Kategorier

Arkiv

corruptio avslöjar: Sveriges regering, polis och justitieråd anlitar Kaspersky och 123people.se för att censurera bort kritik och avslöjande fakta

corruptio avslöjar: Sveriges regering, polis och justitieråd anlitar Kaspersky och 123people.se för att censurera bort kritik och avslöjande fakta.

Att det även i Sverige finns nätcensur har jag tagit upp innan:

Nätcensur

Svensk Internetcensur

Skvitt censurerad

Skvitt och censuren

Under Mattan | Sverige utan Filter


corruptio – Polis Bengt Adolfsson i Älmhult – Suzanne Frank – Elisabeth Peltola – Joakim Pohlman – Mörkläggning – Teater

corruptio – Polis Bengt Adolfsson i Älmhult – Suzanne Frank – Elisabeth Peltola – Joakim Pohlman – Mörkläggning – Teater.


Svensk Internetcensur

Inte bara Kina och Burma

Nej, Sverige har också sällat sig till skaran av diktaturer som inskränker det fria ordet på Internet.

Under Mattan blog tipsade mig om att KRISTOFFERHELL.ORG (här chashed) har stängts ned efter poliskontakt med hostingföretaget‏. Se kommentaren i förra inlägget ”Den absoluta sanningen – PS” med den underbara skämtteckningen från PS!

Vad KRISTOFFERHELL.ORG skriver vet jag faktiskt inget om. Jag har inget minne av att jag har varit där och läst, men känsligt är det tydligen.

Corruptioblogg hade skrivit om saken, men det inlägget är också tystat! Det framgår av bilden nedan.

Det är inte länge sedan både min blogg, Under Mattan och Corruptio utsattes för attack. Det påstods att våra bloggar innehöll skadlig kod! det var ju alldeles fullkomligt lögnaktigt.

Den gången var det inte samhället som låg bakom, bara otrevliga typer med samma intoleranta inställning till yttrandefriheten som nu myndigheterna visar upp via polisens agerande.

Internet-censur, inte bara i Kina!

Skvitt censurerad

Internet-censur, inte bara i Kina!

Under Mattan | Sverige utan Filter

Skvitt censurerad

Skvitt och censuren

 

”WHOIS? What does that mean?

Everyone who registers a domain name has his personal contact information in a WHOIS database.
Our WHOIS database lets you run an IP lookup to search for the WHOIS of any domain.
The WHOIS entry in the WHOIS database normally includes the name, address, phone number, email address, and domain name expiration date of the domain owner.
That means that anyone who looks up an WHOIS entry will find the contact information of the owner. Some domain registrars offer private domain registrations, so in this case the WHOIS contact information of the registrar is shown and not the private information of the domain owner. Test our WHOIS lookup tool and see how it works.
Learn more here
More about Whois on Wikipedia

CHRISTOFFERHELL.ORG finns inte där! Allt är raderat!

Bonuslänkar

EU stryper det fria ordet!

KGB avlyssnar – OCKSÅ!

Vem är så naiv att den tror att Sverige är så unikt bra på demokrati och yttrandefrihet?


Oskyldigt dömd

Rättsväsendet

Den dömande makten, det vet väl alla att det är en del av staten. Och vad staten är råder det sämre kunskap om.  Jag minns min far som sa: ”Staten det är vi, det!”

Han var inte dum, min farsa. Politiskt var han väldigt medveten. Men på denna punkten brast det. Han var ju dock inte riktigt politiskt skolad. Han var bara väldigt intresserad av politik och med hans uppväxt var det inte konstigt att han var kommunist, trodde han.

”Staten är vi, det!”

Så fan heller!

Vårt samhälle har utvecklats genom att diffrentieras socialt. Med det menar jag att ägandeförhållandena har efter det att vi lämnade stamsamhällets jägar- och samlarkulturer bakom oss, fördelats olika. Sålunda kom under det tidiga jordbrukssamhällets tid att uppstå ett privat ägande av produktionsmedlen, vilka inte kom alla till del. Vissa ägde jord, andra inte. Vissa ägde till och med andra människor, slavar.

Detta kallar vi klassamhälle.

Ett något mera modernt klassamhälle var det feodala, indelat i adel, präster, borgare och bönder. Numera talar vi om det kapitalistiska samhället. Det utmärker sig av att endast ha två klasser av betydelse, arbetarklassen och borgarklassen. Det är arbetarklassen som producerar de värden som tillfaller borgarklassen i det att den senare klassen är den som äger produktionsmedlen. Men sådant lär man inte ut i skolan. Sådant talas det tyst om i vårt samhälle. Ja, man hävdar till och med att klassamhället är dött och finns inte längre, för informationen styrs ju från de kapitalstarkaste i samhället och det är den rika borgarklassen. Den är inte betjänt av att upplysa om att de lever på majoritetens arbete. Den som skor sig på andra talar gärna tyst om det.

Alla klassamhällen  har en inbyggd orättvisa, annars var de inte klassamhällen. Och den klassen som gynnas måste ha medel att upprätthålla orättvisan. Det medlet är rättsapparaten. Det borde heta orättsapparaten!

Långt ifrån alla de lagar som stiftas och hanteras av denna apparat är sådana som har till uppgift att upprätthålla orättvisan. Här finns många lagar som har andra värden att skydda. Det är således inte tillåtet att dräpa, såvida det inte sker i härskarklassens intressen, det vill säga i krig. Det är inte heller tillåtet att stjäla, såvida det inte sker i härskarklassens intressen, det vill säga i former av kapitalistisk utsugning av arbetarklassen.

Nästan alla mål som avhandlas i våra domstolar handlar som bekant om andra saker. Vanlig stöld, vanliga bedrägerier  misshandel, mord och dråp, fortkörning, rattfylla etc. När folk dör på grund av att företag har förgiftat naturen, maten eller inte uppfyllt säkerhetskrav, är en rättsprocess ibland långt borta, eller leder till milda domar. När du blir blåst av reklam som utlovar långt mer än den håller kan du sällan få rättsapparaten att ens lyfta ett finger.

Så olika är det och det vet ju alla.

Rättsapparaten har en funktion som vi kanske inte tänker på. Inte ens de som arbetar inom apparaten är medvetna om det. den funktionen är att vi ska veta vår plats. Vi ska darra inför skranket, eller blotta möjligheten av att hamna där. Tänk på det!

Det här betyder att det allra viktigaste är inte att en dom motsvarar rättvisa, utan fastmer att rättsväsendet alltid måste få folk dömda oavsett om de är skyldiga eller ej. I och för sig finns ambitionen att få rätt man dömd. Men döms fel person så saknas ambition att rätta till saken i efterhand. Det här visar sig klart och tydligt i att det är näst intill omöjligt att få resning om man är oskyldigt dömd och någon rättshjälp kan man inte få i sådana fall. All juridisk hjälp måste man betala själv!

På så vis fås vi att gå i strama tyglar.

Det finns många oskyldigt dömda människor, men av naturliga skäl finns ingen statistik på det. Endast de som har fått resning och vunnit kan räknas upp, men alla andra, som har nekats resning, hur ska man veta att de var oskyldiga?

En del av dem slutar som rättshaverister och begår oöverlagda handlingar i sin frustration av aldrig få upprättelse, ibland med följden att de begår faktiska brott i sin kamp för rättvisan, som rättsväsendet inte har som mål att uppnå! (Läs sista meningens andra sats en gång till!)

Lilla mygelbloggen (OM mygel..)

”Jag har beslutat mig för att undersöka intresset hos oskyldigt dömda för att bilda en förening. För att bli medlem krävs att man kan visa att det gäller en dom som är minst tio år gammal och att man sökt resning minst två gånger sedan dom samt att domen endast bygger på svaga eller inga bevis, typ trovärdighetsfrågor.”  Det skriver Hans på sin blogg.

Det är ett bra initiativ och därför förmedlar jag det vidare här!

Andra siter som tar upp och synar rättsväsendet ur olika aspekter är:

Mediemordet

Rättssäkerhetsorganisationen RO

Shed Light

Coruptioblogg

Felväsendet

Svensk myndighetskontroll (nya adressen)

Svensk myndighetskontroll (gamla adressen)

Rigmor Perssons brev till Justitieministern Thomas Bodström

Upprättelse.nu

Enstaka artiklar och inlägg om rättsväsendet

(Fylls på efter hand)

Stefan Wahlberg: Uppgiven kamp mot vardagsbrotten

Elisabeth Höglund: Rättsstaten hotas när poliser frias för brott

Leif GW Persson: Rätt ska vara rätt

Leif GW Persson: Enastående enfaldigt, åklagaren

Felväsendet: Friad pga hög lön

Advokaten: Oskyldigt dömda är en del av systemet

INGEN får rätt mot polisen!

Könsjäv i rättsväsendet

Rattfylleridömda ska inte ha vapen – Högsta förvaltningsdomstolen – Polisen?

Skvitt: Psykopaternas rättsmaskineri och fördomar!

Skvitt: Skandalen bara växer!

En artikel funnen i förbifarten.

Här är en till.

PS! Har du tips om bra länkar på ämnet så lämna en kommentar!


Säljer Sverige projektiler med utarmat uran?

Frågan

ställer sig Corrutioblogg.

Vad är utarmat uran?

Jag låter saxen gå hos Wikipedia:

”All användning av utarmat uran har ifrågasatts, främst på grund av sin giftighet men även på grund av sin radioaktivitet och det pågående sönderfallet till bl.a. radium och radon. Juridiskt ifrågasätts om utarmat uran i vapen ska räknas som kärnvapen eller inte.” ”Militärt används utarmat uran främst i pansarbrytande ammunition

 

Från en sida utan namn hittar jag detta:

”Uranisotoper är radioaktiva tungmetaller, vilket innebär att de är hälsofarliga om de kommer in i kroppen. De kan påverka kroppens organ både biokemiskt och genom att de avger strålning. När det gäller strålningsriskerna är det främst alfastrålning som kan utgöra ett problem. Då alfastrålning har kort räckvidd medför detta att det utarmade uranet måste komma in i kroppen för att kunna orsaka skada. Uranet kan komma in i kroppen bl.a. genom inandning av urandamm, genom munnen via förorenad mat eller dryck och direkt via förorenade händer till munnen.”

Det framgår inte vem som har skrivit den texten, men den överensstämmer helt med vad jag redan innan visste.

Strålning skrämmer så klart och uran likaså. Men vad jag förstår så ska man inte överdriva faran med strålningen från det utarmade uranet i sig. Men det går heller inte att säga att strålningsfaran kan ignoreras. Uranet finns ju naturligt i jordskorpan, men där ligger det skyddat. När vi bryter uranmalm gör vi det tillgängligt för exponering och det är skillnad. 

När uranet pulveriseras till nanopartiklar genom att projektilen når sitt mål exponeras vi än lättare för det och därmed ökar riskerna. Dessa risker är i första hand kemiska. Jämfört med den kemiska giftigheten är alltså den radioaktiva faran liten, sägs det.

 

Ja, ja, säger jag, jag skiter i om jag dör av utarmat uran på grund av dess strålning eller om det är på grund av dess kemiska giftighet.


Hämta Corruptioblogg som pdf

Här, längst ned på inlägget, kan du hämta Corruptioblogg som pdf!

Bloggen blev ju avstängd av Domstolsverket.

Då såg det ut så här.

Censur är vi ju mest vana vid att en regim som till exempel Kina, Burma och Iran brukar ta till. Nu har Sverige sällat sig till dessa länder. Det är skamligt. Vore Corruptioblogg ute och for med lögner så vore det väl enkelt att dementera det. Men se så tycks inte ske, vilket måste tolkas som att det är sant det som bloggen skriver!

I ett tidigare inlägg uppmärksammade jag att polisen djävlades med bloggaren. Och därefter upptäckte jag bloggen var avstängd, vilket jag också skrev om.

Jag vet inte vilket som är värst. Är det det som bloggen avslöjar eller är det censuren?

Men nu finns den i alla fall att läsa på blog.com. Hur länge det nu varar.


Astrids farhåga

Det är inte otänkbart att censuren även slår till mot Astrids Miljö- och Samhällsblogg!

Du kommer till hennes startsida här.

Nu senast har jag uppmärksammat Astrid för inlägget om polisschabbel med misstanke om direkt städarbete för att dölja sin inkompetens, eller medvetna döljande om vem en mördare är.

 

Läs även här och här!

Tack till Felväsendet!


Corruptioblogg avstängd!

Det råder censur i sverige. Det fria ordet är en myt.

Corruptioblog som har snokat upp byken i det korrupta Sverige har stängts av!

Men den har öppnat igen på annan portal. Så länge det nu får rulla på där är ju en fråga man ställer sig.

Här skriver de och jämför:

Se här vilka de håller ansvariga:

Förstora bilden

Vissa sanningar får icke framföras i Kina.

Vissa sanningar får icke framföras i Iran.

Vissa sanningar får icke framföras i Sverige.

Vissa likheter finns mellan vissa länder!

”Hello,

Domstolsverket orsakade stängning av Corruptios blogg

We received a formal complaint from the Security Department at National Courts Administration in Sweden regarding this post:

http://corruptio.blog.com/2011/07/04/ … ottsling-av-varsta-sorten.

In these situations we suspend the blog until further investigations occur. If you agree to remove that content, we may be able to restore you blog.

Kind regards,

Blog.com Support” (Se själv)

Facebook

En registrering på Bloglovin leder inte till corruptioblogg, man ser bara den bild som jag har överst i inlägget!

Men besök gärna Felicias hemsida, Pdf, mer, och ”Fria ordet stoppat” på Felväsendet (se även kommentarer nedan) – som ger ännu mera information.

——–

Plats för bonuslänkar

Minnet av Göteborg ”Fler journalister borde kasta sten på polisen och sitta i fängelse.”


Djävlandes polis sätter sig över sina befogenheter

”Corruptio har begärt att få ta del utav allmän handling (namn på polisman som misstänks för stöld) hos polismyndigheten i Gävle. Polisman Björn Sannevik kräver i svarsmejlet att få namn och adress samt hotar han med att skicka räkning. Läs själva…

Corruptio blogg är ju en nagel i ögat på rättsväsendet och deras poliser, så det är ju inte konstigt att dessa sätter sig över sina befogenheter.


Maffia etc!

En association, apropå förra inlägget, läs Corruptioblogg!

Här presenteras senaste inlägget. Botanisera fritt i bloggen. den är väl värd att läsa!