Kategorier

Arkiv

Moderaternas etik och moral

Så här ser den ut!

 

 

Ta till dig själv och helst från de svagaste!

Ni minns väl hur svårt Reinfeldt hade att sätta ihop sin första regering. Den ena efter den andra ertappades med oegentligheter och brott och Anders Borg kom undan med blotta förskräckelsen när han erkände att hans narkotikamissbruk var en ungdomssynd som han hade slutat med. Sant eller inte, men det föll man för.

Moderat etik och moral går ut på att sko sig på andras bekostnad. Det är en egoismens moral, om det nu kan kallas moral och om det kan kallas etik. Få lär väl påstå det. Men faktum är att så ser en moderat ut. Man ska aldrig dela med sig och man ska ta vad man kan och helst från försvarslösa.

Därför blir jag inte förvånad nu när ännu en moderat har ertappats med att vara kriminell.

Moderat etik

”Tiggaren Krasto Krastinov anklagades för att ha rånat en aktiv moderat och frihetsberövades i drygt två dagar.” /GP

Hon trodde väl att polisen var precis lika fördomsfull som hon själv. En zigenare är en tjuv. En tiggare är kriminell och en etablerad fin dam som dessutom är en aktiv politiker kan ju inte vara oärlig och ljuga för polisen och hitta på brott som inte har begåtts. Alltså var klippet ett faktum, tänkte hon, men hej vad hon bedrog sig. Heder till polisen som inte gick på det.

”Det är fruktansvärt att försöka sätta dit en tiggare som redan har det svårt, säger polisen.” Ja, visst är det så.

”På tisdagen hämtades därför moderaten till förhör. Hon är nu misstänkt för urkundsförfalskning, falsk angivelse och falskt larm.” Skvitt väntar nu bara på att man tillämpar lagen även på alla som i dag sitter i regeringen. De har ju stulit mycket från det svenska folket.

Läs också om Annétthe Zettergren


Bedragarna omkring oss

Annons

Människor över hela världen kan vittna om de positiva effekterna magnet- och koppararmbanden från Sabona of London har. På sabona.se finns många modeller, för henne, för honom och för vars och ens tycke och smak.

Sportigt, klassiskt eller modernt? På sabona.se finns magnet- och koppararmband som passar alla. Sabonas magnet- och koppararmband, som sålts i över tio miljoner exemplar sedan starten 1959 ser ut på många olika sätt, men håller alla högsta kvalité in i minsta detalj.

Utseendet har ingen betydelse
– Oavsett vilket armband man gillar och vill bära kan man vara helt trygg med att utseendet inte spelar någon som helst roll för kvalitén.

Det säger Carl-Fredrik Bojsen som är vd på Mayfair Direct AB som bland annat arbetar med Sabona of London i Sverige. Han berättar också att alla magnetarmband från Sabona har uppmätta och garanterade Gauss-styrkor. En magnets styrka mäts oftast i måttenheten Gauss eller Tesla och Sabona of London använder måttenheten Gauss där 1 Tesla = 10 000 Gauss.

Många vittnar om ett bättre liv
Det finns mycket kvar för forskningen att undersöka när det gäller magnetterapins effekter. Men att många människor upplever en förbättrad livskvalité är helt klart. På sabona.se finns vittnesmål från många nöjda kunder och där finns alla armbanden att titta på och välja bland.” /Allt enligt annonsen

Låt mig då kommentera detta.

Först och främst utgår jag ju ifrån att du inte tror på denna annons. Men vad tror du den vill säga dig och sälja till dig? Är det bara ett armband vilket som helst? Eller har det magiska effekter?

Annonsen är uppenbart utformad så att det inte helt lätt skall kunna bevisas att den påstår att armbanden har positiva hälsoeffekter. Men det är den uppfattning man får och godtrogna människor med hälsoproblem kan lätt luras till att köpa dessa armband för deras hälsas skull. Och det är just den kategorin människor som annonsen vänder sig till.

I den kategorin finns även några som egentligen kan vara skeptiska i vanliga fall, men kanske lider av en dödlig sjukdom och läkarna har gett upp eftersom all känd behandling har misslyckats och därför avbrutits. Vad kan en sådan människa tänka sig? ”Jag kan pröva och har ju inget att förlora! Det är ju mitt sista halmstrå!”  Eller hur?

Människan fungerar så. Som till exempel han som fick cancer i buken. Förloppet var våldsamt. Han avled inom åtta veckor efter diagnosen hade ställts. Läkarna stod maktlösa. Från Tyskland beställde han örtmedicin i ampuller för injektion á 600:- styck att ta 3 gånger om dagen. Allt för att greppa om ett halmstrå! Han ville ju inte dö!

Läkarna var ärliga och sa att det aldrig skulle kunna rädda honom därför att det var verkningslöst, men han ville ge det en chans. Han tänkte ju på sig själv, men även på frun och barnen. Och läkarna tog hänsyn till detta.

De hade gjort vad de kunde med kända behandlingsmetoder och de hade gjort vad de kunde för att avråda en dyr kvacksalveribehandling som de visste var verkningslös, men de gick patienten till mötes när han menade att han trots allt ville ge det tyska naturmedlet en chans. De gav alltså avdelningens sjuksköterskor rätt att injicera preparatet och jag kan bara säga att läkarna var beundransvärda i det att de tog alla hänsyn de kunde och visade patienten all respekt. De hade gjort vad de kunde på båda sätt, men lät patienten få sin vilja igenom.

Två saker hände:

Den tyske tillverkaren tjänade grova pengar och familjen förlorade en familjemedlem, OCH en massa pengar = 1800 kronor X 42 dagar = 75600 kronor som ju de efterlevde hade kunnat behöva bättre! Den som vill kan ju räkna ut vad det blir i dagens penningvärde, nu 30 år senare! Själv tippar jag på minst en halv miljon, som de efterlevande hade behövt bättre. Nu hamnade pengarna i fickorna på samvetslösa kvacksalvare istället.

För att undkomma lagens långa arm påstås inte i annonsen ovan att armbanden hjälper mot något specifikt. Alltså kan en godtrogen och lättlurad människa med övervikt, diabetes, hjärtsjukdom, allergi, oro, depression, ångest, njursvikt, cancer eller psykos tro att det kan vara värt att testa för att bli kvitt sina symptom och kanske rent av slippa att dö av en letal sjukdom. Och det är just sådana människor som annonsen vill locka till köp.

Vore det inte för regler som bestämmer att man inte får ha vilseledande reklam hade vi sett mycket mera av dessa annonser och i dem hade stått klart utskrivet vad värdelösa produkter hade ”hjälpt” mot. Fabrikanternas samveten och moral, om de ens existerar, är ju underordnade profiten.

Det är fruktansvärt cyniskt, omoraliskt och bedrägligt.

Men det är också lögnaktigt: ”Många vittnar om ett bättre livpåstår annonsen. Det kan möjligen finnas enstaka som mår bättre därför att det finns ju en så kallad placeboeffekt.

För att ge sken av vetenskaplighet står det i annonsen: ”En magnets styrka mäts oftast i måttenheten Gauss eller Tesla och Sabona of London använder måttenheten Gauss där 1 Tesla = 10 000 Gauss.” Men det har ju inget med armbandens insinuerade hälsoeffekter att göra. Så här gäller det verkligen att vara observant, kritisk och tänka till. Faktum är att magnetfält inte alls har en positiv hälsoeffekt annat än att jordens magnetfält skyddar oss från kosmisk strålning som är rent dödlig. Tack vare detta fält kommer inte kosmisk högenergistrålning ned till oss på marken.

Men magnetfält i sig, när de drabbar oss fysiskt och i mycket kraftiga doser, är också hälsovådliga och till och med dödliga, men då talar vi om magnetfält som är avsevärt mycket starkare än de som finns i armbanden.

I själva verket ligger det till så att det inte har kunnat påvisas negativa hälsoeffekter av svaga magnetfält. Men det har heller aldrig påvisats några positiva sådana effekter. ”Det finns mycket kvar för forskningen att undersöka när det gäller magnetterapins effekter. Men att många människor upplever en förbättrad livskvalité är helt klart.” Första meningen kan givetvis äga riktighet. Vi kommer ju aldrig att kunna veta allt. Men att ökad livskvalité i samband med att utsättas för magnetfält saknar faktiskt varje vetenskapligt belägg.

Bedrägeri

Annonsen är ett rent bedrägeri. Det är inget annat än lögn och förbannad dikt. Carl-Fredrik Bojsen som är vd på Mayfair Direct AB, om han ens finns, är alltså en durkdriven bedragare. Och han är, om han finns, sannolikt en respekterad affärsman i sina kretsar, där alla sysslar med bedrägeri i olika former. Men skulle du som försörjer dig på ett hederligt arbete respektera honom?

Kapitalism, ett moraliskt förfallet samhällssystem

Sådant här hade aldrig accepterats under medeltiden. Där hölls faktiskt de etiska reglerna i helgd. Där fick man inte lura folk ostraffat och inte uppträda omoraliskt, men i kapitalismen har det blivit ett levnadssätt som bland borgerskapet lyfts fram till dygd och beundran av de framgångsrikaste på området. Allt anses tillåtet, bara det inte är förbjudet, oavsett hur oanständigt det än är. Och det är just den sortens omoraliska människor som all högerpolitik gör allt för att bredda spelplanen för!

Bedragarna omkring oss har sina vapendragare i Alliansens politiker, i regeringen, bland centerpartister, folkpartister, kristdemokrater och moderater, men tyvärr även bland många av högdjuren inom socialdemokratin! Bland dem är endast den egna förtjänsten helig och på det altaret kan vad som helst och vem som helst offras! Då, men aldrig annars, kan priset aldrig vara för högt!

Särskilt Moderaternas budskap till folket, men även i varierande grad övriga partiers, kan liknas vid reklamen ovan. En del är lögn, mycket är diffust och än mer sägs aldrig ut. Anledningen är att det är så få människor som faktiskt gynnas av Alliansens politik att inga av partierna skulle  komma över 4%-spärren om de sa rent ut vad deras politik går ut  på.


Svar till Glamouramamama i abortfrågan

Om abort

Svar till Glamouramamama som ställde några frågor till mig i mitt inlägg ”Abort, etik och en spännande duell med SD”.

Här är frågorna:

De två första frågorna besvarade jag nyligen. De kommer mot slutet i ett ganska långt inlägg. Scrolla tills ni ser hennes header och en rosa text.

Här kommer mitt svar på tredje frågan.

Det finns spontan abort och det finns konstgjord abort.

Som väl de flesta vet är spontan abort detsamma som brukar kallas missfall.

Konstgjord abort kan utföras på en mängd olika sätt och har utövats i alla tider. Det man i dag kan göra är att utföra abort på ett mer betryggande sätt än man förr var i stånd till.

Risk för spontan abort kan i vissa fall upptäckas i tid och förhindras genom olika former av medicinska insatser.

Spontan abort kan bero på att något inte fungerar hos kvinnan, eller att det är något fel på fostret. Att förhindra en spontan abort innebär en risk att föda ett barn med allvarliga fel.

Ett förhindrande av en spontan abort bör således vara en fråga för etisk debatt i samma utsträckning som frågan om att utföra en konstgjord abort.

Jag ska nu föra en strikt vetenskaplig diskussion

om livet, fortplantningen och synen på abort och detta helt utan hänsynstagande till varken etik, moral eller åsikt i ämnet.

Allt liv kan egentligen betraktas som geners fortplantning. Det är det som är liv!

Gener behöver en hemvist och den är i vissa fall en cell. Men gener finns även i döda partiklar såsom virus.

Livets innersta mening är inget annat än genernas fortlevnad på olika sätt. Det är därför vi parar oss och skapar avkomma. Det vi alltså värnar om när vi förökar oss är att våra egna gener ska ges en chans att överleva oss själva. Och naturen ”vill” att vi sprider våra gener maximalt. Och här finns olika strategier.

Hos högre utvecklade organismer är det nästan alltid honan som investerar mest i avkomman. Honan producerar en större könscell än hanen och därför färre könsceller. Vi ser det redan bland enklare organismer, så som till exempel koraller, maneter, fiskar, groddjur och än tydligare bland kräldjur och fåglar.

Bland vissa arter förekommer en mer avancerad form av skydd för avkommans fortlevnad. Vissa hajar föder således levande ungar och strategin för detta skiljer sig åt. Några få arter har utvecklat något som inte kan betraktas som annat än en äkta moderkaka, vilket annars bara ses hos placentadäggdjuren, alltså alla däggdjur utom näbbdjuret och myrpiggsvinet.

Andra levandefödande hajar har en annan strategi. Äggen kläcks i något som kan liknas vid en livmoder, men som saknar placenta. De starkaste hajungarna livnär sig på de svagaste genom att äta upp dem. De som på detta sätt utvecklas till fullgångna individer är de som genom kannibalism har överlevt kampen i livmodern och därefter föds.

När djurungar har fötts gäller att så många som möjligt överlever.

Här finns också olika strategier. Antingen satsas det på mångfald eller på skydd. Den första strategin går ut på att avla så många nya individer som möjligt och dessa får sedan klara sig på egen  hand, med stort fortfall som följd. Sådana arter kan lägga hundratals, ibland tusentals ägg som befruktas av hanen.

Arter som satsar på skydd lägger färre ägg som befruktas, men vårdas på olika sätt. Ett mycket extremt fall av skydd av avkomman finns hos vissa kvalster. Hos dem utvecklas avkomman inne i modern, vilken de under sin utveckling bokstavligt äter upp. När honan till slut har blivit ett tomt skal tuggar de sig igenom hennes exoskelett, huden alltså, och kryper ut som små miniatyrer av henne.

Bland insekter hittar vi en annan ovanlig variant på skydd av avkomman. Det är en strit, vars hona under hela utvecklingen av de befruktade äggen som har klibbats fast på ett blad står med sin kropp över äggen och försvara dessa till de är kläckta.

Bland åttaarmade bläckfiskar brukar honan vakta och putsa äggen medan de utvecklas. Hon frigör dem ett och ett från alger som annars skulle växa på dem och ta död på dem. Hon försvarar dem även mot fiskar och andra angripare, samt med sin sifon ser till att det hela tiden cirkulerar syrerikt vatten runt dem. När äggen till slut kläcks är honan så försvaga att hon dör. Hon får således endast en chans i livet att trygga återväxten av hennes egna gener.

Bland fiskar förekommer olika metoder som går ut på att vakta äggen. Spiggen bygger ett bo på botten och vaktar detta bo. Andra fiskar ruvar äggen i munnen och i vissa fall avsöndras därefter ett slem från huden, vilket har samma funktion som däggdjurs modersmjölk. Bland dessa fiskar är det ofta hanen som tar hand om den uppgift som närmast liknar däggdjurshonans uppgift.

Längst i faderliga modersplikter går sjöhästen som har en ficka på magen där honan lägger sina ägg. Efter befruktningen utvecklas dessa i hanens ficka och kommer sedan ut som små miniatyrer av de vuxna individerna. Det är alltså hanen som föder ungarna rent fysiskt till världen. Han skyddar dem därefter under den första tiden i livet.

Människan är den enda art som eftersträvar att minimera sin egen avkomma. Den strävan är inte biologiskt förankrad, eller möjligen kan den ses mot bakgrund av att vi saknar fiender och tenderar att överbefolka jorden. I det perspektivet kanske vårt beteende trots allt har en biologisk förklaring. Annars får den ses vara kulturellt förankrad. Ser man det kulturellt kan ju till exempel Amish-folkets inställning tjäna som exempel på hur kulturen (i det här fallet deras tro) kan styra synen på barnaalstrandet. De anser att gud bestämmer hur många barn ett par ska begåvas med och detta ska paret inte ha egen uppfattning om eller ingripa i.

Ser vi alltså strikt vetenskapligt på fortplantningen går den således enbart ut på att föra generna vidare och det kan göras på olika sätt. Alla sätt är strategier med endast ett mål, att säkra de egna genernas överlevnad på bästa sätt. De fortplantande individerna är därmed i genernas sold eftersom generna styr vilket beteende hos de vuxna individerna som bäst säkrar genernas överlevnad. Individen i sig har inget annat värde än att föra genen vidare och de individer som är dåliga på detta har sämre värde än andra individer. Deras gener riskerar också att försvinna för gott. Mina meningsmotståndare kan här glädjas åt att jag är steril. Min egen uppfattning är att det måste finnas någon måtta på hur intelligent den mänskliga arten får tillåtas att bli! 🙂

Ser vi sålunda strikt vetenskapligt på barnalstring ska vårt beteende gå ut på att skaffa mesta möjliga antal barn, men ej fler än vi kan säkra överlevnaden för tills de själva kan alstra nya barn och säkra överlevnaden för intill dessa kan skaffa egna barn! Arter som vårdar avkomman maximalt bör såldes minimera antalet ungar i paritet med risken att de faller offer för predatorer.

Människan är en varelse med förmåga att fundera kring annat än enbart att sätta maximalt med livsdugliga individer till världen, som i sin tur är dugliga att föra släktet vidare. Vi kan alltså acceptera de barn som föds med grava handikapp. Hos andra arter förekommer det att modern äter upp dessa ungar och därmed skaffar sig ett extra energitillskott med viket hon ökar sina chanser att ta hand om den friska avkomman.

Människan är också kapabel att skapa sig politiska åsikter och mål. Nazismen utvecklade sålunda ett synsätt som påminner om det nyss nämnda, att vi inte ska ödsla energi på handikappade individer utan istället avliva dem. För vissa var detta en god och tillfredsställande politik, men de allra flesta tar ju starkt sunt avstånd från den tanken. Men, observera, här handlar det i grund och botten om en uppfattning om vad som är etiskt rätt, inte vad som är biologiskt rätt!

Vad vi uppfattar som genuint mänskligt är vår förmåga till att värdera olika frågor ur ett etiskt perspektiv. Det perspektivet är oupplösligt förbundet med den kultur vi lever i. Det är kulturen som avgör vad som är rätt eller fel. Och en del av vår kultur är det som vi kallar religion.

Hur olika etiska uppfattningar som kan existera i olika kulturer ser vi om vi till exempel tittar på romarriket där det var ett acceptabelt och högt uppskattat nöje att se människor slå ihjäl varandra på en arena, eller att slåss mot och dödas av lejon och andra djur.

I Mellanamerika förekom före conquistadorernas inmarsch att gudar blidkades med människooffer som oftast utgjordes av krigsfångar från angränsande folk.

I Sydamerika förekom att barn offrades till gudarna. De finaste offren var de vackraste flickebarnen. Och självklart var det bland de arbetande folket som dessa offer hämtades. De härskande klasserna vill ju inte offra sina egna döttrar!

De flickebarn som skulle offras skulle också vara oskulder, varför omtänksamma föräldrar tidigt avlägsnade mödomshinnan på sina älskade döttrar för att säkra att de inte föll offer för prästerskapets ceremonier.

I Europa ansågs autodafé (portugisiska för troshandling) vara högst acceptabelt juridiskt förfarande där en religiös domstol dömer eller frikänner en människa i trosfråga och där i vissa fall domen löd att brottet skulle sonas på det brinnande bålet. I vissa islamistiska kulturer kan motsvarande domar förekomma och brottet sonas med döden, i vissa fall genom stening.

De flesta av oss anser att vår tro är vår privatsak, men så har det ju inte alltid varit och är inte det på alla håll än i dag.

Vi kan alltså konstatera att det inte finns en rätt och riktig absolut etik att hålla sig till. Vår etik är en produkt av vårt samhälle och det har utvecklat en kultur, vilken i sin tur bestämmer vad vi anser vara moraliskt rätt. På den grunden vilar alltså vår uppfattning om vad som är etiskt rätt.

Från denna etik ska till exempel avgöras om konstgjord abort är etiskt försvarbart. Om konstgjord abort ska vara tillåten eller ej och om den ska tillåtas ska det också bestämmas inom vilken tidsrymd av graviditeten den ska tillåtas.

Här kan man ju ha vilken uppfattning som helst. Man kan till exempel ha den uppfattningen att modern har rätt att göra som alla andra djur, nämligen att satsa på de barn som kan föra hennes gener vidare. Med den uppfattningen skulle man kunna hävda att hon har rätt att äta upp ett barn hon har fött och som har ett allvarligt handikapp. I vår kultur är dock en sådan uppfattning omöjlig att få gehör för och jag hoppas att ingen tror att jag stödjer en sådan tanke. Det ska bara ses som en extrem möjlighet som teoretiskt skulle kunna finnas om vår kultur var radikalt annorlunda.

Närmare till hands är däremot tänkbart att ett handikappat fullgånget foster genast avlivas, till exempel på sjukhuset. Att den tanken inte är helt främmande för mänskligheten har ju nazismen helt nyligen visat och med tanke på risken för nazismens återkomst kan det åter bli verklighet.

Etik

Det här visar hur viktigt det är att ständigt föra en etisk debatt, inte minst i abortfrågan. Vad som är rätt och fel finns inget absolut svar på. Den katolska kyrkan har tills nyligen hävdat att om valet står mellan modern och barnets liv, då ska barnets liv prioriteras. Det visar hur viktig denna etiska debatt är!