare skrivit om den 11 september läses här.

Läs även HEMIMAMMA. Hos henne hittade jag nedanstående bild som är högst relevant illustration i detta inlägg.

Andra bloggar: StAn, Vargtass, Dalje.com (engelsk text)