Kategorier

Arkiv

Förortens boendestandard

Möjligen ett skräckexempel

Men en sak är nog alldeles säker. Och det är att om detta hade hänt i ett mera attraktivt område, som till exempel på Eriksberg,

Arkitektur 12

då skulle nog bolaget se till att inte låta bostäderna få förfalla och bolaget skulle genast åtgärda en allvarlig vattenläcka som inte bara är till allvarligt men för hyresgästen utan dessutom skadar själva fastigheten.

Men nu handlar det om Dimvädersgatan i Länsmansgården i Göteborg och då är det annorlunda.

En stor del av stadsdelens befolkning är invandrare, låginkomsttagare, socialbidragstagare, långtidssjukskrivna, förtidspensionerade och missbrukare. Det är personer som har drabbats särskilt hår av Alliansens sociala nedskärningspolitik och skattepolitik, med ökade klassklyftor som följd och outtalade mål.

Det är svaga grupper som har svårt att hävda sina rättigheter och egentligen har de bara pressen att sätta sin lit till för att uppmärksamma problem och missförhållanden. Men det måste var något lite utöver det vanliga för att väcka pressens intresse. Så som till exempel det som har drabbat familjen Mworohas diskho. Den har svämmat över och dränkt hela köket flera gånger per dag. Och trots många samtal till fastighetsvärden är problemet inte åtgärdat. Nu lovar dock Bostadsbolaget att laga felet i veckan.

Läckage FY 2

På bilden ses herr Emile Mworoha torka vatten som kommer ur diskhon varje dag och flyter ut på golvet. Man ser också kvartersvärdens meddelanden. I GP ser du större bilder och kan läsa om fallet.

Detta är ett segregationsproblem och ett problem som också beror på företagens kostnadsjakt och vinstkrav, vilket inte borde gälla i ett kommunalt bolag. Det är också ett uttalat klassproblem eftersom bolagen inte kan ta ut höga hyror av låginkomsttagare. Och dessa blir bara fler och fler i vårt land. Därmed kan vi förvänta oss mer sådana här skandaler. Det rör sig ju i grund och botten bara om en olycka. Den hade sannolikt inte uppstått utan eftersatt underhåll och vanskötsel.

Läckage FY

Johan Wilck säger till GP: ”Men det är inte lätt att hitta folk som gör sådana här stora jobb under semestertider. Det är lättare att hitta akutfirmor.” Och det är givetvis sant, men det går! Det handlar bara om att betala. Det finns firmor som har verksamhet även under semestertider. Det är alltså inget godtagbart skäl.

När GP uppmärksammar fallet kryper bolaget till korset och säger: ”att Bostadsbolaget får ‘göra en pudel’ och se till att ersätta familjen Mworoha för de förhållanden de tvingats leva under.

– Om vi tillsammans med hyresgästen kommer fram till att de haft ett så pass undermåligt boende så att man egentligen inte kan bo där så kanske man får halvera hyran under den perioden. Vi brukar vara hyfsat generösa när det gäller men i nyttjanderätten.”

Men ”Genom hela processen tycker Emile Mworoha att han behandlats dåligt av handläggarna på Bostadsbolaget. Nu vill de ha ersättning för de månader de tvingats bo så här.

– Vi känner oss kränkta och otillräckliga. Vi känner oss så små när vi pratar med dem.

– Jag tror aldrig det här skulle ha hänt om det handlade om en Svenssonfamilj inne i stan.”

Ja, det ligger nog något i det.