Kategorier

Arkiv

Tore Skogmans gamla slagdänga

Mer aktuell än någonsin

Moderaterna har tagit för vana att skryta och skrävla med resultatet av sina politiska åtgärder så armarna inte räcker till.

”Inte ens om man skulle ställa samtliga moderata riksdagsledamöter på rad med Reinfeldt till höger – symboliskt – tätt följd av Kent Persson och resten av hycklarna med Hillevi Engström som det avslutande hyckleriets yttersta led.”  / Björn Alvebrand

Storfiskaren

Visst ligger det allt för mycket i de orden. Läs inlägget!

Björn finns också på facebook.


Om kortspel

Suveränt skrivet av Björn Alvebrand

 

Björn Alvebrand

 

Läs här.


När 3% var massarbetslöshet

i Sverige

”Sverige var vid slutet av 80-talet ett mycket bra land att leva i, även för den som saknade privat förmögenhet.”

Björn Alvebrand

Så inleder Björn Alvebrand ett av sina så ofta eminenta inlägg.

Han fortsätter:
”Arbetslösheten befann sig på i jämförelsens ynka 1 till 2% – steg den till 3% ropades det på massarbetslöshet och inkompetens. Svenska ungdomar som gått ut skolan och ville ha ett  jobb för att få råd med eget boende och förverkliga sina drömmar hade lättare än några andra ungdomar i Europa att förverkliga detta – jag minns själv, som ännu ej examinerad sjökapten i mitten av 70-talet hur arbetsgivarna stod på kö i skolkorridorerna för att värva oss studenter. Hösten 1991 ansåg svenska folket att kvartetten Moderata samlingspartiet, Kristdemokrater, Centerpartiet och Folkpartiet var behöriga att överta regeringsansvaret. Carl Bildt som statsminister och Anne Wibble finansminister. Carl Bildt och Anne Wibble tog sig an att bekämpa inflationen och ansåg sig dessutom ha funnit bästa metoden  –  man skulle helt enkelt höja nivån på arbetslösheten.”

Det är en läsning som rekommenderas från första stavelse till sista punkt! Och jag kan ju kommentera med att säga att nu utlyser Alliansen i princip skottpengar på dem som genom deras deras politik har försatts i arbetslöshet.

Läs också ”Moderaterna har skapat ett minusvärde på de arbetslösa.” och ”Reinfeldt tror att vägen mot ett välfärdssamhälle går genom fler låglönejobb.”av samme författare. Och gärna fler.


”Lycklig”

”Lycklig” 

”Nej så förbannat lycklig är jag inte -tillbaka på plats i sysselsättningen…
Välkomnad in i det nya året med längre dagar i förvaring.. fan så trött jag är på att försöka förklara vad det är man gör eller vad det är man är utsatt för -när man är satt i ”sysselsättning” -det är nästintill helt omöjligt.. det går inte .. jag kan i alla fall inte…”

Hela texten

Bild

Läs gärna också Helga von Pitbull.

Och ”När 3% var massarbetslöshet i Sverige.

Följ också Susanna.H.Svensson på Facebook.


Nya upptäckter

Det är alltid roligt

När biologer finner nya arter av djur rör det sig nästan uteslutande om mycket små djur. Högst sällan finner de nya däggdjur. Det är därför lika uppseendeväckande som intressant.

Med ”nya arter” menas att de aldrig har beskrivits vetenskapligt, men är inte sällan kända av lokalbefolkningen. Så ar det också med den nyupptäckta apan i Afrika.

Ny apa

Läs mera om apan i Vetenskapsbloggen.

Tyvärr är det oftare tråkiga besked som biologer kommer med, så som att arter försvinner för gott, utrotas. Vår tid är en massdöd som inte står den massdöd som ledde till dinosaurierna utdöende efter. Det är skrämmande.

Men ska man vara riktigt ärlig så är faktiskt inte dinosaurierna utdöda. Det vet vi i dag. De lever och frodas i högsta välmåga. De fåglar vi ser dagligen är faktiskt dinosaurieättlingar i rakt nedstigande led. Vi kan ju trösta oss med det. Och att Tyrannosaurus Rex inte flåsar oss i nacken är väl inget för oss att vara ledsna för.

Att upptäcka en ny blogg är avsevärt enklare än att finna ett nytt däggdjur. Alla kan finna en ny blogg. Den är bara ett muskick borta. På några minuter har man funnit minst tio olika bloggar som man aldrig har läst förr.

Men att finna en välskriven och seriös blogg är lite svårare. Sådana är lite sällsyntare. Därför blev jag glatt överraskad av att stöta på Björn Alvebrands eminenta blogg.

Björn Alvebrand

I skrivande stund är ” ‘Svartfötter’ och ‘gulingar’ bland företagen.” hans senaste mycket läsvärda inlägg.

Bilden nedan består bland annat av en skärmdump från ett annat likaledes mycket läsvärt inlägg, ”Borgarnas rikemansbidrag.

Låt mig citera några rader ur inlägget. Förhoppningsvis kan det locka till ett besök hos Björn för att läsa resten.

Fördelningen av detta rikemansbidrag! Vilka utnyttjar det och var är ökningen som störst. Sist men absolut inte minst – varför måste detta avdrag vara riktat till de mest bemedlade i riket? Man blir  – utan tvekan – rätt förbryllad när man läser nedanstående statistik från SCB. Den stämmer ju inte alls med vad propagandamaskineriet säger! Den visar istället – med all önskvärd tydlighet – att RUT tjänsterna nyttjas mest av de invånare i rika kommuner – företrädesvis moderata sådana eller alliansstyrda kommuner. Varför nämner man inte det när man argumenterar för hur bra RUT är för ALLA? Argumentet för detta avdrag var att minska svarta löner – men inte ens det kan fastställas …”

Borgarbidrag

Bloggar lever lika farligt som vissa utrotningshotade djur. Alltför kritiska bloggar tenderar att stoppas av våra myndigheter. De bara försvinner utan att man vet varför. Exempel : Mavera har försvunnit. Och Dolda Nyheter har försvunnit. Om den här nätcensuren, som många tycks tro bara förekommer i diktaturstater, har jag skrivit om förr. Länken går till ett inlägg där jag redogör för de inlägg jag har skrivit i just det ämnet, svensk censur av bloggar på nätet.

Intressant nog är det helt lagligt att servera oss sådana lögner som Björn Alvebrands eminenta blogg avslöjar Moderaterna med. Sådana lögner vidarbefordras av dagspressen, radio och TV varenda dag. Lögner är helt OK, bara det är ”rätt” sorts lögner. Men sanningar är tabu, om det är ”fel” sorts sanningar. Så ser sanningen ut! Så ser ”yttrandefriheten” ut!

Under Mattan blogg har stängts av ett antal gånger och tvingats öppna på nya portaler. Detsamma gäller Corrupio blogg, vars redaktör greps av polis.

Under Mattan censurerad

Internet-censur, inte bara i Kina!

Skvitt censurerad

Under Mattan | Sverige utan Filter

Skvitt och censuren

För många är kanske den svenska Internet-censuren en helt ny upptäckt, men för andra är den lika bekant som Lesulan alltid har varit för lokalbefolkningen. Ta du och bekanta dig du också med våra myndigheters censur av Internet och det fria ordet.

Hitler hade sin propagandaminsiter, Joseph Goebbels, men i Alliansen är alla ministrar propagandaministrar! Videon nedan visar propagandaminister Carl Bild när han orerar om ”friheten på nätet”. Inte alldeles sant, som alltför få tycks veta.

Vilket samhälle vill egentligen Alliansen ha?

Vissa tar bladet från munnen, men Alliansens politiker vågar inte tala samma klarspråk. Men en dag kommer det att bli som Marian Radetzky vill ha det, om Alliansen får som den vill. Se två video här: