Kategorier

Arkiv

Bostadsfrågan

Frånvaro av bostadspolitik

Det är väl inte för mycket sagt att det saknas en riktig bostadspolitik. Men det är ju politik det också, att inte ha en bostadspolitik.

Numera byggs bara bostadsrätter och dyra hyresrätter. Dessutom görs hyresrätter om till bostadsrätter i en omfattning som aldrig förr. Subventioner till nybyggnation som under miljonprogrammets tid lyser med sin frånvaro och kartellbildningar håller uppe priserna på byggmaterial utan att rättsväsendet ingriper.

Det finns ett outtalat mål bland landets kommuner att inte driva på att det byggs billiga lägenheter.

Nybyggt

Personer som är arbetslösa eller har låga inkomster behöver i varierande grad socialhjälp (alltså ekonomiskt bistånd, så kallat Försörjningsstöd). Att bygga bostäder som ställer dem utanför bostadsmarknaden i en kommun leder till att dessa personer tvingas bosätta sig i en annan kommun där det kan finnas billigare bostäder. Men alla kommuner gör lika dant och ingen kommun vågar gå mot strömmen, så det finns få ställen att flytta till. Det kan finnas misstanke att kommuner cyniskt spekulerar i att på detta vis fördriva svaga grupper u kommunerna i tider då det helt enkelt inte finns arbete åt alla.

Dessutom driver bostadsbristen upp priserna på bostadsrätterna, men om nybyggnationen av hyresrätter satte fart skulle det sänka priserna på bostadsrätter, vilket i sin tur leder till att människor som säljer sina lägenheter efter försäljningen har kvar en skuld till banken. Om sådana skulder blir alltför omfattande kan det driva banker till konkurs.

Kort sagt, varken politiker, bostadsbolag eller banker är intresserade av billiga bostäder. Det är en farlig utveckling eftersom bostadsbrist försvårar rörligheten på arbetsmarknaden, med arbetslöshet som följd samtidigt som företag som får svårt att rekrytera arbetskraft.

Allt sammantaget visar hur viktigt det är med en genomtänkt statlig bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp på problemen, men en sådan politik lyser som sagt med sin frånvaro och det är ytterst ansvarslöst av en regering att inte ha en sådan politik.


Pennygångens framtid

En blogg om boendets villkor i dag

”Pennygången är ett av många områden i Sverige som byggdes underMiljonprogrammets dagar. Som boende på Pennygången är jag den första att skriva under på att renoveringar behövs – i många fall omfattande sådana.

Det stora problemet är att många fastighetsägare (bl.a. Stena Fastigheter) här ser sin chans att lyxa till lägenheterna och därmed också chockhöja hyran. Hyreshöjningar på uppemot 60 procent har förekommit och detta innebär konkret att många människor tvingas bort från sina hem.” Läs resten här.

Äger man inte sin bostad är man prisgiven åt girigheten. Så länge vi har ett kapitalistiskt system kommer vi alltid att vara utsatta för kapitalisternas omättliga profithunger.

Lösningen är inte att äga sin egen bostad. För de flesta är det en orimlighet i dag när hyrorna äter upp det mesta i lönekuvertet. 

Lösningen är i stället att inse att arbetarklassen aldrig kommer vidare i detta kapitalistiska system. Det måste störtas. Civil olydnad kan vara en väg. Organisering är en annan, men absolut viktigaste är att på valdagarna visa parlamentarismen sitt förakt och vända det ryggen. Det gör man genom att inte rösta alls, inte ens blankt. Då kan inte borgarpacket längre kalla samhällssystemet ”demokratiskt”. Då är en av deras bärande lögner avskaffad och ett stort steg vunnet.

Skvitt lånar bild från bloggen.


En pinsam klapp på den egna axeln

”Regeringen har en heltäckande bostadspolitik, skriver bostadsministern på Brännpunkt 23/2. Man tar sig för pannan. Nu har regeringens uppenbara passivitet övergått till ren pinsamhet. Få tror i dag att regeringens ideologiskt betingade skattesänkningar ger fler jobb. Lika tydligt är det för alla och en var att det inte byggs fler bostäder när politiken lämnar över hela ansvaret till marknadskrafterna.

 

Bostadsministern strör lovord över den borgerliga regeringens politik samtidigt som bostadsbristen är skriande. En kvarts miljon unga vuxna är utan bostad. Sverige slår bottenrekord i nyproduktion av bostäder år efter år. Under 2011 påbörjades byggandet av 22 700 lägenheter, en minskning med 14 procent jämfört med året innan. Både hemlösheten och vräkningar av barnfamiljer ökar enligt Socialstyrelsen respektive Kronofogdemyndigheten. Alla kurvor pekar åt fel håll.”

Läs mer.