Kategorier

Arkiv

Borgarklassen ger aldrig upp

Ständigt kommer lögnerna upp

 

Den här gången är det Per Gudmundson som påstår att kommunister är odemokratiska!

Faktum är att det är tvärt om.

Per Gudmundson gör påståendet möjligt genom både lögner, definitionsbrott och ett totalt sammanblandande av partier, statsbildningar och ideologi.

Låt mig börja med ideologin och göra det kort och enkelt. Den kommunistiska ideologin är en sak och hur olika partier och stater, som kallat sig kommunistiska, har tolkat och utformat ideologin är en helt annan sak. Låt oss därför bortse från dessa och lite längre ned i texten återkomma till ideologin.

Osanningar om en ideologi

Låt oss i stället titta på vad demokrati är. Vi börjar alltså med definitionen, eller kort och gott översätta ordet från grekiska till svenska. Då får vi ordet FOLKSTYRE! Och även om Grekland inte levde upp till ordets rätta betydelse så ökade i vart fall fria mäns inflytande radikalt i och med Solons teori och de reformer som följde av den för tvåtusenfemhundra år sedan.

Kommunister är i högsta grad anhängare av den demokratiska idén, vilket har visat sig i användandet av ett än starkare ord i översättningen från grekiska, FOLKVÄLDE!

I ledarbloggen skriver Gudmundson att kommunister vill avskaffa äganderätten och minska de medborgerliga fri- och rättigheterna och det menar han är ett exempel på att avskaffa demokratin. Det är till och med objektivt sant, påstår han.

Och det är det ju inte. Det är den privata äganderätten av produktionsmedlen som skall avskaffas, inte annan äganderätt! För just genom att produktionsmedlen är i privat ägo hos ett mycket litet fåtal, uppstår en grupp i samhället som lever genom andras arbete och blir omåttligt rika. Och med rikedom växer makt och inflytande över både enskilda och samhället och hela samhällets ekonomi. Därmed går inte privat äganderätt till produktionsmedel att förena med ett folkvälde, en verklig och sann demokrati.

Att förbjuda privat ägande av produktionsmedel är förvisso en inskränkning i de medborgerliga fri- och rättigheterna. Men det är en inskränkning enbart av de fri- och rättigheter som borgarklassen har skaffat sig själv i kraft av sitt växande kapital, en ackumulation som startade lite försiktigt under medeltiden och tog explosionsartad fart genom två företeelser. Den ena var triangelhandeln mellan nya världen, Europa och Afrika, med den mycket lönsamma slavhandeln, som ett av inslagen. Den andra var den industriella revolution som möjliggjordes av uppfinningar som ångmaskin och spinnmaskin. Den sistnämnda drevs av den förstnämnda och krävde stor tillgång på bomull från den amerikanska södern. Bomull som plockades av slavarna från Afrika.

Borgarklassens fri- och rättigheter skapades under denna tid och innebar att alla andra människors fri- och rättigheter starkt begränsades och i en del fall helt upphörde att existera! Det är med sådana ”fri- och rättigheter” för fåtalet som borgarklassen har skaffat sig sin makt och den vill de upprätthålla med ett politiskt system som de kallar ”demokrati”, trots att det bara är de själva som bestämmer och utgör en extremt liten minoritet. Folket i stort har däremot ingen makt utan att organisera sig. Därför har borgarklassen såväl i diktaturer som i så kallade borgerliga ”demokratier” till och från försökt att förbjuda folket att organisera sig, eller i vart fall inskränkt och försvårat möjligheten.

Som motkraft har arbetarklassen tillägnat sig en ideologi som råder bot på ovanstående missförhållanden och visar vägen fram mot verklig demokrati. Det har bildats partier för att driva de av borgarklassen undertryckta massornas intressen, till exempel med den kommunistiska ideologin som vapen. Men det har varit en svår kamp och den har ännu inte lyckats. Naturligtvis på grund av misstag och hårt motstånd, men det är inte ideologin det är fel på! Utan borgarklassens hårdnackade motstånd och sabotage hade vi i dag haft en riktig och sann demokrati som vi  med stolthet hade kunnat säga vara ett äkta folkvälde. Men då hade vi inte heller haft någon borgarklass. När den såldes med alla medel svartmålar kommunismen gör den det av ren överlevnadsinstinkt, inte som människor, men väl som klass.

Demokratiska fri- och rättigheter ska gälla för alla, men borgarklassen vill att detta endast gäller ett fåtal. Det är borgarklassen som är emot demokrati, den verkliga demokratin – folkmakten!

Större delen av Gudmundsons inlägg ägnas den politik som vänstern fört. Och den kan klart diskuteras och ska självklart kritiseras, men inte på sätt som han gör. Istället är ju frågan hur partierna har kunnat förändras så i grunden att de har blivit borgerliga partier utan att erkänna det.


Reinfeldt ljuger

Osanning

Endast med lögner och demagogi kan en högerpolitik gå hem hos de breda lagren. Därför vann Alliansen. Men oppositionspartierna har inte förmått att  föra fram lögnerna i ljuset, vilket ju borde vara deras ansvar.

”Fredrik Reinfeldt säger att ”vi har två år i rad, 2010, 2011 varit ensamma i Europa om att ha en ekonomi i balans och överskott”. Se klippet här.

Men har Sverige varit ensamma i Europa om överskott 2010 och 2011? Nej, är det enkla svaret.” /SvD

Bilden har HEMIMAMMA i sitt senaste inlägg, där Skvitt kommenterar så här: ”Har du tänkt på att i bilden ovan, med Juholt som entertainer, ser det ut som om han dansar på en flintastek. Varför bytte man ut räkmackan?

Och så var det ju det där med parlamentarismen. Och att man kan sänka temperaturen i helvetet genom att rösta bort Alliansen, så klart.

Sen tror jag att folk är mer benägna att fly ett brinnande inferno än en överhettad bastu. I båda fallen tycks denna evakuering gå trögt, men det beror ju bara på att de flesta har så svårt att se rummet intill där det är rent behagligt med påslagen aircondition.”

Från inlägget Ut med det  gamla – in med det nya, skriver jag: ”Välfärden monteras ned bit för bit, men i rask takt. Hörs det några protester från socialdemokratin? Inte som jag har hört i varje fall. Är det så konstigt att sossarnas opinionssiffror dalar?”

”En uppgörelse med en ideologi” är underrubriken till inlägget Socialdemokratin. Det bör ge en och annan en tankeställare. Här ännu ett  citat av Skvitt: ”Endast utomparlamentariska aktioner kan ändra på klassförhållandena. Att dessa aktioner ännu inte har lyckats är inget nederlag annat än för stunden.” Hämtat från inlägget ”Det kommer en dag när inga …” (Lämplig litteraur)

Mera återanvända gamla texter kommer nedan. För om sanningen ska fram så är väl frågan om Reinfeldts små lögner är så mycket att bry sig om när hela parlamentarismen är en stor lögn om att vi har ett folkvälde (*) bara för att vi får gå och rösta.

”För att leka med Olof Palmes välkända ord så vill jag kalla parlamentarismen för diktaturens kreatur. Med denna politiska styrelseform kan kapitalisterna behålla makten. Snällt röstar vi vart 4.e år på en politik som vi önska ska ge oss bättre levnadsvillkor, men vi röstar aldrig på vem som ska ha den yttersta makten, vilken ju vilar på ekonomisk grund och såldes vilar på dem som äger produktionsmedlen, i dag kallade kapitalisterna.” /Skvitt

”Parlamentarismen är det hittills mest framgångsrika system för att passivisera folket. ‘Ja, men vi måste ju rösta!’

Tänk så korkat. Det är ju bara marginellt som det kan påverka. Kvar blir kapitalismen. Den går aldrig att rösta bort, den måste störtas!” Skvitt

Demokrati – vad är det?

”Det är hög tid för vänstern att återta makten över ideologin. Det är hög tid för vänstern att sluta jamsa med i borgarklassens definitioner och maktspråk. Vi har våra egna definitioner, vårt eget språk som gagnar våra intressen på samma sätt som borgarklassen har sina definitioner och sitt språk som gagnar deras intressen.

Vi måste sluta jamsa med! Vi måste föra kampen på VÅRA villkor, inte på borgarklassens villkor!Läs mer!

Skvitt röstar inte och här är förklaringen.

Jag tror inte på parlamentarismen

Och Reinfeldt är bara en i raden av alla politiker som ständigt ljuger!

Men han får ta ansvar för sina lögner och de andra för sina. Och det här är inte första gången som Reinfeldt ljuger. ”En liten dykning visar att Reinfeldt talat osanning på en rad viktiga områden:

Dessutom har han passat på att dra till med:
  • Sjukförsäkringen (svårt för utförsäkrade att få ekonomin att gå ihop var inte del av planen, säger Reinfeldt. Hans egna dokument tyder på motsatsen)
  • Bankbonusarna (Reinfeldt har sagt att han har stoppat dem)
  • Vapenexport (Reinfeldt påstår felaktigt att Sverige inte säljer vapen till Egypten)
  • Da Buzz (Reinfeldt påstår att de är bra, när de i själva verket suger)
Att han nu drar en fuling om ekonomin är i det sammanhanget inte det minsta konstigt.” / Alliansfritt Sverige
Se gärna Alliansens räkneövningar. Man är inte särdeles överens om sina egna lögner eftersom 136 = 1571. Eller sagt på annat sätt: Det svåra med att ljuga är att komma ihåg vad man har sagt.
 

Tack Ghost!

Min kommentar

Ghostalive skrev ett inlägg som fick mig att skriva nedanstående kommentar.

Vettigt och vettlöst

Varje vettig människa gör en budget för sin ekonomi. Det behöver inte vara så märkvärdigt att det är nedskrivet på ett papper. De flesta kan hålla det i huvudet: ”Detta fick jag in och det ska räcka till nästa gång det kommer pengar alltså kan jag disponera det här beloppet när mina fasta kostnader är fråndragna.”

För ett företag är det mera komplicerat. Alltså gör man upp en plan för sin ekonomi. Detta ska vi göra under kommande kvartal och detta är vårt mål för året. Det här är vår plan under kommande år.

En regering presenterar sin budget för nästa år. ”Skatten ska ge oss detta och den ska räcka till detta och så ska det bli för nästa år, det är vår plan för budgetåret.”

Alla har en plan för sin ekonomi, med andra ord.
I det forna östblocket var hela ekonomin inordnad under en plan, eller snarare i olika planer. En plan för jordbruk, en för industrin osv. Och visst är det vettigt. Man hade mål man satte upp för vanligtvis 5 år åt gången, femårsplaner. Det kallades planekonomi.

Men se, detta förnuftiga system, kallat planekonomi, det är ju så ruskigt rysligt kommunistiskt att alla (?) fördömer det och vi ska banne inte ha något så rysligt skrämmande diktatoriskt som planekonomi. Självklar ska marknadskrafterna bestämma! Det är demokratiskt och bra och fan ingen diktatur inte!

Eh? Marknadskrafterna bestämma? Eh? Jaha! Men folket då, var kommer det in i bilden. Jag menar är det inte folket som ska bestämma i en demokrati?

Marknadskrafterna ska bestämma! Annars är det diktatur!

För att nu citera länken som Ghost har ovan:
”Om den så kallade marknaden var en person som dök upp på närmaste vårdcentral skulle det troligen resultera i en remiss till psykiatrin.”
”Marknaderna har blivit som en mycket nervös samling gaseller. En hyenas lågmälda rap räcker för att hela hjorden ska fly i panik, för att i nästa stund vända lika snabbt tillbaka.”
”Exempelvis ska aktier enligt den klassiska skolan enbart värderas efter bolagens vinstutsikter. Men inte längre, …”
”När Dow Jones rör sig följer Mumbaibörsen och kopparpriset med, oklart varför. Denna ”flockfaktor” är nu på den i särklass högsta nivån någonsin.”

Den borgerliga ideologin föredrar detta kaos framför en ordnad och planerad ekonomi. Är det inte skruvat så det står härliga till, så säg. Hellre ett oförutsägbart kaos än en planerad ekonomi. Endast en dåre kan resonera så! Ändå är det just så vårt samhälle ska ”styras”, tycker borgerskapet, varför? Är de psykfall, eller inte?

Klart de inte är psykfall, även sådana är kloka nog att efter sin förmåga försöka hålla koll på sin ekonomi. Så varför förespråkas då inte planekonomi utan istället en oförutsägbar kaotisk marknadsekonomi? Svaret är enkelt: i en sådan ekonomi kan några få göra sig en förmögenhet på alla andras bekostnad och med sådan framgång att hela länders ekonomier kan förödas och krisa ihop, som vi nu ser hända lite var stans.

Tänk, det kallas demokrati! Kyss mig i den onämnbara öppningen!

Tack, Ghost, denna kommentar hade inte tillkommit om du inte hade skrivit ditt inlägg. Nu lägger jag ut samma text jag här skrev i min egen blogg!
/Skvitt

Vad det faktiskt är fråga om är att ett fåtal ställer upp ramarna för samhällsekonomin, inom vilka de möjliga besluten sedan av politiker kan fattas.

Det är diktatur, fåvälde!

Det är inte folkvälde!