Kategorier

Arkiv

Staten stäms!

Svensk Myndighetskontroll stämmer staten

I dag stämmer Svensk Myndighetskontroll staten för FRA-lagens kränkningar av Michael Gajditzas medborgerliga rättigheter. Det borde ju fler göra, men nu får vise vad detta leder till. Sprid detta på all de sätt som göras kan. Har du en blogg, skriv om saken. Låna gärna min illustration, det är helt OK (och jag blir inte ledsen om ni länkar till mig)!

”I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.” Läs mera här där det dessutom finns en länk till hela stämningsansökan.

”Går det här bra så ska vi senare i vår återkomma med en liknande stämning men då avseende IPRED. Införs datalagringsdirektivet så väntar ytterligare en av samma sort.”