Kategorier

Arkiv

Reklam, ni vet

Vilseledande

Det ordet, ”VILSELEDANDE”, kan väl sägas svara mot vad reklam i själva verket handlar om. Man överdriver konsekvent produktens fördelar och lika konsekvent förtiger man dess nackdelar. Konstigt vore det ju annars.

Eller för att ställa några frågor till mina läsare, i den mån (och mot all förmodan) de inte skulle vara benägna att hålla med.

Ha ni någonsin sett en reklam som säger: ”Den här produkten är inte marknadens bästa och inte heller den billigaste. Den produceras inte på ett miljömässigt och etiskt försvarbart sätt”?

Nej, sådan reklam har du säkert aldrig sett, men tusen och tusen gånger har du sett exempel på motsatsen. Och många gånger har det säkert hänt dig att har köpt något som inte alls fungerade så som reklamen påstod.

Reklam är alltså propaganda, men det säger man ju aldrig. Istället är det information och upplysning, påstår man.

Ingen har ju missat skandalerna kring Carema.

Nu satsar Carema på att förbättra sitt ryckte. Hur?
Jo, man har anställt en reklamchef!

Vad ska det stå i reklamen (och vad ska det stå i verksamhetsbeskrivningen till aktieägarna)?

Vi väger alla blöjor efter vetenskapliga metoder för att det ska passa varje individuell vårdtagares behov (och är de inte tillräckligt fulla sätter vi på dem igen)!

SvD

Läs och flabba!


Dödssynd är en usel drivkraft för omsorg

Det skriver AB

 

” ‘En död patient till följd av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Flera ­påtagligt undernärda patienter. Onödiga amputationer. Läkemedlen tar slut. Ett stort antal fallolyckor. Brist på både ­kompetens och personal.’

Det låter som en kritisk FN-rapport från ett fältsjukhus i Somalia.” 

Och visst är det ju så att GIRIGHET inte kan vara förenligt med god omsorg. Det spelar ingen roll hur mycket Alliansen än tjatar om valfrihet och att missförhållanden även förekommer inom offentlig omsorg. När det finns ett vinstintresse måste vinsten tas från något håll och detta håll är självklart vårdtagarna och de anställda.

Om vinsten reduceras till noll får man mera vårdkvalitet för pengarna än om det disponibla beloppet, alltså vad vi betalar i skatt till vård och omsorg, reduceras med X antal kronor som går till vinst. Det bör väl alla förstå.

Men vem vill då driva privata vårdföretag om de inget tjänar på sitt satsade kapital? Ingen vill det så klart och därför behövs den offentliga sektorn där vi solidariskt  ställer upp med våra skattemedel utan att någon tappar av de pengar vi lägger på vården och stoppar dem i egen ficka!

Men det verkar inte så som att alla fattar detta, eftersom det ju ser ut som det gör.

Därför tar vi det en gång till!

Du har 100 kronor att köpa mjöl för och du får mjöl för 100 kronor. Enkelt?

Du har 80 kronor att köpa mjöl för och du får mjöl för 80 kronor. Enkelt?

Du betalar 100 kronor för att äldre ska få vård och du får vård för 100 kronor. Enkelt?

Du betalar 100 konor för att äldre ska få vård, men någon tar 20 kronor för besväret och det återstår 80 kronor till vård, eller hur?

Är det så svårbegripligt att inse att du är lurad och de äldre får sämre vård, samt att de anställda sliter häcken av sig och inte räcker till?

Kan det vara så svårt att fatta?

Frågan är ställd till dig som har röstat på denna politik som Alliansen för.

Trodde du att DU tjänade något på denna politik?

Har du någonsin funderat på varför en sådan här tjuv-politik förs?

Jag tvivlar på det.

Har du någonsin trott att du själv skulle få de här 20 kronorna tillbaka?
Har du någonsin funderat över vart de tar vägen? Har du någonsin insett att endast de som driver dessa privata vårdformer får chansen att stoppa dem i egen ficka, pengar som kommer från dig och skulle ha gått till vårdtagare och de anställda som ska sköta om dem och dig när det blir så dags?

Jag tvivlar på det, annars hade ju inte röstat på Alliansens tjuvpolitik!

Till ABs ledare!


Vem myntade ordet?

Riskkapitalister

”Riskkapitalister är sådana kapitalister som inte tar några risker. De lever på två helsäkra inkomstkällor, garanterad kostnadstäckning från skattebetalarna, som skolpengen, och försämringar inom den vård, skola och omsorg som den borgerliga majoriteten anförtrott dem.

Skattebetalarna garanterar att risk­kapitalisterna går runt och slipper risk. Vinsterna uppstår genom systematiska försämringar inom vård, skola och omsorg. Ju fler försämringar, desto rikare riskkapitalister.

Konkret betyder det att ju fler gamla människor som får ligga över natten i sin egen avföring, ju fler nedlagda skolbibliotek, ju färre lärare, ju kalorifattigare mat på ålderdomshemmen, desto fetare ­bonusar åt riskkapitalisternas direktörer. Sambandet är lika logiskt som självklart.” Just så skriver Jan Guillou och klickar du här kan du läsa resten.

Vem myntade egentligen ordet ”riskkapitalister”?

Finns det något mera lögnaktigt och förljuget ord än just det? ”Falskare varubeteckning än ”riskkapitalbolag” får man för övrigt leta efter. Säkrare investeringar och vinstgeneratorer än de skolor, vårdinrättningar och apotek som den svenska regeringen och riksdagen välvilligt ställt till kapitalisternas förfogande går knappast att hitta. Politikerna har ställt sig som garanter för att skattebetalarna står för fiolerna. ”Riskkapitalisterna” tackar för kaffet genom att fiffla ner den skatt de själva skulle ha betalat i sina egna fickor.” Det skriver Ghost så sant.

”Den som inbillar sig att kapitalister satsar pengar på åldringsvård av altruistiska skäl måste leva i en drömvärld. Kapitalister investerar av en anledning: Att deras kapital ska förmeras och förökas så mycket som möjligt. Vårdskandalerna följer därvidlag bara kapitalismens logik och syfte, att maximera vinsten på satsat kapital, … ” Det skriver samme Ghost i annat inlägg.

Jag skrev nyligen två inlägg om saken. Det senaste är det jag kallar Uppdaterat. Där ville jag nämna att inlägget Carema, Carema, Carema – låter som en refränghade uppdaterats, men jag skrev också: 

”Så illa skött är ju inte statsfinanserna av ett misstag. Tvärt om är det just så Alliansen bedriver sin politik. Å ena sidan skall skatten ned för de rika och å andra sidan ska det som ändå tas in skattevägen slussas över till privata aktieägare. Var det det du röstade för, du arme stackare ur arbetarklassen, som lade din röst på något av de fyra partierna?

Här är ett annat exempel: ”Privata sjukförsäkringar har blivit en kassako för pensionsbolagen. Förra året tjänade de över en miljard på företagare och privatpersoner som försäkrar sig mot inkomstbortfall. Samtidigt har det blivit svårare att bli långtidssjukskriven och få nytta av försäkringen. … När jag kom till Finansinspektionen 2001 var det röda siffror för bolagen på det här området, de gick back. I dag är vinsten så stor att man kan ifrågasätta konkurrensen och nivån på premierna, säger Göran Ronge, aktuarie på Finansinspektionen.” / DN

Alltså, om du undrar varför man nu för tiden inte får vara sjukskriven så länge som det behövs så fick du svaret här.

Tro inte på vad Alliansen säger, se istället vad den gör!

Vad trodde du att du skulle vinna på det?

Kort sagt, Alliansen tar från de fattiga och ger till de rika. Varför ska det vara så svårt att fatta detta så att så många som endast förlorar på politiken ändå röstar på dem och gör det möjligt för partier som skänker bort våra gemensamma tillgångar till redan förmögna att kunna bilda regering?”

Från caremainlägget vill jag lyfta fram det här: 

I debatten om välfärdstjänster hävdas det ofta att det inte finns någon forskning som visar att riskkapitalägda boenden skulle erbjuda sämre vård än övriga ägarformer. Detta är inte sant.

I dagens DN berättar Marta Szebehely, professor i socialt arbete, om amerikansk forskning som visar att riskkapitalägda och vinstdrivande vårdkedjor håller sämre kvalitet. Anledningen är att …

 – även om svensk forskning må vara tillfälligt tystad på detta område (starka intressen vill inte veta svaret).

Men det finns trots allt svensk forskning visar att personaltätheten i privata boenden är 10 procent lägre än i kommunala. Privata vårdgivare har dessutom färre heltidsanställda och fler timanställda. Professor Szebehely konstaterar att … ”/ Läs hela om hur ”Fakta; vinstdriven vård håller sämre kvalitet”!

Ett annat inlägg jag har skrivit är detta: Vetenskap stick i stäv med Alliansen. Där visar jag bland annat nedanstående diagram.

Och detta diagram talar sitt tydliga språk.

Kika in och läs hela texten som bygger på en artikel i ”nr 6/2011 av FORSKNING & FRAMSTEG, som utkom nu i Augusti, finns en artikel med titeln ‘Ingen vård utan mutor‘.

Den är skriven av Sören Holmberg och Bo Rothstein, båda professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Artikel är en sammanfattning av en forskningsrapport som kan laddas ned från www.qog.pol.gu.se.

Den artikeln är intressant ur flera perspektiv.” Citerat från inlägget Vetenskap stick i stäv med Alliansen.

Slutligen citerar jag åter igen Jan Guillou:En av de många män som jag skulle till­önska åtminstone någon månad i blöjor av Carema fastställd vätskemängd är den för mig fullständigt okände grundaren av Carema, en Peter Weiderman. Han gjorde ett klipp på 212 miljoner när han sålde sin andel i bolaget, pengar som omedelbart försvann till skattesmitarparadiset på ­Cypern.”


Uppdaterat

Caremainlägget

Det fanns anledning att uppdatera det inlägget med några rader från Ghost: ”Metoden som används för att slippa skatt helt eller få ner skatten bygger på att apotekskedjornas moderbolag placeras i lågskatteländer. Moderbolagen lånar sedan mot hög ränta ut pengar till den svenska verksamheten vars vinster därmed går till att betala oskäliga räntor på lånen . Den manipulationen gör att riskkapitalisterna helt eller delvis undslipper svensk skatt. De får alltså miljarder i skattesubventioner men trixar, fullt lagligt, för att själva undkomma skatt.”

Det apoteken kan göra, det gör även privatskolorna och privatvården.

Därför ser det ut så här: ”De fem största vårdbolagen gjorde en rörelsevinst på tre miljarder kronor förra året samtidigt som de flesta landstingen går med underskott.” Det framgår av en genomgång Dagens Nyheter låtit göra.

Så illa skött är ju inte statsfinanserna av ett misstag. Tvärt om är det just så Alliansen bedriver sin politik. Å ena sidan skall skatten ned för de rika och å andra sidan ska det som ändå tas in skattevägen slussas över till privata aktieägare. Var det det du röstade för, du arme stackare ur arbetarklassen, som lade din röst på något av de fyra partierna?

Här är ett annat exempel: ”Privata sjukförsäkringar har blivit en kassako för pensionsbolagen. Förra året tjänade de över en miljard på företagare och privatpersoner som försäkrar sig mot inkomstbortfall. Samtidigt har det blivit svårare att bli långtidssjukskriven och få nytta av försäkringen. … När jag kom till Finansinspektionen 2001 var det röda siffror för bolagen på det här området, de gick back. I dag är vinsten så stor att man kan ifrågasätta konkurrensen och nivån på premierna, säger Göran Ronge, aktuarie på Finansinspektionen.” / DN

Alltså, om du undrar varför man nu för tiden inte får vara sjukskriven så länge som det behövs så fick du svaret här.

Tro inte på vad Alliansen säger, se istället vad den gör!

Vad trodde du att du skulle vinna på det?

Kort sagt, Alliansen tar från de fattiga och ger till de rika. Varför ska det vara så svårt att fatta detta så att så många som endast förlorar på politiken ändå röstar på dem och gör det möjligt för partier som skänker bort våra gemensamma tillgångar till redan förmögna att kunna bilda regering?


Carema, Carema, Carema – låter som en refräng

Carema

Nu tänker jag inte säga något alls. Tänk om de stämmer mig!

Istället får ni några citat och länkar att läsa vidare på.

Citat 1:

– Jag vill visa hur överdriven debatten har varit. Visst kommer det kanske kännas lite ovant med kiss mellan skinkorna, men gamlingarna har ju haft det så här länge – så de är ju vana, säger Carl Gyllfors till  Svenskbladet. Läs mer!

Citat 2:

”Arbetarens granskning visar dock att koncernen är betydligt mer komplicerat uppbyggd än så. Carema och Ambea har ett svårräknat antal dotterbolag, varav vi har granskat närmare 20 stycken, som äger varandra korsvis i en svåröverblickbar struktur där en enskild vårdarbetsplats kan utgöra ett eget dotterbolag. Många bolag justerar sina siffror till att gå med nollvinst och stora summor rör sig internt. I
Ambea AB:s årsredovisning nämns över 80 dotterföretag, de flesta verksamma i Sverige, och antalet anställda i Sverige uppges vara 8 549 personer. Alla dotterföretag kan ingå entreprenadavtal med den offentliga sektorn.”  Läs mer: ARBETAREN.

Citat 3:

”Början av 1990-talet brukar anges som startpunkt för de omfattande privatiseringarna av välfärden. Den borgerliga regeringen sjösatte under sin mandatperiod Lagen om offentlig upphandling och gjorde därmed konkurrensutsättning och privatisering av kommunal verksamhet möjlig. Under det socialdemokratiska styret mellan 1994 till 2006 saktade utvecklingen in något, men man försökte heller inte vrida tillbaka utvecklingen. Efter de borgerligas valseger 2006 tog privatiseringarna åter fart med stimulansbidrag, Lagen om valfrihetssystem och slopandet av stopplagen som hindrade vinstuttag inom den offentligt finansierade sjukvården. År 2010 uppgick andelen anställda i privat regi inom välfärdstjänstesektorn totalt var 17,2 procent.”  Läs mer: ARBETAREN.

Citat 4:

”Umeå kommun sparkar ut vårdföretaget Carema Care. Företaget har den senaste tiden kritiserats hårt för dålig kvalitet på en del av sina äldreboenden i Sverige, samtidigt som företaget slussar stora vinster till ägarna, investerare i andra länder. … Vi socialdemokrater vill inte medverka till att man med skattemedel överför pengar till Lichtenstein.”  Läs mer: SVT.

Nåja, en sak kan jag ju säga, inte fan blir det bättre för att någon skor sig på en verksamhet. Dessutom går det till så här, både inom den privata vården, de privata skolorna och med de privata apoteken: ”Metoden som används för att slippa skatt helt eller få ner skatten bygger på att apotekskedjornas moderbolag placeras i lågskatteländer. Moderbolagen lånar sedan mot hög ränta ut pengar till den svenska verksamheten vars vinster därmed går till att betala oskäliga räntor på lånen . Den manipulationen gör att riskkapitalisterna helt eller delvis undslipper svensk skatt. De får alltså miljarder i skattesubventioner men trixar, fullt lagligt, för att själva undkomma skatt.” / Ghost.

Citat 5:

”Arbetarens granskning visar att om skattebetalarna köper in vård av Aleris (Vårdkoncernen Aleris ägs sedan sommaren 2010 inte av några riskkapitalister utan av Wallenbergs investmentbolag Investor.) för 100 kronor tas 40 kronor ut i vinst medan 39 kronor går till att anställa personal. Aleris har tre dotterbolag samlade under det svenska moderbolaget Aleris Holding AB. Arbetaren har räknat samman deras omsättning, lönekostnader, styrelsearvoden och vinst verksamhetsåret 2010 efter att ha begärt en sammanställning från Bolagsverket.”  Läs mer: ARBETAREN.

Citat 6:

”Henry Sténson är ordförande för Moderaterna i Stockholm. Nu har hans PR-firma fått i uppdrag att krishantera Caremas vanvårdnadsskandal – samtidigt som Moderatera sent omsider sagt att vanvårdsbolagen inte ska få ta ut sina övervinster. Hur trovärdigt är det?” Läs mer: ALLIANSFRITT SVERIGE

Ett litet påpekande med anledning av ett nu i detta sammanhang alltför malplacerat och slitet ord: ”Riskkapitalister”!

Inte fan finns det risker med skattefinansierad verksamhet och säkert kundunderlag! Var från man det ifrån?

Citat 7:

”Om man är en riktig riskkapitalist borde man väl satsa på riskfyllda projekt: evighetsmaskiner, odödlighetspiller eller så, inte bombsäker och riskfri plundring av offentliga kassor. När borgare orerar om att ”vara försiktig med skattebetalarnas pengar” kan man ta det kallt – de pratar smörja. Enda risken som de där gynnarna (”risk”kapitalister och borgarpolitiker) tar är att de förlorar heder och anständighet. Verkar som de tar detta ganska lätt.” / Läs mer hos Björnbrum.

Citat 8:

”Alltså kan en anställd riskera sitt jobb om de anmäler de missförhållanden de lagligen måste anmäla. Kristdemokraterna och regeringen har däremot inga planer på att införa någon lag om meddelarfrihet inom den privata välfärdsverksamheten.

Regeringen tycker alltså att det är vårdpersonalens fel som inte anmäler samtidigt som de inte tänker ge vårdpersonalen ett rättsligt skydd som gör att de vågar anmäla.

Samtidigt som allt detta sker tillsatte äldrevårdsministern en Carema-chef till generaldirektör för Statens Institutionsstyrelse och Carema kan plocka ut hundratals miljoner i vinst årligen.” Läs hela!

Citat 9:

Äldreministern vill tvinga kommuner att släppa in vanvårdsbolag”.

Citat 10:

”Det började med Dagens Nyheters avslöjande om omfattande vanvård på ett privat äldreboende i Stockholm. Före detta anställda vittnade om avsiktlig underbemanning i syfte att öka vinstmarginalerna.Förvaltningen och de borgerliga i stadsdelsnämnden gjorde sitt för att se till att saken inte uppmärksammades.” Läs allt!

Citat 11:

I debatten om välfärdstjänster hävdas det ofta att det inte finns någon forskning som visar att riskkapitalägda boenden skulle erbjuda sämre vård än övriga ägarformer. Detta är inte sant.

I dagens DN berättar Marta Szebehely, professor i socialt arbete, om amerikansk forskning som visar att riskkapitalägda och vinstdrivande vårdkedjor håller sämre kvalitet. Anledningen är att …

 – även om svensk forskning må vara tillfälligt tystad på detta område (starka intressen vill inte veta svaret).

Men det finns trots allt svensk forskning visar att personaltätheten i privata boenden är 10 procent lägre än i kommunala. Privata vårdgivare har dessutom färre heltidsanställda och fler timanställda. Professor Szebehely konstaterar att … ”/ Läs hela om hur ”Fakta; vinstdriven vård håller sämre kvalitet”!

Citat 12:Be också om ursäkt för vanvården av de äldre – idag”!

Citat 13*: Riskkapitalbolagens ägande av apotek är strålande exempel på det som kallas antimarknader. … På antimarknaden är det inte den som har bäst varor och mest effektiv hantering som tjänar mest pengar.” /Ghost 

(* Upptaderat)

Mer, mycket mer om privatisering.