Kategorier

Arkiv

UTÖKAD VERKSAMHETET

Offentliga sektorn växer!

Åtminstone partiellt.

Låt mig stjäla några rader innan jag lämnar över till textens upphovsrättsinnehavare.

”I går (dvs 2011 -12 -15, Skvitts anm.) kunde justitieminister Beatrice Ask presentera en överenskommelse med Socialdemokraterna om signalspaning. Ytterligare två myndigheter – Säpo och Rikskriminalpolisen – får möjlighet att beställa signalspaning från FRA.

Villkoren och begränsningarna kommer att vara de som i dag gäller för militärens signalspaning. Beställningen ska godkännas av försvarsunderrättelsedomstolen, och gälla grov gränsöverskridande brottslighet som hotar rikets säkerhet.

I klartext kommer det oftast att betyda terrorism. Uppgörelsen kommer inte heller att stilla myndigheternas hunger efter mer information. Redan nu står fler myndigheter i kö för att släppas in hos FRA, och Säkerhetspolisen gillar inte heller restriktionerna.” Från bloggen lånar jag även delar av den talande bilden.

”I ett höghus i Kista finns Försvarsunderrättelsedomstolen och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten. Här avgörs vilken information som ska gå vidare till FRA, Försvarets radioanstalt.” 

Citat ovan och nedan, AFTONBLADET Publicerad: 2009-12-01

 ”¤ 2007 lade dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg fram förslaget om en ny anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. En ny typ av hot och ny teknik gjorde att FRA, Försvarets radioanstalt, behövde andra verktyg för att upptäcka hot mot Sverige. Förslaget kritiserades hårt och riksdagen bordlade frågan.

¤  Våren 2008 togs förslaget upp igen och en knapp riksdagsmajoritet röstade ja till lagen, men krävde av regeringen att återkomma med förslag för att skydda den personliga integriteten.

¤  Regeringen lade till 15 punkter som bland annat preciserade för vilka syften signalspaningen fick användas. Man bestämde också att bara regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten skulle få beställa signalspaning från FRA.

¤  Den 14 oktober i år röstade riksdagen ja. Från och med 1 december börjar lagen gälla.”

”Hela den här processen har varit ett sorgligt exempel på lagstiftning, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.” AFTONBLADET

”Den skarpa kritiken mot FRA-lagen gäller särskilt Försvarsunderrättelsedomstolen, den specialdomstol som ska ge FRA tillstånd att bedriva signalspaning. Den är varken förenlig med svensk grundlag eller Europakonventionen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.SVERIGES RADIO/ekot

ADVOKATSAMFUNDET:

”PRESSMEDDELANDE

28 augusti 2008

Den europeiska advokatorganisationen CCBE
stöder kampen mot FRA-lagstiftningen

FRA-lagstiftningen hotar advokatsekretessen och rättssäkerheten. Det anser Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, med 700 000 medlemmar i hela Europa, som nu ansluter sig till Sveriges advokatsamfunds hårda kritik mot lagstiftningen.

CCBE uttrycker sitt stöd för Advokatsamfundets hållning och framför sin kritik mot FRA-lagstiftningen i ett brev till Sveriges advokatsamfund. Ordföranden Péter Köves lyfter där fram två huvudproblem med lagstiftningen. Dels äventyrar den advokatens tystnadsplikt gentemot klienten eftersom även samtal mellan advokat och klient kommer att avlyssnas. Dels görs inte någon domstolsprövning av vad som får avlyssnas. Dessutom pekar CCBE på att nationella lagstiftningsinitiativ inte får förhindra rätten att tillhandahålla gränsöverskridande juridiska tjänster.

Péter Köves skriver i brevet till Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg att CCBE naturligtvis stöder kampen mot terrorismen, men att den inte får användas som förevändning för att inskränka grundläggande fri- och rättigheter.

Anne Ramberg välkomnar stödet.

– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet nu börjar inse att avlyssningen påverkar också andra än svenskar. Det är glädjande att kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt fler i Sverige, utan även av en organisation som CCBE, säger hon.

Advokatsamfundet har länge varit en av de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen utlovat, förändringar som Ramberg liknar vid kosmetika. Advokatsamfundet har också krävt att en sanningskommission rörande FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över lagstiftningen från grunden.

CCBE är en samarbetsorganisation för advokatorganisationerna inom den Europeiska unionen samt deras grannländer och representerar mer än 700 000 advokater och jurister.

Läs brevet från CCBE

För mer information, kontakta Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, tfn 08‑459 03 00 eller 070-548 12 44.”

Skvitts tag FRA